Nejlepší léky pro léčbu hepatitidy C a jejich náklady v Rusku

• Kolik stojí léčba hepatitidy??
• Jak léčit hepatitidu C?
• Jaké jsou nejúčinnější léky a cena léčby hepatitidy a léčebný průběh?
• Který lékař léčí hepatitidu onemocnění ?

Cena léčby hepatitidy C v Rusku kolísá od 30 000 rublů do 50 000 rublů.

(v závislosti na závažnosti nemoci, samotném léku a značce výrobce).

Hepatitida C je obvykle léčena interferonovými režimy. Pokud jsou neúčinné, je interferon nahrazen nebo doplněn přímými antivirovými léky.

Detekce hepatitidy C v těle se často objevuje v chronické formě. V některých případech - náhodou.

Co lze a nelze jíst při léčbě hepatitidy C pomocí sofosbuviru. Kompletní informace o tom, co můžete jíst a co je kontraindikováno při užívání sofosbuviru obecně.

Kombinace sofosbuvir + daclatasvir byla velmi úspěšná a účinná při léčbě všech typů genotypů hepatitidy C, včetně subtypů.

Tento „tammam“ zabraňuje množení viru a tím chrání játra.

Čím dříve je virus detekován, tím snazší je ničit léky na bázi sofosbuviru, dokud neničí játra a jiné lidské orgány.

Sofosbuvir potlačuje samotný patogen a Daclatasvir ničí již oslabený virus.

Kombinace účinně bojuje proti hepatitidě C, a to i ve stadiích počáteční cirhózy jater (používá se Velpatasvir-Sofosbuvir).

Indičtí výrobciTrvání léčby hepatitidy CCena léků
SOFOSBUVIR VELPATASVIR
HETERO LIMITED
Kurz 12 týdnů45 000 rub
SOFOSBUVIR VELPATASVIR
Qurled v
Kurz 12 týdnů45 000 rub
SOFOSBUVIR VELPATASVIR
DR.REDDYS
Kurz 12 týdnů45 000 rub
SOFOSBUVIR VELPATASVIR
ZYDUS HEPTIZA
Kurz 12 týdnů45 000 rub
SOFOSBUVIR VELPATASVIR
NATCO FARMA
Kurz 12 týdnů50 000 rub

Na základě výsledků klinických hodnocení lidé potvrzují, že léčba hepatitidy typu C pomocí přípravku Sofosbuvir + Daclatasvir je velmi účinná a má vysokou úspěšnost..

Indické přípravkyTrvání léčby hepatitidy CNáklady na úplné ošetření
Sofosbuvir a Daclatasvir
Strides Shasun (Qurled Qurdac)
Kurz 12 týdnů32 000 rub
Sofosbuvir a Daclatasvir
Dr. Reddys (Dr. Reddy)
Kurz 12 týdnů32 000 rub
Sofosbuvir a Daclatasvir
Hetero Limited (laboratoře Hetero)
Kurz 12 týdnů32 000 rub
Sofosbuvir a Daclatasvir
Zydus Heptiza (Zidus Heptiza)
Kurz 12 týdnů32 000 rub
Sofosbuvir a Daclatasvir Natco Farma (Natco Pharma)Kurz 12 týdnů42 000 rub

Každý z těchto léčivých přípravků má své vlastní indikace a kontraindikace. Navíc jsou tyto látky pro člověka velmi zanedbatelné.

O nákladech na léčbu, o bezplatné nebo preferenční léčbě chronické virové hepatitidy C

Ústava Ruské federace striktně a jasně stanoví naše právo na bezplatnou lékařskou péči.
Článek 41 Ústavy Ruské federace zejména stanoví:
„1. Každý má právo na ochranu zdraví a lékařskou pomoc. Lékařská pomoc ve státních a obecních zdravotnických zařízeních je poskytována občanům zdarma z příslušného rozpočtu, příspěvků na pojištění a jiných příjmů.

2. V Ruské federaci jsou financovány federální programy na ochranu a posílení veřejného zdraví, jsou přijímána opatření k rozvoji státních, obecních a soukromých zdravotnických systémů, jsou podporovány činnosti na podporu lidského zdraví, rozvoj tělesné kultury a sportu a environmentální a hygienicko-epidemiologická pohoda..

3. Skrytí skutečností a okolností úředníků, které ohrožují lidský život a zdraví, představuje odpovědnost v souladu s federálním zákonem. “

Ale ve skutečném životě nás stát nutí hrát podle zcela odlišných pravidel. Musíte pouze znát tato pravidla a používat je ve svých osobních zájmech..

"Vaše zdraví nepotřebuje nikoho kromě vás!"

Odhad možných nákladů na antivirovou terapii a informace o cenách nezbytných léků jsou uvedeny v článku „O nákladech na léčbu a cenách léčiv“. Zde budeme hovořit o hledání způsobů, jak získat bezplatnou léčbu, včetně konzultací s ošetřujícími lékaři, nákladů na léky a nákladů na vyšetření.

Možnosti bezplatné nebo preferenční léčby virové hepatitidy

Na základě zkušeností z existence virtuální komunity lidí s virovou hepatitidou existují tři hlavní způsoby, jak získat bezplatnou léčbu:

 • Bezplatná léčba na úkor prostředků přidělených z rozpočtů různých úrovní přímo na léčbu virové hepatitidy. Hlavní cesta pro obyčejné smrtelné občany.
 • Bezplatná léčba virové hepatitidy (přijímání bezplatných antivirotik) v rámci „státní sociální pomoci poskytované ve formě souboru sociálních služeb pro občany“ (kapitola 2 slavného zákona o RF č. 122 ze dne 8. 2. 2004 o zpeněžování dávek) pro určité skupiny obyvatelstva.
 • Účast na klinických zkouškách nejnovějších antivirových léčiv prováděných různými farmakologickými společnostmi.

V současné době jsou v Rusku tři hlavní a nejpravděpodobnější způsoby, jak získat skutečně bezplatnou léčbu. Existují také jiné možnosti, ale pro většinu hepatitid jsou již zcela soukromé a nepřístupné.

