Berou do armády s Gilbertovým syndromem

Služba v ozbrojených silách Ruské federace (RF Armed Forces) je prestižní a čestná pro celé obyvatelstvo naší země. Zaměstnanci, jakož i vojenský personál a osoby s nimi srovnávané, musí být při plnění svých povinností fyzicky zdraví.

Ale ne všichni občané mají dokonalý lékařský záznam. V tomto článku budeme hovořit o tom, zda ti, kteří mají vzácnou nemoc, Gilbertův syndrom, mají právo sloužit ve prospěch vlasti.

Gilbertův syndrom: příznaky a klinika

Gilbertův syndrom v medicíně má mnoho jmen: „jednoduchá familiární cholémie“, „nehemolytická familiární žloutenka“, „ústavní hyperbilirubinémie“. Lidé prostě odkazovali na genetickou žloutenku. Toto genetické onemocnění bylo poprvé zjištěno v roce 1901 francouzským gastroenterologem Augustinem Nicolasem Gilbertem, na jehož počest dostalo své jméno.

Gilbertův syndrom je genetické onemocnění jater, u kterého je narušena funkce výměny bilirubinu v krvi, která nastává od narození a nereaguje na léčbu..

Moderní medicína může zmírnit pouze příznaky současné nemoci, které se mohou projevit ve formě:

 • Obecná slabost.
 • Letargie.
 • Nevolnost.
 • Průjem.
 • Pálení žáhy.
 • Nadýmání.
 • Bolest v játrech.

Pacient má zpravidla výraznou žlutavost kůže a sliznic.

Podle statistik je u mužů až 10krát vyšší pravděpodobnost výskytu této patologie. Gilbertův syndrom není vždy možné odhalit v raném dětství, může se projevit později v adolescenci.

Léčba nemoci je založena na dodržování diet a přísné stravy, což není vždy možné při podávání. Při přijímání občana do služby v ozbrojených silách Ruské federace se proto bere v úvahu jeho zdravotní stav a schopnost plnit určité povinnosti, jakož i podmínky jeho pobytu v armádě..

Vezmou do armády genetickou žloutenku?

Přijetí do služby probíhá v několika fázích. Jedním z nich je povinný průchod vojenské lékařské komise (dále jen IHC), která dává žadateli lékařský posudek a přiřadí mu kategorii zdravotní způsobilosti podle lékařských indikací.

Při rozhodování by se komise měla řídit vyhláškou vlády Ruské federace ze dne 4. července 2013 č. 565 „O schválení nařízení o vojenské lékařské prohlídce“, která jasně uvádí seznam všech nemocí a jejich soulad s jednou nebo jinou kategorií vhodnosti..

Gilbertův syndrom se týká nemocí zažívacího systému (játra) a pro vydání stanoviska musí být IHC založeno na odstavci „c“ Čl. 59 „Seznam chorob“ vyhlášky vlády Ruské federace č. 565. Článek naznačuje benigní fermentopatickou hyperbilirubinémii, do které tato patologie patří. Občan je uznán jako omezeně způsobilý a bude mu přidělena kategorie B-3.

Životnost detekce nemoci

Životnost při detekci Gilbertova syndromu nezávisí na přítomnosti této patologie u občana, ale na kategorii způsobilosti určené lékařskou komisí.

Pokud vězeň po absolvování všech odborníků a absolvování testů najde Gilbertův syndrom, VVK mu přiřadí kategorii B. Tato kategorie vhodnosti označuje existenci omezení přijímání do služby ze zdravotních důvodů. Těžká fyzická námaha těchto jedinců je obvykle vyloučena..

Žadateli o vojenské povinnosti mohou být vytvořeny zvláštní podmínky pro vojenskou službu, pověřené papírem nebo jinou lehčí prací.

V případě komplikací spojených s touto chorobou může být občan kdykoli na základě rozhodnutí úřadů a IHC vyřazen ze služby.

Důvody pro odvolání k výsledkům komise

O otázce přijetí do armády se rozhoduje s ohledem na celkový zdravotní stav a závažnost příznaků nemoci.

Pro přesnou diagnózu lze použít různé metody:

 1. Průzkum pacienta o jeho zdraví;
 2. Prohlídka žadatele o službu v ozbrojených silách Ruské federace, ve kterém si můžete všimnout zažloutnutí kůže;
 3. Laboratorní studie včetně krevního testu na hladinu bilirubinu, který poskytne nejinformativní představu o průběhu onemocnění;
 4. Instrumentální výzkumné metody, včetně břišního ultrazvuku.
 5. V mnoha případech se může nemoc mírně objevit a symptomy jsou pro pacienta mírné.

Pokud se lékařská komise rozhodla odmítnout přijmout vojenskou službu, má občan právo odvolat se proti takovému rozhodnutí na vlastní žádost a pokud existují následující důvody:

 • Zaměstnanec vojenské lékařské komise, který provádí vyšetření pacienta, se dopustil porušení.
 • Žadatel o vojenskou službu byl podroben nezávislé prohlídce mimo rozsah práce VVK a poskytl dostupné dokumenty (osvědčení, výsledky analýz), které prokazují jeho vhodnost pro vojenskou službu.

Je služba možná na základě smlouvy?

Služba v ozbrojených silách Ruské federace na základě smlouvy pro osoby trpící Gilbertovým syndromem není zakázána žádným legislativním aktem. Občan předkládá dokumenty a podrobuje se lékařské prohlídce standardním způsobem. Pokud se však v průběhu průchodu IHC ukáže, že má tuto nemoc, bude otázka jeho přijetí rozhodnuta individuálně..

Na rozdíl od branné služby může lékařská komise odmítnout přijetí občana do ozbrojených sil Ruské federace z důvodu přítomnosti Gilbertova syndromu, což odůvodňuje jeho závěry výsledky lékařských a laboratorních testů.

Toto rozhodnutí by mělo rovněž obsahovat vysvětlení, že vzhledem k závažnému průběhu nemoci nebude osoba, která se uchází o místo, schopna plně vykonávat své úřední povinnosti.

Žadatel má právo odvolat se proti uzavření komise předložením nezbytných lékařských dokladů, které prokazují jeho způsobilost k vojenské službě.

Vojenská služba je často spojována s riziky a vysokou fyzickou námahou, proto je výběr uchazečů prováděn přísně podle platných legislativních norem. Pokud však má žadatel Gilbertův syndrom a tato patologie mu nebrání v plnění jeho povinností vůči vlasti, pak lékařská komise povolí připojení k ozbrojeným silám RF.

