Existuje bezplatná léčba virové hepatitidy C?

Antivirová kombinovaná terapie hepatitidy C je dnes jediným způsobem, jak zastavit progresi onemocnění před přechodem na cirhózu. Bohužel má řadu nevýhod. Zejména náklady na léčbu dováženými drogami se pohybují v průměru 45–50 tisíc rublů za měsíc, u domácích drog zhruba 20 tisíc rublů za měsíc. Pro velké množství pacientů je vysoká cena léků prakticky nemožná podstoupit léčebný cyklus.

V takových případech doporučujeme našim pacientům následující taktiku:

Vyšetřte fibroscanové zařízení a určete stupeň poškození jater virem.

Pokud je stupeň fibrózy nízký (méně než 3), pak virová hepatitida není život ohrožujícím faktorem a pacient má čas (možná několik let) na vyřešení hmotného problému. Po celou dobu je třeba brát hepatoprotektory a kontrolovat stupeň fibrózy, jednou ročně, aby se provedl jaterní fibroscan.

Možnost účastnit se volných léčebných programů proti hepatitidě C je poskytována pouze v případech reálného ohrožení života: vysoký stupeň fibrózy (3.4), cirhóza jater. V těchto případech veřejné instituce zvažují možnost účasti pacientů na bezplatných programech. V Moskvě je to CIB # 1, v Moskevské oblasti - MONICA.

Kromě toho mohou někteří pacienti vstoupit do klinických hodnocení nových antivirových léčiv, která vstupují na ruský trh poprvé. V tomto případě však musí přísně splňovat kritéria pro zařazení do studie, tj. Mít k dispozici určité údaje o genotypu viru, stupni poškození jater a další ukazatele specifické pro tuto studii..

O nákladech na léčbu, o bezplatné nebo preferenční léčbě chronické virové hepatitidy C

Ústava Ruské federace striktně a jasně stanoví naše právo na bezplatnou lékařskou péči.
Článek 41 Ústavy Ruské federace zejména stanoví:
„1. Každý má právo na ochranu zdraví a lékařskou pomoc. Lékařská pomoc ve státních a obecních zdravotnických zařízeních je poskytována občanům zdarma z příslušného rozpočtu, příspěvků na pojištění a jiných příjmů.

2. V Ruské federaci jsou financovány federální programy na ochranu a posílení veřejného zdraví, jsou přijímána opatření k rozvoji státních, obecních a soukromých zdravotnických systémů, jsou podporovány činnosti na podporu lidského zdraví, rozvoj tělesné kultury a sportu a environmentální a hygienicko-epidemiologická pohoda..

3. Skrytí skutečností a okolností úředníků, které ohrožují lidský život a zdraví, představuje odpovědnost v souladu s federálním zákonem. “

Ale ve skutečném životě nás stát nutí hrát podle zcela odlišných pravidel. Musíte pouze znát tato pravidla a používat je ve svých osobních zájmech..

"Vaše zdraví nepotřebuje nikoho kromě vás!"

Odhad možných nákladů na antivirovou terapii a informace o cenách nezbytných léků jsou uvedeny v článku „O nákladech na léčbu a cenách léčiv“. Zde budeme hovořit o hledání způsobů, jak získat bezplatnou léčbu, včetně konzultací s ošetřujícími lékaři, nákladů na léky a nákladů na vyšetření.

Možnosti bezplatné nebo preferenční léčby virové hepatitidy

Na základě zkušeností z existence virtuální komunity lidí s virovou hepatitidou existují tři hlavní způsoby, jak získat bezplatnou léčbu:

 • Bezplatná léčba na úkor prostředků přidělených z rozpočtů různých úrovní přímo na léčbu virové hepatitidy. Hlavní cesta pro obyčejné smrtelné občany.
 • Bezplatná léčba virové hepatitidy (přijímání bezplatných antivirotik) v rámci „státní sociální pomoci poskytované ve formě souboru sociálních služeb pro občany“ (kapitola 2 slavného zákona o RF č. 122 ze dne 8. 2. 2004 o zpeněžování dávek) pro určité skupiny obyvatelstva.
 • Účast na klinických zkouškách nejnovějších antivirových léčiv prováděných různými farmakologickými společnostmi.

V současné době jsou v Rusku tři hlavní a nejpravděpodobnější způsoby, jak získat skutečně bezplatnou léčbu. Existují také jiné možnosti, ale pro většinu hepatitid jsou již zcela soukromé a nepřístupné.

Tyto zahrnují:

 • Léčba v rámci doplňkového zdravotního pojištění (VHI). Existují programy doplňkového zdravotního pojištění (dostupné pro velmi úzký okruh lidí), které poskytují náhradu nákladů na léčbu virové hepatitidy na náklady pojišťovny..
 • Zacházení s určitými kategoriemi obyvatelstva v určitých regionech se provádí bezplatně nebo za zvýhodněných podmínek na základě místní legislativy nebo některých místních resortních nařízení. Někde považují lékaře za rizikovou skupinu, někde existují regionální výhody, jinde jsou výhody plynoucí ze zákona „O zárukách práv původního obyvatelstva Ruské federace“ atd..
 • Stát se z nějakého důvodu rozhodl poskytovat léčbu určitým kategoriím našich občanů bezplatně a zapomněl na to, co je již v Ústavě uvedeno, vydal celou řadu různých právních aktů, v nichž bylo znovu prohlášeno bezplatné léčení virové hepatitidy..
  Například, kromě ústavy, je pro lidi s infekcí HIV zaručena bezplatná antivirová terapie (HTP) a zákon „Prevence šíření nemoci v viru lidské imunodeficience (HIV infekce)“ ze dne 30. března 1995 N 38. Ale ministerstvo zdravotnictví zahajuje dobře propagovaný program Zdraví, kde s různými objednávkami znovu „zaručuje“ bezplatnou léčbu virové hepatitidy u lidí infikovaných HIV.


Je třeba poznamenat, že ačkoli tyto soukromé způsoby poskytování bezplatného zacházení existují, nikdo nezaručuje záruky, že bude poskytován bezplatný přístup. V této oblasti (v oblasti předepisování a přijímání nákladného léčení) vládne úplná zmatenost a v důsledku toho svévolnost a bezpráví spáchaná různými zdravotnickými úředníky a byrokraty.

Proto je důležité znát svá práva, vědět, jaké dokumenty nám jsou zaručeny, a v plném právním základě vyžadovat, aby úředníci dodržovali naše práva na bezplatné zacházení. Navíc náklady na léčbu více než ospravedlní vaši „práci“ za toto úsilí.

Další podrobnosti o hlavních funkcích.

Bezplatná léčba virové hepatitidy v rámci povinného zdravotního pojištění

Ano přesně. Ústava Ruské federace i zákon o povinném zdravotním pojištění poskytují ruským občanům bezplatnou léčbu virové hepatitidy. Proč za to platíme? Celá otázka je právní jemnost stanov, vydávaných lékařskými byrokraty. Ministerstvo zdravotnictví Ruska, regionální zdravotnická oddělení nedefinují jasný postup pro předepisování léčby lidem s konkrétní nemocí. A proto nenesou žádnou odpovědnost za nepředepisování léčby pacientům, kteří ji potřebují.

V našem zdravotnickém systému neexistují žádné protokoly pro léčbu nemocí, které by upravovaly působení aesculapius, a to ani v nejširších rozsazích.