Tyto zahrnují:

 • Léčba v rámci doplňkového zdravotního pojištění (VHI). Existují programy doplňkového zdravotního pojištění (dostupné pro velmi úzký okruh lidí), které poskytují náhradu nákladů na léčbu virové hepatitidy na náklady pojišťovny..
 • Zacházení s určitými kategoriemi obyvatelstva v určitých regionech se provádí bezplatně nebo za zvýhodněných podmínek na základě místní legislativy nebo některých místních resortních nařízení. Někde považují lékaře za rizikovou skupinu, někde existují regionální výhody, jinde jsou výhody plynoucí ze zákona „O zárukách práv původního obyvatelstva Ruské federace“ atd..
 • Stát se z nějakého důvodu rozhodl poskytovat léčbu určitým kategoriím našich občanů bezplatně a zapomněl na to, co je již v Ústavě uvedeno, vydal celou řadu různých právních aktů, v nichž bylo znovu prohlášeno bezplatné léčení virové hepatitidy..
  Například, kromě ústavy, je pro lidi s infekcí HIV zaručena bezplatná antivirová terapie (HTP) a zákon „Prevence šíření nemoci v viru lidské imunodeficience (HIV infekce)“ ze dne 30. března 1995 N 38. Ale ministerstvo zdravotnictví zahajuje dobře propagovaný program Zdraví, kde s různými objednávkami znovu „zaručuje“ bezplatnou léčbu virové hepatitidy u lidí infikovaných HIV.


Je třeba poznamenat, že ačkoli tyto soukromé způsoby poskytování bezplatného zacházení existují, nikdo nezaručuje záruky, že bude poskytován bezplatný přístup. V této oblasti (v oblasti předepisování a přijímání nákladného léčení) vládne úplná zmatenost a v důsledku toho svévolnost a bezpráví spáchaná různými zdravotnickými úředníky a byrokraty.

Proto je důležité znát svá práva, vědět, jaké dokumenty nám jsou zaručeny, a v plném právním základě vyžadovat, aby úředníci dodržovali naše práva na bezplatné zacházení. Navíc náklady na léčbu více než ospravedlní vaši „práci“ za toto úsilí.

Další podrobnosti o hlavních funkcích.

Bezplatná léčba virové hepatitidy v rámci povinného zdravotního pojištění

Ano přesně. Ústava Ruské federace i zákon o povinném zdravotním pojištění poskytují ruským občanům bezplatnou léčbu virové hepatitidy. Proč za to platíme? Celá otázka je právní jemnost stanov, vydávaných lékařskými byrokraty. Ministerstvo zdravotnictví Ruska, regionální zdravotnická oddělení nedefinují jasný postup pro předepisování léčby lidem s konkrétní nemocí. A proto nenesou žádnou odpovědnost za nepředepisování léčby pacientům, kteří ji potřebují.

V našem zdravotnickém systému neexistují žádné protokoly pro léčbu nemocí, které by upravovaly působení aesculapius, a to ani v nejširších rozsazích.

Ukazuje se tedy, že po odhalení virové hepatitidy vám může lékař předepsat podrobné vyšetření a nejmodernější léčbu nejnovějšími léky, nebo si může klidně poklepat rameno a klidně (a beztrestně!). - připravte se na pohřeb, sestavte dědictví. A to je v přítomnosti moderních metod léčby, které umožňují s téměř 100% pravděpodobností zbavit se této choroby navždy.

V posledních letech, převážně kvůli aktivní poloze pacientů, začínáme vyvíjet určitý postup pro získání (předepisování) antivirové terapie (AVT) pro virovou hepatitidu. Jedná se o neformální, nezaznamenané v jakémkoli nařízení nebo vyhlášce ministerstva zdravotnictví, požadavky na jmenování terapie. Způsobeno ne vhodností terapie, ale neschopností dále odkládat léčbu.

Tento řád má v některých regionech země určité nevýznamné rozdíly, ale obecně je celkem jednotný. Hlavní věc je, že i když ne veřejně, existuje na některých místech. Na některých místech o něm ani nemluví. Lékaři na klinice vás ujistí, že se onemocnění neléčí, že na jeho léčbu neexistují žádné finanční prostředky a že vás léčba bude stát draho, údajně netuší, že na jeho léčbu jsou přiděleny prostředky z různých rozpočtů. Nicméně…

V každém regionu určilo Ministerstvo zdravotnictví jedno nebo více základních hepatologických center. Jsou zpravidla vytvářeny na základě regionální nemocnice pro infekční choroby nebo střediska pro léčbu AIDS a infekčních chorob. Tato regionální hepatologická centra poskytují prostředky a léky potřebné pro HTP. Tato centra v podstatě formulují nebo určují potřebu, prioritu, prioritu atd. s ustanovením HTP pro lidi s virovou hepatitidou. Určují potřeby, vytvářejí žádosti o potřebné zdroje, plánují své výdaje.

Vedou HTP, tj. určit léčebný režim pro pacienty (konkrétní léky, dávky léků, trvání léčby atd.) a sledovat pacienty během léčby.

Ve většině případů kromě stanovení diagnózy (což by obecně bylo rozumné předpokládat dostatečný stav), abyste mohli podat AVT, musíte mít buď „pokročilou“ fibrózu jater (stupeň 2 nebo vyšší na stupnici METAVIR), nebo nějaké existující komplikace způsobené extrahepatický projev viru. Můžeme diskutovat o lidskosti tohoto přístupu, o rozšíření epidemiologické hrozby atd., Ale stávající řád je daný, s čím jsme v současné době nuceni počítat..

V některých regionech je situace mnohem horší. Bezplatná AVT je předepisována pouze v případě společné infekce virem HIV + hepatitida B (B nebo C). Pokud je přítomen pouze virus hepatitidy, je bezplatná léčba zamítnuta.

Je jasné, že na nás šetří všemi možnými způsoby, omezují aplikace, skrývají skutečný počet pacientů atd. Ale příležitost existuje a je to docela reálné. Jak ji implementovat? Velmi jednoduché. V každém případě je snaha o jeho implementaci docela jednoduchá..

Přejít na okresní kliniku u svého specialistu na infekční choroby. Projděte počáteční vyšetření, získejte počáteční diagnózu a vyžadujte doporučení do regionálního centra hepatologie pro důkladné vyšetření a vyřešení problému antivirové léčby. Váš specialista na infekční onemocnění musí vědět, kdo (která klinika, které zdravotnické středisko) ve vašem regionu se centrálně podílí na léčbě virové hepatitidy, a je povinen vás tam doporučit. Je to písemný pokyn na zvláštním formuláři, a nikoli doporučení, nikoli zápis do lékařského záznamu. V případě odmítnutí - můžete požádat o tento směr v písemném prohlášení adresovaném hlavnímu lékaři zdravotnického zařízení.

Tímto směrem a výsledky předběžného vyšetření jdete do tohoto regionálního centra (například v Moskvě je to především hepatocentrum v 1. nemocnici s klinickými infekcemi na dálnici Volokolamsk). Tam, pokud je to nutné, podstoupíte další lékařské vyšetření (některé specifikují krevní testy, biopsii nebo elastografii jater, vyhodnotí možné extrahepatické projevy viru hepatitidy C atd.).

