Protilátky proti hepatitidě C (anti HCV)

V reakci na požití cizích částic, jako jsou viry, do lidského těla, imunitní systém produkuje imunoglobuliny - ochranné protilátky. Tyto protilátky jsou detekovány zvláštním testem ELISA, screeningovým testem použitým k prokázání, že osoba byla infikována hepatitidou C. U hepatitidy C obsahují všechny protilátky zkratku anti-HCV, což znamená „proti viru hepatitidy C“.

Protilátky proti hepatitidě C se dělí do dvou tříd - G a M, které jsou v analýzách psány jako IgG a IgM (Ig - imunoglobulin (imunoglobulin) je latinský název protilátek). Anti-HCV celkem (anti-HCV, anti-hcv) - celkový počet protilátek (třídy IgG a IgM) proti antigenům viru hepatitidy C. Test pro stanovení těchto markerů se provádí u všech pacientů, pokud chtějí zkontrolovat, zda mají hepatitidu C. HCV je přítomen jak u akutních (lze je detekovat již 4-6 týdnů po infekci), tak u chronické hepatitidy. Anti-HCV celkem se také nachází u těch, kteří měli hepatitidu C a zotavili se sami. U těchto lidí může být tento marker detekován během 4 až 8 let nebo déle po zotavení. Pozitivní test proti HCV proto nestačí k stanovení diagnózy. Na pozadí chronické infekce jsou neustále detekovány celkové protilátky a po úspěšném ošetření zůstávají po dlouhou dobu (primárně kvůli jádrovému IgG proti HCV, které je popsáno níže), zatímco jejich titry se postupně snižují. "

Je důležité vědět, že protilátky proti hepatitidě C nechrání před rozvojem infekce HCV a nezajišťují spolehlivou imunitu proti reinfekci.

Spektrum anti-HCV (jádro, NS3, NS4, NS5) jsou specifické protilátky proti jednotlivým strukturálním a nestrukturálním proteinům viru hepatitidy C. Jsou určovány k posouzení virové zátěže, aktivity infekce, rizika chronity, rozlišení mezi akutní a chronickou hepatitidou, stupně poškození jater. Detekce protilátek proti každému z antigenů má nezávislou diagnostickou hodnotu. Anti-HCV sestává z jejich strukturálních (jádrových) a nestrukturálních (NS3, NS4, NS5) proteinů (proteinů).

Anti-HCV jádro IgG - protilátky třídy G proti jádrovým proteinům HCV. Anti-HCV IgG se objevuje od 11-12 týdnů po infekci, proto k diagnostice možných „čerstvých“ infekcí použijte celkem Anti-HCV, které se objevují dříve. Anti-HCV IgG dosahuje maximální koncentrace za 5-6 měsíců od okamžiku infekce a při chronickém průběhu onemocnění jsou detekovány v krvi na celý život. Při přenesené hepatitidě C titr protilátek IgG postupně klesá a může dosáhnout nezjistitelných hodnot několik let po zotavení.

Anti-HCV IgM - protilátky třídy IgM proti antigenům viru hepatitidy C. IgM anti-HCV IgM lze detekovat v krvi 4–6 týdnů po infekci, jejich koncentrace rychle dosáhne svého maxima. Po dokončení akutního procesu hladina IgM klesá a může se znovu zvýšit během reaktivace infekce, proto se má za to, že tyto protilátky jsou příznakem akutní infekce nebo chronické se známkami reaktivace. U akutní hepatitidy C je dlouhodobá detekce protilátek třídy M faktorem předpovídajícím přechod nemoci do chronické formy. Předpokládá se, že detekce anti-HCV IgM může odrážet úroveň virémie a aktivity hepatitidy C, avšak anti-HCV IgM není vždy detekována během reaktivace HCV. Existují také případy, kdy je u chronické hepatitidy C v nepřítomnosti reaktivace detekována anti-HCV IgM.

Nestrukturální proteiny (NS3, NS4, NS5).

NS3, NS4, NS5 patří mezi nestrukturální (NS - nestrukturální) proteiny. Ve skutečnosti existuje více těchto proteinů - NS2, NS3, NS4a, NS4b, NS5a, NS5b, ve většině klinických diagnostických laboratořích jsou však protilátky detekovány na proteiny NS3, NS4 a NS5..

Anti-NS3 je detekován v nejranějších stádiích sérokonverze. Vysoké titry anti-NS3 jsou charakteristické u akutní hepatitidy C a mohou být nezávislým diagnostickým markerem akutního procesu. V akutním procesu vysoká koncentrace anti-NS3 obvykle indikuje významnou virovou zátěž a jejich dlouhodobé uchování v akutní fázi je spojeno s vysokým rizikem chronické infekce.

Anti-NS4 a anti-NS5 se obvykle objevují později. U chronické hepatitidy C může definice anti-NS4 ve vysokých titrech naznačovat dobu trvání infekčního procesu a podle některých zpráv je spojena se stupněm poškození jater. Detekce anti-NS5 ve vysokých titrech často ukazuje na přítomnost virové RNA a v akutním stadiu je prediktorem chronicity infekčního procesu. Snížení titrů NS4 a NS5 v dynamice může být příznivým znakem svědčícím o vzniku klinické a biochemické remise. Titry anti-NS5 mohou odrážet účinnost AVT a jejich zvýšené hodnoty jsou charakteristické pro jednotlivce, kteří nereagují na terapii. Po zotavení titry anti-NS4 a anti-NS5 v průběhu času klesají. Výsledky jedné studie ukázaly, že u téměř poloviny pacientů 10 let po úspěšné léčbě interferony nebyly detekovány anti-NS4 a anti-NS5. Následující tabulka ukazuje nejpravděpodobnější možnosti léčby kombinace markerů hepatitidy C..

anti-HCV IgManti-HCV jádro IgGanti-HCV NS IgGRNA HCVPoznámkaInterpretace výsledku
++-+Přítomnost klinických a laboratorních příznaků akutní hepatitidy, zvýšení titrů jádra IgG proti HCVAkutní hepatitida C.
++++Přítomnost klinických a laboratorních příznaků chronické hepatitidyChronická hepatitida C, reaktivační fáze
-++-Absence klinických a laboratorních příznaků nemoci (v přítomnosti současné patologie - je možné mírné zvýšení aktivity aminotransferáz)Chronická hepatitida C, latentní fáze
-+-/+-Přetrvávající nedostatek klinických a laboratorních příznaků nemoci, přítomnost jádra IgG proti HCV v titrech 1:80 a nižších, normálních hladin transamináz (ALT, AST), je možné stanovit protilátky anti-HCV NS IgG v nízkých titrech s postupným vymizením těchto protilátek v průběhu několika let

Rekonvalescence (regenerace) akutní hepatitidy C nebo latentní fáze chronické hepatitidy C

Pro diagnostiku však nestačí mít vždy výsledky sérologických studií. Je nutné mít epidemiologické údaje, informace o čase a okolnostech možné infekce, přítomnosti klinických a laboratorních příznaků choroby.

