Kde jsou játra

Je nutné vědět, kde jsou játra člověka, aby bylo možné rozpoznat příznaky jeho poškození v čase, kdy žaludek začne bolet.

Tím se výrazně urychlí léčba možných nemocí a také se upoutá pozornost pacienta na jeho životní styl a přítomnost faktorů vyvolávajících výskyt patologů v něm..

Struktura jater

Znalost anatomie lidské jater vám umožní přesně určit její umístění. Důvodem je skutečnost, že orgán je asymetrický vzhledem k jeho pravé a levé polovině.

Ve struktuře jater se rozlišují 4 laloky: dva z nich jsou velké a dva malé. Pravý a levý jsou považovány za velké, topografie těla je určována jimi. Frakce kaudátu a čtverce jsou malé a při určování umístění jater se neberou v úvahu.

Rozměry pravého laloku jsou několikrát větší než rozměry levého. Mezi nimi jsou tyto části jater spojeny srpkovitým (visutým) vazem. Skládá se z dvojité vrstvy pobřišnice a sahá od horního okraje jater k bránici. Spodní strana jater obsahuje příčnou a podélnou drážku.

Přívod krve do těla má řadu funkcí:

 • dva typy krve vstupují do jater najednou - arteriální a žilní;
 • krev bohatá na kyslík vstupuje do jaterní tepny (2 větve);
 • žilní krev vstupuje do jater skrze portální žílu, skrz kterou je odtok ze zažívacího traktu;
 • krev z jater prochází jaterními žilami, tekoucími do spodní větve dutiny.

Tento typ krve je způsoben tím, co způsobuje, že játra v lidském těle - neutralizují a ukládají.

Topografie

Hmotnost jater může u zdravého člověka dosáhnout 1,5 kg. Je to velký orgán, který plní mnoho funkcí a zabírá většinu břišní dutiny..

Pro odhad velikosti je důležité vědět, která strana jater je lokalizována. Najdete ji v hypochondrii vpravo, kde je studie prováděna. Lékař pomocí palpace vyhodnotí rovnoměrnost kontur, konzistenci a velikost orgánu ve vztahu k normě.

Velikost a umístění jater u lidí se v průběhu času mění. V dětství je jeho objem ve vztahu k jiným orgánům pobřišnice větší než u dospělých. Nezáleží však na pohlaví a věku, játrech vpravo nebo vlevo. Je umístěn na žebrech úrovně V.

Hledání jater by mělo být podél linie od středu klíční kosti. Vlevo je orgán ohraničen xiphoidním procesem, pod IV žebrem (jeho horní okraj).

Játra mají čtyři hranice:

 • s bránicí na horním okraji;
 • s břišní stěnou podél přední hrany;
 • s páteří a jícnem od zadní hrany;
 • střevní smyčky jsou umístěny pod játry.

Lokalizace tohoto orgánu se nazývá mesoperitoneal. To znamená, že peritoneum nepokrývá celou játra. Tkáň orgánů je homogenní, hustá, s hladkým povrchem a hladkými okraji.

Funkce jater

Játra fungují jako železo. Denně produkuje žluč v objemu až 1,5 litru. Sekrece jater se shromažďuje ve žlučníku, ze kterého se vylučuje, když člověk konzumuje potraviny bohaté na mastné kyseliny. Žluč poskytuje důležité procesy trávení:

 • zvýšená pohyblivost střev;
 • emulgace tuků;
 • stimulace syntézy hlenu;
 • antimikrobiální zpracování obsahu;
 • stimulace tvorby střevních hormonů zodpovědných za pankreas.

Při narušení sekreční funkce jater vznikají problémy s trávením potravy a vstřebáváním živin z ní při tvorbě jejich nedostatečnosti. To vede k nemocem způsobeným nedostatkem vitamínů a minerálů..

Játra hrají obrovskou roli při neutralizaci toxických látek přicházejících z vnějšku nebo syntetizovaných v lidském těle. Toxiny jsou zpožděny hepatocyty, kde jsou transformovány na neaktivní metabolity. Práce tohoto těla je zvláště důležitá pro neutralizaci amoniaku, drog a alkoholu..

V embryonálním období plní játra funkci hematopoetického orgánu. V něm se tvoří červené krvinky, které jsou zodpovědné za přenos kyslíku do tkání a orgánů plodu a již narozeného člověka. Tato funkce je považována za jednu z nejdůležitějších, protože na ní závisí další přežití embrya..

Játra mimo jiné zajišťuje syntézu některých vitamínů (A, E, D, K) a aminokyselin, podílí se na výměně pigmentů a jejich neutralizaci (bilirubin) a depozitu glykogenu, který se používá jako energetický zdroj těla v případě nedostatku látek přicházejících z vnějšku.

Umístění lidské anatomie jater

Játra, hepar, jsou objemné žlázové orgány (hmotnost asi 1500 g). Funkce jater jsou rozmanité. Je to především velká trávicí žláza, která produkuje žluč, která vstupuje do dvanácterníku vylučovacím kanálkem. (Takové spojení mezi žlázou a střevem je vysvětleno jejím vývojem z epitelu předního střeva, ze kterého se vyvíjí část dvanáctníku.)

Má bariérovou funkci: toxické produkty metabolismu bílkovin dodávané do jater krví jsou v játrech neutralizovány; Kromě toho endothelium jaterních kapilár a stellate retikuloendotheliocytů mají fagocytární vlastnosti (lymfhoretikulohistiocytický systém), což je důležité pro neutralizaci látek absorbovaných ve střevech. Játra se účastní všech typů metabolismu; zejména uhlohydráty absorbované střevní sliznicí jsou přeměněny na glykogen v játrech (glykogenový „depot“).

Hormonální funkce jsou také přičítány játrům. V embryonálním období má funkci krvetvorby, protože produkuje červené krvinky. Játra jsou tedy současně orgánem trávení, krevního oběhu a metabolismu všeho druhu, včetně hormonálních.

Játra jsou umístěna přímo pod bránicí, v horní části břišní dutiny vpravo, takže pouze relativně malá část orgánu vstupuje do dospělého doleva od střední linie; u novorozence zabírá většinu břišní dutiny, což se rovná 1/20 hmotnosti celého těla, zatímco u dospělého se stejný poměr snižuje na přibližně 750. Na játrech se rozlišují dva povrchy a dva okraje.

Horní nebo přesněji přední plocha, facies diaphragmatica, je konvexní, respektive konkávnosti bránice, ke které sousedí; spodní povrch, facies visceralis, směřuje dolů a dozadu a nese řadu dojmů z břišních vnitřností, ke kterým přiléhá. Horní a spodní povrchy jsou od sebe odděleny ostrou spodní hranou, margo nižší. Horní okraj jater, horní část zad naopak je tak tupá, že ji lze považovat za zadní povrch jater.

V játrech se rozlišují dvě laloky: pravý lobus hepatis dexter a menší levý lobus hepatis sinister, které jsou na membránovém povrchu odděleny srpkovým vazem jater, lig. falcifdrme hepatis. Na volném okraji tohoto vazu je hustá vláknitá šňůra - kulatý vaz jater, lig. teres hepatis, která sahá od pupku, pupku, a je zarostlou pupeční žílou, v. umbilicalis.