Vojenská služba a Gilbertův syndrom

Další zajímavé otázky a odpovědi

Existují určitá onemocnění, která musí být potvrzena hospitalizací. Například hypertenze. Praxe je taková, že nejčastěji, i když máte jasnou nemoc nebo poruchu, jste stále předáváni k ambulantnímu nebo lůžkovému vyšetření. To je zcela legální. Je to nezákonné - pokud vojenská registrační a přijímací kancelář zcela ignoruje zdravotní problémy, nenaměřuje je nikam a všude, kde říkají „dobré“. Pokud vás vojenský registrační a přijímací úřad poslal do nemocnice na vyšetření, měli byste si pamatovat, že vy a lékaři máte nárok na práva popsaná v zákoně „Ochrana zdraví občanů“. Pacient, který komunikuje s jakýmkoli lékařem, má právo vědět, jakou diagnózu se chystají provést, jaká porušení byla zjištěna. O průběhu vyšetření je lékař povinen informovat komisaře přístupnou formou. Jakékoli lékařské manipulace, zejména ve vojenském úřadu, by měly být doprovázeny vysvětlením o zdraví, diagnóze, léčebných metodách. Tady stojí za to zůstat zde..

Je důležité, aby tyto informace byly ve vojenském komisi v osobním spisu zpravodaje. Existuje plán nemocí, který obsahuje určitá omezení

V běžném životě člověk nemusí trpět touto nemocí, ale vojenská služba je spojena s těžkými břemeny, stresem, extrémními podmínkami a určitým druhem jídla. Je proto nezbytné, aby vojenský registrační a přijímací úřad měl všechny potřebné dokumenty pro správné rozhodnutí o vhodnosti.

Navrhovatelé se velmi často domnívají, že to přijde vojenský úřad, a nepřinesou žádné dokumenty. Jsou převezeni do služby a po dvou týdnech se dostanou do nemocnice, kde místo vojenské služby tráví tři měsíce. A pak jsou uvedeny do provozu. Celkově jsou tito lidé pro armádu břemenem. Samotní občané si nemysleli, že naše vojenské úřady pro registraci a zařazení pracují špatně a nikdo nerozumí ničemu. Pokud se občan nestará o to, aby zdravotní rada správně vyhodnotila své zdraví, pak to nikdo neudělá. Každý mladý muž vám řekne, jak to chodí. Lékařská rada si vyžádá lékařské záznamy od kliniky. A co je tam uvedeno, si mohou napsat. A není tomu tak vždy. Stížnosti vyjádřené brancem, zejména nikdo nebere v úvahu. Dali všichni: zdravé. To znamená, že samotná lékařská deska trvá asi patnáct minut.

Stížnosti týkající se vhodnosti a lékařských prohlídek navrhovatele lze podat na vojenskou státní zastupitelství, na vyšší návrh komise a u soudu.

Je důležité poznamenat, že rozhodnutí o vašem odvolání je pozastaveno na dobu trvání řízení, pouze pokud podáte u soudu žádost. Ve všech ostatních případech se tak nestane.

Debata o zpoždění vyřešená stejnými orgány.

Je možné sloužit v armádě s Gilbertovou chorobou?

Gilbertův syndrom je dědičné onemocnění. Projevuje se v periodických epizodách žloutenky, které samy o sobě vznikají, pak také projdou samostatně. S touto nemocí v krvi neustále stoupá

obsah bilirubinu. Toto onemocnění je detekováno hlavně v dětství nebo dospívání. Gilbertův syndrom je charakterizován výskytem žloutenkové skléry očí, kůže. Člověk se rychle unavuje, někdy je v hypochondrii bolest.

Toto onemocnění není nebezpečné a nevyžaduje zvláštní ošetření..

Gilbertův syndrom dosud není na seznamu nemocí, u nichž je nemožné sloužit v armádě, a nedává žádné zpoždění. Zohlední se pouze omezení a služba bude bez velké pracovní zátěže.

Jak se nemoc projevuje?

Přes své exotické jméno je angína považována za poměrně časté onemocnění. U obyčejných lidí používáme slovo „bolest v krku“, ale i když jde o tuto bolestně známou nemoc, mnoho lidí nic neví. Mezitím lékaři poznamenávají, že téměř každý má chronickou tonzilitidu, protože bakterie jsou vždy přítomné na mandlích mandlí, což může způsobit zánětlivý proces přes noc.

Můžete diagnostikovat tonzilitidu sami, protože podstata tohoto onemocnění spočívá v několika vlastních příznacích. Například je dost těžké zbavit se zbytkových efektů. Lidé často tráví celé roky svého života úplným léčením. Ve stavu akutní angíny je onemocnění charakterizováno:

 • nepříjemné pocity v krku;
 • vysoká horečka;
 • slabost.

Poté, co odezní projevené symptomy, je onemocnění náchylné k přechodu do chronického stádia. Pacient si často nemusí být vědom toho, že má takovou diagnózu, a pouze vzácné relapsy, které jsou podobné izolovaným případům, se uvolňují.

Postupem času se bolest zvyšuje, je bolestivé polykat. Palpace mimo mandlové laloky také způsobuje mírnou bolest. Může dokonce způsobit bolest ucha a jako další projev je často zaznamenána bolest hlavy.

Mozková ischémie

Pododstavec „c“ článku 24 s přiřazením kategorie způsobilosti „B“ k branci znamená přítomnost přechodných poruch mozkové cirkulace (vzácná přechodná mozková ischémie). Draftee může vykazovat zhoršenou koordinaci pohybů, změny řeči a zrakové ostrosti. Neúplná paralýza (paréza) končetin, znecitlivění některých částí těla. Bohužel, když se objeví první příznaky, mnoho nehledá pomoc, nenavštíví lékaře a není možné okamžitě identifikovat nemoc. S přijetím románu, to je vhodné pro vězně vědět, jaké zatížení on může nést v budoucnosti. Předpokládá se, že přechodná cerebrovaskulární příhoda je formou hypertenzní krize, doprovázená náhlým zvýšením krevního tlaku (číselně řečeno, skok v krevním tlaku je individuální). PNMK vždy doprovází projev nebo zhoršení dříve existujících cerebrálních příznaků.

Když nastane chronická forma

Ne každý bude chtít slyšet diagnózu chronického onemocnění ve vztahu k sobě, proto je užitečné jasně pochopit důvody přechodu nemoci z akutního do chronického. Hlavním důvodem je předčasné ukončení léčby.

Ve skutečnosti se často uchýlíme k samoléčení a jakmile zmizí hlavní příznaky, které narušují dobrý životní styl, je kurz považován za úplný. I když jsou léky vybrány správně, neléčené onemocnění se určitě vrátí v chronické formě. U akutní tonzilitidy je doporučené trvání léčby 9 dní, ale léčba tam nekončí. Pacientovi je předepsáno opláchnutí a vitamín.