Ukazuje se tedy, že po odhalení virové hepatitidy vám může lékař předepsat podrobné vyšetření a nejmodernější léčbu nejnovějšími léky, nebo si může klidně poklepat rameno a klidně (a beztrestně!). - připravte se na pohřeb, sestavte dědictví. A to je v přítomnosti moderních metod léčby, které umožňují s téměř 100% pravděpodobností zbavit se této choroby navždy.

V posledních letech, převážně kvůli aktivní poloze pacientů, začínáme vyvíjet určitý postup pro získání (předepisování) antivirové terapie (AVT) pro virovou hepatitidu. Jedná se o neformální, nezaznamenané v jakémkoli nařízení nebo vyhlášce ministerstva zdravotnictví, požadavky na jmenování terapie. Způsobeno ne vhodností terapie, ale neschopností dále odkládat léčbu.

Tento řád má v některých regionech země určité nevýznamné rozdíly, ale obecně je celkem jednotný. Hlavní věc je, že i když ne veřejně, existuje na některých místech. Na některých místech o něm ani nemluví. Lékaři na klinice vás ujistí, že se onemocnění neléčí, že na jeho léčbu neexistují žádné finanční prostředky a že vás léčba bude stát draho, údajně netuší, že na jeho léčbu jsou přiděleny prostředky z různých rozpočtů. Nicméně…

V každém regionu určilo Ministerstvo zdravotnictví jedno nebo více základních hepatologických center. Jsou zpravidla vytvářeny na základě regionální nemocnice pro infekční choroby nebo střediska pro léčbu AIDS a infekčních chorob. Tato regionální hepatologická centra poskytují prostředky a léky potřebné pro HTP. Tato centra v podstatě formulují nebo určují potřebu, prioritu, prioritu atd. s ustanovením HTP pro lidi s virovou hepatitidou. Určují potřeby, vytvářejí žádosti o potřebné zdroje, plánují své výdaje.

Vedou HTP, tj. určit léčebný režim pro pacienty (konkrétní léky, dávky léků, trvání léčby atd.) a sledovat pacienty během léčby.

Ve většině případů kromě stanovení diagnózy (což by obecně bylo rozumné předpokládat dostatečný stav), abyste mohli podat AVT, musíte mít buď „pokročilou“ fibrózu jater (stupeň 2 nebo vyšší na stupnici METAVIR), nebo nějaké existující komplikace způsobené extrahepatický projev viru. Můžeme diskutovat o lidskosti tohoto přístupu, o rozšíření epidemiologické hrozby atd., Ale stávající řád je daný, s čím jsme v současné době nuceni počítat..

V některých regionech je situace mnohem horší. Bezplatná AVT je předepisována pouze v případě společné infekce virem HIV + hepatitida B (B nebo C). Pokud je přítomen pouze virus hepatitidy, je bezplatná léčba zamítnuta.

Je jasné, že na nás šetří všemi možnými způsoby, omezují aplikace, skrývají skutečný počet pacientů atd. Ale příležitost existuje a je to docela reálné. Jak ji implementovat? Velmi jednoduché. V každém případě je snaha o jeho implementaci docela jednoduchá..

Přejít na okresní kliniku u svého specialistu na infekční choroby. Projděte počáteční vyšetření, získejte počáteční diagnózu a vyžadujte doporučení do regionálního centra hepatologie pro důkladné vyšetření a vyřešení problému antivirové léčby. Váš specialista na infekční onemocnění musí vědět, kdo (která klinika, které zdravotnické středisko) ve vašem regionu se centrálně podílí na léčbě virové hepatitidy, a je povinen vás tam doporučit. Je to písemný pokyn na zvláštním formuláři, a nikoli doporučení, nikoli zápis do lékařského záznamu. V případě odmítnutí - můžete požádat o tento směr v písemném prohlášení adresovaném hlavnímu lékaři zdravotnického zařízení.

Tímto směrem a výsledky předběžného vyšetření jdete do tohoto regionálního centra (například v Moskvě je to především hepatocentrum v 1. nemocnici s klinickými infekcemi na dálnici Volokolamsk). Tam, pokud je to nutné, podstoupíte další lékařské vyšetření (některé specifikují krevní testy, biopsii nebo elastografii jater, vyhodnotí možné extrahepatické projevy viru hepatitidy C atd.).

Adresy a telefony hlavních regionálních hepatologických center, klinik a infekčních nemocnic jsou uvedeny v části „Kliniky“ na našem webu..

Po vyjasnění problému s hepatitidou a zjištění situace s možnými průvodními onemocněními vám konzultace s lékaři (zpravidla) vydá poslední „větu“ týkající se potřeby a naléhavosti vašeho OEM. Možná i při vyjasnění léčebného režimu. A v tomto případě samozřejmě hovoříme o léčbě v rámci CHI. Ty. - o volném zacházení.

Důležité! Pokaždé, když naplánujete vyšetření nebo analýzu, zeptejte se svého lékaře, zda je tento postup hrazen z povinného zdravotního pojištění (MHI)? Pokud ne, tak proč není zahrnuta a kde lze tuto otázku objasnit. Lékaři často skrývají možnost přijímat různé lékařské služby zdarma, citují byrokracii, potřebují shromažďovat různá osvědčení, psát některá prohlášení, potíže s financováním, některé uzavřené zákazy atd. Atd..

Vaše peníze jsou utraceny a je jen na vás, abyste se rozhodli, zda se bojíte byrokracie a zda se vás týkají jejich interních zákazů. Proč nepsat několik prohlášení, pokud na to ušetříte několik tisíc rublů tím, že získáte doporučení pro bezplatnou analýzu nebo nějaký instrumentální průzkum?

Všechna nezbytná instrumentální a instrumentální vyšetření, krevní testy atd., Které provádí lékař k objasnění diagnózy a k objasnění celého obrazu nemoci, jsou zpravidla hrazena z povinného zdravotního pojištění. Lékař vám může doporučit něco nestandardního nebo NADMĚRNÉ - pak vy sami, měřením svých finančních možností, souhlasíte s takovým vyšetřením nebo jej odmítnete.

Nakonec, pokud je to nutné, můžete vždy zkontrolovat doktorova slova jednoduchým zavoláním do svého regionálního fondu MHI. Existují celá oddělení, která „chrání“ naše zájmy s vámi.

Malá poznámka. Kromě regionálních hepatologických center (klinik) existují také federální zdravotnická centra, která se zabývají léčbou virové hepatitidy. Nachází se v největších městech země (v Moskvě, Petrohradu...) a také berou občany k vyšetření a léčbě z jakéhokoli koutu země. To vám nezaručuje bezplatnou léčbu k léčbě. Poté bude poskytována bezplatná lékařská pomoc od vysoce kvalifikovaných odborníků. A to v podmínkách téměř úplné negramotnosti (bohužel je to tak!) Praktikování specialistů na infekční choroby na našich klinikách stojí hodně.