Kruhový vaz je ohnut nad spodním okrajem jater a tvoří zářez, incisura ligamenti teretis a leží na viscerálním povrchu jater do levé podélné drážky, která na tomto povrchu je hranicí mezi pravým a levým lalokem jater. Kruhový vaz zaujímá přední stranu tohoto sulcus - fissura ligamenti teretis; zadní část drážky obsahuje pokračování kruhového vazu ve formě tenké vláknité šňůry - přerostlý žilní vývod, ductus venosus, který fungoval v embryonálním období života; tato část brázdy se nazývá fissura ligamenti venosi (Obr. 141).

Pravý lalok jater na viscerálním povrchu je rozdělen do sekundárních laloků dvěma drážkami nebo vroubky.

Jeden z nich vede rovnoběžně s levou podélnou drážkou a v přední části, kde se žlučník, vesica fallea, nazývá fossa vesicae falleae; zadní část drážky, hlubší, obsahuje spodní venu cava, v. cava nižší a nazývá se sulcus venae cavae. Fossa vesicae falleae a sulcus venae cavae jsou od sebe odděleny relativně úzkým isthmem jaterní tkáně, nazývaného kaudátový proces, processus caudatus.

Hluboká příčná drážka spojující zadní konce fissurae ligamenti teretis a fossae vesicae falleae se nazývá portál jater, porta hepatis. Skrze ně zadejte a. hepatica a v. portae s nervy, které je doprovázejí, a lymfatickými cévami a ductus hepaticus communis, které nesou žluč z jater, opusťte. Část pravého laloku jater, ohraničená vzhůru branami jater, po stranách - fossa žlučníku na pravé straně a štěrbina kruhového vazu vlevo, se nazývá čtvercový lalok, lobus quadratus. Místo za jaterní bránou mezi fissura ligamenti venosi vlevo a sulcus venae cavae na pravé straně je caudate laloid, lobus caudatus.

Orgány, které jsou v kontaktu s povrchem jater, na něj vytvářejí dojem, dojem, nazývaný kontaktní orgán. Játra jsou pokryta pobřiškem po většinu svého prodloužení, s výjimkou části jeho zadního povrchu, kde játra přímo sousedí s bránicí.

Která strana a kde je játra osoby

Játra jsou jedním z hlavních životně důležitých orgánů člověka. Slouží jako filtr a tím odstraňuje toxiny, alkohol, drogy, různé chemikálie a nezdravé jídlo z lidského těla. Jinými slovy, játra se snaží nenechat škodlivé látky projít do našich orgánů. Ve skutečnosti je tento orgán mnohem chytřejší než lidský mozek. Každý den otrávíme naše tělo, ale játra ho chrání. U prvních nemocí je důležité určit, kde se nachází játra..

Kde se nachází játra?

Nejhorší je, že játra neví, jak způsobovat bolest, protože na ní nejsou žádné nervové zakončení. Skutečnost, že s tímto orgánem něco není v pořádku, se člověk učí příliš pozdě, když se choroba již začala vyvíjet. Pokud začne bodat na pravou stranu nebo pod žebra, vždy si myslíme, že se jedná o játra, ale může to zjistit pouze specialista. Prostě nemáme ponětí, kde se nachází, a po vyšetření specialista provede diagnózu, která se netýká jater, ale sousedních orgánů. Proto musíte vědět o jeho umístění a povaze bolesti.


Játra se nacházejí v pravém horním rohu. Pokud vezmete horní bod, je umístěn na úrovni pátého žebra a spodní bod mírně vyčnívá z pravého hypochondia. Na levé straně postupuje do epigastrické zóny a nachází se nad žaludkem. Varhany nemůžete cítit zepředu, protože jsou pokryty žebry.

V zádech jsou jamky, horní bod ledviny a hlava pankreatu. Je možné určit, zda játra trápí nebo něco jiného, ​​pouze pokud víte, kde je bolest lokalizována a kde se šíří, stejně jako její povahu.

Jak člověk bolí játra

Játra se skládají z buněk, krevních cév a žlučových cest. Nemá žádné nervové zakončení, ale samotný orgán může způsobit bolest, teprve nyní se objevuje v nervových receptorech glissonové kapsle, která je kolem něj. Aby se bolest projevila, musí se tělo zvýšit, například zánět, otok nebo novotvary. Tobolka se tedy začne protahovat a osoba pociťuje bolest, jejíž intenzita závisí na stupni napětí.

Příznaky, které svědčí o tom, že se vyskytují problémy s tělem, je nutné zkontrolovat:

Existují případy, kdy se játra obtěžují bez jediného příznaku a můžete se dozvědět pouze o problémech s ultrazvukem nebo s nezbytnými testy..

Výskyt bolesti může být ovlivněn faktory, které lze snadno odstranit:

 • intoxikace alkoholem;
 • stres;
 • jíst hodně tukových a masných potravin;
 • přepětí;
 • brát drogy.

Charakterizace bolesti a souvisejících nemocí

Když škodlivé bakterie vniknou do těla, játra se poprvé zasáhnou a objeví se následující onemocnění:

 1. Hepatitida. Děje se to různých typů, ale virová hepatitida z A na G se přesto rozšířila, ale on narušuje játra tím, že na ni ukládá usazeniny. Radiační hepatitida se objevuje, když je přijata velká dávka záření, bakteriální hepatitida se projevuje v syfilis, ale při produkci protilátek proti vlastním buňkám je autoimunitní. U hepatitidy s drogami dochází k otravě drogami nebo jedem a toxická hepatitida je otrava alkoholem..
 2. Mononukleóza. Toto onemocnění je virové a je způsobeno virem Epstein-Barr. Je pozorována tvorba pustulí v krku, zvyšuje se lymfatická uzlina a na těle se objevuje vyrážka, zánět jater, zvětšení jeho velikosti a bolest.
 3. Paraziti. Různá stvoření jsou schopna obývat střeva i játra. Současně je pozorováno zúžení jeho stěn, v tobolce dochází k podráždění a dochází k bolesti.
 4. Polycystický Nemoc může zmizet bez symptomů. Cysta se nachází v tkáních a nezpůsobuje nepohodlí, ale když roste, objeví se bolest. Nejlepší je navštívit lékaře, aby nedošlo k prasknutí nebo krvácení..
 5. Onkologie. Rakovina nemusí nutně ovlivňovat játra, orgány v sousedství jsou také schopny dávat metastázy, které na ni padají, což způsobuje bolest.
 6. Cholecystitida. Žlučník se zanítí, na pravé straně začne píchat nebo nag, bolest se stává více při jídle uzená nebo tučná jídla.
 7. Cirhóza - vyskytuje se po časté otravě alkoholem, v této době dochází k nahrazení zdravých orgánových buněk vláknitou pojivovou tkání. Tato tkáň není schopna normálně fungovat, což vede k dalším důsledkům..