Adresy a telefony hlavních regionálních hepatologických center, klinik a infekčních nemocnic jsou uvedeny v části „Kliniky“ na našem webu..

Po vyjasnění problému s hepatitidou a zjištění situace s možnými průvodními onemocněními vám konzultace s lékaři (zpravidla) vydá poslední „větu“ týkající se potřeby a naléhavosti vašeho OEM. Možná i při vyjasnění léčebného režimu. A v tomto případě samozřejmě hovoříme o léčbě v rámci CHI. Ty. - o volném zacházení.

Důležité! Pokaždé, když naplánujete vyšetření nebo analýzu, zeptejte se svého lékaře, zda je tento postup hrazen z povinného zdravotního pojištění (MHI)? Pokud ne, tak proč není zahrnuta a kde lze tuto otázku objasnit. Lékaři často skrývají možnost přijímat různé lékařské služby zdarma, citují byrokracii, potřebují shromažďovat různá osvědčení, psát některá prohlášení, potíže s financováním, některé uzavřené zákazy atd. Atd..

Vaše peníze jsou utraceny a je jen na vás, abyste se rozhodli, zda se bojíte byrokracie a zda se vás týkají jejich interních zákazů. Proč nepsat několik prohlášení, pokud na to ušetříte několik tisíc rublů tím, že získáte doporučení pro bezplatnou analýzu nebo nějaký instrumentální průzkum?

Všechna nezbytná instrumentální a instrumentální vyšetření, krevní testy atd., Které provádí lékař k objasnění diagnózy a k objasnění celého obrazu nemoci, jsou zpravidla hrazena z povinného zdravotního pojištění. Lékař vám může doporučit něco nestandardního nebo NADMĚRNÉ - pak vy sami, měřením svých finančních možností, souhlasíte s takovým vyšetřením nebo jej odmítnete.

Nakonec, pokud je to nutné, můžete vždy zkontrolovat doktorova slova jednoduchým zavoláním do svého regionálního fondu MHI. Existují celá oddělení, která „chrání“ naše zájmy s vámi.

Malá poznámka. Kromě regionálních hepatologických center (klinik) existují také federální zdravotnická centra, která se zabývají léčbou virové hepatitidy. Nachází se v největších městech země (v Moskvě, Petrohradu...) a také berou občany k vyšetření a léčbě z jakéhokoli koutu země. To vám nezaručuje bezplatnou léčbu k léčbě. Poté bude poskytována bezplatná lékařská pomoc od vysoce kvalifikovaných odborníků. A to v podmínkách téměř úplné negramotnosti (bohužel je to tak!) Praktikování specialistů na infekční choroby na našich klinikách stojí hodně.

Zdarma antivirové léky v rámci sociální pomoci určitým skupinám populace

Tato příležitost, soudě podle zkušeností na našem webu, je skutečná pro poměrně širokou skupinu pacientů s hepatitidou. Zákon o zpeněžování dávek definuje následující sociální kategorie občanů jako vyžadující vládní podporu:

 1. válečné invalidy;
 2. účastníci Velké vlastenecké války;
 3. válečných veteránů z osob uvedených v čl. 3 odst. 1 pododstavci 1 - 4 spolkového zákona „o veteránech“
 4. vojenský personál, který sloužil ve vojenských jednotkách, institucích, vojenských vzdělávacích institucích, které nebyly součástí armády, od 22. června 1941 do 3. září 1945 po dobu nejméně šesti měsíců, vojenský personál udělil rozkazy nebo medaile SSSR za službu v stanovené období;
 5. osoby udělily označení „Rezident obléhaného Leningradu“;
 6. osoby, které pracovaly během Velké vlastenecké války na zařízeních protivzdušné obrany, místní protivzdušné obraně, na stavbě obranných struktur, námořních základen, letišť a dalších vojenských zařízení v rámci zadních hranic aktivních front, operačních zón operačních flotil, na frontových úsecích železa a automobilu silnice, jakož i členové posádek dopravních flotíl internovaných na začátku druhé světové války v přístavech jiných států;
 7. členové rodin mrtvých (zesnulých) válečných invalidů, účastníci Velké vlastenecké války a válečných veteránů, členové rodin personálu personálu sebeobranných skupin objektů a pohotovostních týmů místní protivzdušné obrany, jakož i členové rodin mrtvých pracovníků městských nemocnic a nemocnic Leningrad
 8. postižení lidé;
 9. postižené děti.

Stejný zákon jim stanoví soubor sociálních služeb:

 1. dodatečná bezplatná lékařská péče, včetně poskytování nezbytných léčivých přípravků podle předpisů lékaře (zdravotníka), poskytování poukázek na léčebnou lázeňskou léčbu, s výhradou právních předpisů o povinném sociálním pojištění, pokud existují lékařské indikace;
 2. bezplatné cestování po železniční síti dojíždějících, stejně jako meziměstská doprava na místo léčby a zpět.

Seznam léčivých přípravků, jakož i seznam léčebných a rekreačních zařízení, kterým jsou povolení vydávána, schvaluje federální výkonný orgán, který provádí rozvoj státní politiky a právní regulace v oblasti zdravotnictví a sociálního rozvoje..

Přípravky nezbytné pro současný standard OEM (interferony, peginterferony, ribavirin) jsou tímto velmi federálním úřadem zahrnuty do tohoto seznamu..
Stačí se dostat do výše uvedených sociálních kategorií občanů.

Nejrealističtější kategorií pro pacienty s virovou hepatitidou je postižení.

Je důležité to vědět. Antivirové léky budou k dispozici bez ohledu na to, jaké onemocnění, podle jakých kritérií vám bylo uděleno postižení. A správně, postižení znamená, že osoba má postižení a potřebuje pomoc jiné povahy. Včetně finančních nákladů na udržení jeho zdraví.

Jak získat status postiženého je jiný příběh. Hlavní věcí, na kterou je třeba pamatovat, je to, že zdravotně postižený je společenský status, který vám umožňuje žít a užívat si všech výhod civilizované společnosti spolu se zdravými lidmi. Nejedná se o poškození obrazu nebo osobnosti samotné osoby, jde o opravu nespravedlnosti, vyrovnání práv na přístup k mnoha výhodám civilizace, včetně léčby jejich nemocí..

Po získání statusu osoby se zdravotním postižením a po vypracování všech potřebných dokladů ve fondu sociálního zabezpečení a v penzijním fondu jdete ke svému vlastnímu polikliniku a kontaktujete specialistu na infekční choroby za účelem určení HTP pomocí nezbytných antivirotik v rámci doplňkového programu dodávek drog (DLO). Je možné, že specialista na infekční choroby nepřevezme takovou zodpovědnost a nepronese vás velkým kruhem koordinace až k již zmíněným regionálním hepatocentrům. To už není děsivé. Otázka předepisování bezplatné léčby je otázkou času a vaší usilovnosti.