Zdarma antivirové léky v rámci sociální pomoci určitým skupinám populace

Tato příležitost, soudě podle zkušeností na našem webu, je skutečná pro poměrně širokou skupinu pacientů s hepatitidou. Zákon o zpeněžování dávek definuje následující sociální kategorie občanů jako vyžadující vládní podporu:

 1. válečné invalidy;
 2. účastníci Velké vlastenecké války;
 3. válečných veteránů z osob uvedených v čl. 3 odst. 1 pododstavci 1 - 4 spolkového zákona „o veteránech“
 4. vojenský personál, který sloužil ve vojenských jednotkách, institucích, vojenských vzdělávacích institucích, které nebyly součástí armády, od 22. června 1941 do 3. září 1945 po dobu nejméně šesti měsíců, vojenský personál udělil rozkazy nebo medaile SSSR za službu v stanovené období;
 5. osoby udělily označení „Rezident obléhaného Leningradu“;
 6. osoby, které pracovaly během Velké vlastenecké války na zařízeních protivzdušné obrany, místní protivzdušné obraně, na stavbě obranných struktur, námořních základen, letišť a dalších vojenských zařízení v rámci zadních hranic aktivních front, operačních zón operačních flotil, na frontových úsecích železa a automobilu silnice, jakož i členové posádek dopravních flotíl internovaných na začátku druhé světové války v přístavech jiných států;
 7. členové rodin mrtvých (zesnulých) válečných invalidů, účastníci Velké vlastenecké války a válečných veteránů, členové rodin personálu personálu sebeobranných skupin objektů a pohotovostních týmů místní protivzdušné obrany, jakož i členové rodin mrtvých pracovníků městských nemocnic a nemocnic Leningrad
 8. postižení lidé;
 9. postižené děti.

Stejný zákon jim stanoví soubor sociálních služeb:

 1. dodatečná bezplatná lékařská péče, včetně poskytování nezbytných léčivých přípravků podle předpisů lékaře (zdravotníka), poskytování poukázek na léčebnou lázeňskou léčbu, s výhradou právních předpisů o povinném sociálním pojištění, pokud existují lékařské indikace;
 2. bezplatné cestování po železniční síti dojíždějících, stejně jako meziměstská doprava na místo léčby a zpět.

Seznam léčivých přípravků, jakož i seznam léčebných a rekreačních zařízení, kterým jsou povolení vydávána, schvaluje federální výkonný orgán, který provádí rozvoj státní politiky a právní regulace v oblasti zdravotnictví a sociálního rozvoje..

Přípravky nezbytné pro současný standard OEM (interferony, peginterferony, ribavirin) jsou tímto velmi federálním úřadem zahrnuty do tohoto seznamu..
Stačí se dostat do výše uvedených sociálních kategorií občanů.

Nejrealističtější kategorií pro pacienty s virovou hepatitidou je postižení.

Je důležité to vědět. Antivirové léky budou k dispozici bez ohledu na to, jaké onemocnění, podle jakých kritérií vám bylo uděleno postižení. A správně, postižení znamená, že osoba má postižení a potřebuje pomoc jiné povahy. Včetně finančních nákladů na udržení jeho zdraví.

Jak získat status postiženého je jiný příběh. Hlavní věcí, na kterou je třeba pamatovat, je to, že zdravotně postižený je společenský status, který vám umožňuje žít a užívat si všech výhod civilizované společnosti spolu se zdravými lidmi. Nejedná se o poškození obrazu nebo osobnosti samotné osoby, jde o opravu nespravedlnosti, vyrovnání práv na přístup k mnoha výhodám civilizace, včetně léčby jejich nemocí..

Po získání statusu osoby se zdravotním postižením a po vypracování všech potřebných dokladů ve fondu sociálního zabezpečení a v penzijním fondu jdete ke svému vlastnímu polikliniku a kontaktujete specialistu na infekční choroby za účelem určení HTP pomocí nezbytných antivirotik v rámci doplňkového programu dodávek drog (DLO). Je možné, že specialista na infekční choroby nepřevezme takovou zodpovědnost a nepronese vás velkým kruhem koordinace až k již zmíněným regionálním hepatocentrům. To už není děsivé. Otázka předepisování bezplatné léčby je otázkou času a vaší usilovnosti.

Důležité! Při vyřizování zdravotního postižení v penzijním fondu nebo v sociálním zabezpečení se nesnažte odmítnout další léky, které jsou někdy nabízeny k tomu, aby někteří lidé se zdravotním postižením dostali malou peněžní náhradu. Vyhrajte penny a ztratte příležitost dostávat zdarma antivirové léky za stovky tisíc rublů.

Malá pomoc. Mechanismus provádění programu je následující: vládní agentury sestavují seznam léků, které jsou životně důležité pro sociálně zranitelné skupiny obyvatelstva (veterány, zdravotně postižené osoby atd.). Tito „příjemci“ mohou v lékárnách dostávat léky na předpis z tohoto seznamu zdarma..

Stát jako osoba Federálního povinného zdravotního pojištění vybírá na základě konkurence dodavatele „bezplatných“ léčiv a na konci roku jim hradí náklady na tyto dodávky.

Občané, kteří se nechtějí účastnit programu, kteří odmítají dostávat řadu sociálních služeb, mohou dostávat hotovost na oplátku a kupovat si léky sami.

Tzv. Měsíční hotovostní platba (EDV) pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 bude:

 • Osoby se zdravotním postižením skupiny I - 2 832,41 rublů;
 • Osoby se zdravotním postižením skupiny II - 2 123,92 rublů;
 • Osoby se zdravotním postižením skupiny III - 1700,23 rublů;
 • Děti se zdravotním postižením - 2 022,78 rublů;
 • Osoby se zdravotním postižením z druhé světové války - 3 834,65 rublů;
 • Černobylské osoby se zdravotním postižením - 2 022,78 rublů + EDV na skupinu zdravotně postižených;

Třetím způsobem, jak získat bezplatnou léčbu, je účast na CI nejnovějších léků

Tato cesta vyžaduje dostatečnou vytrvalost při dosahování cíle - získat bezplatnou léčbu.

Jak najít kliniku, kde jsou takové KI vedeny a jak se tam dostat? Ve světě, včetně Ruska, existují dva zdroje informací o plánovaných a probíhajících klinických hodnoceních.

První je anglická stránka: http://clinicaltrials.gov/

Tento web má možnost vyhledávat konkrétní klinické hodnocení, které vás zajímá, podle různých kritérií. Zde jsou například výsledky získané vyžádáním všech otevřených klinických studií hepatitidy C provedených v Rusku:
http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=Russian+Federation+hepatitis+c&recr=Open

Pokud jde o popis konkrétní studie, můžete zjistit, ve kterých lékařských centrech, klinikách se provádí, zda existuje soubor pacientů, kontaktní údaje pro osoby odpovědné za provádění CI v tomto centru a další užitečné informace. Dále to vše závisí na vaší rozumné iniciativě a tvrdohlavosti.
Pište, volejte, klepejte na dveře a okna... a oni se vám otevřou!

Přístup do subsystému se provádí z části „Home“ v podokně „Registr povolených klinických hodnocení [RCT]“..

Hledejte kliniku, kde jsou naplánovány nebo již probíhají KI konkrétního léku, zjistěte, kdo přijímá dobrovolníky, aby se účastnili KI, a udělejte si cestu k účastníkům! Neexistují žádná pravidla a pokyny - pomůže pouze vaše odhodlání a vytrvalost..

Aby bylo možné zahrnout do složení účastníků CI, je samozřejmě nutné splnit požadavky na účastníky určitých antivirotik CI, formulovaných v programech těchto CI (které lze nalézt na výše uvedených stránkách). Zejména mohou existovat omezení týkající se genotypu viru, lidského genotypu, průvodních nemocí, pohlaví a věku atd..

Horká linka pro klinické pacienty

Ruská asociace organizací pro klinický výzkum (AOKI) provozuje od 29. dubna 2010 horkou linku pro pacienty účastnící se klinických hodnocení ohledně jejich práv a povinností. Hovory přijímá a obsluhuje provozovatel se zvláštními znalostmi v oblasti práv a povinností účastníků klinického hodnocení.