Bolest na pravé straně má také svou vlastní charakteristiku:

 • kresba bolesti, bolení po celou dobu - to znamená, že tento proces se stal chronickým, často se pacient po jídle cítí těžko;
 • tupá bolest - porušení hepatobiliárního systému, kapsle kolem jater je plně natažená a bolest nezjasní;
 • intenzivní bolest říká, že nádor roste v játrech, cysta nebo absces začal, musíte sledovat teplotu, obvykle také není chuť k jídlu;
 • pulzující bolest se vyskytuje při srdečních chorobách, někdy s aneuryzmou jaterní tepny;
 • ostrá bolest je jasným příznakem cholecystitidy.

Léčebné metody

Pro zastavení bolesti jsou předepisovány léky proti bolesti a antispasmodika. Specialista však musí předepsat, protože léčba vyžaduje zvláštní přístup.


Hepatoprotektory si při léčbě zaslouží zvláštní pozornost, jejich vlastnosti jsou zaměřeny na regeneraci a obnovu buněk. Pijte lék po dlouhou dobu. Pokud je současně přítomna patologie, například cholecystitida, lékař předepíše také antispasmodika.

Kombinované přípravky vykázaly vynikající výsledky, které nejen zmírňují bolest, ale jsou také zaměřeny na zmírnění zánětu a obnovení jater. Lze zaznamenat následující nástroje:

 • Gepabene;
 • Creon
 • Essential Forte;
 • Karsil;
 • Silymarin;
 • Oatsol;
 • Hepatamin;
 • Rezalyut Pro.

Kromě toho lze tyto léky použít k vážnému poškození jater, například chronické hepatitidě a dokonce i cirhóze. U cholecystitidy a cholelitiázy se předepisují následující léky:

Odstranění křeče pomůže No-shpa, Drotaverinum. U jaterních kolik jsou předepsány Duspatalin, Buscopan a Trimedat. Domperidon a Cerucal pomohou odstranit biliární dyspenzi.

Chci říci, že s bolestí na pravé straně je nejlepší jít na dietu. Pokud jsou funkce orgánu narušeny, nezneužívejte následující produkty:

 • čerstvé pečivo, pekařské výrobky;
 • konzervy, uzená masa, uzeniny, sýry;
 • mastná masa, ryby a bohaté vývary;
 • citrusové plody, koření a jiná koření, česnek;
 • alkohol, silný čaj a káva;
 • vejce a fazole.

Lidové léky

Všechny lidové recepty, které obnovují funkci jater a podporují normální fungování těla, jsou založeny na osvědčených léčivých rostlinách. Existuje mnoho takových receptů a před jejich použitím je nejlepší konzultovat lékaře, protože jsou předepisovány v kombinaci s drogami.

 1. Nejznámější léčivou rostlinou je ostropestřec mariánský. Používá se k léčbě různých onemocnění a v tomto seznamu virové a alkoholické hepatitidy, otravy a cirhózy. Musíte pít 900 mg dvakrát denně s jídlem.
 2. S detoxikací jater pomůže jablečný ocet. Pokud se užije před jídlem, napomáhá metabolismu tukových buněk. Za tímto účelem nařeďte jablečný ocet 1 polévková lžíce. l v 1 šálku vody a přidejte 1 lžičku. zlato, pij třikrát denně.
 3. Stále můžete pít odvar z pampelišky, zlepšuje funkci jater, zmírňuje zánět. Měl by se brát 2krát denně na 1 sklenici.

S pomocí lidových léků můžete nejen léčit onemocnění jater, ale také je používat k prevenci. U bolesti na pravé straně byste neměli okamžitě přemýšlet o játrech, nejlépe ji zkontroluje odborník, který předepíše správnou léčbu.

Kde jsou játra?

Co je játra pro člověka??

Tento orgán má jedinečnou schopnost samostatně se regenerovat (regenerovat). Vědci prokázali, že po excizi více než poloviny orgánů je možné obnovit původní velikost. To se děje díky buněčnému dělení hepatocytů. Jakmile je velikost obnovena, játra přestanou růst. Žádný z lidských orgánů nemá takové schopnosti. To opět dokazuje důležitost a nezbytnost tohoto těla. Tělo nemůže normálně fungovat bez tkáně jater. Tento jev používají lékaři po resekci (excizi) části orgánu. Jaterní buňky podléhají stimulaci, po které se začnou aktivně dělit. Lidská játra má několik životně důležitých funkcí.

 • Zažívací Játra se podílejí na tvorbě a sekreci žluči, která se podílí na trávení, emulgaci tuků.
 • Výměna (metabolická). Rozděluje proteiny na aminokyseliny a v případě jeho nedostatku slouží jako zdroj rezervního proteinu. Rozkládá také glukózu na glykogen, což je rezerva cukrů pro tělo. Při nedostatku glukózy se glykogen přemění zpět na glukózu. Podílí se na rozkladu tuků v důsledku žlučových kyselin. Ketonová (acetonová) těla jsou jedním z produktů odbourávání tuků, proto zvýšení acetonu v krvi nepřímo naznačuje patologii jater.
 • Obnova krve. Hemoglobin a gemma se rozkládají v játrech za vzniku bilirubinového pigmentu. Výsledný bilirubin je pro organismus toxický, takže se váže na speciální protein, vstupuje do žluči a je vylučován střevy. Zvýšení hladiny bilirubinu v krvi a nažloutnutí kůže naznačuje porušení jaterních buněk.
 • Detoxikace. Díky speciálním buňkám (Kupffer) jsou toxické látky z krve vylučovány z těla žlučou v neutralizované formě kombinováním s glukuronovou nebo kyselinou sírovou. Toxiny vstupují do jater z krve, do každé buňky přichází malá krevní céva.
 • Výměna vitamínů. Vitaminy rozpustné v tucích nejsou schopny proniknout střevní stěnou bez přítomnosti tuků. V tom jim pomáhá přítomnost žlučových kyselin. Také v játrech je součástí vitamínů, které se uvolňují do krve, když jsou nedostatečné..
 • Rozklad hormonů. Játra pomáhají tělu udržovat stálost takových hormonů, jako jsou kortikosteroidy, v případě potřeby odbourat jejich přebytek.
 • Enzymatický Játra se podílejí na tvorbě několika enzymů nezbytných pro normální fungování těla. Normálně tyto enzymy nejsou detekovány v krvi, jejich nárůstem lze posoudit patologii jaterní tkáně.
 • Nádrž krve. Díky své roztažitelnosti je v cévách a dutinách jater možná akumulace asi 500 ml krve.
 • Podílí se na srážení krve a zdůrazňuje určité faktory. Z třinácti koagulačních faktorů je osm tvořeno hepatickými buňkami..

Kde jsou játra?

Játra se nacházejí v pravé hypochondrii. Přesněji řečeno, je zde jeho velká pravá strana. Levý lalok je umístěn na levé straně břišní dutiny. Horní hranice jater prochází na úrovni bradavek a dosahuje bránice. Spodní okraj jater je zakryt a chráněn kostním obloukem. Se zvětšováním velikosti orgánu klesá spodní hrana pod obloukový oblouk, stává se hustší, někdy to bolí.