Anti-HCV, protilátky

Anti-HCV - specifické imunoglobuliny tříd IgM a IgG proti proteinům viru hepatitidy C, což naznačuje možnou infekci nebo předchozí infekci.

Celkové protilátky proti viru hepatitidy C, anti-HCV.

Synonyma anglicky

Protilátky proti viru hepatitidy C, IgM, IgG; HCVAb, celkem.

Jaké biomateriály lze použít pro výzkum?

Jak se připravit na studii?

 • Před studií nekouřte 30 minut..

Přehled studie

Virus hepatitidy C (HCV) - virus obsahující RNA z čeledi Flaviviridae, který infikuje jaterní buňky a způsobuje hepatitidu. Je schopen se množit v krevních buňkách (neutrofily, monocyty a makrofágy, B-lymfocyty) a je spojen s vývojem kryoglobulinémie, Sjogrenovy choroby a B-buněčných lymfoproliferačních onemocnění. Ze všech původců virové hepatitidy má HCV největší počet variací a díky své vysoké mutační aktivitě je schopen vyhnout se ochranným mechanismům lidského imunitního systému. Existuje 6 genotypů a mnoho podtypů viru, které mají různé významy pro prognózu onemocnění a účinnost antivirové terapie.

Hlavní cestou přenosu infekce je krev (během transfúze prvků krve a plazmy, transplantace dárcovských orgánů, prostřednictvím nesterilní stříkačky, jehly, nástroje pro tetování, piercing). Virus se během porodu pravděpodobně přenáší pohlavním stykem a z matky na dítě, ale toto je méně časté.

Akutní virová hepatitida je zpravidla asymptomatická a ve většině případů zůstává nezjištěna. Pouze u 15% infikovaných je nemoc akutní, s nevolností, bolestmi těla, nedostatkem chuti k jídlu a úbytkem tělesné hmotnosti. U 60–85% infikovaných se vyvíjí chronická infekce, která je 15krát vyšší než frekvence chronicity u hepatitidy B. Chronická virová hepatitida C je charakterizována „vlnou“ se zvýšenými jaterními enzymy a mírnými příznaky. U 20–30% pacientů vede onemocnění k cirhóze, což zvyšuje riziko selhání jater a hepatocelulárního karcinomu.

Specifické imunoglobuliny jsou produkovány do jádra viru (jádro nukleokapsidového proteinu), obalu viru (nukleotidy E1-E2) a fragmentů genomu viru hepatitidy C (nestrukturální NS proteiny). U většiny pacientů s HCV se první protilátky objevují 1-3 měsíce po infekci, ale někdy mohou v krvi chybět déle než rok. V 5% případů nejsou protilátky proti viru nikdy detekovány. V tomto případě bude detekce celkových protilátek proti antigenům viru hepatitidy C svědčit o HCV.

V akutním období onemocnění se tvoří protilátky tříd IgM a IgG k jádru nukleokapsidového proteinu. Během latentního průběhu infekce a během její reaktivace jsou v krvi přítomny protilátky třídy IgG na nestrukturální NS proteiny a jádro nukleokapsidového proteinu..

Po infekci cirkulují konkrétní imunoglobuliny v krvi po dobu 8-10 let s postupným snižováním koncentrace nebo přetrvávají po velmi nízké titry po celý život. Nechrání se před virovou infekcí a nesnižují riziko opětovné infekce a vývoje nemoci.

Na co se studie používá??

 • Pro diagnostiku virové hepatitidy C.
 • Pro diferenciální diagnostiku hepatitidy.
 • K identifikaci dříve přenesené virové hepatitidy C.

Když je naplánována studie?

 • S příznaky virové hepatitidy a zvýšenými jaterními transaminázami.
 • Je-li známa hepatitida nespecifikované etiologie.
 • Při vyšetřování osob ohrožených infekcí hepatitidou C.
 • Při screeningu.

Co znamenají výsledky??

Poměr S / CO (signál / mez): 0 - 1.

Důvody pozitivní na HCV:

 • akutní nebo chronická virová hepatitida C;
 • předchozí virová hepatitida C.

Důvody negativního výsledku proti HCV:

 • nepřítomnost viru hepatitidy C v těle;
 • časné období po infekci;
 • nedostatek protilátek při virové hepatitidě C (séronegativní varianta, asi 5% případů).

Co může výsledek ovlivnit?

 • Revmatoidní faktor v krvi přispívá k falešně pozitivním výsledkům.
 • Pokud je anti-HCV pozitivní, provede se test ke stanovení strukturních a nestrukturálních proteinů viru (NS, Core), aby se potvrdila diagnóza virové hepatitidy C.
 • Vzhledem k existujícím rizikovým faktorům pro infekci a podezření na hepatitidu C se doporučuje, aby byla RNA viru v krvi stanovena pomocí PCR, i když neexistují specifické protilátky..

Kdo předepisuje studii?

Specialista na infekční choroby, hepatolog, gastroenterolog, terapeut.

Literatura

 • Vozianova Zh. I. Infekční a parazitární nemoci: 3 t. - K.: Zdraví, 2000. - T.1.: 600-690.
 • Kishkun A. A. Imunologické a sérologické studie v klinické praxi. - M.: MIA LLC, 2006. - 471-476 s.
 • Harrisonovy principy vnitřního lékařství. 16. ed. NY: McGraw-Hill; 2005: 1822-1855.
 • Lerat H, Rumin S, Habersetzer F a další. In vivo tropismus genomických sekvencí viru hepatitidy C v hematopoetických buňkách: vliv virové zátěže, virového genotypu a buněčného fenotypu. Krev 1998 15. května; 91 (10): 3841-9.PMID: 9573022.
 • Revie D, Salahuddin SZ. Typy lidských buněk důležité pro replikaci viru hepatitidy C in vivo a in vitro: stará tvrzení a současné důkazy. Virol J. 2011 11. července; 8: 346. doi: 10,1186 / 1743-422X-8-346. PMID: 21745397.

Pozitivní anti-hcv analýza: co to znamená?

Anti-HCV je test hepatitidy C předepsaný lékařem v procesu diagnostiky virové infekce. Test je založen na charakteristice reakce lidského imunitního systému, když patogen vstupuje do buněk. V tomto případě se do krve uvolňují biologicky aktivní látky - imunoglobuliny (Ig je v lékařské literatuře obvykle zkrácen).

Produkované protilátky (AT) jsou specifické, to znamená, že jejich struktura je jasně předurčena v závislosti na rozmanitosti patogenu. Toto je základ pro princip imunologického testu sérologického enzymu, který se nazýval analýza ELISA anti-HCV.

