Trvání pracovní neschopnosti po operaci

Právní předpisy Ruské federace stanoví podmínky pro pracovní neschopnost. Tato ustanovení jsou uvedena ve federálním zákoně č. 255 „O povinném sociálním pojištění pro dočasnou pracovní neschopnost a v souvislosti s mateřstvím“ a v nařízení Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje Ruska č. 624n ze dne 29. 6. 2011 (verze 11/28/17) „O schválení postupu pro vydávání osvědčení o invaliditě“.

Právo na nemocenskou dovolenou má proto pouze oprávněná osoba. Ustanovení 11 oddílu II nařízení č. 624n upravuje vydávání listu jediným lékařem pacienta; v takovém případě musí mít zdravotnické zařízení, ve kterém bylo ošetření provedeno, státní akreditaci.

Doklad o invaliditě nelze vydat:

 • sanitní pracovníci;
 • pracovníci transfuzní stanice krve.

Trvání pracovní neschopnosti po operaci

Doba pracovní neschopnosti je stanovena v článku 6 zákona č. 255. Podle odstavce 1 se osvědčení o pracovní neschopnosti a dávka v invaliditě vyplácí pacientovi po celou dobu pobytu v nemocnici od okamžiku, kdy je přijat do nemocnice, až do propuštění a uzdravení. Není možné stanovit přesnou dobu pobytu v nemocnici, protože to závisí na průběhu léčby, dynamice nemoci, závažnosti stavu a dalších parametrech..

Pokud pacient potřeboval podstoupit pooperační rehabilitaci v resortu a organizaci léčebny, pak je podle zákona délka pobytu v něm placena po dobu nepřesahující 24 kalendářních dnů.

Délka pobytu v nemocnici po operaci závisí na typu složitosti operace a na výsledcích operace. Například:

 1. Při odstraňování kýly - od 21 do 45 dnů. Toto časové období se liší od místa kýly a závažnosti nemoci.
 2. Odstranění slepého střeva je běžná operace. Délka pracovní neschopnosti po tomto zákroku závisí na závažnosti onemocnění. Při normálním odstranění bez komplikací - 5–10 dní, s pohotovostní operací a pooperační léčbě antibiotiky - 2–4 týdny, s komplikacemi, které se vyskytly během operace - více než měsíc se souhlasem hlavního lékaře.
 3. Odstranění dělohy je průměrný typ složitosti chirurgického zákroku. Maximální doba pracovní neschopnosti je 45 dní, minimální doba bez pooperačních komplikací je 20 dní.
 4. Při odstranění žlučníku je nemocenská dovolená obvykle 20 dní. V případě zanedbání onemocnění lze pobyt v nemocnici prodloužit až do okamžiku úplného uzdravení.

Všechna výše uvedená data jsou informativní a závisí na mnoha faktorech. Pooperační zotavení a doba pobytu v nemocnici určuje ošetřující lékař pacienta. Ve vážných případech může být pro rozhodnutí nezbytné lékařské a sociální vyšetření.

Registrace nemocenské dovolené

Aby měl zaměstnanec nárok na dočasné dávky v invaliditě, musí zaměstnavateli poskytnout potvrzení o invaliditě (pracovní neschopnost), které potvrdí jeho pobyt v nemocnici po dobu trvání operace a další zotavení.

List se zdravotním postižením se skládá ze dvou forem a je navržen tak, aby jej bylo možné číst speciálním strojem..

Hlavní povinná pravidla pro vyplňování listu jsou:

 1. Psaní perem (gel, pero nebo kapilára) černé.
 2. Vyplňte ruštinu velkými písmeny.
 3. Záznamy jsou zapsány v každé buňce s mezerami..
 4. Razítko na určeném místě se schopností vystupovat za buňku.
 5. Vyplnění některých sloupců kódy, jejichž dekódování je na zadní straně formuláře.
 6. Je nutné uvést DIČ pacienta a počet SNILŮ.
 7. Je možné redukovat znaky s nedostatkem alokovaných buněk.
 8. Podepisování dokumentu hlavním účetním a generálním ředitelem.