Telefon „horké linky“ je 8 (916) 990 03 85. Pracovní doba je od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 (moskevský čas)..

Vezměte prosím na vědomí, že asociace nedoporučuje účast zdravých dobrovolníků na klinických hodnoceních..

Asociace vyvinula podrobné pokyny pro hledání klinických hodnocení ve vaší oblasti..

Jak dosáhnout výkonu svých práv?

Pravděpodobně existuje mnoho pravděpodobných způsobů, jak uplatnit své právo na bezplatnou léčbu. V našem státě se však stalo, že je třeba vyvinout značné úsilí k jejich provedení. A vůbec to není fakt, že výsledek bude úspěšný.

Seznam možností pro možnou akci je poměrně rozsáhlý. Pokud jste nebyli schopni získat bezplatnou terapii standardním způsobem (specialista na infekční nemoci u polikliniky je oblastní hepatocentrum), musíte shromáždit všechny své výsledky vyšetření, ležet kolem zákonů, nařízení a dalších vedlejších zákonů a zahájit skutečný boj za svá práva: klepat na dveře orgánů zdravotního dozoru, regionálním ministerstvům zdravotnictví a horkým linkám pro zdravotnictví a lékařské služby, místní pobočce povinného zdravotního pojištění, místním, regionálním a federálním zástupcům, ministerstvu zdravotnictví Ruska, federálním orgánům dohledu, státnímu zastupitelství atd. až do prezidentské správy (Není garantem naší ústavy, garantem dodržování všech našich občanských práv?).

Na jejich implementaci se může spolehnout pouze ten, kdo začne opravdu bojovat za svá práva. Na našem webu existuje mnoho příkladů, jak lidé hledali bezplatnou léčbu s aktivním životním postavením..

Příležitosti k vyrovnání finančních nákladů na léčbu

Pokud si stále nemůžete uvědomit své právo na bezplatnou léčbu, zkuste nějakým způsobem nahradit finanční náklady.

Do jisté míry to umožní vrátit část zaplacených daní. Právní úprava Ruské federace stanoví tzv. Odpočet sociální daně. Jednou z jejích odrůd je zejména odpočet daně za ošetření, který vám umožňuje vrátit až 15 600 rublů z daní zaplacených za rok na osobu. Bereme v úvahu, že odpočet daně za léčbu může být proveden do dvou až tří kalendářních let a navíc může být stanoven nejen pro pacienta, který byl podroben drahé léčbě, ale také pro své blízké příbuzné.

U lidí s nízkými příjmy je stále možné získat materiální pomoc každých šest měsíců podle zákona Ruské federace č. 178 ze dne 17. července 1999 o státní sociální pomoci. Prémiová částka je obvykle malá od 500 do 3000 rublů. V některých regionech však byly také vyplaceny velké částky ve výši 20–30 tisíc rublů. Vše záleží na úřednících v rozhovoru a na tom, jak je přesvědčíte o realitě vašich problémů. Tuto pomoc můžete obdržet v zásadě každých šest měsíců.

Jak získat tuto finanční pomoc? Žádosti uchazečů jsou přijímány při rozhovoru o sociálním zabezpečení v místě bydliště, je nutné vysvětlit chudobu jejich situace. Kritéria pro výběr uchazečů, kteří potřebují finanční pomoc v každém regionu, se liší. Zpravidla zvažují žádosti od rodin, kde příjem na osobu zůstává pod úrovní životního minima. Rozhodnutí o podpoře se přijímá společně na schůzích komisí po dobu několika týdnů. Pozitivním rozhodnutím není hotovost vydána: Abyste ji mohli obdržet, musíte si otevřít bankovní účet a počkat na převod.

Další možností částečné náhrady výdajů je získání jednorázové finanční pomoci na pracovišti pro vlastní ošetření nebo ošetření dětí. Chcete-li to provést, musíte se obrátit na správu nebo na odborové orgány, pokud existují. Neexistují žádná jednotná pravidla a předpisy. Vše záleží na lidech ve vaší správě, na vašich odborových funkcionářích..

Finanční pomoc nebo pomoc s bezplatnými drogami (někdy drogy za zvýhodněné ceny) lze získat z některých sociálních fondů. Najednou tak téměř každý pacient s hepatitidou C mohl kontaktovat Dětský fond a získat zdarma lék ribamidil (domácí ribavirin) pro celý průběh HTP.

Závěrem chci apelovat na všechny lidi, kteří to už prošli. Pokud máte nějaké vysvětlení k výše uvedeným problémům, máte některou z vašich vlastních efektivních zkušeností s bezplatnou terapií nebo alespoň s částečnou kompenzací svých léčebných nákladů - sdílejte je se svými „kolegy“ v boji proti virové hepatitidě!

Bezplatná léčba hepatitidy C a B v národním projektu Zdraví

Zdarma léčba hepatitidy B a BC

Hepatitida B a C, jejichž léčba je poměrně nákladná, není k dispozici každému pacientovi. Existují však dobré zprávy. V Ruské federaci jsou poskytovány programy sociální a lékařské pomoci osobám infikovaným virovou hepatitidou.
Největší z těchto programů je prioritní národní projekt „Zdraví“. V současné době se na něm podílí více než 30 institucí Ruské federace. Informace o tom, zda tento program funguje ve vaší oblasti, vám poskytne místní ministerstvo zdravotnictví..
Do tohoto projektu se bohužel zatím nemohou zapojit všichni pacienti s chronickou virovou infekcí. Kritéria pro zařazení do projektu dnes jsou:
* věk: od 18 do 65 let;
* stanovení HCV-RNA a HBV-DNA v séru;
* stádium fibrózy jater F2 a vyšší na stupnici Metaviru podle morfologických údajů biopsie jater prováděné nejdříve 12 měsíců před zahájením užívání léků;
* nedostatek kontraindikací pro antivirovou terapii;
* nedostatek těhotenství nebo kojení v době zahájení léčby;
* nedostatek těžké deprese a sebevražedných pokusů v historii;
* u pacientů s diabetem nebo hypertenzí v anamnéze, oční posudek.
Konečné rozhodnutí o jmenování léčby pro pacienta činí v každém případě kolektivně speciálně vytvořená komise.
K léčbě jsou poskytovány léky interferonového typu (standardní nebo prodloužené působení) a ribavirin.

Co musíte udělat, abyste byli zařazeni do národního projektu „Zdraví“?

1. Navštivte odborníka na infekční choroby (v jeho nepřítomnosti, - terapeuta) na okresní klinice. Účelem návštěvy je počáteční diagnostika a doporučení hepatologickému centru pro další vyšetření.
2. Udělejte všechny potřebné studie, které vám lékař předepíše a znovu ho navštivte, s žádostí o napsání doporučení do specializovaného centra pro další diagnostiku.
3. Po obdržení doporučení navštivte specializované středisko pro léčbu hepatitidy. Může to být centrum hepatologie nebo centrum AIDS (například pro Moskvu je to hepcenter v Infekční klinické nemocnici č. 1 a MONIKI). Řekněte lékaři centra, že chcete provést veškerý nezbytný výzkum k diagnostice onemocnění a požádejte o zařazení do seznamů kandidátů na účast na projektu Zdraví..
Pokud jste z nějakého důvodu odmítli být zasláni komisi, můžete se obrátit na místní ministerstvo zdravotnictví s úředníkem odpovědným za národní projekt „Zdraví“. Tyto akce obvykle přinášejí výsledky..
Buďte vytrvalí. Oficiální odmítnutí může být pouze rozhodnutím komise. Jakákoli výmluva o „dlouhé lince“ nebo „nedostatečném financování“ by vás neměla vystrašit.