Příčiny onemocnění

Toto onemocnění se vyskytuje během vývoje plodu. To způsobuje problémy s bilirubinem, jaterním enzymem. Žloutenka se nazývá proto, že jedním z jejích zjevných příznaků je žloutnutí kůže. V počátečních stádiích je onemocnění zřídka detekováno. Často se však vyskytuje v dospívání a nejčastěji v chlapcích. Vážné zdravotní poruchy u pacienta nejsou detekovány, ale během období exacerbace může dojít ke značnému zhoršení pohody. Nejčastěji dochází k exacerbacím v důsledku:

 • Přejídání nebo půst;
 • Špatná výživa a nezdravé jídlo;
 • Porušení režimu, stres.

Také špatné návyky, silná fyzická námaha, problémy s imunitou a řada dalších faktorů může vyvolat exacerbaci. K dlouhodobým negativním účinkům nebo komplikacím v důsledku tohoto onemocnění obvykle nedochází. V nejvzácnějších případech to může být onemocnění žlučových kamenů nebo rozvoj hepatitidy. Tyto možnosti jsou však spíše výjimkou než trend..

Důvod odkladu nebo ne

Tato diagnóza je v současné době docela běžná. Jedna třetina obyvatel země má nadváhu. Můžeme rozlišit nejčastější příčiny této patologie:

 • nadměrná konzumace produktů škodlivých pro tělo;
 • dědičnost;
 • nadměrné množství spotřebovaného jídla;
 • poruchy hormonálních a metabolických procesů;
 • nedostatek fyzické aktivity (sedavý životní styl).

Je obvyklé rozlišovat 4 stupně závažnosti této choroby. Tělesná hmotnost přesahuje normální hodnoty:

 • při 1 stupni o 25-29%;
 • při 2 stupních o 30-50%;
 • při 3 stupních od 51% do 99%;
 • při 4 stupních více než 100%

Je důležité vzít v úvahu, že poměr tělesné hmotnosti se počítá relativně k výšce. Například u mladého muže s výškou 181 cm se za normální váhu považuje hmotnost až 81 kg

Mimochodem, výška a hmotnost se také používají při výpočtu BMI (index tělesné hmotnosti), pokud jde o podváhu.

Možnost odložení z armády kvůli obezitě závisí na závažnosti nemoci. Pokud další libry nezasahují do návrhu, bude mladý muž poslán do vojenské jednotky.

První stupeň obezity členové vojenské přijímací kanceláře obecně neberou vážně. Zpravidla bude pro vězně s podezřením na takovou diagnózu přidělena kategorie fitness A-2, což znamená, že mladý muž nemá prakticky žádné zdravotní problémy a může sloužit v jakékoli armádě..

Bohužel v tomto případě nelze nic udělat, aby nedošlo k armádě. Situace neovlivní ani hranice mezi 2 a 3 stupněm obezity. Na každém kilogramu bude záležet.

Vezmou do armády migrénu

Chronické onemocnění s výskytem akutních záchvatů bolesti hlavy, které se obvykle vyskytuje bez příčiny a které přetrvává dlouho, se nazývá migréna. Nemoc může být získána během života (včetně mladého věku), ale také má dědičnou predispozici.

Pro diagnostiku migrény a získání vojenské karty s fitness kategorií „B“ je nutné, aby měl induktor určité příznaky. Navrhovatel musí poskytnout důkaz o trvalých záchvatech bolesti hlavy (migréna), které trvají déle než 24 hodin, to znamená, že se lékařská péče dostane za stacionárních podmínek, když se náhle záchvaty migrény vyskytnou nejméně jednou měsíčně. Mohou se vyskytnout příznaky, jako je nevolnost a zvracení, citlivost na světlo a hluk. Možná, že opakování útoků je způsobeno neúčinnou terapií, která bude dalším důvodem pro přítomnost migrény v induktoru..

Tradičně se migréna doprovázená vizuálními příznaky nazývá migréna s aurou. Hlavní příznaky onemocnění jsou doplněny vizuálními, tzv. „Vizuálními efekty“ ve formě světelných záblesků, blikajících klikatých čar, světelných skvrn atd...

Pacienti s migrénou mohou mít změny v emočním stavu, jako je zvýšené nebo snížené vnímání, častá podrážděnost nebo snížená výkonnost. Při rozhovoru s lékařem můžete identifikovat příznaky, které se mohou zdát menší - touha po konkrétních potravinách (zejména sladkých), nadměrné zívání. Pokud se odvedenec pravidelně setkává s těžkými záchvaty migrény (třikrát nebo vícekrát za rok) a záchvaty jsou svou povahou dlouhodobé (od 24 hodin nebo více), pak se na něj vztahuje výjimka z odvodu podle článku 24 Seznamu nemocí, přičemž kategorie způsobilosti „B“ - omezená vejít se.

Diagnostika

Toto onemocnění se nejčastěji projevuje v adolescenci a diagnóza je zde poměrně jednoduchá za předpokladu, že je anamnéza správně sbírána a je provedeno několik studií. Hodí se různé analýzy..

Lékař může také potřebovat:

 • anamnéza, tj. soubor stížností pacientů a nemocí, které rodiče měli, pokud jeden z nich měl Gilbertův syndrom, diagnóza je potvrzena);
 • genetický test na vadu genu zodpovědného za produkci požadovaného jaterního enzymu;
 • analýza moči na bilirubin;
 • krev na kliniku a biochemii;
 • test na virovou hepatitidu (k vyloučení žloutenky);
 • analýza stercobilinu, s tímto onemocněním není ve stolici;
 • koagulogram pro hodnocení funkce jater a kvality krevní srážlivosti;
 • Ultrazvuk a CT vyšetření pobřišnice;
 • jaterní biopsie.

Existuje zvláštní analýza přítomnosti Gilbertova syndromu, kterou lze provést několika způsoby:

 • test s fenobarbitalem, ve kterém se 5 dní po podání léčiva hladina bilirubinu vrátí k normálu;
 • hladovění, protože tato krev se odebírá před zahájením dvoudenní stravy s kaloriemi až 400 Kcal za den, po které se analýza opakuje, s tímto onemocněním se množství bilirubinu téměř zdvojnásobí;
 • 40 mg se podává pacientovi. kyselina nikotinová, s Gilbertovým syndromem, bilirubinové indikátory rostou.

Diagnostika

Specializovaným specialistou diagnostikujícím reziduální encefalopatii je neurolog. Pohovory s pacientem provádí při počátečním vyšetření, zjišťuje četnost a intenzitu symptomů a seznam patologií, které mohou vyvolat progresi onemocnění.