Hlavní zákazy při čerpání pracovní neschopnosti jsou:

 1. Kuličkové psaní malými písmeny.
 2. Vysunutí záznamu mimo přidělenou buňku.
 3. Dělat chyby a blotovat. V tomto případě je nemocenská dovolená považována za poškozenou a na oplátku se vydává duplikát.
 4. Zmačkaný a několikanásobný přehyb listů.

Všechny základní údaje jsou vyplněny v souladu s oddílem IX zakázky č. 624n „Vyplnění osvědčení o pracovní neschopnosti“.

Řádná příprava a provedení osvědčení o pracovní neschopnosti je příležitostí získat výhody co nejdříve. V opačném případě se platby mohou výrazně vytáhnout..

Proto se při vyplňování pracovní neschopnosti doporučuje pro příslušnou přípravu dokumentu použít zákonná pravidla.

Trvání pracovní neschopnosti po operaci

Chirurgické zásahy do lidského těla, kromě nepopiratelné pomoci, znamenají dlouhé zotavení a neschopnost vykonávat různé druhy práce po určitou dobu.

Pro zaměstnavatele je na jedné straně mimořádně důležité, aby se zaměstnanec dostal na své pracoviště co nejdříve, ale na druhé straně je v jeho zájmu plně zaměstnance zotavit..

Jak se určuje doba pobytu na pracovní neschopnosti po operaci? Je možné prodloužit pracovní neschopnost po operaci, aby se obnovil zdravý stav? A co doktoři rozhodují o délce platnosti potvrzení o pracovní neschopnosti??

Způsobilost pro nemocenskou dovolenou

Každý občan Ruské federace nebo rezident země má právo na lékařskou péči. Pracovníci dostávají kromě léčby také pracovní neschopnost, což jim umožňuje získat nárok na výplatu dnů zdravotního postižení. Nemocenská dovolená, kromě finanční náhrady, poskytuje pacientovi základ pro legální dočasnou návštěvu jeho pracoviště. Po dobu nemoci si pracovník zachovává své postavení a plat.

Osvědčení o pracovní neschopnosti je úřední doklad vydávaný pouze v těch zdravotnických zařízeních, která mají zvláštní akreditaci. Z tohoto důvodu lze formulář zdravotního postižení získat pouze na návštěvě u lékaře, když je zavolání sanitky nebo lékaře doma, jeho propuštění není možné. List se zdravotním postižením je speciální dokument, který má jedinečný čárový kód a mnoho stupňů ochrany. Tento postup umožňuje zabránit padělání dokumentů.

Právní předpisy Ruské federace definují následující důvody pro vydání pracovní neschopnosti:

 1. Nemoc nebo zranění pracující osoby.
 2. Nemoc blízkého příbuzného, ​​který je členem pracovní rodiny, pokud pacient potřebuje péči. Nevydává se na dobu hospitalizace příbuzného.
 3. Karanténní události. Platí pro zaměstnance i jeho děti do 7 let.

Odměny za pracovní neschopnost jsou zaručeny státem. Následující kategorie občanů mají nárok na hotovostní pomoc a výplatu nemocenské:

 1. Zaměstnaní na základě pracovních smluv.
 2. Vládní a obecní úředníci.
 3. Jednotliví podnikatelé v různých oblastech podnikání.
 4. Jednotlivcům, kteří dobrovolně platí pojistné.

Faktorem spojujícím všechny kategorie je pravidelné vyplácení pojistného do Fondu sociálního zabezpečení. U zaměstnanců jsou měsíční odpočty prováděny zaměstnavateli. Standardní sazba odpočtů je 2,9% z nahromaděné částky mezd. Pokud osoba pracuje v nebezpečné a / nebo škodlivé práci, zvyšuje se výše příspěvků. Všechny finanční prostředky přidělené FSS tvoří rozpočet, z něhož jsou následně vyplaceny částky náhrad.