Důležité! Při vyřizování zdravotního postižení v penzijním fondu nebo v sociálním zabezpečení se nesnažte odmítnout další léky, které jsou někdy nabízeny k tomu, aby někteří lidé se zdravotním postižením dostali malou peněžní náhradu. Vyhrajte penny a ztratte příležitost dostávat zdarma antivirové léky za stovky tisíc rublů.

Malá pomoc. Mechanismus provádění programu je následující: vládní agentury sestavují seznam léků, které jsou životně důležité pro sociálně zranitelné skupiny obyvatelstva (veterány, zdravotně postižené osoby atd.). Tito „příjemci“ mohou v lékárnách dostávat léky na předpis z tohoto seznamu zdarma..

Stát jako osoba Federálního povinného zdravotního pojištění vybírá na základě konkurence dodavatele „bezplatných“ léčiv a na konci roku jim hradí náklady na tyto dodávky.

Občané, kteří se nechtějí účastnit programu, kteří odmítají dostávat řadu sociálních služeb, mohou dostávat hotovost na oplátku a kupovat si léky sami.

Tzv. Měsíční hotovostní platba (EDV) pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 bude:

 • Osoby se zdravotním postižením skupiny I - 2 832,41 rublů;
 • Osoby se zdravotním postižením skupiny II - 2 123,92 rublů;
 • Osoby se zdravotním postižením skupiny III - 1700,23 rublů;
 • Děti se zdravotním postižením - 2 022,78 rublů;
 • Osoby se zdravotním postižením z druhé světové války - 3 834,65 rublů;
 • Černobylské osoby se zdravotním postižením - 2 022,78 rublů + EDV na skupinu zdravotně postižených;

Třetím způsobem, jak získat bezplatnou léčbu, je účast na CI nejnovějších léků

Tato cesta vyžaduje dostatečnou vytrvalost při dosahování cíle - získat bezplatnou léčbu.

Jak najít kliniku, kde jsou takové KI vedeny a jak se tam dostat? Ve světě, včetně Ruska, existují dva zdroje informací o plánovaných a probíhajících klinických hodnoceních.

První je anglická stránka: http://clinicaltrials.gov/

Tento web má možnost vyhledávat konkrétní klinické hodnocení, které vás zajímá, podle různých kritérií. Zde jsou například výsledky získané vyžádáním všech otevřených klinických studií hepatitidy C provedených v Rusku:
http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=Russian+Federation+hepatitis+c&recr=Open

Pokud jde o popis konkrétní studie, můžete zjistit, ve kterých lékařských centrech, klinikách se provádí, zda existuje soubor pacientů, kontaktní údaje pro osoby odpovědné za provádění CI v tomto centru a další užitečné informace. Dále to vše závisí na vaší rozumné iniciativě a tvrdohlavosti.
Pište, volejte, klepejte na dveře a okna... a oni se vám otevřou!

Přístup do subsystému se provádí z části „Home“ v podokně „Registr povolených klinických hodnocení [RCT]“..

Hledejte kliniku, kde jsou naplánovány nebo již probíhají KI konkrétního léku, zjistěte, kdo přijímá dobrovolníky, aby se účastnili KI, a udělejte si cestu k účastníkům! Neexistují žádná pravidla a pokyny - pomůže pouze vaše odhodlání a vytrvalost..

Aby bylo možné zahrnout do složení účastníků CI, je samozřejmě nutné splnit požadavky na účastníky určitých antivirotik CI, formulovaných v programech těchto CI (které lze nalézt na výše uvedených stránkách). Zejména mohou existovat omezení týkající se genotypu viru, lidského genotypu, průvodních nemocí, pohlaví a věku atd..

Horká linka pro klinické pacienty

Ruská asociace organizací pro klinický výzkum (AOKI) provozuje od 29. dubna 2010 horkou linku pro pacienty účastnící se klinických hodnocení ohledně jejich práv a povinností. Hovory přijímá a obsluhuje provozovatel se zvláštními znalostmi v oblasti práv a povinností účastníků klinického hodnocení.

Telefon „horké linky“ je 8 (916) 990 03 85. Pracovní doba je od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 (moskevský čas)..

Vezměte prosím na vědomí, že asociace nedoporučuje účast zdravých dobrovolníků na klinických hodnoceních..

Asociace vyvinula podrobné pokyny pro hledání klinických hodnocení ve vaší oblasti..

Jak dosáhnout výkonu svých práv?

Pravděpodobně existuje mnoho pravděpodobných způsobů, jak uplatnit své právo na bezplatnou léčbu. V našem státě se však stalo, že je třeba vyvinout značné úsilí k jejich provedení. A vůbec to není fakt, že výsledek bude úspěšný.

Seznam možností pro možnou akci je poměrně rozsáhlý. Pokud jste nebyli schopni získat bezplatnou terapii standardním způsobem (specialista na infekční nemoci u polikliniky je oblastní hepatocentrum), musíte shromáždit všechny své výsledky vyšetření, ležet kolem zákonů, nařízení a dalších vedlejších zákonů a zahájit skutečný boj za svá práva: klepat na dveře orgánů zdravotního dozoru, regionálním ministerstvům zdravotnictví a horkým linkám pro zdravotnictví a lékařské služby, místní pobočce povinného zdravotního pojištění, místním, regionálním a federálním zástupcům, ministerstvu zdravotnictví Ruska, federálním orgánům dohledu, státnímu zastupitelství atd. až do prezidentské správy (Není garantem naší ústavy, garantem dodržování všech našich občanských práv?).

Na jejich implementaci se může spolehnout pouze ten, kdo začne opravdu bojovat za svá práva. Na našem webu existuje mnoho příkladů, jak lidé hledali bezplatnou léčbu s aktivním životním postavením..

Příležitosti k vyrovnání finančních nákladů na léčbu

Pokud si stále nemůžete uvědomit své právo na bezplatnou léčbu, zkuste nějakým způsobem nahradit finanční náklady.

Do jisté míry to umožní vrátit část zaplacených daní. Právní úprava Ruské federace stanoví tzv. Odpočet sociální daně. Jednou z jejích odrůd je zejména odpočet daně za ošetření, který vám umožňuje vrátit až 15 600 rublů z daní zaplacených za rok na osobu. Bereme v úvahu, že odpočet daně za léčbu může být proveden do dvou až tří kalendářních let a navíc může být stanoven nejen pro pacienta, který byl podroben drahé léčbě, ale také pro své blízké příbuzné.