Protože zbytková encefalopatie v počátečních stádiích je u příznaků podobná jako u jiných neurologických onemocnění, je pro její přesnou diagnózu nutné podstoupit soubor studií:

Elektroencefalografie - pro studium stupně fungování struktur mozku a jeho buněk. Zobrazování magnetickou rezonancí - studium mozkové tkáně na buněčné úrovni a identifikace skrytých patologických procesů v nich. Počítačová tomografie - pomocí rentgenového záření vám umožní studovat stav mozkových struktur a detekovat v nich patologické procesy. MRI jaderného typu - umožňuje studovat biochemické složení buněk a vyvodit závěr o jejich aktivitě. Moč a krevní testy, které v kombinaci s výše popsanými metodami umožňují provést konečnou diagnózu.

Při stanovení diagnózy je důležité zjistit příčiny zbytkové encefalopatie. To umožní lékaři předepsat účinnou léčbu a tím zvýšit šance na příznivou prognózu.

Jak dokázat svůj případ

Především je důležité pochopit, že vojenský úřad pro přidělování neprovádí diagnózy, ale pouze na základě dostupných dokumentů určuje vhodnost pro doručení. Diagnóza musí být provedena na klinice

Zároveň je zdravotnická skupina ve vojenském přijímacím úřadu nastavena na minimální hodnotu. Pokud například optometrista definoval vaši zdravotnickou skupinu jako A1 a chirurg napsal B3, bude nakonec B3 na vojenské ID. Existují 4 možnosti trvanlivosti:

 • A - vhodné pro všechny jednotky;
 • B - vhodné s malými omezeními;
 • B - omezeně vhodné;
 • G - dočasně nevhodné;
 • D - nevhodné.

V tomto případě jsou číselné indexy stanoveny pouze pro kategorie A a B. Čísla označují typ vojáků, do kterých může být ze zdravotních důvodů určen odvedenec.

Velmi často, zejména ve druhé polovině návrhu, má-li vojenský registrační a přijímací úřad plán, je i přes diagnózy stanoven termín vypršení platnosti. Někdy prostě „ztratí“ některé dokumenty a fotografie. Proto, pokud je branec přesvědčen o své diagnóze, doporučuje se, aby kopie dokumentů byly předloženy do návrhové desky..

V případě nesouhlasu s diagnózou a fitness skupinou je nutné co nejdříve kontaktovat vyšší komisi. Poté stojí za to jít do jiného zdravotnického zařízení a souhlasit s nezávislou lékařskou prohlídkou.

V důsledku toho se může případ obrátit na soud.

Je důležité pochopit, že pro soud lze připravit co nejvíce důkazů o tom, že odvedenec má potvrzenou diagnózu plochých nohou, přičemž stupeň deformace není vhodný pro vojenskou službu. Pokud si mladý muž není jistý svými schopnostmi, můžete se obrátit na profesionálního právníka se zkušenostmi s vedením takových případů

Absence jedné nebo obou oblouků chodidla způsobuje problémy pro normální fungování celé kostry. Pro člověka bude obtížné se pohybovat a časem bude také velmi bolestivé. Neměli byste se tedy mávat rukou s takovou patologií

Je důležité zahájit léčbu co nejdříve, a vojenská služba může počkat. Hlavní věcí je připravit se na návrh rady a předložit všechny dokumenty potvrzující vaše právo nevracet dluh mateřské zemi ze zdravotních důvodů

To, zda se vrhají do armády s plochými nohami, závisí tedy pouze na stupni nemoci, kterou máte, a na vaší tvrdosti, pokud vojenský úřad pro zařazení nepřijme vaši diagnózu.

Příznaky a klinika Gilbertova syndromu

Genetické onemocnění spojené s poruchou metabolismu bilirubinu pronásleduje lidi od narození. Diagnóza v raném věku však není tak jednoduchá, protože po dlouhou dobu je asymptomatická.

Nejčastěji chlapci trpí touto chorobou. Genetická žloutenka nezavádí žádné funkční patologie do činnosti těla, proto nepředstavuje smrtelné nebezpečí, avšak blíže k období dospívání, některé příznaky, které se přesto začnou objevovat, způsobují v běžném každodenním životě dospívajícího hodně problémů.

Kromě charakteristické žlutosti pokožky, díky níž je Gilbertův syndrom často zaměňován s hepatitidou A, může u pacienta dojít k náhlému snížení chuti k jídlu, únavě při fyzických manipulacích a narušení spánku. V některých případech může být během jídla pociťována hořká chuť. Po určité, často krátké době, všechny tyto projevy oslabí, to znamená, že nemoc má periodický charakter a další exacerbace je dokončena.

Neexistuje žádná zvláštní léčba genetické žloutenky. Existuje řada opatření, která mohou snížit projevy příznaků. Nejoblíbenější destinací je strava č. 5, vyvinutá M.I. Pevzner. Zahrnuje kombinaci pokrmů obsahujících hovězí maso, zeleninu, cereálie, pšeničný chléb, čaj, tvaroh. Koření, mastné maso, sádlo, šťovík, špenát, mastné ryby jsou považovány za zakázané. Pacient by měl zcela opustit alkohol a alkohol, doporučuje se dočasně opustit sport a vyvarovat se těžké fyzické námahy.

Jsou branci přijati do armády s Gilbertovým syndromem

Lékařské vyšetření mladých mužů v předpřipraveném věku provádí zvláštní komise vytvořená vojenským komisí za účasti vysoce specializovaných lékařů. Během práce komise se určuje shoda zdravotního stavu znalce.

Nařízení vlády upravuje tyto požadavky, které schválily seznam nemocí neslučitelných s vojenskou službou. Nejednoznačnost přístupu k interpretaci tohoto dokumentu vede ke skutečnosti, že pro každé konkrétní onemocnění neustále vyvstává řada otázek, protože klinický obraz jeho projevu je pro každý organismus individuální..

Vezmou do armády genetickou žloutenku

Gilbertův syndrom se nemusí v dětství nijak projevovat. Poté, v určitém čase, má mladý muž známé příznaky a lékaři diagnostikují toto onemocnění. Mnoho rodičů však zůstává zmateno poté, co návrhová komise dá zelenou a armáda očekává dítě.

Dnes, ve věku informačních technologií, není těžké získat odpověď na konkrétní otázku přímo z domova. Kromě toho můžete dokonce konzultovat s právníkem téma odvolání.

Navíc nebude obtížné se seznámit s textem výše uvedeného usnesení, ve kterém můžete vidět přítomnost nebo nepřítomnost choroby, o kterou máte zájem..

Pokud tento typ nemoci není uveden v seznamu, je zbytečné utrácet peníze za různé právníky, protože nebude možné napadnout rozhodnutí komise.

Pokud jde o skutečnost, že u vašeho dítěte byl odhalen Gilbertův syndrom, jsou zařazeni do armády s takovými důkazy? - odpověď je elementární a jednoznačně pozitivní.