Struktura a obsah syntetizovaných imunoglobulinů je přímo závislá na strukturních jednotkách virionu hepatitidy C. C. HCV (virus hepatitidy C) je kulatý patogen, průměr nepřesahuje 50 nm. Uprostřed je jeden řetězec RNA potažený kapsidem (jádrový protein). Venku je obklopen skořápkou, jejímž základem je struktura lipidů a šíření glykoproteinů E1 a E2 má podobu výčnělků..

Struktura genomu viru může být reprezentována ve formě schématu:

Moderní HCV analýza je založena na identifikaci několika markerů infekce. Jedná se o virovou RNA, základní antigen a specifické protilátky. Před ostatními je v krevním séru stanovena HCV RNA (virová hepatitida C). Druhý indikátor je jádrový antigen. Může být detekován týden po výskytu RNA v množství dostatečném pro identifikaci pomocí testovacích systémů.

Citlivost analýzy na antigen viru hepatitidy C závisí na mechanismu studie. Při detekci chemiluminiscencí je významně vyšší (až do 0,06 pg / ml) než u klasického enzymatického imunosorbentového testu používajícího oxidaci chromogenu s peroxidázou. Čím vyšší je citlivost analýzy, tím dražší je systém pro testování.

Hladina virové RNA v krvi úzce souvisí s koncentrací jádrového antigenu. Některé metody vám tedy umožňují určit přibližnou virovou zátěž s ohledem na korelační koeficient.

Specifické protilátky proti viru hepatitidy C jsou stanoveny pomocí screeningových enzymově vázaných imunosorbentů a imunoblottingových testovacích systémů. Ty se vyznačují vyšší specifičností..

Přibližné období výskytu RNA viru, antigenu a různých typů imunoglobulinů je uvedeno v tabulce:

markeryData detekce v krvi pomocí standardních testů
HCV RNA1-2 týdny
Jádro ag3 týdny
Anti-HCV IgM4-7 týden
Anti-core IgG a anti-NS3 IgG5-8 týdnů
Anti-NS4A | B IgG a Anti-NS5A IgG6–9 týdnů
Anti-HCV IgGOd 9. týdne

Nejčastěji používané testovací systémy byly vyvinuty na počátku 90. let. Pokud je to nutné, diagnostikujte virus pomocí antigenů získaných ze vzorků izolátů 90. let, což odpovídá genotypu HCV 1a. Již existují informace o nepřítomnosti protilátek proti základnímu antigenu, který je jedním z nejvíce imunogenních HCV antigenů u některých pacientů. To je spojeno s výskytem určitých mutací. Proto, abyste vyloučili pochybné výsledky, měli byste kontaktovat laboratoře pracující s moderními testovacími systémy (výrobce Abbott, Bayer atd.).

Anti-HCV: co je tato analýza?

Existuje několik typů diagnostických testů na hepatitidu C pomocí imunosorbentového testu s enzymem.

Každá z nich poskytuje odborníkovi určité informace. To:

 • údajná přítomnost choroby;
 • forma průběhu virové infekce;
 • období od okamžiku infekce;
 • reakce imunitního systému na pronikání patogenu do krevního řečiště;
 • stav pacienta po užití léků nebo v důsledku nezávislého zotavení po akutní fázi onemocnění.

Popis analýzy celkových protilátek

Studie začíná testem Anti-HCV Total, který je určen ke stanovení celkových protilátek (IgG + IgM). Jsou-li anti-HCV pozitivní, jsou vhodné další testy: co to znamená, může určit pouze lékař. Faktem je, že u některých pacientů je zaznamenán falešně pozitivní výsledek, který vyžaduje další vyšetření.

Výzkum protilátek proti hlavním strukturním proteinům HCV

Nejodhalující krevní test na Core-Ag. Imunoglobuliny této strukturní podjednotky se objevují dříve než ostatní a slouží jako specifický laboratorní marker infekce. Ale zároveň, pokud protilátky nejsou detekovány, to nevylučuje infekci. Negativní výsledek může být způsoben mutací v samotném HCV nebo individuálními charakteristikami pacienta.

Další screening na hepatitidu C zahrnuje anti-HCV krevní test pro stanovení spektra různých typů imunoglobulinů. Detekce protilátek třídy IgM tedy indikuje akutní průběh infekce, anti-HCV IgG hovoří ve prospěch prodloužené, chronické nebo latentní formy virového onemocnění. Dekódování výsledků by však měl provádět odborník, který vysvětlí, o jaký druh analýzy jde, a dá doporučení pro další vyšetření a ošetření.

Přesnost

Přesnost enzymatického imunotestu závisí na výrobci diagnostických testovacích systémů. Ne poslední roli hraje profesionalita zdravotnického personálu. Specifičnost a spolehlivost takové studie dosahuje 90%. Pozitivní test na hepatitidu C provedený sérologickou metodou tedy jasně slouží jako indikace pro další diagnózu..

Ale před darováním krve HbsAg HCV nebo jiné ELISA, musíte se zeptat, jaké vybavení bude analyzováno. Máte-li jakékoli dotazy, je lepší se poradit s lékařem. Kvalita studie zcela určuje taktiku další diagnostiky.

Postup testování na hepatitidu C

Enzymově vázaný imunosorbentový test na hepatitidu C připisovaný sérologickým metodám.

Testovací systémy, kterými je ELISA prováděna, jsou rozděleny do několika skupin v závislosti na typech použitých protilátek:

 • lyzát se v průběhu studie používají nativní protilátky získané z kultury;
 • rekombinantní, použijte proteinové struktury syntetizované genetickým inženýrstvím, podobné struktuře jako zkoumaný antigen;
 • peptid, aplikujte uměle syntetizované peptidy.

Jako pevná fáze se obvykle používají 96-jamkové destičky, méně často polystyrénové kuličky. ELISA katalyzuje řadu specifických biologicky aktivních enzymů.

Enzymově vázaný imunosorbentový test se provádí v několika fázích:

 1. Testovaný vzorek je rozpoznáván protilátkou. Výsledek je určen počtem vytvořených imunitních komplexů nebo zbytků specifických vazebných volných míst.
 2. Tvorba enzymem značených sloučenin.
 3. Transformace enzymové značky na specifický signál, který je zaznamenáván jakoukoli fyzikálně-chemickou metodou (spektrofotometrie, fluorimetrie, luminiscence atd.).

K diagnostice virové hepatitidy C se provádějí takové typy enzymaticky vázaného imunosorbentového testu:

 • Metoda „sendvič“;
 • nepřímé IFA;
 • konkurenční metoda ELISA;
 • inhibiční ELISA;
 • přímé IFA.

Dříve musí pacient vzít doporučení od lékaře. V soukromé laboratoři může být analýza provedena bez příslušných dokumentů. Bezprostředně před vyšetřením sestra zaznamená údaje o pacientovi a podle toho označí zkumavky.