Příznaky onemocnění jater

Játra jsou největší lidskou žlázou. To je možná jeden z nejvíce přizpůsobivých orgánů. Játra bolí velmi zřídka a v extrémních případech. Když se orgán zvětšuje, kapsle jater, ve které jsou umístěny receptory bolesti, se natáhne. Ve skutečnosti to není orgán, který bolí, ale jeho kapsle. Pacienti se závažným onemocněním jater často nevědí, jak tento orgán bolí. Pokud ale dojde k bolesti, existuje několik typů:

 • Bolest způsobená bolením. Pacient nemůže říci, na jakém místě to bolí. To ukazuje na zánět kapsle v důsledku zvětšení velikosti orgánů..
 • Bolest, která je jasně lokalizována uprostřed pobřežního oblouku vpravo, naznačuje onemocnění žlučníku umístěného pod lalokem jater..

Onemocnění jater mají nepřímé příznaky, že něco s orgánem není v pořádku:

 • žloutenka kůže (spojená se zhoršeným metabolismem bilirubinu);
 • svědění kůže nebo vyrážka ve formě pavoučích žil (spojených s toxickými žlučovými kyselinami vstupujícími do krevního řečiště);
 • suchá pokožka (důsledek nedostatku vitamínů);
 • bolest nebo nepohodlí v pravé hypochondrii (častěji projev patologie žlučníku);
 • nevolnost, časté stolice (výsledek nadbytku žlučových kyselin);
 • změna barvy stolice (výsledek narušení metabolismu bilirubinu);
 • krvácení (spojené s nedostatkem koagulačních faktorů);
 • příznaky intoxikace (slabost, horečka, snížená chuť k jídlu, bolest svalů, ospalost, nevysvětlitelná únava).

Struktura a funkce lidských jater

Lidská játra je velký nepárový břišní orgán. U dospělého podmíněně zdravého člověka je jeho hmotnost v průměru 1,5 kg, délka - asi 28 cm, šířka - asi 16 cm, výška - asi 12 cm. Velikost a tvar závisí na postavě, věku, patologických procesech. Hmota se může měnit - snižovat se atrofií a zvyšovat se s parazitárními infekcemi, fibrózou a nádorovými procesy.

Lidská játra jsou v kontaktu s následujícími orgány:

 • bránice - sval, který odděluje hrudník a břišní dutinu;
 • břicho;
 • žlučník;
 • dvanáctník;
 • pravé ledviny a pravé nadledvinky;
 • příčné tlusté střevo.

Na pravé straně pod žebra je játra, má klínovitý tvar.

Orgán má dva povrchy:

 • Membrána (horní) - konvexní, kupolovitá, odpovídá konkávnosti membrány.
 • Viscerální (dolní) - nerovný, s dojmy sousedních orgánů, se třemi drážkami (jeden příčný a dva podélné) tvořící písmeno N. V příčné brázdě jsou brány jater, skrz které vstupují nervy a krevní cévy a lymfatické cévy a žlučovody vystupují. Uprostřed pravé podélné drážky je žlučník, vzadu je IVC (spodní vena cava). Umbilikální žíla prochází přední částí levé podélné drážky a zbytek žilního kanálu Aranti je umístěn v zadní části.

V játrech se rozlišují dva okraje - akutní dolní a matný horní zadní. Horní a spodní povrchy jsou odděleny spodní ostrou hranou. Horní zadní hrana vypadá téměř jako zadní plocha.

Struktura lidské jater

Skládá se z velmi měkké textilie, její struktura je zrnitá. Nachází se v glissonové tobolce pojivové tkáně. V oblasti portálu jater je tobolka glisson tlustší a nazývá se portální destičkou. Nad játry je pokryta vrstva pobřišnice, která je pevně spojena s tobolkou pojivové tkáně. V místě připojení orgánu k bránici, v místě vstupu krevních cév a výstupu žlučových cest neexistuje žádná viscerální vrstva pobřišnice. Peritoneální list chybí v zadní oblasti sousedící s retroperitoneálním vláknem. Na tomto místě je možný přístup k zadní části jater, například pro otevření abscesů.

Ve středu spodní části orgánu jsou brány Glisson - výstup z žlučových cest a vstup velkých plavidel. Krev vstupuje do jater portální žílou (75%) a jaterní tepnou (25%). Portální žíla a jaterní tepna jsou přibližně v 60% případů rozděleny na pravé a levé větve.

Půlměsíce a příčné vazy dělí orgán na dva laloky s nestejnou velikostí - pravý a levý. To jsou hlavní laloky jater, kromě nich je zde také ocas a čtverec.

Parenchym je tvořen laloky, které jsou jeho strukturálními jednotkami. Ve své struktuře se plátky podobají hranolům vloženým do sebe.

Stroma je vláknitá membrána nebo glissonová tobolka, vyrobená z husté pojivové tkáně s oddíly volné pojivové tkáně, které pronikají parenchymem a dělí se na lobules. Je propíchnut nervy a krevními cévami.

Játra se obvykle dělí na tubulární systémy, segmenty a sektory (zóny). Segmenty a sektory jsou odděleny drážkami - rýhami. Rozdělení je určeno větvením portální žíly.

Trubkové systémy zahrnují:

 • Tepny.
 • Portálový systém (větve portálových žil).
 • Kavální systém (jaterní žíly).
 • Žlučových cest.
 • Lymfatický systém.

Trubkové systémy, kromě portálu a kaval, jdou vedle větví portální žíly paralelně k sobě, tvoří svazky. Jsou spojeny nervy.

Rozlišuje se osm segmentů (zprava doleva proti směru hodinových ručiček od I do VIII):

 • Levý lalok: caudate - I, zadní - II, přední - III, čtvercový - IV.
 • Pravý lalok: střední nadřízený - V, laterální spodní-přední - VI a laterální spodní-přední - VII, střední nadřízený - VIII.

Větší sekce - sektory (zóny) - jsou tvořeny segmenty. Je jich pět. Jsou tvořeny určitými segmenty:

 • Levý boční (segment II).
 • Levý záchranář (III a IV).
 • Pravý záchranář (V a VIII).
 • Pravé boční (VI a VII).
 • Levý hřbet (I).

Odtok krve je prováděn přes tři jaterní žíly, sbíhající se na zadní straně jater a tekoucí do spodní dutiny, která vede na hranici pravé strany orgánu a vlevo.

Žlučovody (vpravo a vlevo), které odstraňují žluč, se spojí do jaterního kanálu v glissonové bráně.

K odtoku lymfy z jater dochází přes lymfatické uzliny glissonové brány, retroperitoneální prostor a ligaturu hepatoduodena. Uvnitř jaterních laloků nejsou žádné lymfatické kapiláry, jsou ve pojivové tkáni a proudí do lymfatických vaskulárních plexů, které doprovázejí portální žílu, jaterní tepny, žlučovody a jaterní žíly.

Játra jsou zásobována nervy z vagus nervu (jeho hlavním kmenem je Lattarge nerv).

Vazební aparát, sestávající z lunátních, půlměsícních a trojúhelníkových vazů, připojuje játra k zadní stěně pobřišnice a bránici.

Jaterní topografie

Játra jsou umístěna na pravé straně pod bránicí. Zabírá většinu horní části břicha. Malá část orgánu se rozprostírá za střední linii na levou stranu subfrenické oblasti a dosahuje levé hypochondrium. Nahoře je přilehlá ke spodnímu povrchu bránice, malá část předního povrchu jater sousedí s přední stěnou pobřišnice.