Toto je motivováno skutečností, že nemoc není na seznamu Plánu, není život ohrožující brance a není přenášena na další vojenský personál.

Proto bude mladý muž s takovými příznaky nebo dokonce se záznamem v ambulantní kartě povolán do služby.

Jakmile se nemoc začne projevovat, může být voják vyloučen z určitých fyzických cvičení..

Co se týče stravy, armádní strava se považuje za docela přizpůsobenou pro tento seznam produktů.

Navzdory skutečnosti, že armáda není kontraindikována pro pacienta s Gilbertovým příznakem, jsou přesto stanovena určitá omezení.

Návrh výboru učiní odpovídající poznámku do osobního spisu odvedence a poté se rozhodne, v jaké části a na jaké pozici bude vykonávat vojenskou službu..

Statistiky ukazují, že pro tyto děti je vždy vybráno odpovídající povolání. Voják může pracovat s dokumentací, vykonávat strážní službu a jednat jako sekretář.

Jako útěcha rodičům, kteří se obávají o své dítě, je třeba poznamenat, že vojenská služba nejenže nepoškodí pacienta genetickou žloutenkou, ale také určitým způsobem ovlivní pozitivní dynamiku nemoci..

Již jsme se zmínili o stravě a stravování podle harmonogramu nikdy neopustí vojáka s pocitem hladu, který je při exacerbacích velmi kontraindikován. Komplikace způsobené poškozeným zdravím nepotřebují ani pacient, ani příkaz, ani stát jako celek.

Gilbertův syndrom a vojenská služba

Gilbertův syndrom není u všech jaterních patologií tak běžný. Projevuje se jako zvýšení hladiny bilirubinu v krevním řečišti, což má toxický účinek na buňky v těle. Ne každý zná nebezpečí této choroby a to, zda jsou zařazeni do armády s Gilbertovým syndromem. V článku se pokusíme porozumět otázkám zájmu a začít stručnou analýzou nemoci.

Hlavní příčinou patologie je chromozomová mutace. Je zodpovědná za jaterní enzym, který využívá nepřímou formu bilirubinu. K tomuto procesu dochází přeměnou nekonjugované formy pigmentu na přímou (konjugovanou, tj. Spojenou s kyselinou glukuronovou)..

Gilbert se může objevit tajně nebo periodicky se projevuje mírným ikterickým syndromem. Kromě toho se muž obává slabosti a dyspeptických poruch ve formě nevolnosti, nadýmání, pálení žáhy a prasknutí v zóně pravé hypochondrium. Vojenská otázka je řešena s ohledem na závažnost patologie a celkový zdravotní stav brance.

Nejinformativnější diagnostickou metodou je genetická analýza. PCR může detekovat mutovaný gen a potvrdit nemoc.

Život nemocí

Vzhledem k tomu, že Gilbertova nemoc není kontraindikací pro vojenskou službu, její termín se nemůže změnit. Další omezení jsou diskutována zde. Faktem je, že poté, co lékařská komise potvrdí genetické onemocnění, je branec zařazen do skupiny B.

Tato kategorie zahrnuje mladé muže, kteří vyžadují určitá zdravotní omezení. Těžká fyzická aktivita je obvykle eliminována a jsou vytvářeny zvláštní podmínky pro servis..

Základem zkrácení doby vojenské služby je komplikovaný průběh nemoci. Komplikace jsou nejčastěji představovány narušenou funkcí hepatobiliárního traktu (biliární trakt, játra). V laboratoři se to projevuje výrazným zvýšením bilirubinu, alkalické fosfatázy a transamináz v krevním řečišti, což naznačuje poškození hepatocytů (žlázové buňky).

Kromě toho se zvyšuje intenzita klinických příznaků (žloutenka, dyspeptické poruchy se prohlubují, zhoršuje se silná slabost a těžkost v pravé hypochondriální oblasti). Plnohodnotná služba na tomto pozadí se stává nemožnou, a proto v době míru není armáda v armádě.

Gilbertův syndrom a legislativní omezení armády

Jsou odvezeni do armády s takovou diagnózou? Podle „Plánu nemocí, požadavků na zdravotní stav soudců“, schváleného vyhláškou ministerstva obrany ze dne 21. října 2008, jsou pacienti s intermitentním syndromem žloutenky povoláni k vojenské službě, ale určují pro ně zvláštní podmínky, které vyžadují menší omezení. To znamená, že kauzální vztah je definován zcela jasně: u branců není uvedená genetická anomálie základem zpoždění nebo úplného propuštění z vojenské služby..

- Můj syn má kyphoscoliosis 1 lžíce. Ošetřující lékař řekl, že s takovou diagnózou by nemělo být vzato do armády. Dostal však předvolání se stanoveným termínem pro opuštění vojsk. Kdo má pravdu?

- Závisí na tom, jaké funkční poruchy kyphoskolióza dává, jak to obecně ovlivňuje zdravotní stav. Není jasné, zda byl váš syn vyšetřen v IHC. Možná dostal předvolání, aby dorazil na vojenský úřad pro registraci a zařazení, a aby neopustil vojáky, nemusí být formulace přesná. Pokud je pozván do návrhové komise - snad po vyšetření nebude muset sloužit, kyphoscoliosis je obvykle dost dobrý důvod pro to.

- Které vojenské pobočky jsou brány v kategorii fitness B-3??

- Tato kategorie znamená trvanlivost s malými omezeními. Můžete sloužit ve všech předmětech Ruské federace. Ale samozřejmě, mladí lidé s touto kategorií se nedostanou do výsadkových sil, námořního sboru, na ponorku. Mohou však sloužit v komunikačních jednotkách jako řidiči pěchotních vozidel a obrněných transportérů, v strážních jednotkách, chemických a protiletadlových raketových jednotkách, vnitřních jednotkách atd..

Otázka 2011-04-01 20:23:44 Sindrom mojet proiti, v vozraste ot 25 ili 30 do 50.)

Otázka 2012-02-28 13: 04: 25 Dobrý den! Ve věku 18 let lékaři diagnostikovali Gilbertův syndrom, jak je psáno na ambulanci. Je mi 24 let a stále mě chci vzít do armády. Kde mohu použít nebo na který článek zákona se mohu odvolat?

Průběh nemoci

Průběh nemoci je nejčastěji zvlněný, když jsou období exacerbace nahrazena remisi. Během exacerbací se zesilují všechny příznaky a projevy Gilbertovy syndromu, včetně žloutenky a zvýšení bilirubinu. Během období remise mohou příznaky onemocnění zcela chybět. Tato genetická patologie poměrně často existuje mnoho let a je detekována pouze přidáním zánětlivých změn do žlučových cest a dalších infekcí.