U lidí s nízkými příjmy je stále možné získat materiální pomoc každých šest měsíců podle zákona Ruské federace č. 178 ze dne 17. července 1999 o státní sociální pomoci. Prémiová částka je obvykle malá od 500 do 3000 rublů. V některých regionech však byly také vyplaceny velké částky ve výši 20–30 tisíc rublů. Vše záleží na úřednících v rozhovoru a na tom, jak je přesvědčíte o realitě vašich problémů. Tuto pomoc můžete obdržet v zásadě každých šest měsíců.

Jak získat tuto finanční pomoc? Žádosti uchazečů jsou přijímány při rozhovoru o sociálním zabezpečení v místě bydliště, je nutné vysvětlit chudobu jejich situace. Kritéria pro výběr uchazečů, kteří potřebují finanční pomoc v každém regionu, se liší. Zpravidla zvažují žádosti od rodin, kde příjem na osobu zůstává pod úrovní životního minima. Rozhodnutí o podpoře se přijímá společně na schůzích komisí po dobu několika týdnů. Pozitivním rozhodnutím není hotovost vydána: Abyste ji mohli obdržet, musíte si otevřít bankovní účet a počkat na převod.

Další možností částečné náhrady výdajů je získání jednorázové finanční pomoci na pracovišti pro vlastní ošetření nebo ošetření dětí. Chcete-li to provést, musíte se obrátit na správu nebo na odborové orgány, pokud existují. Neexistují žádná jednotná pravidla a předpisy. Vše záleží na lidech ve vaší správě, na vašich odborových funkcionářích..

Finanční pomoc nebo pomoc s bezplatnými drogami (někdy drogy za zvýhodněné ceny) lze získat z některých sociálních fondů. Najednou tak téměř každý pacient s hepatitidou C mohl kontaktovat Dětský fond a získat zdarma lék ribamidil (domácí ribavirin) pro celý průběh HTP.

Závěrem chci apelovat na všechny lidi, kteří to už prošli. Pokud máte nějaké vysvětlení k výše uvedeným problémům, máte některou z vašich vlastních efektivních zkušeností s bezplatnou terapií nebo alespoň s částečnou kompenzací svých léčebných nákladů - sdílejte je se svými „kolegy“ v boji proti virové hepatitidě!

Kvóta pro léčbu hepatitidy C: všechny fáze získání státní preference

Hepatitida C je velmi závažné onemocnění, které se může nakonec vyvinout v cirhózu a rakovinu jater..

Virus hepatitidy B proniká do lidského těla, hlavně krví.

Pro zastavení škodlivých účinků viru, aby se zabránilo fatálnímu vývoji nemoci, se nazývá antivirová terapeutická léčba.

Léky jsou však velmi drahé a ne každý si může dovolit absolvovat celý kurz. Pro tyto lidi existuje bezplatná kvóta na léčbu hepatitidy typu C..

Osoby oprávněné k preferenční léčbě hepatitidy C

Informace o tom, kolik stojí léčba hepatitidy C moderními léky, šokové pacienty - konec konců může být množství vyjádřeno v jednotkách šesti nul - až milion rublů. Pro pacienta samozřejmě vyvstává otázka: je toto onemocnění v Ruské federaci léčeno zdarma? Odpověď není tak snadná.

Pro získání bezplatné preferenční léčby hepatitidy musí být splněny určité podmínky.

Výhody při získávání výhod pro pacienty s hepatitidou:

 1. osoby se zdravotním postižením;
 2. přímí účastníci vojenských operací;
 3. osoby, které vstříkly silné omamné látky, ale jejich použití zcela eliminovaly;
 4. pacienti s nízkými příjmy, jejichž hodnota musí být potvrzena příslušnými finančními orgány;
 5. pacienti s infekcí HIV;
 6. pacienti s diagnostikovanou progresivní jaterní fibrózou v posledních stádiích.

Jsou-li všechny ostatní věci stejné, šance na získání bezplatné terapie jsou větší u pacientů, jejichž virus zničil tělo více.

Metody přenosu hepatitidy C

Program bezplatné léčby hepatitidy funguje na regionální úrovni. Získání práva na účast v tomto programu je docela obtížné, ale můžete.

Aby se pacient mohl účastnit programu, musí být splněny následující podmínky:

 • věk pacienta je od 18 do 65 let;
 • krevní test odhalil přítomnost viru hepatitidy C v krvi;
 • podle biopsie provedené v jednom roce na začátku léčebného postupu pacient odhalil fibrózu jater ve stadiu ne nižší než F2;
 • pacientka s hepatitidou by neměla být těhotná;
 • historie života nezaznamenala sklon k depresi a vážným duševním poruchám.

Co musíte udělat, abyste získali kvótu

Aby se předešlo různým druhům zneužívání a podvodů, byl vyvinut a schválen mechanismus pro vydávání kvót na poskytování špičkové lékařské péče, navíc je tento mechanismus hojně nasycen všemi druhy byrokratických překážek..

K překonání všech těchto překážek musíte mít trpělivost a vytrvalost, připravit se na možné potíže. Postup získání kvót na ošetření je poměrně zdlouhavý a velmi komplikovaný.

Test na hepatitidu C

Tento postup zahrnuje provedení velkého počtu dokumentů a možný průchod řady dalších zdlouhavých zkoušek.

Takové množství dokladů a další vyšetření je nezbytné, aby organizace, které jsou oprávněny rozhodnout o poskytnutí kvóty pro léčbu hepatitidy C, mohly posoudit vhodnost poskytnutí této výhody tomuto konkrétnímu pacientovi, a nikoli jiné osobě v nouzi..

Dokumenty potřebné k získání kvóty

Každý region Ruské federace má svůj vlastní předpis pro zpracování kvót pro zpracování a toto nařízení se může lišit od obecného nařízení v nevýznamných pozicích, které jsou spojeny s jednotlivými regionálními charakteristikami..

Před zahájením postupu pro získání preferenčního ošetření by se měl pacient poradit s právníkem Ministerstva zdravotnictví tohoto subjektu Ruské federace. Specialista zodpoví pacientovi všechny otázky, které nás zajímají..

Zejména poskytne komplexní informace o dostupnosti kvót, o jakých zdravotnických zařízeních jsou tyto výhody k dispozici, řekne vám, jak získat kvótu na léčbu hepatitidy, určit postup podávání žádosti a seznam nezbytných dokumentů.

Konzultace s lékařem za účelem získání dokumentů pro preferenční léčbu hepatitidy C

Většina dokumentů potřebných k podání žádosti je vyplněna v obecním zdravotnickém zařízení, kde je pacient pozorován. Ošetřující lékař se aktivně podílí na tvorbě tohoto balíčku.