Většina orgánů se nachází pod pravými žebry, malou částí v epigastrické zóně a pod levými žebry. Střední čára se shoduje s hranicí mezi laloky jater.

V játrech se rozlišují čtyři okraje: pravý, levý, horní, dolní. Orgán se promítá na přední stěnu pobřišnice. Horní a dolní hranice jsou promítnuty na anterolaterální povrch těla a sbíhají se ve dvou bodech - na pravé a levé straně.

Umístění horní hranice jater je pravá bradavková linie, úroveň čtvrtého mezikontálního prostoru.

Vrchol levého laloku - levá příměstská čára, úroveň pátého mezikontálního prostoru.

Přední spodní hrana je úroveň desátého mezikostálního prostoru.

Přední hrana je pravá bradavková linie, boční okraj, pak se pohybuje od žeber a šikmo se natahuje doleva.

Přední obrys orgánu má trojúhelníkový tvar.

Spodní hrana není pokryta žebry pouze v epigastrické zóně.

Při nemocech vyčnívá přední okraj jater za okraj žeber a je snadno hmatný.

Funkce jater v lidském těle

Role jater v lidském těle je skvělá, železo se týká životně důležitých orgánů. Tato žláza plní mnoho různých funkcí. Hlavní roli při jejich implementaci mají strukturální prvky - hepatocyty.

Jak játra fungují a jaké procesy v ní probíhají? Během embryonálního vývoje se podílí na trávení, na všech typech metabolických procesů, provádí bariérovou a hormonální funkci a hematopoetiku..

Co dělá játra jako filtr?

Neutralizuje toxické produkty metabolismu bílkovin z krve, tj. Dezinfikuje toxické látky a přeměňuje je na méně neškodné, snadno vylučovatelné z těla. Díky fagocytárním vlastnostem endotelu kapilár jater jsou látky absorbované ve střevním traktu neutralizovány.

Je zodpovědná za odstranění nadbytku vitamínů, hormonů, mediátorů a dalších toxických meziproduktů a konečných produktů metabolismu z těla..

Jaká je role jater při trávení?

Produkuje žluč, která pak vstupuje do dvanáctníku. Žluč je žlutá, nazelenalá nebo hnědá želé podobná látka se specifickým zápachem, který má hořkou chuť. Jeho barva závisí na obsahu žlučových pigmentů v něm, které jsou důsledkem rozkladu červených krvinek. Obsahuje bilirubin, cholesterol, lecitin, žlučové kyseliny, hlen. Díky žlučovým kyselinám dochází k emulgaci a vstřebávání tuků v zažívacím traktu. Polovina veškeré žluči produkované játrovými buňkami vstupuje do žlučníku.

Jaká je role jater v metabolických procesech?

Říká se tomu skladiště glykogenu. Sacharidy, které jsou absorbovány tenkým střevem, se v jaterních buňkách mění na glykogen. Je uložen v hepatocytech a svalových buňkách a nedostatkem glukózy se tělo začíná spotřebovávat. Glukóza je syntetizována v játrech z fruktózy, galaktózy a dalších organických sloučenin. Když se nahromadí v nadbytku v těle, promění se v tuky a usadí se v těle v tukových buňkách. Depozice glykogenu a jeho rozklad s uvolňováním glukózy je regulován inzulinem a glukagonem - hormony slinivky břišní.

Aminokyseliny se rozkládají v játrech a syntetizují se proteiny.

Neutralizuje amoniak uvolňovaný při rozkladu bílkovin (mění se na močovinu a zanechává tělo močí) a další toxické látky.

Fosfolipidy a další tuky potřebné pro organismus jsou syntetizovány z mastných kyselin pocházejících z potravy.

Jakou funkci mají játra u plodu??

Během embryonálního vývoje produkuje červené krvinky - červené krvinky. Neutralizační role v tomto období je přiřazena placentě.

Patologie

Onemocnění jater jsou způsobena jeho funkcemi. Protože jedním z hlavních úkolů je neutralizace cizích látek, jsou nejčastějšími chorobami orgánu infekční a toxické léze. Navzdory skutečnosti, že jaterní buňky jsou schopné rychle se zotavit, nejsou tyto možnosti neomezené a mohou být rychle ztraceny v infekčních lézích. Při dlouhodobé expozici patogenům se může rozvinout fibróza, která je velmi obtížně léčitelná..

Patologie mohou mít biologický, fyzikální a chemický charakter vývoje. Biologické faktory zahrnují viry, bakterie, parazity. Negativně ovlivňují orgán streptokoků, Kochův bacil, stafylokoky, viry obsahující DNA a RNA, améby, giardie, echinokoky a další. Fyzikální faktory zahrnují mechanická poškození, chemické faktory zahrnují léky s dlouhodobým užíváním (antibiotika, protinádorová látka, barbituráty, vakcíny, anti-TB léky, sulfonamidy).

Nemoci se mohou objevit nejen v důsledku přímého působení škodlivých faktorů na hepatocyty, ale v důsledku podvýživy, poruch oběhu a dalších.

Patologie se obvykle vyvíjejí ve formě dystrofie, stagnace žluči, zánětu a selhání jater. Další poruchy metabolických procesů závisí na stupni poškození tkáně jater: bílkovin, uhlohydrátů, tuků, hormonů, enzymů.

Nemoci se mohou vyskytovat v chronické nebo akutní formě, změny v orgánu jsou reverzibilní a nevratné.

V průběhu studií bylo zjištěno, že tubulární systémy podléhají významné změně v patologických procesech, jako je cirhóza, parazitární onemocnění, rakovina.

Selhání jater

Vyznačuje se narušením těla. Jedna funkce se může snížit, několikrát nebo všechny najednou. Rozlišení mezi akutním a chronickým selháním podle výsledku nemoci - neletální a smrtelné.

Nejzávažnější forma je akutní. Při akutním selhání ledvin je narušena tvorba krevních koagulačních faktorů a syntéza albuminu..

Pokud je jedna funkce jater narušena, dojde k částečnému selhání, pokud je několik mezisoučtů, pokud je vše celkem.

Při narušení metabolismu uhlohydrátů se může rozvinout hypo- a hyperglykémie.

V případě mastných poruch - ukládání cholesterolových plaků v cévách a rozvoj aterosklerózy.

Při narušení metabolismu bílkovin - krvácení, otok, zpožděná absorpce vitaminu K ve střevech.

Portální hypertenze

Jedná se o závažnou komplikaci onemocnění jater, která se vyznačuje zvýšeným tlakem v portální žíle a krevní stázou. Nejčastěji se vyvíjí s cirhózou, stejně jako s vrozenými anomáliemi nebo trombózou portální žíly, se stlačováním infiltráty nebo nádory. Krevní oběh a průtok lymfy v játrech se zhoršuje portální hypertenze, což vede k narušení struktury a metabolismu v jiných orgánech.

Nemoci

Nejčastějšími onemocněními jsou hepatózy, hepatitida, cirhóza.

Hepatitida - zánět parenchymu (přípona - označuje zánět). Jsou infekční a neinfekční. První zahrnuje virovou, druhou - alkoholickou, autoimunitní, drogu. Hepatitida je akutní nebo chronická. Může to být nezávislé onemocnění nebo sekundární - příznak jiné patologie..