Gilbertův syndrom a armáda

Pouze genetik může posoudit rizika podobné patologie u potomků. Proto při plánování těhotenství, bez ohledu na to, kdo je nositelem Gilbertovho syndromu, manžela nebo manželky, musíte vyhledat radu tohoto specialisty.

Léčba Gilbertova syndromu.

Dodržování pracovního režimu, výživy, odpočinku. Je třeba se vyvarovat významného fyzického namáhání, omezování tekutin, hladovění a hyperinsolaci. Ve stravě se doporučuje pacientům, zejména během exacerbací, omezit mastná masa, smažená a kořenitá jídla, koření, konzervované potraviny. Užívání alkoholu je nepřijatelné. Gilbertův syndrom není důvodem pro odmítnutí očkování.

Prognóza je příznivá. Hyperbilirubinémie přetrvává po celý život, ale není doprovázena zvýšením úmrtnosti. Progresivní změny v játrech se obvykle nevyvíjejí. V životním pojištění těchto lidí jsou zařazeni do skupiny běžného rizika. Při léčbě fenobarbitalem nebo kordiaminem se hladina bilirubinu sníží na normální hodnotu. Je třeba upozornit pacienty, že se žloutenka může objevit po interkurentních infekcích, opakovaném zvracení a vynechání jídla. Byla zaznamenána vysoká citlivost pacientů na různé hepatotoxické účinky (alkohol, mnoho léků atd.). Možná vývoj zánětu v žlučových cestách, onemocnění žlučových kamenů, psychosomatické poruchy. Rodiče dětí s tímto syndromem by se měli před plánováním dalšího těhotenství poradit s genetikem. Podobně by se mělo postupovat v případě, že příbuzným manželského páru, kteří budou mít děti, bude diagnostikován syndrom.

Proč ploché nohy nejsou kompatibilní s vojenskou službou

Proč nechodí do armády s plochými nohama? Ve skutečnosti je odpověď velmi jednoduchá - u těžkých plochých nohou je pacient kontraindikován při běhu a jiných fyzických činnostech. To se děje kvůli skutečnosti, že s vývojem plochých nohou v průběhu času, problémy začínají samotným mechanismem lidského pohybu, jsou přidávány silné bolesti a také doprovodná onemocnění kloubů.

Pokud nosíte nepromokavé boty na závěsech, které nosí obyčejný voják každý den, dříve či později mu jeho ploché nohy způsobí syndrom výrazné bolesti a nejenže bude moci sloužit, ale také chodit. Pokud je branec nucen nosit vojenské boty s plochými nohama, pak po armádě dostane vážné poškození kloubů, až do závažných stupňů artrózy a postižení.

S plochýma nohama jsou vzaty do armády, pouze pokud její stupeň neohrožuje normální fungování kosterního systému a zdraví kloubů.

Připojují se k armádě s Gilbertovým syndromem?

Takto slouží rekruty s podobnými diagnózami. Ale co smluvní vojáci? Ukazuje se, že nemůžete sloužit na základě smlouvy. A i když je diagnóza skrytá, ale bude odhalena v budoucnu, smlouva bude roztržena a služba bude odmítnuta. Bylo by zbytečné se zde hádat.

V případě vážných exacerbací v průběhu vojenské služby bude mladý muž léčen v nemocnici. Ve zvláště závažných případech se mohou také dopustit. K tomu však dochází jen zřídka..

Pokud vezmeme v úvahu skutečnosti, pak většina mladých mužů s touto diagnózou slouží normálně a nemají významné problémy. Koneckonců, jak již bylo uvedeno, příkaz přebírá odpovědnost za zdraví personálu, jsou vytvářeny všechny podmínky, které vylučují exacerbace. A samotné okolnosti ve formě správné výživy, dodržování režimu přinášejí pouze užitek. Hlavní věc je, že se mladý muž nestane přílišným fyzickým námahou ani psychickým tlakem.

Léčba zbytkové encefalopatie

Průběh lékové terapie pro léčbu encefalopatie je vybrán individuálně pro každého pacienta. Může zahrnovat:

 • Nesteroidní protizánětlivé léky. Antikonvulziva. Nootropická léčiva, která zlepšují krevní oběh. Hormonální drogy. Vitaminy B.

Jako podpůrná léčba se spolu s užíváním léků připisuje pacientovi řada postupů:

 • fyzioterapie; masážní kurzy; Cvičební terapie; akupunktura; relace kraniální osteopatie; ruční terapie.

Ve vzácných případech může být při diagnostice zbytkové encefalopatie vyžadován chirurgický zákrok. Je nezbytné, pokud je nemoc spojena s růstem intrakraniálních nádorů nebo vážným poraněním hlavy, zatímco prognóza stabilizace po jejím zvýšení.

Gilbertův syndrom a armáda

Popis nemoci

Gilbertův syndrom - onemocnění způsobené špatnou funkcí jater a zvýšeným obsahem bilirubinu v krvi žlučového pigmentu.

Nemoc se projevuje v nažloutnutí kůže, snížené chuti k jídlu, únavě při fyzické práci, poruchách spánku. Někteří lidé s tímto onemocněním mohou mít při jídle hořkou chuť v ústech. Jak stárnou, symptomy se zmenšují a objevují se pravidelně..

Příčiny

Příčiny genetické žloutenky zahrnují dědičnost a také:

 • nadměrné pití,
 • dlouhé léky,
 • stres,
 • poruchy příjmu potravy.

Léčba nemocí

Neexistuje žádná zvláštní léčba žloutenky. Nejlepší schůzkou je strava Pevzner, která zahrnuje použití masa, zeleniny, obilovin, pšeničného chleba, čaje a tvarohu. Koření, zelenina, sádlo, ryby jsou vyloučeny.

Měli byste také zcela opustit alkohol a cvičení a také se vyhnout přetížení.

Berou do armády s Gilbertovým syndromem

Tato nemoc se nemusí projevit v dětství. A v určitém věku může mít mladý muž známky žloutenky. Doktoři na lékařské desce však takovou osobu posílají. To zmatuje jak samotného brance, tak jeho rodičů.

Faktem je, že tato nemoc není v seznamu nemocí, takže je snadné s ním vzít do armády. Nakonec, Gilbertův syndrom neohrožuje život pro vojáka ani jinou armádu.

Závěr je jednoduchý - s Gilbertovým syndromem se vezme armáda.

Nuance vojenské služby s genetickou žloutenkou

Pokud máte Gilbertův syndrom a nechcete se připojit k armádě, doporučujeme vám, abyste se nejprve poradili s právníkem. Můžete tak učinit i na specializovaných právních stránkách.