Lékař podá žádost o léčbu, provede výňatek z anamnézy, připojí údaje o všech provedených testech a vyšetřeních, na jejichž základě jsou učiněna doporučení ohledně hospitalizace pacienta ve specializovaném zdravotnickém zařízení.

K žádosti jsou přiloženy kopie pasu, povinné zdravotní pojištění a osvědčení o povinném důchodovém pojištění.

Načasování léčby

Plně vytvořený soubor dokumentů musí být certifikován hlavním lékařem zdravotnického zařízení, u kterého je registrovaný žadatel o preferenční léčbu registrován..

Po úplném provedení je balíček dokumentů zaslán k posouzení komisi ministerstva zdravotnictví nebo jinému orgánu spravujícímu zdravotní péči v tomto konkrétním regionu. Ve většině případů se další papírování provádí bez účasti žadatele.

Léky proti hepatitidě C

Komise posoudí předložené dokumenty a do deseti dnů musí o tomto konkrétním případě rozhodnout..

Poté, co komise v případě poskytnutí preferenčního ošetření přijme kladné rozhodnutí, jsou dokumenty zasílány specializovanému zdravotnickému zařízení, které má oprávnění poskytovat špičkovou lékařskou péči. V této instituci jsou dokumenty předkládány k posouzení příslušnou komisí.

Rozhodnutí této profilové komise je dáno desetidenní lhůtou, během níž musí být stanoveno datum hospitalizace pacienta.

Období, po kterém musí být pacient hospitalizován pro hospitalizaci, obvykle nepřesahuje tři týdny.

Prospěšná léčba hepatitidy C - výhody a nevýhody

Ačkoli Ústava Ruské federace zaručuje bezplatné léčení této nemoci, získání doporučení na takový kurz není tak jednoduché.

Nejvýhodnější léčba je poskytována lidem s vysokým stupněm fibrózy, u nichž je hepatitida kombinována s infekcí HIV nebo cirhózou jater..

Můžete se pokusit účastnit se klinických hodnocení nových léků. V tomto případě jsou však na žadatele kladeny určité požadavky, které nejsou vždy proveditelné.

Můžete se pokusit získat preferenční léčbu prostřednictvím dotací přidělených z různých zdrojů přímo na boj proti hepatitidě.

Pokud tyto tři možnosti nefungují, můžete zkusit kontaktovat orgány dohledu, ale zároveň strávit spoustu času, úsilí a energie.

Všechny výše uvedené, ne vždy kvalitní ošetření, jsou hlavní nevýhodou bezplatného kurzu. No, plus je jediný. Za tento kurz není třeba platit..

Závěr

Než začnete bojovat za pomíjivou příležitost získat kvótu na bezplatné ošetření, měli byste přemýšlet o tom, zda ji potřebujete?

Možná, že strávený čas a nervy, ztracený klid za to nestojí?

Může být vhodnější koupit Sofosbuvir a po třech měsících se vrátit do plného života?

Účinná léčba hepatitidy C generikami v roce 2020

Léčba hepatitidy C byla po dlouhou dobu obtížná a vedla pouze k dočasnému výsledku. U mnoha pacientů mělo toto onemocnění chronický průběh s vývojem cirhózy a v některých případech rakoviny jater. Zlom v boji proti tomuto nebezpečnému onemocnění byl nastínen po zavedení léčby hepatitidy C generiky z Indie do klinické praxe.

Co jsou generici

V zjednodušeném smyslu je generikum léčivá kopie. Farmaceutická vývojová společnost vyrábí a distribuuje léčivo na spotřebitelském trhu. Vzhledem k tomu, že je duševní a materiální vlastnictví vývojáře, je tato droga chráněna před kopírováním jinými výrobci patentem a původním jménem.

Patent však časem vyprší. Poté má každá společnost právo vyrábět tuto drogu, ale samozřejmě pod vlastním jménem. Ukazuje se tedy, že původní a generický název mají pouze různá jména a účinná látka je stejná a jedná stejným způsobem. V tomto ohledu se generici hepatitidy C z Indie neliší od jiných léčivých kopií. Přesto mají tato léčiva vlastnosti.

Vývojář značkového produktu obvykle přímo nebo nepřímo brání uvolňování generik. Koneckonců, nikdo nepotřebuje konkurenci. Generické analogy jsou navíc levnější, a proto je mezi spotřebiteli velká poptávka. Kvalita léčivých kopií je často chromá - často se dosahuje nízkých nákladů kvůli nedodržení výrobních technologií. Kvůli špatné ochraně se často vyskytují padělky. Chybějící terapeutický účinek někdy vede ke zhoršení stavu a dokonce k fatálnímu výsledku.

Vlastnosti indické generiky

Léčba viru hepatitidy C indickými generiky v roce 2019 je jiná. Originály těchto léků byly vyvinuty společností Gilead Sciences. Tato americká farmaceutická společnost, založená v roce 1987, se specializuje na vývoj a výrobu antivirových léčiv používaných pro ARVI, HIV a hepatitidu. Výjimečně navrhla exkluzivní lék Sovaldi (Sovaldi) s účinnou látkou Sofosbuvir (Sofosbuvir) se svými předchůdci pro léčbu hepatitidy C:

 • 95% pozitivních výsledků;
 • nízká frekvence vedlejších účinků;
 • relativně krátký průběh léčby;
 • snadné použití - lék je k dispozici v tabletách, nikoli v injekčních formách.

Brzy se objevily další léky s antivirovou aktivitou. Na základě kombinace těchto léků s Sofosbuvirem byly vytvořeny léky proti hepatitidě C nové generace. Tyto drogy však měly výraznou nevýhodu, která zpomalila jejich pokrok na spotřebitelském trhu. Jedná se o pilulku s vysokou cenou. Proto Gilead Sciences udělal odvážný marketingový krok..

Řada indických společností, včetně Hetero Drugs, Aprazer, Natco Pharma, obdržel licence od Gilead Sciences na výrobu a distribuci léčiv proti hepatitidě C. Generics pro relativně nízkou cenu hepatitidy C umožnily Gilead Sciences rozšířit své prodejní území (a v důsledku toho zvýšit zisky) při zachování jeho tváře.

Pokyny pro léčbu hepatitidy C v roce 2019

Chcete-li se zotavit z hepatitidy C, musíte úplně zničit její patogen, virus obsahující RNA. Tento virus proniká do jaterních buněk (hepatocyty), kde se rozmnožuje (replikace). Tento složitý vícestupňový proces probíhá v několika fázích. Zpočátku virová částice proniká hepatocytem poškozenou buněčnou membránou. Zde se uvolňuje virová ribonukleová kyselina (RNA).