Hepatóza je dystrofická léze parenchymu (přípona -óza označuje degenerativní procesy). Nejběžnějším případem je mastná hepatóza nebo steatóza, která se obvykle u lidí s alkoholismem vyvíjí. Dalšími příčinami jeho výskytu jsou toxické účinky léků, diabetes mellitus, Cushingův syndrom, obezita, dlouhodobé užívání glukokortikoidů.

Cirhóza je nevratný proces a konečné stádium onemocnění jater. Jeho nejčastější příčinou je alkoholismus. Je charakterizována degenerací a smrtí hepatocytů. V cirhóze tvoří uzly uzly obklopené pojivovou tkání. S progresí fibrózy dochází ke změně oběhového a lymfatického systému, selhání jater a portální hypertenze. S cirhózou se může zvětšit velikost sleziny a jater, gastritida, pankreatitida, žaludeční vředy, anémie, jícnové žíly, krvácení do hemoroidů. Pacienti mají vyčerpání, prožívají celkovou slabost, svědění celého těla, apatie. Práce všech systémů je narušena: nervózní, kardiovaskulární, endokrinní a další. Cirhóza se vyznačuje vysokou úmrtností..

Malformace

Tento typ patologie je vzácný a je vyjádřen abnormálním umístěním nebo abnormálními formami jater..

Nesprávné umístění je pozorováno u slabého vazového aparátu, což má za následek opomenutí orgánu.

Abnormální formy jsou vývoj dalších laloků, změna hloubky rýh nebo velikost částí jater..

Vrozené malformace zahrnují různé benigní formace: cysty, kavernózní hemangiomy, hepatoadenomy.

Důležitost jater v těle je obrovská, takže musíte být schopni diagnostikovat patologie a správně je léčit. Znalost anatomie jater, jejích strukturálních rysů a strukturálního členění umožňuje zjistit místo a hranice postižených ložisek a míru pokrytí orgánu patologickým procesem, určit objem jeho odstraněné části a zabránit narušení odtoku žluči a krevního oběhu. Znalost projekcí jaterních struktur na jeho povrchu je nezbytná pro operace odstraňování tekutin.

Anatomie jater

Mnoho funkcí, bez kterých by tělo nemohlo existovat, přebírá lidská játra. Toto je největší žláza vnější sekrece, která vykonává ochranné, kumulativní, detoxikační a další funkce. Jedinečnost struktury a práce ji činí nezbytnou pro normální život. S ním jsou úzce spjaty další složky trávicího systému..

Anatomie a struktura

Anatomie je věda, která studuje vnější a vnitřní strukturu jater. Popíšeme stručně hlavní body. Má dvě laloky, mezi nimiž je půlměsíční vaz játra a podélné drážky. Pravý lalok váží více než levý. Na zadní straně je koronární vaz. Dvě rýhy ji rozdělují na sekundární laloky. Membránový povrch má srdeční depresi a 4 části. Viscerální - rozdělena třemi rýhami do čtyř laloků. Na ní je podélná drážka s fossou pro žlučník a dojem pro sousední orgány. U brány jater je příčná drážka, ze které vstupují společné jaterní cesty a lymfatické cévy jater a nervy, vlastní jaterní tepna a portální žíla, kulatý vaz jater, který je umístěn v drážce, vstupuje. Venku je pokryta serózní membránou, pod ní je vláknitá kapsle.

Vnitřní anatomie začíná tím, že spojovací kapsle vstupuje do brány jater a dělí ji na laloky, segmenty a laloky. Histologie jater popisuje jeho buněčnou strukturu. Jaterní lobule je hlavní konstrukční jednotkou ve tvaru hranolu. Žíly a žlučovody, které buňka obsahuje, stejně jako interlobulární tepny, tvoří trojici. Na jeho obvodu jsou jaterní paprsky podlouhlého tvaru. Jaterní buňky mají jádro a řadu chromozomů. V lidských játrech obsahuje 250 až 300 miliard hepatocytů. Laloky jsou odděleny interlobulárním septem pojivové tkáně, ve kterém prochází žlučová kapilára a krevní cévy. Sjednocují se mezi sebou, tvoří 8 segmentů a 5 sektorů.

Základní funkční vlastnosti

 • Syntéza a sekrece žluči, žlučových kyselin a bilirubinu, nezbytná pro normální fungování střeva. Při kontaktu s potravinami v ní žluč neutralizuje pH žaludeční šťávy, která je nasycena chymem.
 • Detoxikace toxinů. Dezinfikuje a odstraňuje z těla škodlivé látky.
 • Úloha v metabolismu. Zde se syntetizují a metabolizují proteiny, tuky, uhlohydráty a vitamíny..
 • Regulace hormonálních hladin v těle.
 • Vitamíny, krevní prvky a glykogen se hromadí.
 • Hematopoetika v embryonálním období vývoje. Po narození člověka syntetizuje hlavní krevní proteiny.
 • Syntéza trávicího enzymu.
 • Makrofágy a lymfocyty, které orgán obsahuje, poskytují imunitní odpověď na endotoxiny.
Zpět na obsah

Velikost a umístění jater

Velká žláza dospělého. Tvar vypadá jako hubovitý, váha 1,5-2 kg, délka 14-18 cm a šířka 20-25 cm. Hmotnost a parametry závisí na věku. Nachází se v břišní dutině, pod bránicí. Topografie jater popisuje vlastnosti jeho umístění. Horní hranice začíná v desátém pravém mezikontálním prostoru podél středové osy. Stoupá na úroveň čtvrtého mezikontálního prostoru na pravé linii bradavek, klesá doleva k pátému žebru, kde se připojuje k dolní hranici. Horní povrch hraničí s bránicí a dolní - ve střevech, pravá ledvina, žaludek, jícen, dvanácterník 12 a žlučník. Lidská játra za normálních okolností nepřesahuje rámec oblouku, což je usnadněno jeho fixací..

Nemoc orgánů

Orgán funguje hladce, ale jeho choroby vedou k otokům, mění velikost, strukturu, hmotnost a umístění jater. Patologický proces ovlivňuje všechny strukturální jednotky, cévy, žlučovody. Onemocnění jater lze klasifikovat podle anatomických ukazatelů:

 • Spontánní zánět nebo poškození jaterních buněk: hepatitida, absces, steatóza.
 • Traumatické poruchy integrity.
 • Cévní patologie: trombóza, zánět žil, hemangiom.
 • Nemoci žlučového systému: zánět a ucpání kanálků kameny, cholestáza.
 • Nezhoubné a zhoubné novotvary: sarkom, cysta, rakovina.
 • Vrozené nebo genetické abnormality.
 • Helminthic zamoření: leptospiróza, opisthorchiasis.
 • Zánětlivá onemocnění způsobená stejnými procesy v sousedních orgánech, mezi něž patří: střeva, slinivka břišní, žaludek, ledviny.
 • Strukturální změny v parenchymu: cirhóza, selhání jater.

Chronická onemocnění jaterní tkáně vyvolávají vývoj cirhózy.