Ale stále říkáme, že armádě bude těžké se vám vyhnout. Nuance této služby spočívají v tom, že budete posláni do určitých vojenských oborů a v osobním spise o nemoci si zaznamenáte. Také pozastaveno od některých fyzických cvičení. Ale nepropadejte panice. Lékaři říkají, že vojenská služba má pozitivní vliv na zdraví vojáka. Výživa se blíží výživě doporučené žloutenkou. A režim a dieta ho nenechají hladového.

Kategorie platnosti

Pokud se na pozadí Gilbertova syndromu vyvine žlučníková choroba nebo cholecystitida, nemusí být přijata do armády. Cholecystitida je v seznamu nemocí. V ostatních případech dávají kategorii fitness „B“. Navíc nezáleží na tom, jak dlouho byl doktor dodržován odvedením, zda má osvědčení a další lékařské dokumenty o nemoci.

Jaké jsou kategorie vhodnosti pro Gilbertův syndrom? Obvykle je každému, kdo trpí genetickou žloutenkou, přiřazena kategorie fitness „B3“. Pro potvrzení diagnózy musíte projít všemi testy.

Kategorie "B3"

Kategorie fitness „B3“ ukazuje, že vojenský muž může sloužit společně se všemi, ale nespadá do elitních jednotek..

Písmeno "B" znamená, že existují určité problémy, například u zubů a jiných drobných odchylek od zdraví.

Při vydávání kategorie „B3“ se bere v úvahu typ jednotek, do nichž jsou zaslány. Řidič tak může například řídit brance s „B3“ s predispozicí k astmatu. A ten, kdo má problémy s pohybovým aparátem, do skladu. Vojenské profese jsou k dispozici v kategorii „B3“:

 • řidič,
 • ve skladu pohonných hmot,
 • protiraketová raketová služba,
 • služba na ministerstvu vnitra.

Díky genetické žloutence je tedy docela možné sloužit v armádě. Gilbertův syndrom a armáda kompatibilní.

Pokud máte pochybnosti o tom, zda se můžete spolehnout na osvobození od armády nebo služby bez omezení kvůli svému zdravotnímu stavu, je lepší se obrátit na zkušeného vojenského právníka, který vám pomůže pochopit nuance a rozvinout správnou linii chování..

Gilbertův syndrom: S touto diagnózou najímají brance?

Služba v armádě je dnes čestná a prestižní, a proto se moderní mládež snaží připojit se k řadám ozbrojených sil, projít nejúčinnější školou života a vyrůstat. Nezapomeňte však, že podle právních předpisů mohou být povoláni pouze absolutně zdraví mladí muži, kteří nemají vážné, nebezpečné pro sebe a ostatní, jakož i chronická onemocnění. A co genetické? Například berou do armády Gilbertův syndrom? Přestože se jedná o jednu z nejvzácnějších patologií, je tomu tak a mnoho lidí se touto otázkou chce zabývat.

Co je to patologie??

Toto onemocnění patří mezi vzácné. Jde o genetickou patologii jater vrozené povahy, jejíž rysem je narušení funkce metabolismu bilirubinu, a tedy neustálé zvyšování jeho hladiny v krvi. Tento žlučový pigment je vždy přítomen v krvi, ale během normální funkce jater je jeho množství minimální a přebytek orgánu je vylučován z těla všemi dalšími škodlivými látkami. Genetická patologie vede k tomu, že přirozené síly jater nestačí k optimálnímu plnění jejich úkolů, což se projevuje zvýšením množství bilirubinu.

Patologický proces v těle často probíhá tajně a nezpůsobuje člověku příznaky obav. Zvýšení tohoto indikátoru se může projevit zbarvením očních proteinů žlutou a na vyšší úrovni oblastmi kůže. Vývoj patologie může vést k dalším projevům: narušit bolest v pravé hypochondrii, nevolnost, špatnou chuť k jídlu, celkovou slabost, poruchy spánku, bolesti svalů a poruchy. Všechny tyto příznaky mohou významně narušit kvalitu života a snížit aktivitu, ale stupeň jejich projevu závisí na velikosti genetické poruchy..

Zajímavý! Lidé nazývají syndrom jednoduše žloutenku, v lékařské praxi se používají jména jako „jednoduchá familiární cholémie“ a „ústavní hyperbilirubinémie“. Syndrom byl pojmenován po gastroenterologovi Augustinovi Nicolasovi Gilbertovi, který ho objevil (patologie byla identifikována v roce 1901).

Kompatibilita Gilbertova syndromu a vojenské služby

Na jedné straně se tato genetická patologie týká nemocí jater, které vyžadují dodržování stravy a určité stravy, což je samozřejmě za podmínek vojenské služby nemožné. Na druhé straně to není nebezpečné pro ostatní a často se postupuje tak, že ani samotný člověk necítí žádné příznaky (maximální - mírná nažloutlost podél okrajů bílých očí) a vede normální životní styl. V tomto případě je odpověď na otázku, zda v Rusku budou zařazeni do armády s Gilbertovým syndromem, pozitivní. To znamená, že vás zavolají ke službě nebo ne - to vše bude rozhodnuto vojenskou lékařskou komisí, která určí složitost vašeho stavu a možnost být v armádě (je užitečné pochopit, že v ozbrojených silách existuje mnoho druhů vojáků a práce, které lze provádět za stávajících limitů zatížení).

Výběr pro vojenskou službu: kategorie vhodnosti, rozhodnutí o provizi

Výběr mladých mužů v rámci společnosti se vždy koná v několika fázích. Povinností z nich je průchod speciální vojenské lékařské komise. O uchazeči rozhoduje a může přiřadit kategorii vhodnosti:

 • B - vhodné pro ponor, ale s omezením;
 • B - omezené použití (osvobozeno od vojenské služby a započítáno do rezervy letadla na míru);
 • G - dočasně nevhodné (pro vyšetření a ošetření je stanoveno zpoždění až o rok);
 • D - odvedenec je považován za zcela nevhodný pro vojenskou službu a dostává „bílou“ jízdenku.

Pro výběr branců pro lékařské ukazatele se provize vojenského registračního a přijímacího úřadu řídí schváleným dokumentem „Plán nemocí“ s jasně definovaným seznamem patologií a možností jejich souladu s některou z těchto kategorií. Gilbertův syndrom odkazuje v tomto dokumentu na článek 59 týkající se nemocí zažívacího traktu..

 1. V případech, kdy má žadatel mírný patologický proces, aniž by způsoboval nepohodlí a nevykazoval různé příznaky, může mu být zařazena kategorie B-3, tj. mladý muž je uznáván za brance, ale slouží v jednotkách s omezenou tělesnou výchovou.

Důležité! Pokud má branný při výkonu služby komplikace, může být na základě rozhodnutí komise a jeho nadřízených kdykoli odvolán a obviněn.