Odběr krve se provádí z žíly. Dříve byla pokožka ošetřena sterilním hadříkem s dezinfekčním roztokem. Po zákroku se rána uzavře jednorázovou náplastí. Načasování enzymatického imunotestu je od 1 do 5 dnů. Výsledek lze získat buď přímo v laboratoři, nebo obdržet elektronickou poštou nebo kódem na webové stránce.

Indikace pro ELISA

V případě specifických příznaků infekce je nutné se poradit s lékařem a následně darovat krev na celkové protilátky proti hepatitidě C..

Patologie může být podezřelá z následujících příznaků:

 • téměř žádný pocit únavy;
 • poruchy spánku (obvykle v noci trpí nespavostí osoba a ve dne ospalost);
 • snížená koncentrace, zpomalující závažnost duševní činnosti;
 • snížená chuť k jídlu;
 • nepříjemný pocit plnosti, těžkosti a nepohodlí v pravé hypochondrii;
 • trávicí poruchy doprovázené plynatostí, poruchy stolice, pálení žáhy, říhání, špatná chuť v ústech;
 • nažloutlost (často nevýznamná a rychle procházející) kůže, oční proteiny.

Více než polovina infikovaných však má virovou infekci bez výrazného klinického obrazu a objevující se příznaky lze snadno zaměnit s akutními virovými infekcemi dýchacích cest nebo banálním přepracováním. Proto je hepatitida C často neúmyslně detekována při přípravě na lékařské vyšetření..

Přísné indikace pro darování krve pro analýzu jsou:

 • příznaky charakteristické pro zhoršenou funkci jater;
 • obecná nevolnost;
 • odchylky od normy při dešifrování výsledků jaterních testů;
 • kontakt s osobou, která má potvrzenou diagnózu hepatitidy C (pohlavní styk, kontakt s krví nebo sliznicemi atd.);
 • přítomnost HIV;
 • krevní transfúze nebo transplantace orgánů provedené před rokem 1992;
 • pravidelná hemodialýza;
 • nemoci vyžadující časté invazivní lékařské postupy;
 • u dětí narozených matkám infikovaným HCV;
 • registrace lékařské knihy pro vojenský personál, pracovníky v oblasti obchodu, zdravotnictví, vzdělávání, kosmetologie, farmacie.

Během těhotenství je povinné provádět ELISA. Studie se provádí ve 12 a 30 týdnech.

Nezapomeňte na takový koncept jako „sérologické okno“. Tento termín znamená období od okamžiku infekce do doby, kdy je virus detekován, a přesněji - protilátky produkované na jeho antigeny.

Opakovaná ELISA je předepsána pro:

 • nejisté výsledky z první analýzy;
 • podstupující antivirovou terapii (pro kontrolu titru protilátek);
 • Anti-HCV Celkem negativní, ale přetrvávající příznaky virové hepatitidy.

Podle odborníků je téměř každý návštěvník stomatologické nebo kosmetické ordinace vystaven riziku infekce. Proto, aby se předešlo Total Anti-HCV Total (stanovení celkových protilátek pomocí ELISA), doporučuje se jej užívat každoročně.

Jak se připravit

Spolehlivost výsledků analýzy do značné míry závisí na správné přípravě pacienta. Doporučení odborníků zahrnují:

 • Nejezte 12-14 hodin před darováním krve;
 • 3-4 hodiny před analýzou přestat kouřit;
 • darovat krev ráno;
 • po probuzení byste neměli pít nic kromě stojaté vody;
 • 3-4 dny před studiem vyloučte mastná jídla, smažená jídla vařená s velkým množstvím oleje, „těžké“ omáčky (majonéza, tatarák atd., Zejména zakoupené), rychlé občerstvení (včetně občerstvení a občerstvení), párky, uzená masa, sušené, sušené ryby a / nebo maso, obecně by menu před analýzou mělo být sestaveno podle stravy č. 5;
 • 7-10 dní před testem ELISA jsou alkoholické nápoje přísně kontraindikovány (bez ohledu na sílu).

Obecně platí, že před darováním krve musíte dodržovat zásady racionální správné výživy, pokud je to možné, opustit špatné návyky.

Při kontaktu s lékařem s výsledky analýzy je nutné nahlásit všechny přijaté léky, možná porušení pravidel pro přípravu na studii a doprovodná onemocnění. Měli byste také mluvit o nepříjemných symptomech, i když na první pohled nesouvisí s poškozením jater.

Rozdělení výsledků

Dešifrování Anti HCV by měl provádět specializovaný specialista (specialista na infekční choroby nebo hepatolog). Normálně by protilátky proti hepatitidě C v lidském těle neměly být.

Falešně negativní výsledek je však možný s:

 • období „sérologického okna“;
 • doprovodná imunodeficience (s virovým poškozením imunitního systému, produkce AT se zastaví);
 • onkologické léze hematopoetického systému.

Falešně pozitivní výsledek testu ELISA HCV AgAt je někdy zaznamenán u:

 • těhotenství (v důsledku vývoje specifických proteinových sloučenin, které mají podobnou strukturu jako imunoglobuliny);
 • autoimunitní patologie (u takových chorob je produkce protilátek nepředvídatelná);
 • poruchy hematopoetického systému;
 • zotavení z fáze akutní hepatitidy C (u některých lidí je virus zničen imunitním systémem bez lékové terapie);
 • předchozí antivirová terapie (imunoglobuliny mohou trvat až 3-5 let a více);
 • u dítěte mladšího 3 let při narození po těhotenství u infikované nebo ošetřené matky;
 • doprovodné závažné infekce (bez ohledu na jejich etiologii), v tomto případě jsou chybné výsledky možné díky masivnímu vyhazování protilátek v reakci na poškození virové nebo bakteriální tkáně.

Interpretace výsledků enzymatického imunotestu může být reprezentována ve formě tabulky:

 • ELISA pro IgG a IgM;
 • vysoce kvalitní PCR.

Negativní znamená, že je člověk zdravý. Ale PCR (kvalitativní stanovení virové RNA) nebo opakovaná ELISA po 4–8 týdnech slouží jako potvrzovací testy k vyloučení infekce..

Od 9. týdneVýsledek a popis možné patologie
Stanovení celkových protilátek (celková analizace anti-HCV)
IFA Core-AgPozitivní výsledek naznačuje nedávnou infekci.
Anti-HCV IgMPozitivní test je možný u akutní hepatitidy C. Pokud je současně detekován IgG, je pravděpodobné, že dojde k exacerbaci chronického virového procesu.
IgG (k různým strukturním proteinům)Detekce hovoří o chronické HCV

Pokud jsou imunoglobuliny nalezeny ve formě s výsledky analýz, je jejich titr (koncentrace) povinný. Lékař tak může posoudit intenzitu patologického procesu a vyhodnotit imunitní odpověď. Přesné informace o kvantitativním obsahu viru v lidském těle však lze poskytnout pouze detekcí RNA polymerázovou řetězovou reakcí.