 1. Dny dočasného postižení.
 2. Mateřské platby.

O náhradu mohou požádat pouze občané, kteří v současné době pracují a odečítají příspěvky. Nebo ti, kdo odejdou, ale nejpozději 30 dnů od propuštění.

Maximální doba trvání

Záležitosti týkající se samotného pojištění a vyplácení náhrady za dobu trvání nemoci jsou upraveny spolkovým zákonem č. 255 „O povinném sociálním pojištění pro postižení“. Zejména se týká také délky pracovní neschopnosti. Zákon stanoví maximální lhůty pro různé případy. Toto maximum neurčuje povinné uzavření pracovní neschopnosti po stanovené době, ale naznačuje, že pacient bude muset formulář obnovit jiným způsobem..

Maximální doby uvedené v FZ-255 se počítají na základě všeobecné lékařské praxe a období zotavení pacienta. Pokud z nějakého důvodu není pacient po stanovenou dobu vyléčen, musí podstoupit další vyšetření a členové lékařské komise stanoví další prodloužení a nuansy léčby.

Doklad o pracovní neschopnosti může být vydán lékařem po dobu 15 dnů, pokud je vystaven lékařským asistentem, pak se doba trvání zkrátí o pět dnů. Tyto termíny se používají pro konvenční choroby, u nichž je toto období více než dost. Existují však i jiná onemocnění nebo zranění, která k obnovení tělesných funkcí vyžadují výrazně více času..

Při zotavení je uveden:

 1. Až 15 dnů na nachlazení, jako jsou akutní respirační virové infekce, angína, chřipka.
 2. Až 3 týdny s planými neštovicemi.
 3. 20-28 dní, pokud dojde k otřesu.
 4. Se zlomeninami a zraněními před uzdravením. Zlomeniny končetin nejčastěji trvají až 2 měsíce a páteř až 8 měsíců.
 5. Onkologická onemocnění jsou léčena, dokud není dosaženo pozitivního výsledku, ale nejčastěji jsou podávána do šesti měsíců.
 6. Nemoc z důvodu tuberkulózy lze prodloužit až na jeden rok.

Období zotavení během chirurgických zákroků je určeno nemocí, která způsobila operaci, a stupněm komplikací po něm.

Jak je vidět z číselných údajů, lze maximální dobu trvání pracovní neschopnosti považovat za období jednoho roku. Pokud lékařská komise zjistí, že se pacient nezotavuje a jeho tělo se nezotavuje, pak mluvíme o uznání jeho částečného nebo úplného postižení a o zařazení skupiny zdravotně postižených..

Období pracovní neschopnosti během operace

Délka bulletinu během operace závisí na jiných kategoriích. Pokud občan cestuje do nemocnice se stížnostmi na špatné zdraví, musí mu lékař vydat potvrzení o pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 15 dnů. Během této doby pacient prochází testy a je vyšetřen. Pokud je diagnóza potvrzena, pak je předán chirurgickému zákroku..

Délka pobytu v nemocnici se může lišit v délce. Nejběžnější chirurgické zákroky vyžadují tentokrát:

 1. 10 až 15 dnů s odstraněním slepého střeva.
 2. Při vyjmutí dělohy je doba zotavení 65 až 100 dnů.
 3. Až 55 dní vydáno těm, kteří mají močový měchýř.
 4. Cysty je dáno 20-28 dnů.
 5. Operace extrakce zubu vás může zbavit práce po dobu tří až deseti dnů.
 6. Tři, pět dní jsou dány na potrat.
 7. Inguinální kýla bude vyžadovat až jeden a půl měsíce rehabilitace.
 8. Oční chirurgie zbaví člověka práce po dobu až dvou měsíců.
 9. Odstranění vejcovodů a zotavení je dáno až 40 dní.
 10. Chirurgická léčba varixy prodlužuje nemocenskou dovolenou o měsíc.
 11. Zásah do páteře bude vyžadovat nejméně dva měsíce.
 12. Operace srdce a uzdravení trvá až 70 dní.