Použitím buněčného materiálu na této mateřské RNA jsou syntetizovány dceřiné virové RNA. Další je syntéza virových proteinů, proces sestavování nových virových částic (virionů). Poté jsou viriony propuštěny, vylučovány z mrtvého hepatocytu při hledání nového útočiště. Použití generik pro hepatitidu C zahrnuje vystavení všem klíčovým fázím replikace viru, což vede k jejich smrti.

Léky proti hepatitidě C

Při léčbě hepatitidy C se používají následující léky:

 • Sofosbuvir. Tato sloučenina je inhibitor RNA polymerázy. Tento enzym poskytuje konstrukci a prodloužení řetězce virové RNA. Díky Sofosbuviru se tento řetěz zlomil..
 • Ledipasvir. Tato sloučenina inhibuje tvorbu dalšího proteinu zodpovědného za RNA polymeraci a replikaci viru..
 • Daclatasvir. Inhibuje virový multifunkční protein - protein, který poskytuje procesy replikace a sestavování virionů.
 • Velpatasvir. Má účinek podobný předchozím lékům. Blokuje specifický protein, který zdvojnásobuje virovou RNA.

Každé z těchto léčiv se nepoužívá jako monoterapie, tj. Je izolováno od jiných léčiv. Léky jsou kombinací Sofosbuviru s analogy. Takové nástroje ovlivňují všechny fáze replikace viru a nenechávají mu šanci. Díky tomu poskytuje léčba hepatitidy C indickými generiky maximální výsledek..

V tomto ohledu se osvědčili:

 • Hepcinat plus
 • Ledikast
 • Hepcinat a Natdac
 • Hepcinat LP
 • Velpaclear
 • Sofokast a Dacikast.

Seznam těchto generik a indických distributorů, kteří je vyrábějí, se časem doplní.

zjištění

Léky vytvořené v posledních letech umožnily udělat něco, co nebylo dříve možné - zcela zničit původce virové hepatitidy C. To lze považovat za revoluci v léčbě akutních a chronických onemocnění jater. Je pravda, že v původní verzi jsou tyto prostředky drahé a nejsou dostupné pro mnoho pacientů, a to ani v ekonomicky vyspělých zemích..

Generika se vytvářejí na základě účinných látek. Tyto výrobky vyráběné indickými společnostmi jsou levnější, a proto cenově dostupnější než jejich původní předchůdci. Přes nízké náklady jsou výrobní technologie a kvalita těchto léků přísně kontrolovány. Z Indie jsou tyto drogy distribuovány po celém světě - používají se v 91 zemích. Účinná a bezpečná léčba hepatitidy C indickými generiky potvrzuje zpětnou vazbu nejen lékařů, ale i pacientů.

Účinné látky ničí pouze viry, ale nepoškozují zdravé buňky. Proto jsou nežádoucí účinky po jejich užití vzácné. Indičtí generici lze použít jak k primární léčbě akutní hepatitidy C, tak k opakované léčbě chronické hepatitidy po předchozím neúspěšném užívání jiných léků.

Bezplatná léčba hepatitidy C a B v národním projektu Zdraví

Zdarma léčba hepatitidy B a BC

Hepatitida B a C, jejichž léčba je poměrně nákladná, není k dispozici každému pacientovi. Existují však dobré zprávy. V Ruské federaci jsou poskytovány programy sociální a lékařské pomoci osobám infikovaným virovou hepatitidou.
Největší z těchto programů je prioritní národní projekt „Zdraví“. V současné době se na něm podílí více než 30 institucí Ruské federace. Informace o tom, zda tento program funguje ve vaší oblasti, vám poskytne místní ministerstvo zdravotnictví..
Do tohoto projektu se bohužel zatím nemohou zapojit všichni pacienti s chronickou virovou infekcí. Kritéria pro zařazení do projektu dnes jsou:
* věk: od 18 do 65 let;
* stanovení HCV-RNA a HBV-DNA v séru;
* stádium fibrózy jater F2 a vyšší na stupnici Metaviru podle morfologických údajů biopsie jater prováděné nejdříve 12 měsíců před zahájením užívání léků;
* nedostatek kontraindikací pro antivirovou terapii;
* nedostatek těhotenství nebo kojení v době zahájení léčby;
* nedostatek těžké deprese a sebevražedných pokusů v historii;
* u pacientů s diabetem nebo hypertenzí v anamnéze, oční posudek.
Konečné rozhodnutí o jmenování léčby pro pacienta činí v každém případě kolektivně speciálně vytvořená komise.
K léčbě jsou poskytovány léky interferonového typu (standardní nebo prodloužené působení) a ribavirin.

Co musíte udělat, abyste byli zařazeni do národního projektu „Zdraví“?

1. Navštivte odborníka na infekční choroby (v jeho nepřítomnosti, - terapeuta) na okresní klinice. Účelem návštěvy je počáteční diagnostika a doporučení hepatologickému centru pro další vyšetření.
2. Udělejte všechny potřebné studie, které vám lékař předepíše a znovu ho navštivte, s žádostí o napsání doporučení do specializovaného centra pro další diagnostiku.
3. Po obdržení doporučení navštivte specializované středisko pro léčbu hepatitidy. Může to být centrum hepatologie nebo centrum AIDS (například pro Moskvu je to hepcenter v Infekční klinické nemocnici č. 1 a MONIKI). Řekněte lékaři centra, že chcete provést veškerý nezbytný výzkum k diagnostice onemocnění a požádejte o zařazení do seznamů kandidátů na účast na projektu Zdraví..
Pokud jste z nějakého důvodu odmítli být zasláni komisi, můžete se obrátit na místní ministerstvo zdravotnictví s úředníkem odpovědným za národní projekt „Zdraví“. Tyto akce obvykle přinášejí výsledky..
Buďte vytrvalí. Oficiální odmítnutí může být pouze rozhodnutím komise. Jakákoli výmluva o „dlouhé lince“ nebo „nedostatečném financování“ by vás neměla vystrašit.

Nezapomeňte, že tisíce pacientů s hepatitidou B a C, stejně jako s koinfekcí HIV, bez finančních prostředků na nákladnou léčbu, již dostávají drogy v rámci tohoto programu, a to, zda se do ní dostanete nebo ne, závisí zcela na vaší vytrvalosti a odhodlání.

PS. Článek byl napsán v roce 2010, kdy národní projekt pro pacienty s hepatitidou stále fungoval. Dnešní jsou takové, že v rámci n.p. „Zdraví“ léčte pouze pacienty s koinfekcí HIV (vyhláška ze dne 31. prosince 2010 č. 1236). Opravdu doufáme, že se situace v budoucnu zlepší..