Co je anti hcv pozitivní?

Virová onemocnění jater jsou nebezpečná a mohou způsobit vážné komplikace. Povaha viru hepatitidy C (HCV) se vyskytuje v jakékoli části světa a rychlost šíření choroby je velmi vysoká. Pro diagnostiku se používají studie s použitím protilátek a jaterních enzymů. ANTI CHV krevní test, co to je? Takový lékařský test je předepsán pro vyhledávání protilátek proti viru hepatitidy C v krevním séru pacienta. Analýza se provádí během lékařských vyšetření nebo v přítomnosti specifických příznaků hepatitidy.

Když je naplánována analýza

Virus typu C v krvi se rychle šíří spokojeně a infikuje jaterní buňky. Po infekci se buňky začnou aktivně dělit, šířit a infikovat tkáň. Tělo reaguje na hrozbu a začíná produkovat protilátky proti hepatitidě C. Ve většině případů přirozená rezistence těla nestačí k boji proti nemoci a pacient potřebuje závažný medikační účinek. Hepatitida jakéhokoli druhu může způsobit komplikace a způsobit vážné poškození jater. Děti jsou zvláště náchylné k této nemoci..

Šíření virové hepatitidy je rychlé, zejména v teplém a vlhkém podnebí. Špatná hygiena zvyšuje pravděpodobnost infekce. Protilátky proti HCV pomocí krevního testu lze detekovat několik týdnů po infekci. Proto po kontaktu s pacientem možná nebudete potřebovat jeden, ale dva nebo tři krevní testy.

V některých případech je zkouška povinná, v některých se doporučuje:

 • Pokud matka onemocní virem hepatitidy C, může mít toto onemocnění dítě. Pravděpodobnost infekce je 5-20% v závislosti na přítomnosti virové RNA v krvi.
 • Nechráněný sex s infikovanou osobou. Neexistuje jednoznačný názor na vztah mezi hepatitidou a sexuálními vztahy, ani na přímé důkazy. Podle statistik však mají lidé, kteří mají aktivní sexuální život, větší šanci na nakažení virem než ti, kteří se drží monogamie.
 • Hepatitida C může být často detekována u drogově závislých (infekce injekčními stříkačkami a krví).
 • Při návštěvě zubaře, tetování, piercera, manikúry je možná infekce, ale takové případy jsou velmi vzácné.
 • Před zákrokem musí dárci krve podstoupit anti-HCV test..
 • Před operací je třeba provést krevní test na výskyt virů.
 • Se zvýšenou hodnotou jaterních testů podle výsledku biochemického krevního testu se provádějí další testy.
 • Po kontaktu s pacientem je vyšetření povinné. Několik testů je přiřazeno s jiným časovým obdobím..

Častěji se screening a dárcovství krve pro hepatitidu provádějí ve velkém množství během náhodné diagnostické kontroly (screeningu) v určité zeměpisné oblasti. Taková opatření mohou zabránit vypuknutí epidemie virových chorob. Pacient může také vyhledat lékařskou pomoc, pokud zjistil charakteristické příznaky hepatitidy..

Při onemocnění jater jsou pozorovány nažloutnutí kůže, vysoká únava, malátnost, nevolnost atd. Avšak pouze krevní test může potvrdit nebo vyvrátit podezření na virus. V laboratoři jsou laboratorní činidla vystavena vzorku krve pacienta. V důsledku reakce může být stanovena přítomnost nebo nepřítomnost protilátek typu G, M, viru HCV NS-IgG a RNA proti HCV ve vzorku krve pacienta..

Pokud lékař objednal studii „ANTI HCV celkem“, znamená to, že se provádí test na celkové protilátky proti viru hepatitidy C..

Pro podrobnou studii se používá enzymově vázaný imunosorbentový test (ELISA), radioimunitní test (RIA) nebo polymerázová řetězová reakce (PCR)..

Krevní testy na RIA, PCR a ELISA na hepatitidu C se provádějí v laboratorních podmínkách. Pro analýzu se používá krev z žíly. Pro získání spolehlivého výsledku by měl být biomateriál odebrán na lačný žaludek. Několik dní před studií se doporučuje přestat brát léky a vyvarovat se těžkého fyzického a emočního stresu. Laboratoře zpravidla pracují od 7 do 10 ráno. Výsledek dešifruje ošetřující lékař.

Podle toho, které protilátky jsou detekovány, může lékař dojít k závěru, že pacient je v dobrém zdravotním stavu. V biologickém vzorku mohou být detekovány různé buňky. Protilátky jsou rozděleny do dvou hlavních typů. IgM se objevují v krvi 4 až 6 týdnů po vstupu viru do těla. Jejich přítomnost indikuje aktivní proliferaci virových buněk a progresivní onemocnění. IgG může být detekován krevním testem u pacientů s chronickou hepatitidou C. Obvykle k tomu dochází 11-12 týdnů po infekci virem.

Některé laboratoře mohou stanovit nejen přítomnost protilátek vzorkem krve, ale také jednotlivé proteiny viru. Jedná se o složitý a nákladný postup, ale výrazně zjednodušuje diagnostiku a poskytuje nejspolehlivější výsledky..

Studium proteinů je předepsáno velmi zřídka, zpravidla je analýza protilátek dostatečná pro diagnostiku a plánování léčby.

Metody laboratorního výzkumu se neustále zlepšují. Každý rok vzniká příležitost ke zlepšení přesnosti analýz. Při výběru laboratoře je lepší dát přednost organizacím s nejkvalifikovanějšími zaměstnanci a nejnovějším diagnostickým zařízením..

Jak porozumět výsledku testu

Výsledky analýzy nemusí poskytnout jednoznačné informace. Pozitivní krevní test ukazuje na přítomnost protilátek proti viru hepatitidy C v krvi pacienta, ale neznamená to, že je pacient nemocný. Pokročilý výzkum poskytuje nejužitečnější informace..

Existuje několik možností pro pozitivní výsledek testu na IgM, IgG, anti-HCV NS-IgG a RNA (RNA):

 • V biologickém materiálu byly detekovány protilátky třídy IgM, IgG a RNA viru. Situace pro akutní formu choroby. Obvykle doprovázeny závažnými symptomy hepatitidy. Je nutná okamžitá léčba, protože tento stav je pro pacienta velmi nebezpečný..
 • Pokud jsou v krvi přítomny všechny sledované parametry, pacient zhoršuje chronickou formu onemocnění.
 • Přítomnost IgG a anti-HCV NS-IgG ve vzorku krve ukazuje na chronickou hepatitidu C. Obvykle neexistují žádné klinické příznaky..
 • Test IgG je pozitivní, tj. je ve výsledkové podobě označen jako „+“ a anti-HCV je označen jako „+/-“ pro pacienty, kteří měli akutní hepatitidu C a kteří se zotavili. Tento výsledek někdy odpovídá chronické formě onemocnění.