Doba zotavení přímo závisí na typu chirurgického zákroku. Jsou rozděleny do dvou typů:

 1. Laparotomie, ve které jsou nařezány vnější a vnitřní dutiny. Tento typ chirurgického zákroku je mimořádně obtížný a vyžaduje více času na vyléčení řezů a obnovení těla..
 2. Laparoskopie je méně traumatická, nevyžaduje řezy a provádí se pomocí malých vpichů vnějších a vnitřních tkání. Tento způsob operace vám umožňuje méně poškodit tělo a hojit rány mnohem rychleji..

Konečnou dobu pracovní neschopnosti po operaci určuje ošetřující lékař a v případě potřeby lékařská komise.

Možnost obnovení

Kolik dní pracovní neschopnosti závisí na individuálních indikacích těla a složitosti operace. Je možné ji po propuštění z nemocnice prodloužit? Uvidíme, co o tom říká zákon.

Provozovaný pacient je zpravidla držen v nemocničním lůžku po přesně stanovenou dobu, poté je propuštěn z domova pro následnou péči a zotavení. Poté, co je pacientovi umožněno jít domů s podmínkou pro další léčbu doma, je pro něj zavedeno monitorování, to znamená, že obsluhovaná osoba je povinna navštívit lékaře v stanovených dnech pro vyšetření, oblékání atd..

Může se však také stát, že osoba byla propuštěna bez nutnosti následné péče a rehabilitace a necítí se příliš dobře a chce prodloužit nemocenskou dovolenou. V obou případech je možné prodloužení..

Aby se prodloužila doba pracovní neschopnosti po operaci, pacient se musí poradit s lékařskou komisí. Komise bez přítomnosti pacienta, na základě jeho anamnézy a výsledků pooperačního vyšetření, rozhodne o potřebě prodloužit dobu trvání standardní doby hospitalizace. Po celou dobu prodloužení je povinné navštívit ošetřujícího lékaře v intervalu nejméně 1krát za 15 dní.

Pokud je stav pacienta uznán jako chronický a není možné úplné uzdravení, je mu doporučeno MSEC, kde je uznáním postižení..

Výše nemocenské

Bez ohledu na dobu platnosti osvědčení o zdravotním postižení musí zaměstnavatel za něj platit. Pracovní neschopnost musí být řádně vypracována a v případě prodloužení musí být podepsána zástupci lékařské komise o zákonnosti prodloužení doby trvání.

Nemocenská dovolená se vyplácí během chirurgických zákroků takto:

 1. První tři dny otevřené formy jsou splaceny na úkor vlastních zdrojů zaměstnavatele..
 2. Následující dny jsou hrazeny z fondu sociálního zabezpečení.

Navzdory rozdělení plateb je přijetí dokladu a jeho plné nabití provedeno zaměstnavatelem.

Výše náhrady za dny nemoci závisí na třech ukazatelích:

 1. Trvání pracovní neschopnosti.
 2. Průměrný denní příjem zaměstnance.
 3. Doba trvání individuální pojistné zkušenosti.

Procento náhrady závisí na počtu kumulovaných let služby, během nichž bylo pojistné placeno..

Přijato tři procentní úrovně plateb:

 1. 60%, pokud je nashromážděno méně než pět let pojištění.
 2. 80% za přítomnosti zkušeností od pěti do osmi let.
 3. 100%, pokud pracoval více než osm let.

Za to se vybírají placené platy za dva roky a dělí se průměrným počtem kalendářních dnů za toto období.

Pro získání celkové částky se průměrný plat za den vynásobí počtem dní nemoci a procentem. 13% z daně z příjmu fyzických osob je odečteno z časově rozlišené náhrady. Čistá částka je převedena na zaměstnance na běžném účtu.