Nezapomeňte, že tisíce pacientů s hepatitidou B a C, stejně jako s koinfekcí HIV, bez finančních prostředků na nákladnou léčbu, již dostávají drogy v rámci tohoto programu, a to, zda se do ní dostanete nebo ne, závisí zcela na vaší vytrvalosti a odhodlání.

PS. Článek byl napsán v roce 2010, kdy národní projekt pro pacienty s hepatitidou stále fungoval. Dnešní jsou takové, že v rámci n.p. „Zdraví“ léčte pouze pacienty s koinfekcí HIV (vyhláška ze dne 31. prosince 2010 č. 1236). Opravdu doufáme, že se situace v budoucnu zlepší..

Mohu získat test na hepatitidu C zdarma a vyléčit??

Programy péče o pacienty poskytují bezplatnou léčbu hepatitidy C. Terapie zahrnuje použití drahých antivirotik, které nejsou dostupné pro každého. Proto byste měli zvážit specifika bezplatné léčby hepatitidy..

O čem se budu učit? Obsah článku.

Ohrožené skupiny

Toto onemocnění je infekčního původu. Patologie je vyvolána virem. Mechanismus přenosu je parenterální. Patogenní mikroorganismy infikují lidskou krev, když po dosažení požadované koncentrace způsobí zánět jaterní tkáně. Inkubační doba je až 6 měsíců. Pak časné příznaky naznačují patologii..

Vysoce rizikové skupiny:

 • Zdravotnický personál
 • Lékárníci
 • Pracovníci v oblasti bydlení a komunálních služeb
 • Injekční narkomani
 • Hemodialyzační pacienti
 • Asociální lidé
 • Pacienti s Botkinovou chorobou
 • Členové rodiny v kontaktu s infikovanými lidmi
 • Muži, kteří mají pohlavní styk
 • HIV nakažený

Ne všichni zástupci výše uvedených kategorií jsou schopni léčit hepatitidu C zdarma. Státní podpora se poskytuje pacientům s zatíženou diagnózou, pokud neexistují kontraindikace, omezení.

Kdo potřebuje léčbu hepatitidy C?

Diagnóza je stanovena po krevním testu. Ve vzorcích se nacházejí virové mikroorganismy. Následné postupy zahrnují stanovení virového genotypu, výběr vhodných léků a léčebné metody..

Zánět jater je pomalu se vyvíjející onemocnění. Proto není antivirová léčba předepsána okamžitě. V Rusku můžete získat léčbu hepatitidy typu C zdarma, pouze pokud máte důkazy..

Indikace léčby jsou následující:

 • Fibrosis 3,4 stupně
 • Zvýšená virová zátěž
 • Intenzivní vývoj extrahepatických projevů

Pokud vláknitý proces chybí nebo pokračuje v počátečním stádiu, použití antivirových činidel se neprovádí. V této fázi je stav jater neustále sledován..

Mohu se nechat testovat na hepatitidu C zdarma

Zkoušku můžete složit na veřejné náklady v každém městě. Pokud se objeví příznaky poškození jater, vyhledejte lékaře. Usměrňuje analýzu. Pokyny pro děti vydávají pediatři.

Abyste pochopili, kde provést analýzu, musíte kontaktovat obecní kliniku. Náklady na vyšetření jsou hrazeny v souladu se zákonem o povinném zdravotním pojištění. Výsledky postupu jsou předávány lékaři, který doporučení vydal. Lékař později oznámí pacientovi diagnózu..

Můžete být testováni na hepatitidu ve specializovaných institucích. Tam jsou postupy prováděny anonymně. Pokud potřebujete získat neodkladný výsledek testu, doporučujeme kontaktovat soukromé kliniky, laboratoře, ale neexistují žádné bezplatné diagnostické služby..

Jsou hepatitida C léčena zdarma?

Byl vytvořen státní program, s jehož pomocí mají určité kategorie populace příležitost získat kvótu na léčbu hepatitidy nebo provést terapii na úkor státu.

Pomoc lze získat následujícími způsoby:

 • Získání antivirových léků na základě povinného zdravotního pojištění
 • Bezplatná léčba ve specializovaných zdravotnických zařízeních na úkor rozpočtových prostředků
 • Účast na nových pokusech o antivirové léky
 • Terapie jako součást doplňkového zdravotního pojištění
 • Bezplatná léčba HIV infikovaných osob podle zákonů o prevenci šíření choroby

Je možné kompenzovat finanční náklady na terapii. Tato metoda je poskytována pro určité preferenční kategorie..

Kdo se zobrazuje bezplatné léčebné programy??

Navzdory skutečnosti, že každý občan má právo na bezplatnou lékařskou péči, nemůže ji získat každý. To je často způsobeno tím, že pacient nezná svá vlastní práva a nepoctiví lékaři neposkytují úplné informace o výhodách léčby hepatitidy.

Nejúčinnějším způsobem, jak léčit hepatitidu zdarma, je poskytnutí antivirových léků státem. Je k dispozici pro širokou škálu preferenčních kategorií..

Tyto zahrnují:

 • Účastníci a zdravotně postižené druhé světové války
 • Bojovníci
 • Postižení lidé
 • Rodinní příslušníci zesnulých nebo zesnulých účastníků druhé světové války, váleční veteráni, vojenský personál

Pacienti výše uvedených kategorií mají nárok na poukázky pro ústavy léčebny na úkor státu, bezplatné využívání veřejné dopravy. Seznam dostupných léků je schválen federálními úřady. Mezi schválené léky patří ribavirin a interferon, které se používají při léčbě virových lézí jater..

Pokud právo na bezplatnou antivirovou terapii nebylo uplatněno, je možné náklady kompenzovat. Toho lze dosáhnout vrácením části daní zaplacených za ošetření. Tímto způsobem je kompenzována částka až 15 600 rublů ročně. Daňový odpočet je vystaven pro samotného pacienta, dalšího příbuzného, ​​který umožňuje zvýšit částku kompenzace.

Chudí občané mohou získat materiální pomoc prostřednictvím sociálního zabezpečení. Platby se provádějí 1krát každých 6 měsíců. Výše plateb se pohybuje od 2 do 30 tisíc rublů, v závislosti na závažnosti nemoci, finanční situaci, dalších aspektech.

Za účelem získání materiální pomoci podají u úředníka sociálního zabezpečení žádost v místě bydliště, potvrdí finanční potíže. Rozhodnutí komise o uspokojení žádosti je vyřešeno během několika týdnů..

Existuje mnoho způsobů, jak získat bezplatnou léčbu. Je však obtížné realizovat právo na terapii na úkor státu. Pokud nemůžete pomoci s použitím jedné z metod, doporučujeme použít všechna dostupná opatření. To je pozitivní výsledek, zvyšuje pravděpodobnost překonání nemoci..

Dává postižení při cirhóze: pořadí přijetí a výhody

Způsobují postižení hepatitidy typu C: jak se dostat, designové prvky

Kolik analýzy se provádí pro markery hepatitidy B a C?

Léčba hepatitidy C: léky s lepšími výsledky léčby

Jak léčit hepatitidu C: drogy z Indie, Egypta a Ruska

Jak získat bezplatnou léčbu hepatitidy C v moskevském regionu

Cesty virové infekce

Podle odborníků je v Rusku infikováno virem hepatitidy C přibližně 4,5 milionu lidí - dospělých a dětí.