Příčiny onemocnění

Dělení buněk umožňuje, aby se játra zotavila a obnovila, ale s prodlouženým a agresivním vlivem patogenních faktorů na ni tato možnost klesá a vede k nemocem. Většina z nich se týká životního stylu a výživy. Hlavní spouštěcí látky jsou:

 • Viry. Jejich aktivita ovlivňuje vývoj hepatitidy..
 • Toxické účinky chemických látek. Nebezpečí této léze je, že se neobjevuje po dlouhou dobu, což vede k nekróze v jaterních buňkách a rozvoji selhání.
 • Drogový efekt. Antibiotika, chemoterapeutika a hormony jsou považovány za nejvíce hepatotoxické..
 • Alkohol. Zneužití vede k tomu, že játra nezvládají detoxikaci, hromadí a ničí hepatocyty, což způsobuje cirhózu.
 • Infekce a paraziti. Škrkavka, alveokok, echinokok způsobují chronické zánětlivé procesy a cystickou transformaci.
 • Chyby ve výživě. Nepravidelný příjem potravin, převaha tuků, koření a uzených potravin v něm vede k metabolickým poruchám, syntéze a vylučování žluči. Výsledkem je onemocnění žlučových kamenů a steatóza.
 • Genetická onemocnění a malformace. Poškození krevních cév a kanálů vede k hypoplasii, fermentopatii, akumulačním onemocněním.
 • Poranění břicha a jater. Podporujte tvorbu parenchymálních cyst a otoků.
Zpět na obsah

Příznaky poškození jater

V počátečních stádiích onemocnění jsou příznaky obecné, což nenaznačuje problém s játry. Zaznamená se celková slabost a malátnost, bolesti hlavy, kožní vyrážky, příznaky hypovitaminózy, halitózy, pálení žáhy. Jejich projevy jsou krátké a nestabilní. V průběhu času se objevují specifické známky poškození, jako například:

 • nažloutlost skléry;
 • tmavá moč a změna barvy stolice;
 • nažloutnutí a svědění kůže;
 • zvětšení a bolestivost jater;
 • zesílený žilní vzor na břiše;
 • petechiální kožní vyrážky.

Játra člověka nemohou ublížit. Pocity bolesti se objevují, když patologické změny ovlivňují její skořápku. Právě zde jsou umístěny nervové zakončení a receptory. Bolest může mít různou intenzitu. Lokalizační oblast je tou pravou hypochondrií. Zpravidla bolestí. Těžká bolest se objevuje při závažných katarálních nebo hnisavých procesech, a také pokud jsou postiženy sousední orgány, například zánět žaludku, střev nebo slinivky břišní. Při chronickém průběhu onemocnění je možná úplná absence bolesti.

Diagnostika a léčba onemocnění jater

Pokud se objeví rušivé příznaky, vyhledejte lékaře. Úspěch terapie a úplné uzdravení nakonec závisí na době diagnózy. Vyšetření lékařem začíná vyšetřením pacienta a podrobnou anamnézou s objasněním přítomnosti špatných návyků a životního stylu. Pro přesnou diagnózu se provádějí laboratorní testy krve, ultrazvuku, CT, MRI a v případě potřeby se provádí jaterní biopsie.

Léčba začíná dietou, úplným odmítnutím alkoholu a změnami životního stylu. Pacientova strava by měla obsahovat obohacené, snadno stravitelné jídlo, dušené nebo vařené, zelený nebo bylinný čaj, ovocné nápoje. Přítomnost kávy, mastných a smažených potravin, potravin obsahujících cholesterol, čerstvých pekařských výrobků, sladkostí v potravinách se nedoporučuje.

Kromě toho zahrnuje řada terapeutických opatření terapeutická cvičení, používání tradiční medicíny a léků. Žlučový systém je očištěn ostropestřením mariánským, šípkem, pampeliškem, třezalkou tečkovanou, artyčoky, kukuřičnými stigmy atd. Léčba drog je založena na užívání drog několika skupin:

 • Bylinné přípravky. Extrakt z ostropestřce mariánského se používá k léčbě hepatitidy, cholecystitidy a toxických lézí. Nejúčinnější z nich jsou: „Gepabene“, „Karsil“, „Silymarin“, „Hofitol“.
 • Esenciální fosfolipidy. Normalizujte metabolické procesy, podporujte regeneraci a regeneraci. Mezi ně patří: Essentiale, Livenziale, Phosphogliv.
 • Přípravky živočišného původu. „Hepatosan“, „Sirepar“ a další léky vyrobené na základě hydrolyzátu jater skotu jater chrání a čistí.
 • Aminokyselinové komplexy. Vykazují antioxidační a antitoxické vlastnosti, které přispívají k obnově parenchymu. Mezi nimi - Heptral, Heptor.

Gastrointestinální trakt sestává z orgánů, z nichž každý je důležitý pro člověka. Role, kterou hrají játra, je těžké přeceňovat. Její produkt vitální činnosti - žluč - poskytuje normální proces trávení. Ligamenty jater nejen zajišťují jeho spolehlivou fixaci, ale také se vážou na další složky zažívacího systému.

Kde se nachází lidská játra

Játra jsou největšími lidskými orgány. Plní řadu životně důležitých funkcí a úzce souvisí se všemi orgány trávicího traktu. Krevní filtrace, kontrola metabolických procesů, neutralizace škodlivých látek - za to vše jsou zodpovědné játry.

Bez tohoto orgánu by byl život jednoduše nemožný. Je to náš ochránce před bakteriálními a virovými infekcemi. Je to rezervoár rezervní krve. To chrání tělo s velkou ztrátou krve. Játra se skládají ze dvou hlavních částí, které jsou spojeny svazkem krevních cév. Orgánová kapsle ji dělí na malé frakce.

Ne každý ví, kde jsou játra a jaké funkce plní. Tyto informace však musí být známy, aby bylo možné včas identifikovat příznaky onemocnění jater a poskytnout včasnou pomoc. Na které straně je tedy játra osoby? Který je nižší: játra nebo žaludek? Budeme se zabývat těmito a mnoha dalšími otázkami..

Funkce umístění

Kde se nachází játra? Játra se nacházejí tak, že o jejích poruchách mohou mluvit i jiné orgány gastrointestinálního traktu, například slinivka břišní. Faktem je, že játra produkují žlučové tajemství, které je uloženo v dutině žlučníku.

V procesu trávení žluč prochází kanály do duodena. Normálně interagují pankreatická šťáva a sekrece žluči, ale s existujícím porušením má negativní účinek na slinivku břišní.

Je játra vpravo nebo vlevo? Orgán je umístěn v břišní dutině pod bránicí v oblasti pravé hypochondrium. Abychom byli přesnější, je třeba poznamenat, že játra jsou velký orgán a zaujímají významnou část.

Proto by bylo správnější říci, že velká část se nachází na pravé straně břišní dutiny. Levá strana je mnohem menší a nachází se na levé straně břicha poblíž sleziny. Dolní část pravého laloku dosáhne ledviny. Okraje orgánu jsou obvykle hladké, struktura je homogenní.


Fotografie ukazuje rozložení jater

Horní hranice orgánu je umístěna na úrovni bradavek a spodní je pokryta žebry. Nejbližší orgán je žlučník. Jsou úzce propojeny trávicími a metabolickými procesy. Horní část jater dosedá na bránici, což je důvod, proč se při zvětšení orgánu mohou objevit problémy s dýcháním.