V některých případech jsou protilátky proti viru HCV v krvi pacienta, ale neexistuje žádné onemocnění a nebylo. Viry mohou z těla zmizet, aniž by začaly aktivně působit a infikovat tkáně.

Negativní výsledek testu také nezaručuje, že pacient je zdravý..

V tomto případě test potvrzuje, že v krvi nejsou protilátky proti viru. Snad k infekci došlo nedávno a tělo ještě nezačalo bojovat s patogenními buňkami. Pro jistotu je předepsána druhá zkouška. K falešně negativnímu výsledku dochází v 5% případů.

Test protilátek lze provést doma sám. V lékárnách je k dispozici rychlý test pro stanovení antigenů viru hepatitidy C. Tato metoda je jednoduchá a má poměrně vysoký stupeň spolehlivosti. Souprava se skládá ze sterilního rozmělňovače v balení, činidla, antibakteriální utěrky, speciální krevní pipety a indikační tablety. Souprava také obsahuje podrobné pokyny pro její použití..

 • Pokud se ve zkušební zóně objevily 2 čáry, je výsledek analýzy pozitivní. V takovém případě byste měli okamžitě vyhledat lékaře (specialistu na infekční choroby nebo terapeuta), podstoupit vyšetření a podstoupit krevní test v laboratoři.
 • Jedna čára naproti značce „C“ je negativní výsledek, což znamená, že v krvi nejsou žádné buňky protilátek proti viru hepatitidy C.
 • Pokud je v důsledku toho jeden řádek naproti značce „T“, je sada expresní diagnostiky neplatná.

Lékaři doporučují provádět standardní lékařské testy, včetně HCV krevního testu každý rok. Pokud z povolání existuje riziko kontaktu s pacienty nebo návštěv v zemích náchylných k ohnisek hepatitidy C, měli byste se poradit se svým lékařem o očkování proti hepatitidě, pokud neexistují kontraindikace. Hepatitida je závažné onemocnění, které způsobuje rakovinu a cirhózu..

Virová hepatitida C je komplexní infekční onemocnění jater, zákeřné častým asymptomatickým průběhem, který téměř vždy komplikuje proces diagnostiky a léčby. V průběhu času, bez dostatečné lékařské péče, může hepatitida C dobře vést k cirhóze, rakovině jater nebo selhání jater. Proto je nesmírně důležité, aby každý člověk občas kontroloval přítomnost viru hepatitidy v těle..

V moderní medicíně existuje mnoho testů, ale nejpřesnější stanovení přítomnosti viru hepatitidy C je možné pomocí HCV krevního testu..

S jeho pomocí můžete porozumět:

 • Má osoba hepatitidu C?
 • jakou formu nemoci (akutní nebo chronickou) v současné době má;
 • kolik kopií virové RNA je v těle;
 • zda jsou léčebná opatření účinná a zda má smysl pokračovat v terapii;
 • jaká je individuální prognóza nemoci.

Heptolog, specialista na infekční choroby a další lékaři předepisují průchod studie pro:

 • podezření na virovou hepatitidu C;
 • kontrolovat léčbu pacientů s chronickou hepatitidou;
 • bolest v oblasti jater nebo přítomnosti jater;
 • potvrzená infekce HIV;
 • nedostatek hygieny a obvyklý socializovaný životní styl;
 • stejně jako při plánování těhotenství.

Co je anti-HCV?

Anti-HCV je detekovatelná protilátka v krvi pacienta, která ukazuje přítomnost určitých strukturálních a nestrukturálních proteinů viru hepatitidy C.

Nejprve se stanoví přítomnost anti-HCV IgM a anti-HCV jádra IgG, kde Ig je zkratka pro imunoglobulin.

Anti-HCV IgM - analýza, která vám umožní detekovat protilátky třídy IgM proti hepatitidě C, které se objevují maximálně po 6 týdnech od doby infekce. Pozitivní HCV IgM naznačuje přítomnost viru hepatitidy C v krvi v tuto chvíli. Na konci akutní hepatitidy hladina IgM protilátek klesá, ale může se během reaktivačního období znovu zvyšovat, proto detekce těchto protilátek naznačuje průchod akutní infekce nebo její reaktivaci v situaci s chronickou hepatitidou. Detekce IgM protilátek po dlouhou dobu naznačuje bezprostřední chroničnost onemocnění.

Anti-HCV základní IgG - krevní test k určení, zda jsou k dispozici protilátky typu G, které reagují na jaderné proteiny HCV. IgG se objevuje od 11. týdne nemoci, od okamžiku infekce, ale zvláštního vrcholu nemoci je dosaženo v 5. nebo 6. měsíci nemoci a při chronické formě nemoci se vždy objeví v krevním obraze. Po potlačení výsledku úspěšné antivirové terapie viru hepatitidy C není anti-HCV IgG po několika letech detekován nebo postupně klesá na extrémně malou hodnotu, proto lze dynamiku virové zátěže HCV IgG použít k posouzení účinnosti léčby.

Rovněž se berou v úvahu nestrukturální proteiny - NS3, NS4, NS5, které jsou ve skutečnosti mnohem větší, ale v diagnostice je obvyklé stanovit pouze tyto tři typy.

Anti-NS3 je indikátorem vysoké virové zátěže na těle, její vysoké titry ukazují na akutní průběh hepatitidy C.

Anti-NS4, jakož i Anti-NS5, se objevují později a svědčí o dlouhodobém onemocnění a na pozadí onemocnění o poškození jater. Vysoká hladina anti-NS5 často naznačuje nástup chronického stádia. Snížení úrovně těchto ukazatelů naznačuje účinnost probíhající léčby a nástup remise. S potlačením viru hepatitidy anti-NS4 a -NS5 postupně snižují svůj výkon a nejsou stanoveny v krevních testech několik let po úspěšné léčbě.

Metody detekce virů

HCV (virus hepatitidy), vstup do těla vede k následujícím procesům:

 • zánět - zánět a otok jaterní tkáně;
 • destruktivní - jaterní buňky mění svou strukturu a jsou poškozené;
 • ohromující - imunita začíná působit proti zaníceným jaterním buňkám;
 • imunita - imunita začíná produkovat speciální protilátky.

Imunitní odpověď na HCV je nejpomalejší ze všech výsledných reakcí, které, bohužel, občas umožňují diagnostikovat virovou hepatitidu již ve stadiu rozvinuté jaterní cirhózy..

Proto musí občas každý člověk využívat služeb lékařských laboratoří. V současné době existují tři možnosti provedení krevního testu HCV:

 1. Diagnostika metodou PCR (polymerázová řetězová reakce);
 2. Serologické studie;
 3. Rychlý test, který je nejjednodušší a lze jej provést i doma.