Mohu získat test na hepatitidu C zdarma a vyléčit??

Programy péče o pacienty poskytují bezplatnou léčbu hepatitidy C. Terapie zahrnuje použití drahých antivirotik, které nejsou dostupné pro každého. Proto byste měli zvážit specifika bezplatné léčby hepatitidy..

O čem se budu učit? Obsah článku.

Ohrožené skupiny

Toto onemocnění je infekčního původu. Patologie je vyvolána virem. Mechanismus přenosu je parenterální. Patogenní mikroorganismy infikují lidskou krev, když po dosažení požadované koncentrace způsobí zánět jaterní tkáně. Inkubační doba je až 6 měsíců. Pak časné příznaky naznačují patologii..

Vysoce rizikové skupiny:

 • Zdravotnický personál
 • Lékárníci
 • Pracovníci v oblasti bydlení a komunálních služeb
 • Injekční narkomani
 • Hemodialyzační pacienti
 • Asociální lidé
 • Pacienti s Botkinovou chorobou
 • Členové rodiny v kontaktu s infikovanými lidmi
 • Muži, kteří mají pohlavní styk
 • HIV nakažený

Ne všichni zástupci výše uvedených kategorií jsou schopni léčit hepatitidu C zdarma. Státní podpora se poskytuje pacientům s zatíženou diagnózou, pokud neexistují kontraindikace, omezení.

Kdo potřebuje léčbu hepatitidy C?

Diagnóza je stanovena po krevním testu. Ve vzorcích se nacházejí virové mikroorganismy. Následné postupy zahrnují stanovení virového genotypu, výběr vhodných léků a léčebné metody..

Zánět jater je pomalu se vyvíjející onemocnění. Proto není antivirová léčba předepsána okamžitě. V Rusku můžete získat léčbu hepatitidy typu C zdarma, pouze pokud máte důkazy..

Indikace léčby jsou následující:

 • Fibrosis 3,4 stupně
 • Zvýšená virová zátěž
 • Intenzivní vývoj extrahepatických projevů

Pokud vláknitý proces chybí nebo pokračuje v počátečním stádiu, použití antivirových činidel se neprovádí. V této fázi je stav jater neustále sledován..

Mohu se nechat testovat na hepatitidu C zdarma

Zkoušku můžete složit na veřejné náklady v každém městě. Pokud se objeví příznaky poškození jater, vyhledejte lékaře. Usměrňuje analýzu. Pokyny pro děti vydávají pediatři.

Abyste pochopili, kde provést analýzu, musíte kontaktovat obecní kliniku. Náklady na vyšetření jsou hrazeny v souladu se zákonem o povinném zdravotním pojištění. Výsledky postupu jsou předávány lékaři, který doporučení vydal. Lékař později oznámí pacientovi diagnózu..

Můžete být testováni na hepatitidu ve specializovaných institucích. Tam jsou postupy prováděny anonymně. Pokud potřebujete získat neodkladný výsledek testu, doporučujeme kontaktovat soukromé kliniky, laboratoře, ale neexistují žádné bezplatné diagnostické služby..

Jsou hepatitida C léčena zdarma?

Byl vytvořen státní program, s jehož pomocí mají určité kategorie populace příležitost získat kvótu na léčbu hepatitidy nebo provést terapii na úkor státu.

Pomoc lze získat následujícími způsoby:

 • Získání antivirových léků na základě povinného zdravotního pojištění
 • Bezplatná léčba ve specializovaných zdravotnických zařízeních na úkor rozpočtových prostředků
 • Účast na nových pokusech o antivirové léky
 • Terapie jako součást doplňkového zdravotního pojištění
 • Bezplatná léčba HIV infikovaných osob podle zákonů o prevenci šíření choroby

Je možné kompenzovat finanční náklady na terapii. Tato metoda je poskytována pro určité preferenční kategorie..

Kdo se zobrazuje bezplatné léčebné programy??

Navzdory skutečnosti, že každý občan má právo na bezplatnou lékařskou péči, nemůže ji získat každý. To je často způsobeno tím, že pacient nezná svá vlastní práva a nepoctiví lékaři neposkytují úplné informace o výhodách léčby hepatitidy.

Nejúčinnějším způsobem, jak léčit hepatitidu zdarma, je poskytnutí antivirových léků státem. Je k dispozici pro širokou škálu preferenčních kategorií..

Tyto zahrnují:

 • Účastníci a zdravotně postižené druhé světové války
 • Bojovníci
 • Postižení lidé
 • Rodinní příslušníci zesnulých nebo zesnulých účastníků druhé světové války, váleční veteráni, vojenský personál

Pacienti výše uvedených kategorií mají nárok na poukázky pro ústavy léčebny na úkor státu, bezplatné využívání veřejné dopravy. Seznam dostupných léků je schválen federálními úřady. Mezi schválené léky patří ribavirin a interferon, které se používají při léčbě virových lézí jater..

Pokud právo na bezplatnou antivirovou terapii nebylo uplatněno, je možné náklady kompenzovat. Toho lze dosáhnout vrácením části daní zaplacených za ošetření. Tímto způsobem je kompenzována částka až 15 600 rublů ročně. Daňový odpočet je vystaven pro samotného pacienta, dalšího příbuzného, ​​který umožňuje zvýšit částku kompenzace.

Chudí občané mohou získat materiální pomoc prostřednictvím sociálního zabezpečení. Platby se provádějí 1krát každých 6 měsíců. Výše plateb se pohybuje od 2 do 30 tisíc rublů, v závislosti na závažnosti nemoci, finanční situaci, dalších aspektech.

Za účelem získání materiální pomoci podají u úředníka sociálního zabezpečení žádost v místě bydliště, potvrdí finanční potíže. Rozhodnutí komise o uspokojení žádosti je vyřešeno během několika týdnů..

Existuje mnoho způsobů, jak získat bezplatnou léčbu. Je však obtížné realizovat právo na terapii na úkor státu. Pokud nemůžete pomoci s použitím jedné z metod, doporučujeme použít všechna dostupná opatření. To je pozitivní výsledek, zvyšuje pravděpodobnost překonání nemoci..

Dává postižení při cirhóze: pořadí přijetí a výhody

Způsobují postižení hepatitidy typu C: jak se dostat, designové prvky

Kolik analýzy se provádí pro markery hepatitidy B a C?

Léčba hepatitidy C: léky s lepšími výsledky léčby

Jak léčit hepatitidu C: drogy z Indie, Egypta a Ruska