Děti se mohou nakazit hepatitidou C ve zdravotnických zařízeních (např. U zubaře) a jejich matkách - in utero nebo během porodu.

Pro dospívající a dospělé jsou běžnými infekcemi piercing a tetování, manikúra a pedikúra pomocí nesterilního nástroje nebo nesterilní barvy..

Pouze 4% z celkového počtu nemocných dospělých se nakazí pohlavním stykem. Současně může trvat několik let od infekce po diagnostiku.

Jak se léčí hepatitida?

Do roku 2013 byla hepatitida C považována za nevyléčitelné onemocnění, které způsobuje cirhózu. Pak přišly nové léky bez interferonu pro dospělé, které vyléčily téměř 100% pacientů.

V roce 2019 Rusko zavedlo možnost léčby hepatitidy C bez interferonu u dospívajících starších 12 let. Předtím byla hepatitida C léčena pouze interferony, které mají mnoho vedlejších účinků..

Podle hlavy nezávislého pediatra v Moskevské oblasti, MD Niso Odinaeva, dokončení éry interferonů se závažnými vedlejšími účinky a nízkou účinností a zahájení léčby hepatitidy C u adolescentů léky bez interferonu může pomoci dosáhnout cíle WHO, kterým je odstranění virové hepatitidy.

S kým je zacházeno zdarma

Účinné léky proti hepatitidě jsou drahé a nejsou široce dostupné.

Existují kategorie pacientů, kteří mohou mít nárok na bezplatnou medikaci..

Nejprve zahrnují:

- pacienti s cirhózou jater;

- pacienti s hemofilií, chronickým onemocněním ledvin, HIV, u nichž virus hepatitidy C výrazně zhoršuje prognózu základního chronického onemocnění;

Spolupředseda All-ruského svazu pacientů, Yuri Zhulev, to vysvětluje tím, že v první řadě musíte přemýšlet o zdraví mladé generace a o lidech, kterým infekce způsobuje největší újmu..

Kam jít

Dospělí obyvatelé moskevského regionu mohou požádat o bezplatnou terapii na oddělení hepatologie MONIKA na ulici Schepkina v Moskvě, děti a dospívající - do regionálního poradenského a diagnostického centra pro děti v Moskvě. Její pobočky pracují v Moskvě, Mytishchi a Khimki.

Podle Niso Odinayevy se v moskevském regionu v současné době diskutuje o programu prevence a léčby virové hepatitidy u dětí a vytvoření dětského hepatologického centra..

Obyvatelé Moskvy s chronickou virovou hepatitidou dostávají bezplatnou léčbu v Centru pro léčbu chronické virové hepatitidy GBUZ "Infekční klinická nemocnice č. 1". K tomu se zde podrobí kompletní prohlídce..

Jak vysvětluje Marina Rusanova, vedoucí denní nemocnice Centra pro léčbu chronické virové hepatitidy v infekční klinické nemocnici č. 1, specialisté centra by měli nejprve identifikovat ty, kteří potřebují léčbu, a poté pro ně zvolit vhodný léčebný režim. Tak lze léčit více pacientů..

Podle veřejné organizace Společně proti hepatitidě je v Moskvě každý rok stále více pacientů léčeno hepatitidou C v rámci regionálních a státních programů: v roce 2016 bylo léčeno 1 900 osob, v roce 2017 2 676, v roce 2018 3 695 pacientů.

Viděli jste v textu chybu? Vyberte ji a stiskněte "Ctrl + Enter"

Léčba hepatitidy typu C v Moskvě

Virová hepatitida C, která po mnoho desetiletí patřila do kategorie nevyléčitelných nemocí, a dnes ji mnozí vnímají jako nemilosrdnou větu. V současné době však existují způsoby, jak tento problém pozitivně vyřešit pro infikovanou osobu, dosáhnout fáze stabilní remise a dokonce i úplného uzdravení. Není to tak dávno, jen před několika lety, existovaly přímo působící antivirové léky, které mohou dosáhnout účinku v 99% případů.

HCV Krátké

Příčinou onemocnění je virus obsahující RNA, který je členem rodiny Flaviviridae. Poprvé se to stalo známým v roce 1989. K reprodukci HCV dochází v hepatocytech (jaterních buňkách). Jakmile je v játrech, virus spustí mechanismus intracelulární replikace, což znamená samokopírování osobního genomu. Každá částice patogenu za den je schopna reprodukovat asi padesát replik. Vystupují z hostitelské buňky a infikují zdravé oblasti orgánu. Samotný virus existuje tisíce let. Během této doby se vyvinul, což vedlo k mnoha jeho variantám. Dnes je známo šest genotypů a devadesát podtypů. V naší zemi a evropských zemích je hepatitida C 1b, 3a, 2a a 2b nejčastější. Volba léčebného režimu a délka trvání léčby závisí na stanovení genotypu.

Toto onemocnění zpravidla probíhá v latentní formě s úplnou absencí symptomů. V prvních dvou až třech týdnech (počáteční fáze) se může objevit slabost, poruchy trávení, bolest kloubů. V chronické fázi kurzu se objevují závažnější doprovodné patologie spojené s kardiovaskulárním systémem a genitourinárem. Často jsou diagnostikovány komplikace, jako je jaterní cirhóza a rakovina (hepatocelulární karcinom). Díky inovativním lékům je problém zcela vyřešen, pokud je diagnóza provedena včas a správně léčena (vyberte režim, dodržujte lékařská doporučení)

Zajímavým faktem je, že po vyléčení viru jednoho genotypu to neznamená, že člověk nemůže onemocnět druhým. Infekce jedním kmenem také nevylučuje paralelní infekci jiným kmenem.

Příčiny infekce

Virus se přenáší dvěma způsoby:

 • sexuální (nechráněný sex);
 • parenterální (krví).

Do rizikové skupiny patří nejen lidé závislí na drogách nebo zdravotničtí pracovníci, kteří jsou v přímém kontaktu s krví infikované osoby, ale všichni lidé bez výjimky. Místem infekce může být léčebna, návštěva nehtového salonu, zubní klinika a tak dále. Tetování a piercing mohou také způsobit infekci..

Moderní metody léčby hepatitidy C

Pokud jde o tradiční terapii, včetně průběhu pegylovaných interferonů plus Ribavirinu, v současné době se používá stále méně a méně, ačkoli dosud nebyl zcela opuštěn. Důvodů je několik:

 • zaprvé je to nízká úroveň účinnosti (pouze 50 - 65%, což je velmi malé);
 • dlouhá léčba (nejméně rok);
 • obrovské množství kontraindikací a vedlejších účinků trvalé povahy;
 • silně tolerovaný pacienty.

DAA nemusí být pacientům předepsána vždy z několika důvodů. Ale takových pacientů není tolik. Tyto zahrnují:

 • přítomnost kontraindikací k použití (obvykle se jedná o dočasný jev);
 • úplná nesnášenlivost kterékoli ze složek, které tvoří antivirová léčiva;
 • za předpokladu, že tato technika již byla použita, ale výsledek nebyl dosažen (zpravidla není důvod znovu použít stejné drogy);
 • vysoká cena - navzdory skutečnosti, že generika jsou levnější než původní antivirová léčiva, u některých pacientů zůstávají příliš drahá.

Ve všech těchto případech se specialisté snaží zpomalit vývoj nemoci, stejně jako výskyt cirhózy (kompenzované nebo dekompenzované), fibrózy a rakoviny jater (hepatocelulární karcinom). Za tímto účelem se pacientovi předepisují speciální léky. K léčbě HCV se zpravidla používá komplex opatření.