Diagnóza nestojí a je každým rokem komplikovanější, doktoři ji přisuzují konstantní mutaci HCV, protože virus může získat relativně nové vlastnosti v relativně krátkém časovém období, díky čemuž je nezranitelný pro imunitní a sérologické studie..

Rychlý test na hepatitidu C

Abyste mohli expresní test správně provést, musíte si zakoupit lékárničku s licencí, která zahrnuje:

 • kdo trhá;
 • ubrousek s antiseptikem;
 • plastové kapátko;
 • činidlo;
 • stejně jako indikátor a podrobné pokyny.

Před zahájením diagnostiky doma musí být všechny součásti balíčku testovací soupravy vyjmuty z obalu a udržovány při pokojové teplotě po dobu asi 20 minut. Další akce by měly odpovídat následujícímu algoritmu:

 1. Nejprve musíte otevřít obal ubrousku a otřít ho pokožkou prstu, ze které bude odebrána krev. Ubrousek je jednorázový, proto jej nelze znovu použít.
 2. Dále je rozrývač otevřen a proražený prst je proražen..
 3. Uvolněná krev by měla být odebrána pipetou, stačí jen dvě kapky.
 4. Z pipety vytlačte kapku krve do kulatého okna testovací tablety.
 5. Po aplikaci krve se do kruhového okna přidají 2 kapky činidla připojeného k testovací soupravě.
 6. Po 10 minutách, ale ne později než 20, můžete výsledek vyhodnotit.

Expresní dešifrování testu

Pokud se na obrazovce zkušební tablety objeví 2 pruhy, jedná se o pozitivní výsledek. Pokud je proužek jeden a je naproti „C“, znamená to, že krevní test má negativní výsledek a osoba není nositelem infekce.

Jedna lišta naproti „T“ označuje neplatnost použitého testu a test HCV je zrušen.

Vlastnosti laboratorní analýzy

Provedení studie pomocí diagnostických metod PCR znamená získání výsledků s vysokou přesností. Tato metoda umožňuje určit přítomnost infekce v kterémkoli z pravděpodobných stádií ještě před nástupem typických příznaků.

Sérologické studie jsou reakce, které jsou založeny na interakci antigenu s protilátkou. Metoda se provádí za účelem detekce protilátek proti infekční látce v krvi.

Zvláštní příprava před provedením analýzy není nutná, je však důležité darovat krev výhradně na lačný žaludek a nekouřit půl hodiny před plánovaným postupem.

Váš poskytovatel zdravotní péče bude potřebovat žilní krev.

 1. Abychom to mohli vzít, je vhodnější zvážit oblast vnitřní strany lokte nebo zadní části ruky.
 2. Zpočátku je vybraná oblast očištěna antiseptickým, elastickým speciálním obvazem nebo k předloktí pacienta je připojeno tradiční turniket, aby se zvýšily žíly, ke kterým dochází v důsledku hromadění krve v nich..
 3. Poté lékař vloží jehlu do žíly a uvolní obvaz nebo turniket, sbírá krev.
 4. Odběr krve pro testování HCV se považuje za dokončený po odběru objemu nezbytného pro diagnostiku. Jehla je odstraněna a místo vpichu je pokryto ubrouskem nebo vatovou vlnou ošetřenou antiseptikem.

Laboratorní analýza

Na základě laboratorní studie bude stanovena protilátka proti indikaci protilátek, která jasně definuje provedenou pozitivní nebo negativní analýzu..

Negativní výsledek znamená nepřítomnost viru hepatitidy v těle nebo od okamžiku infekce uběhlo dost času (od 2 do 4 týdnů). Také nepřítomnost protilátek v diagnostice může znamenat nulovou reakci imunitního systému na přicházejícího provokatéra infekce.

Pozitivní výsledek testu je diagnostikován, když je detekován imunoglobulin typu M, což indikuje stadium akutní hepatitidy C.

Co dělat, když je výsledek pozitivní?

Za prvé, není třeba panikařit, vždy existuje možnost falešně pozitivního výsledku. Obzvláště často se tento výsledek objevuje u těhotných žen, proto po obdržení pozitivní odpovědi bude pravděpodobnost infekce potvrzena tímto i dalšími diagnostickými nálezy více než jednou.

Příčinou falešně pozitivního výsledku může být také:

 • antihistaminika;
 • autoimunitní onemocnění (lupus, artritida atd.);
 • jiné virové infekce;
 • přítomnost nádoru v těle, benigního i maligního;
 • porucha imunitního systému nebo individuální charakteristika jeho práce.

Toto onemocnění lze také falešně potvrdit v důsledku nedávno přeneseného ARVI, chřipky (a očkování proti ní), angíny a tuberkulózy. Neméně často je nesprávný výsledek testu získán po nedávném očkování proti tetanu nebo hepatitidě B.

Po pozitivním testu na HCV vždy stojí za zapamatování si lidského faktoru, například laboratorní asistent nebo lékař může udělat chybu, odebraná krev může být nesprávně transportována.

Pokud je výsledek diagnózy opravdu pozitivní a potvrzený více než jednou, bude pacient pečlivě a dlouhodobě léčen. Je důležité připravit se na vlastní pěst, pochopit, o jaký druh onemocnění jde, oblékat se s lékařskou literaturou a mluvit s lékařem a ne slepě věřit v mnoho mýtů a směšných mylných představ.

Další významnou událostí je návštěva specialisty na infekční choroby a produktivní dialog s ním. Lékař musí nutně prokázat všechny výsledky testů a předchozích vyšetření lékařů. Zadá analýzu genotypu diagnostikovaného viru hepatitidy a studie k pochopení stavu jater, jakož i stanovení doporučení pro další životní styl..

Například by si měl pacient vždy pamatovat, že virus je přenášen krví a je důležité dodržovat bezpečnostní opatření, pokud žijete s ostatními. Zejména:

 • nevařte pro všechny členy rodiny;
 • při řezání kuchyňským nožem dezinfikovat čepel;
 • odstraňte krev z povrchů, na nichž má, látky obsahující chlor;
 • umyjte předměty, které jsou obarveny krví pacienta samostatně a při vysoké teplotě, je-li použita pračka, je nutný dlouhý mycí cyklus se značkami vysoké teploty a následné zpracování bubnu chlorem a prázdný (bez oblečení) varný cyklus;
 • Při detekci ran v ústech se nelíbejte;
 • pro sex vždy používejte kondomy;
 • varovat před statusem mistrů manikúry, tetování a piercingu.

Stejně jako ostatní je třeba si uvědomit, že při přísném dodržování výše uvedených pravidel nelze virus hepatitidy C získat pomocí běžných předmětů. A nemůžete se vůbec nakazit potřesením rukou, cestou kapiček vody a objetím.