Umístění jater u každé osoby se může mírně lišit, a to kvůli anatomické struktuře. Podle statistik má zdravé játry pouze asi pět procent lidí. Podmínkou může být zhoršení stavu životního prostředí, špatných návyků, podvýživy.

Pomocí bicích a hmatu můžete získat přesné informace o hranicích jater, o jejich funkčních poruchách a existujících strukturálních změnách. Rozšíření hranic, stejně jako jejich posunutí podél svislé osy vzhledem k oblouku, může naznačovat vývoj patologického procesu na straně hepatocytů..

Polohování

Vnitřní orgány se liší nejen velikostí, funkcí, ale také hustotou. Když na ně klepnete, dochází k různým zvukovým vibracím. Díky analýze těchto zvuků získáte spolehlivé informace o lokalizaci vnitřních orgánů a jejich funkční aktivitě..

Existují dvě metody bicích. Prvním z nich je přímé klepání do břišní dutiny. Druhá technika zahrnuje použití pesimetr. Diagnostickou hodnotou je definice absolutní tuposti - části jater, které nejsou pokryty plicní tkání.

Při určování hranic orgánu berou odborníci v úvahu ukazatele věku pacienta.
Játra sama o sobě neublíží, protože v ní nejsou žádné receptory bolesti, přesto se u nemocí vyskytuje bolest v oblasti pravé hypochondrium

Experti provádějí perkuse podle Kurlovovy metody, která je považována za nejvíce informativní. Zpočátku je orgán určen pomocí podmíněných bodů. Horní hranice je umístěna na pravé straně podél perikompartmentální linie v úrovni šestého žebra. Z této oblasti dolů a začne klepat.

Když se zvuk změní, je označen první bod. Dolní bod je také určen podél stejné čáry a klepání je prováděno z pravé iliakální oblasti. Třetí značkou je průsečík přední střední linie a prvního bodu. Čtvrtá značka určuje od pupku až po tupý zvuk.

Příznaky nemocných jater

Palpace je fyzická metoda založená na taktilním vnímání. Může být provedeno jak lháním, tak i stoje. Pokud osoba stojí, je okraj jater zobrazen zpod žeber asi dva centimetry.

Je-li palpace prováděna v poloze na břiše, pacientova hlava by měla být mírně zvednuta a nohy mohou být buď zcela narovnány nebo mírně ohnuty na kolenou. Doporučuje se, aby si pacient položil ruce na hruď, což pomůže omezit pohyblivost hrudníku během inspirace a uvolnit svaly přední břišní stěny.

Pomocí pohybů prstů můžete pociťovat vzájemné hranice, soudržnost a polohu vnitřních orgánů. U různých onemocnění vede tato technika ke zvýšenému výskytu bolestí. Palpace se obvykle provádí po nárazu..

Pacient by se měl zhluboka nadechnout, aby spodní okraj jater klesl pod obloukový oblouk. V tomto okamžiku odborník položí prsty na břišní stěnu a snadno cítí vyčnívající část orgánu.


Palpace a bicí nástroje určují hranice orgánu

Umístění jater u různých nemocí

V časných stádiích poškození jaterních buněk nemusí mít pacient žádné nepohodlí. Vypuknutí bolesti se objevuje již ve stadiu, kdy se orgán zvětší a jeho kapsle se protáhne.

Pokud jde konkrétně o virovou hepatitidu, inkubační doba těchto onemocnění je velmi působivá. Někdy od okamžiku infekce po nástup prvních příznaků může uplynout přibližně šest měsíců. Přestože se během této doby pacientovi neobávají žádné příznaky, v jaterní tkáni se již vyskytují degenerativní změny.

Pokud osoba neví, která strana jater, znamená to, že ho ještě neobtěžovala, nebo je daleko od medicíny. Ať už je to jakkoli, neznamená to, že s játry je vše v pořádku. Mnoho lidí ví, jak bolí játra, protože podle statistik vede každá třetí zeměkoule nezdravý životní styl.

Čím větší je zatížení orgánu, tím zranitelnější je. Úkolem každého je proto podporovat práci našeho filtru pomocí dietní výživy a vitamínové terapie. V játrech nejsou receptory bolesti, takže samotný orgán nemůže ublížit.

Jaterní membrána bolí, která se může opotřebovat pod vlivem negativních faktorů. Nedaleké orgány mohou také způsobit bolestivost..

Důvod vynechání orgánu může být spojen s pádem nebo rozvojem nemocí: žloutenka, cirhóza, nádorové procesy, srdeční selhání, akutní infekce a další. Následující příznaky mohou naznačovat vyvíjející se patologii: těžkost v pravé hypochondrii, těžkost, nevolnost, hořkost v ústech, změny v chuti k jídlu, nepohodlí po jídle kořeněné nebo smažené potraviny.

Nepříjemné pocity zesilují fyzickou aktivitou. Zvýšení velikosti orgánů a těsnost sousedních orgánů vede ke vzniku bolestivých pocitů. Pak člověk začne pociťovat bolest, těžkost a únavu.

Důležitou vlastností jater je jeho samoléčivá vlastnost. To znamená, že pokud ze stravy odstraníte nezdravé jídlo, přestanete pít, kouříte a také začnete užívat hepatoprotektivní léky, pak se po chvíli můžete vrátit do původní podoby a normálního fungování.


Játra zaujímají významnou část břišní dutiny

Anatomie

Specialisté rozlišují čtyři hlavní části těla, a to:

 • Ten pravý. Je to největší segment a zcela vyplňuje správnou hypochondrii. S pomocí perkuse je to ten pravý lalok, který je pro výzkum nejpřístupnější. Tento segment je nejvíce funkčně aktivní, a proto se jeho velikost s nemocemi významně mění.
 • Vlevo, odjet. Velikost tohoto segmentu je menší než pravá. Nachází se na levé straně epigastrické oblasti (je umístěn žaludek).
 • Náměstí. Odpovídá spodnímu orgánu. Je to segmentovaný aparát levého laloku.
 • Ocas. Brána jater je oddělena od čtvercové části a nachází se za ní. Tento lalok je často zdrojem nádorového procesu. Umístění segmentu caudate ztěžuje operaci.

Zdůrazňujeme hlavní funkce jater:

 • detoxikace. Jednoduše řečeno, můžeme říci, že játra jsou čisticí základnou našeho těla. Neutralizuje toxické látky, metabolické produkty, cizí látky;
 • produkce albuminu, koagulační faktory - proteiny nezbytné pro normální fungování těla;
 • účast na metabolických procesech a trávení;
 • ochranná funkce.

Takže na otázku, kde se nachází játra, odborníci dlouho odpověděli. Znalost toho pomáhá včasně identifikovat patologii a zabránit vzniku nebezpečných komplikací. Umístění orgánu pomáhá určit bicí a hloubku hmatu.

Játra sama o sobě nemůže bolet, protože v ní nejsou žádné receptory bolesti. U existujících nemocí dochází v oblasti pravé hypochondy k bolesti. Nezapomeňte, správná výživa, zdravý životní styl a absence špatných návyků jsou klíčem ke zdravé játra!