Současné léčebné režimy HCV

S příchodem inovativních přímo působících antivirových léků se také změnily terapeutické režimy. Specialisté vyvinuli několik léčebných režimů, které byly schváleny jako účinné po řadě klinických studií..

Sofosbuvir + Daclatasvir: používá se u hepatitid typu C 1, 2, 3, 4 v přítomnosti komplikací a souvisejících infekcí a bez nich.

Sofosbuvir + Ledipasvir: předepsán pro první a čtvrtý genotyp HCV v přítomnosti a nepřítomnosti komplikací a souvisejících infekcí.

Sofosbuvir a Velpatasvir: indikováno pro použití ve všech šesti genotypech hepatitidy C s komplikacemi nebo bez komplikací a doprovodnou infekcí.

V některých případech lze každé z těchto schémat doplnit jiným lékem - Ribavirinem. Její dávka se obvykle počítá zvlášť..

Správná výživa a zdravý životní styl

Hepatitida C dnes není větou a již existují drogy a techniky, které se s problémem vypořádají a přinášejí pozitivní výsledek. Problém nelze ignorovat. Pokud se objevila, musí být oslovena. Ale kromě léků musíte vést vhodný životní styl a dodržovat dietu.

Účelem stravy je normalizovat fungování jater, oddělení žluči, zlepšit trávení a zabránit zánětlivým procesům v zažívacím traktu. Základní pravidla stravy pro hepatitidu (tabulka č. 5) zahrnují:

odmítnutí smažených, solených, uzených, kořenitých potravin, upřednostňuje se vařené nebo dušené jídlo;

 • jídlo ve zlomkových porcích 5-6 krát denně;
 • silné pití - nejméně 1,5 litru vody denně;
 • obsah bílkovin v denní stravě by neměl překročit 100 gramů, tuk - až 100 gramů, uhlohydráty - až 450 gramů (z toho až 50 gramů cukrů - až 50), sůl - až 10 gramů.

Mezi zakázaná jídla patří:

 • nápoje obsahující alkohol;
 • různá koření, smažená jídla, solená, konzervovaná, uzená, nakládané výrobky;
 • masové vývary, ryby, maso, drůbež z mastných odrůd;
 • pečivo, zmrzlina, čokoláda;
 • všechny tuky (cukrovinky ve formě krémů, margarínů, živočišných tuků);
 • káva, silný čaj, sycené sladké nápoje;
 • solené druhy tvrdých sýrů; mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku;
 • šťovík, cibule, ředkev, česnek, ředkev, luštěniny, špenát;
 • kyselé bobule a ovoce.

Kuřáci se lépe vzdávají špatného zvyku. Doporučujeme také normalizovat každodenní rutinu. Fyzická aktivita by měla být mírná, plná spánek. Vhodné venkovní pobyty jsou vítány..

Preventivní opatření

K dnešnímu dni neexistuje žádná vakcína proti hepatitidě C. V průběhu let vědci na této záležitosti pracují. Probíhá aktivní vyhledávání stabilního proteinu viru, který je přítomen ve všech jeho genotypech a poddruzích, aby na něm mohly být produkovány protilátky. Nejlepší laboratoře na světě studují moderní technologie genetického inženýrství, které by mohly přispět k vytvoření vakcíny. Dnes existuje několik nezávislých projektů na vývoj vakcíny pro prevenci hepatitidy C.

Chcete-li se vyhnout infekci nebo alespoň snížit riziko infekce, měli byste se řídit jednoduchými pravidly chování.

Pokud neexistuje stálý sexuální partner, měl by být sex vždy chráněn (používání kondomů).
Injekčním uživatelům drog se důrazně doporučuje používat pouze jednorázové injekční stříkačky (striktní použití injekční stříkačky nebo použité jehly je zakázáno).

Dodržujte pravidla osobní hygieny (nůžky na manikúru a další nástroje, holicí strojky, zubní kartáčky musí být individuální).

Dodržování bezpečnostních opatření zaměstnanců zdravotnických zařízení.

Při návštěvě kosmetického salonu, zubní kliniky, tetovacích salonů byste se měli ujistit, že splňují všechny hygienické a hygienické normy, používat jednorázové nástroje, opakovaně použitelný materiál nebo nástroje, které jsou podrobeny náležitému zpracování.

Pokud je mezi členy rodiny osoba infikovaná HCV, není to důvod k panice. Jak víte, můžete se z něj nakazit pouze krví. Základní bezpečnostní pravidla budou proto spolehlivou ochranou pro zbytek rodiny. Infekce kontaktem a domácností není možná. Manžel nemocného spadá do rizikové zóny, protože patogen je přenášen také sexuálně. Proto by manželé měli při pohlavním styku určitě používat kondomy.

Pokud již byl virus detekován v těle, nemusíte se spoléhat pouze na alternativní medicínu. Lidové recepty mají zpravidla podpůrný účinek, ale nemohou se s virem vyrovnat. Tato technika je vhodná jako doplňková opatření, ale nepůsobí jako hlavní typ léčby. Čím dříve člověk s diagnózou virové hepatitidy C začne plnohodnotnou léčbu drogy, tím je pravděpodobnější, že se zotaví.

Nakupte Sofosbuvir a Daclatasvir

názevZeměVýrobceCena za kurzObjednatPro které genotypy
Koupit Sofosbuvir + Velpatasvir
Koupit Velpanat HIT SALES!IndieNatcozjistit cenuKoupitVšechno
Koupit Velasof NEJLEPŠÍ PRODEJ!IndieGeterozjistit cenuKoupitVšechno
Koupit LucisovelSrí LankaLuciuszjistit cenuKoupitVšechno
Koupit Vihep SVVenezuelaVargaszjistit cenuKoupitVšechno
Nakupte Sofosbuvir a Daclatasvir
Koupit Hepcinat Plus HIT PRODEJ!IndieNatcozjistit cenuKoupit1, 2, 3
Koupit Sofovir a DaclahepIndieGeterozjistit cenuKoupit1, 2, 3
Nakupte Sovihep a DacihepIndieZyduszjistit cenuKoupit1, 2, 3
Kupte si Lucisof a LucidacSrí LankaLuciuszjistit cenuKoupit1, 2, 3
Kupte si Vihep a Dacvir NEJLEPŠÍ PRODEJ!VenezuelaVargaszjistit cenuKoupit1, 2, 3
Koupit Sofosbuvir + Ledipasvir
Koupit Hepcinat LPIndieNatcozjistit cenuKoupit14
Koupit ledifosIndieGeterozjistit cenuKoupit14
Koupit ledihepIndieZyduszjistit cenuKoupit14
Koupit LucisoleSrí LankaLuciuszjistit cenuKoupit14
Koupit Vihep SL HIT PRODEJ!VenezuelaVargaszjistit cenuKoupit14

Léčba hepatitidy typu C zdarma od roku 2020 v Moskvě a Rusku

Porazte játra ze stavu. Vše o programu léčby hepatitidy zdarma

Podle WHO trpí v Rusku chronickou hepatitidou typu C 4,7 až 6 milionů lidí. V posledních letech se toto číslo ztrojnásobilo, ačkoli přesné údaje jsou před populací skryty. Podle odborníků se toto číslo týká oficiálně registrovaných pacientů. Potenciální počet nezjištěných infikovaných v Rusku dosahuje 5,8 milionů, ve skutečnosti je zde mnohem více pacientů.

Každý rok je v Rusku registrováno více než 50 000 nových případů chronické hepatitidy C..