Vrátíme-li se k tématu genotypu viru, určuje to další krevní test. Zjištěný virus prvního nebo čtvrtého genotypu znamená, že bude nutné vyvinout větší úsilí v antivirové terapii než v procesu léčby druhým nebo třetím genotypem. Genotypy určují výběr léčiv, délku léčebných kurzů a obecnou taktiku.

Kromě krevních testů jsou předepsány pro stanovení stavu jater:

 • Ultrazvuk jater, který umožňuje prakticky určit každé onemocnění jater;
 • její biopsie;
 • a elastometrie.

Potvrzený virus hepatitidy C proto již není větou, která dodržuje všechna lékařská pravidla, jeho pokyny a upravuje životní styl nejen během léčby, můžete zabránit rozvoji smrtící cirhózy nebo rakoviny jater a žít dlouhý šťastný život.

Články a recenze našich stránek jsou informační a informační povahy. Pro použití všech metod léčby a prevence je nutné konzultovat se svým lékařem!

Kdo řekl, že léčba jater je těžká?

 • Trápí vás pocit tíže a tupé bolesti na pravé straně...
 • A špatný dech nepřináší sebevědomí...
 • A nějak je to škoda, pokud vaše játra stále způsobují zažívací potíže...
 • Léky doporučené lékaři jsou navíc ve vašem případě nějak neúčinné...

Existuje účinný lék na onemocnění jater... Klikněte na odkaz a zjistěte, jak Olga Krichevskaya zahojila a vyčistila játra za 2 týdny!

Pokud je anti-HCV pozitivní, co to znamená? Podobný lékařský test se provádí, pokud je nezbytné detekovat protilátky proti viru hepatitidy v krvi. Je předepsán pro rutinní fyzikální vyšetření nebo známky hepatitidy..

Původce infekce se rychle šíří po celém těle a vstupuje do jaterních buněk. Zde dochází k aktivní replikaci. Imunitní systém uvolňuje specifické protilátky v reakci na hrozbu. Obrana těla ve většině případů nemůže inhibovat nárůst viru a pacient začíná potřebovat antivirovou terapii. Hepatitida jakékoli formy může mít nebezpečné následky..

Indikace pro analýzu

Protilátky v krvi mohou být detekovány několik měsíců po infekci. Proto musí osoba projít nejméně třemi testy v následujících případech:

 1. Po nechráněném styku s neznámým partnerem.
 2. Nebyl nalezen žádný důkaz, že hepatitida C může být přenášena sexuálně, ale onemocnění se často vyskytuje u pacientů, kteří mají promiskuitní a intimní život..
 3. Hepatitida C je diagnostikována u injekčních uživatelů drog.
 4. Vzhled protilátek v krvi je možný po stomatologické operaci, tetování nebo po návštěvě kosmetologa, nicméně tyto případy jsou vzácné.

Před darováním krve se dárci podrobí testu na HCV bez selhání. Analýzy se provádějí před chirurgickými zákroky. Pro zvýšené jaterní enzymy jsou také indikovány další diagnostické postupy. Po kontaktu s infikovaným je v určitých intervalech provedeno několik testů.

Hromadné testování populace v ohniscích infekce zabraňuje epidemii. Pacient může sám navštívit lékaře, pokud má příznaky hepatitidy. Tyto zahrnují:

 • zažloutnutí kůže;
 • obecná slabost;
 • nevolnost a zvracení.

Pouze analýzou protilátek proti HCV lze potvrdit přítomnost viru. Často je vyžadována identifikace celkových antigenů..

Jak vyzkoušet anti-HCV?

K detekci anti-HCV se provádí:

 • enzymový imunotest;
 • radioimunitní analýza;
 • PCR.

Krevní test na hepatitidu se provádí v laboratorním prostředí. Aby se dosáhlo správných výsledků, musí být analýza provedena ráno na lačný žaludek. Po dobu jednoho týdne by se měl vyloučit stres a těžká fyzická námaha. Rozdělení výsledků provádí ošetřující lékař.

Na základě detekovaného typu protilátky se posuzuje zdravotní stav člověka..

Ve výsledném materiálu mohou být detekovány různé markery. Anti-HCV jsou rozděleny do 2 typů. IgM se v těle začne produkovat 4-6 týdnů po infekci. Jejich přítomnost indikuje aktivní replikaci viru a progresivní hepatitidu. Analýza HCV je také pozitivní v chronické formě onemocnění. Některé laboratoře ve vzorku krve detekují nejen protilátky, ale také RNA patogenu infekce. Jedná se o nákladnou výzkumnou metodu, která zjednodušuje diagnostiku hepatitidy..

Rozdělení výsledků

Výsledky testů nedávají jasnou odpověď. Pozitivní výsledek ukazuje na přítomnost protilátek v krvi, ale to neznamená, že pacient trpí akutní formou infekce. Maximální množství užitečných informací lze získat během rozšířené studie. Existuje několik typů pozitivních výsledků..

V akutní formě onemocnění se ve zkušebním materiálu nacházejí:

Hepatitida má výrazné příznaky. Vyžaduje se okamžité zahájení léčby, protože stav je nebezpečný pro lidský život. Podobná situace může být pozorována při exacerbaci chronické hepatitidy..

Přítomnost IgG a anti-HCV naznačuje pomalou formu onemocnění. Nejsou žádné známky současně. Přítomnost IgG protilátek v nepřítomnosti anti-HCV je pozorována po vstupu do remise. V některých případech mají pacienti s chronickou formou onemocnění podobný výsledek..

Pokud je v krvi přítomna anti-HCV, nemoc může chybět. Virus se vylučuje z těla, aniž by v buňkách začal aktivní životní aktivitu. Anti HCV totální negativní není zárukou, že pacient je zcela zdravý. Takový výsledek testu může získat osoba, která byla nedávno infikována. Imunitní systém ještě nezačal produkovat protilátky, takže v tomto případě se doporučuje opakovat analýzu.

Vlastní diagnostika

V současné době může být taková studie prováděna nezávisle. Lékárny prodávají rychlé testy, které detekují protilátky proti viru hepatitidy. Tato metoda je jednoduchá a má relativně vysokou míru přesnosti. Sada obsahuje:

 • kdo trhá;
 • činidla;
 • alkoholové utěrky;
 • indikátor;
 • pipeta pro odběr krve.

Pozitivní výsledek se považuje, pokud se v testovací zóně objeví 2 proužky. V takovém případě musíte kontaktovat zdravotnické zařízení a provést potvrzující analýzu v laboratoři. Jedna linie v kontrolní oblasti znamená nepřítomnost protilátek proti viru hepatitidy v krvi. Vzhled 1 proužku v testovací oblasti označuje neplatnost diagnózy.

Krevní test HCV se doporučuje nejméně 1krát ročně. Pokud je člověk nucen neustále kontaktovat s infikovanými lidmi nebo žije v ohnisku infekce, stojí za zvážení očkování. Hepatitida je nebezpečné onemocnění, které může vést k cirhóze a rakovině jater..