 1. Pokud má mladý muž stížnosti na symptomy, které ho trápí, nebo je lékařem chráněn výsledek laboratorních krevních testů, dostane mladý muž dočasný odklad, poslaný na kliniku k úplnému lékařskému vyšetření a zvláštnímu ošetření.
 2. Ti, kterým je Gilbertův syndrom doprovázen jinými patologiemi (například cholecystitida, cholelitiáza), mohou být okamžitě vydáni vstupenky do fitness kategorie „B“. To znamená, že v době míru bude mladý muž osvobozen od služby.

Screening, získávání názorů a přitažlivá rozhodnutí

Pro přijetí nebo odeslání žadatele do rezervy komise vždy zohledňuje jeho aktuální zdravotní stav, průběh choroby a závažnost projevů odpovídajících příznaků. Postup stanovení diagnózy:

 • provádí se průzkum mládeže;
 • studium jeho ambulantní karty a celé lékařské anamnézy v ní obsažené;
 • vyšetření pacienta (vizuální hodnocení se provádí nažloutlosti bílkovin, sliznic, kožních znaků);
 • jsou prováděny laboratorní testy (obecná studie krve a moči, jakož i žilní krve pro bilirubin);
 • instrumentální studie (ultrazvuk jater, břišní dutina).

Poté, podle diagnózy a lékařských zpráv, vojenská komise učiní konečné rozhodnutí. Pokud s ním žadatel nesouhlasí, například, obdržel kategorii „B“, potom, když se chtěl dostat do služby, může odvedenec vždy požádat o lékařské vyšetření nezávislé instituce. Tyto závěry se dále mohou stát základem pro opakované přezkoumání rozhodnutí ze strany komise vojenského úřadu pro registraci a zařazení. V každém případě může být osoba, která chce sloužit, vždy užitečná (například pro kurýrní práci nebo v kanceláři).

Je možné uzavřít smlouvu s Gilbertovým syndromem?

Zákon nezakazuje smluvní servis pro ty, kterým je diagnostikován tento syndrom. Všichni žadatelé musí podstoupit lékařskou prohlídku standardním způsobem a poté bude položena individuální otázka..

Každý mladý muž by měl pochopit, že vojenská služba je nějakým způsobem spojena s fyzickou aktivitou a riziky, proto je vhodné umožnit lékařům objektivně posoudit situaci.

Pokud rozhodnutí VKK nevyhovuje žadateli, má právo na odvolání.

Berou do armády s Gilbertovým syndromem

Pobyt ve vojenské službě přímo souvisí s lidským zdravím. V přítomnosti genetického onemocnění však mohou být příznaky jemné. Vznikají ve vlnách nebo vůbec pacienta neobtěžují. To je jeden z obtížných okamžiků v diagnostice. Vyšetření zohledňuje jak příznaky, tak závažnost stavu pacienta. Pokud je prokázán Gilbertův syndrom, jsou zařazeni do armády s touto diagnózou? Odpovězenci i jejich rodiče chtějí vědět odpověď na tuto otázku..

Specifičnost nemoci

Často je nemoc skrytá nebo se projevuje ve formě mírného ikterického syndromu.

Mladý muž může být obtěžován:

 • nevolnost;
 • slabost;
 • pálení žáhy;
 • nepohodlí v pravé hypochondrii;
 • nadýmání.

Stanovení možnosti pobytu v ozbrojených silách - kompetence lékařské komise po komplexní prohlídce mužů.

Jak je to nebezpečné

Gilbertův syndrom se projevuje, pouze pokud existují dobré důvody. Jedním z hlavních faktorů patologie je genetický defekt, ke kterému dochází, pokud jsou oba rodiče nemocní. Onemocnění může vyvolat následující stavy:

 • nekontrolované léky;
 • stresující stav;
 • systematické používání silných alkoholických nápojů;
 • chirurgický zásah;
 • nedostatek kultury potravin (neustálé přejídání, mastná, kořenitá, smažená jídla) atd..

Průběh onemocnění je charakterizován vnějším projevem, který je spojen s přebytkem nepřímého bilirubinu. To vede k žloutnutí oční skléry, kůže různých intenzit. Normální funkce jater umožňuje rychle odstranit bilirubin. To pomáhá vyhnout se koncentraci toxických látek v těle..

V rozporu s genetickým kódem odpovědným za produkci enzymu glukuronyltransferázy se evakuace bilirubinu zhoršuje nebo zastavuje. Šíří se oběhovým systémem, vstupuje do dalších orgánů. Gilbertův syndrom se vyvíjí. Jedovatá látka ovlivňuje destrukci struktury orgánů, narušuje jejich fungování. Bilirubin se může akumulovat v mozku. Staňte se příčinou nerovnováhy v tělesných systémech. Když se k nemoci připojí další patologie, nelze předvídat směr evakuace toxického prvku..

Klasifikace a příznaky

Existují dva typy Gilbertova syndromu:

 • vrozená, která se projevuje v důsledku genetických mutací a ve většině případů nezávisí na hepatitidě.
 • projevuje se z virového typu hepatitidy.

Nemoc může být doprovázena nepříjemnými příznaky. Pokud jsou k dispozici, je otázka, zda budou s takovou patologií vojenskou službu, rozhodnuta negativně. Příznaky jsou vyjádřeny:

 • poruchy spánku;
 • nezájem o jídlo;
 • nepohodlí, neustálá slabost;
 • svědicí pokožka;
 • porušení peristaltiky; atd.

Většina z těchto příznaků nebyla pacienty pociťována ani dána pacientům. Ale i při absenci těchto projevů je vždy výrazná nažloutlost skléry a kůže.

Schopnost sloužit v armádě

Po přijetí předvolání musí každý branec jít na vojenský komisař, aby podstoupil lékařskou komisi. Vyšetření mladých mužů provádějí odborníci v oblasti medicíny, kteří se spoléhají na plán nemocí. Dokument obsahuje 88 článků popisujících nemoci, jejichž přítomnost je osvobozena od armády. Seznam neobsahuje Gilberta. Osoby odpovědné za tento syndrom jsou obvykle přijímány do vojenské služby kategorie B (vhodné pro použití s ​​omezeními).

Užívají si podmínky služby, které výrazně usnadňují dobu pobytu v armádě a jsou zbaveny těžké fyzické námahy. Odvedenec však musí použít testovací systém, aby složil testy k potvrzení diagnózy. Bude vybrána služba s malou fyzickou aktivitou. Může to být plnění povinností kurýra, strážce. Rovněž je předepsána šetrná strava a režim odpovídající této patologii. Speciální dietní terapie zabrání zvýšení množství bilirubinu v krvi, zabrání progresi onemocnění.

V Gilbertově syndromu slouží muži v ozbrojených silách. Nemoc nemůže způsobit zpoždění. Patologie však brání vstupu na univerzity, které školí důstojníky.