Pokrytí hepatitidy C vládní léčbou je 13krát nižší než to, co je nutné k zastavení epidemie v zemi (údaje od odborníků Koalice pro připravenost pro léčbu). Tisková služba ministerstva zdravotnictví informuje, že občané, kteří nepatří do preferenční kategorie, dostávají bezplatnou pomoc, ale neposkytují léky.

Jaké jsou tyto kategorie a kdo může počítat se státní podporou, budeme dále uvažovat. Na hepatitidu C ročně na světě zemře více než 400 000 infikovaných lidí.

V loňském roce bylo podpořeno 9661 pacientů ve formě výdeje léků na léčbu, což je 13krát méně, než je požadováno, a pouze 2% z celkového počtu potřebných lidí. To znamená, že 98% pacientů s hepatitidou C v Rusku není léčeno.

Podle oficiálních a neoficiálních údajů v Rusku dostává více než 10 milionů pacientů s hepatitidou C a 10 000 z nich bezplatnou pomoc.!

Pacienti léčeni sami jsou mnohokrát více než ti, kteří dostávají léky od státu.

Podle Igor Nikitina, doktora vědy, je tato situace způsobena nedostatkem finančních prostředků a špatnou správou regionálních rozpočtů. 5% registrovaných pacientů je léčeno - zanedbatelné procento. Nikitin také vysvětlil, že každá oblast by měla poskytnout přístup k lékům pro pacienty s hepatitidou C. Protože léčba chronické virové hepatitidy je základním programem povinného zdravotního pojištění.

Centralizované zadávání veřejných zakázek prostřednictvím ministerstva zdravotnictví však léky poskytuje pouze 15 regionů z 85. Mezi regiony, které léky nejvíce poskytují, jsou: Moskva (45% z celkového počtu nákupů), Krym (9,2%), Moskevská oblast (5,6%).

Asi 96% pacientů jsou dospělí, z nichž 82% jsou občané zdatní. Pokud se na federální úrovni nerozhodne zvýšit pokrytí antivirové terapie v Ruské federaci, úmrtnost na komplikace se zdvojnásobí.

Kdo má právo na léčbu zdarma?

Ústava Ruské federace jasně stanoví právo na bezplatnou lékařskou péči pro každého občana země. Okamžitě stojí za zmínku, že nikdo nezaručuje preferenční zacházení. V oblasti nákladného léčení, jako v případě hepatitidy C, vládne úplný chaos, který je často veden byrokraty a lékařskými úředníky. Proto musí každý občan znát svá práva a požadovat jejich dodržování.

Postup účasti na programu

Všechno to začíná návštěvou specialisty na infekční choroby na komunitní klinice, která provádí počáteční vyšetření. Po diagnóze musíte získat doporučení do regionálního centra hepatologie. Provádí se hloubkové vyšetření (stanovení krevních testů, biopsie nebo jaterní elastografie) a je předepsána antivirová léčba.

Důležité! Specialista na infekční onemocnění na klinice musí vědět, které zdravotnické zařízení léčí virovou hepatitidu, a poskytnout tam doporučení. Nezaznamenávejte do lékařského záznamu, ale dávejte pokyny s pečetí a podpisem na úředním formuláři.

Po potvrzení diagnózy, identifikaci charakteristických rysů průběhu onemocnění a souvisejících komplikacích se na základě konzultace s lékaři rozhodne o potřebě antivirové terapie. V tomto případě mluvíme o léčbě v rámci CHI.

Situace popsaná v kostce ve skutečnosti vypadá poněkud odlišně. Není to tak jednoduché. Lékaři se zpravidla snaží skrývat možnost bezplatných lékařských služeb, což vysvětluje zbytečnou byrokracií, potřebou shromažďovat různé doklady a osvědčení. Stalo se tak, že je extrémně obtížné realizovat státní podporu v Rusku - je třeba vyvinout značné úsilí.

V některých regionech Ruské federace je situace s bezplatnou léčbou ještě horší - zde se můžete spolehnout na pomoc, pokud máte infekci HIV + hepatitida B (C nebo C). Samotná hepatitida nestačí. A to je v přítomnosti moderních, účinných léčebných metod, které vám umožní zbavit se viru navždy se 100% pravděpodobností.

Léčení těch, jejichž diagnóza je potvrzena, bude trvat 2013 let, pokud se přístup nezmění a rychlost eliminace viru nezvýší.

Rozhodnutí přijmout opatření k vytvoření programu pro bezplatnou léčbu virové hepatitidy C bylo založeno na skutečnosti, že infekce je oficiálně uvedena v registru zdravotnictví jako sociálně nebezpečná a smrtelná nemoc..

Ministerstvo zdravotnictví objasnilo, kdo bude na prvním místě ošetřen bez hepatitidy C

Největším dostupným programem je národní projekt v oblasti zdraví. Otázka zapojení určitých občanů do účastníků je velmi bolestivá a komplikuje ji nedostatek sjednoceného federálního programu a legislativního základu. Na jedné straně neexistují žádné překážky v získávání výhod, na druhé straně se to týká hlavně interferonové terapie, kterou pacienti stále častěji opouštějí ve prospěch moderních přímočinných antivirotik.

Seznamy priorit vytvořené konzultací s lékaři. Následující „podmíněně prosperující občané“ mají právo na terapii v popředí:

 • pacienti s stadií 3 a 4 jaterní fibrózy;
 • pacienti s extrahepatickými projevy spojenými s HCV;
 • zdravotnický personál;
 • ženy v reprodukčním věku plánující těhotenství s indikacemi pro IVF;
 • pacienti s hemofilií a jinými hemostaziopatiemi, s koinfekcí HIV a koinfekcí HBV;
 • pacienti léčeni hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou;
 • pacienti před nebo po transplantaci jater.

Seznam není a nebude těhotný, kojící ženy, osoby s duševními poruchami, diabetici a hypertonici. Oni a všichni ostatní se zavedenou a potvrzenou diagnózou stojí ve frontě a čekají v křídlech. Pokud budete mít štěstí a fibróza se začne rozvíjet rychleji, bude vám někdo chybět. Ale stojí to za riziko vašeho života? V praxi bohužel lidé, kteří přežili s nebezpečnými následky, dostali bezplatnou terapii. V žádném případě nikoho nezaujímejte.

Při čekání na linii můžete zemřít

Když se člověk dozví o své diagnóze, pokusí se najít nejúčinnější a nejrychlejší léčbu, nejlépe na veřejné náklady. A má právo tak učinit. Ve skutečnosti však byly všechny jeho pokusy neúspěšné. Registruje se, dostane se do řady a čeká 2-3 roky. Pak buď zemře na komplikace, nebo se rozloučí s posledním spolehlivým a přestane čekat, což umožňuje, aby nemoc zachytila ​​nejen tělo, ale také myšlenky. Po 2 letech se cirhóza vyvíjí, pacient jde do nemocnice, kde mu injekčně podávají albumin a další drogy.

Státní pomoc dostává 10 000 lidí ročně. Asi 60 000 nových případů.

Šance na získání těchto 10 000 jsou jedna z milionu. I když neexistuje jasná strategie, žádný federální plán, člověk se musí spoléhat pouze na sebe. Je opravdu nutné čekat roky, než na vás přijde řada moderních léčeb, strávit čas, který je již pryč? Očekávat zásadně nové změny s přímými antivirovými léky na bezplatné bázi nestojí za to - interferon bude vždy levnější pro stát, ale ne pro nemocné.