Nemocnice po operaci

 • Jak dlouho nemocná dovolená trvá po operaci břicha, odstranění fibroidů?
 • Po mrtvici, jak dlouho vydrží nemocná dovolená po krvácení do mozku.
 • Mám těžkou práci, kolik by mělo být po takové operaci na pracovní neschopnosti?
 • Trvání pracovní neschopnosti po otevřené operaci menisku?
 • Kolik může být nepřetržitě na pracovní neschopnosti po operaci CABG.
 • Postižení po operaci
 • Po nemocenské dovolené
 • Prázdniny po pracovní neschopnosti
 • Po podání žádosti volno z důvodu nemoci
 • Propuštění po pracovní neschopnosti

1.1. Otázka není jasně formulována - co přesně myslíte tím, že poskytujete léčbu terapeutem? Odmítnutí přijímat a přijímat obrázky?

2.1. Ano, samozřejmě, mělo by to být, pokud je potřeba péče prokázána, zlato. závěr.

3.1. Je to nezákonné. Kontaktujte inspektorát práce a státní zastupitelství.

4.1. A nebude platit nemocenské.


Zákon Ruské federace ze dne 04.19.1991 N 1032-1 (ve znění ze dne 02.12.2019) „O zaměstnávání obyvatelstva v Ruské federaci“ (ve znění pozdějších předpisů a doplňků, vstoupil v platnost dne 01.01.2020)
Článek 28. Záruky sociální podpory pro nezaměstnané

1. Stát zaručuje nezaměstnaným:
vyplácení dávek v nezaměstnanosti, a to i v období dočasného zdravotního postižení nezaměstnaných;

5.1. O prodloužení pracovní neschopnosti se poraďte se svým lékařem.

6.1. Není jasné, proč vám pracovní podmínky neumožňují pracovat ve vaší práci. Pokud by pro vás bylo zdravotním postižením zjištěno, zapíše by se kontraindikace do práce na individuální rehabilitační kartu pro postiženou osobu. Také jste možná neprošli fyzickou zkouškou. V těchto případech můžete být vyhozen podle odstavce 5 čl. 83 zákoníku práce Ruské federace: uznání zaměstnance jako zcela neschopného pracovat v souladu s lékařským osvědčením vydaným způsobem předepsaným federálními zákony a dalšími právními předpisy Ruské federace. V jiných případech nelze z právního hlediska říci, že vaše práce je kontraindikována.
Postižení po chirurgickém zákroku není dáno k rehabilitaci nebo uzdravení, ale v souvislosti s neschopností vykonávat práci, a ne nutně tím, které právě vykonáváte..

7.1. Pokud jim není dovoleno pracovat, mohou ukončit pracovní smlouvu z podnětu zaměstnavatele. Mohou nabídnout jinou práci. Je na vás, zda souhlasíte nebo ne. Vše nejlepší!
Doufám, že vám odpověď pomůže.

8.1. Možná určit cílovou skupinu.

9.1. Podle odstavce 34 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje č. 624 je osvědčení o pracovní neschopnosti vydáváno a vypláceno matce, otci, babičce, dalším příbuzným, opatrovníkovi, poručníkovi (bod 34 Postupu pro vydávání osvědčení o invaliditě). Míra vztahu neovlivňuje splátkový kalendář.

10.1. --- Ahoj milý návštěvník webu, mohou zavřít seznam nemocných a nechat je na vlastní náklady.

Hodně štěstí a vše nejlepší, s respektem, právník A. Ligostaeva.

11.1. Obraťte se na inspektorát práce a požádejte zaměstnavatele, aby s vámi uzavřel potravinovou dohodu. K uznání pracovního poměru od okamžiku, kdy se u tohoto zaměstnavatele dostanete do práce, musíte jít před soud.

12.1. Ano, můžete si vzít dočasnou dovolenou se zdravotním postižením.

13.1. Ahoj victoria!
Je-li nutné převést z ambulantního léčebného režimu do nemocničního, je pacient odeslán do nemocnice s otevřeným osvědčením o pracovní neschopnosti, v němž je vyřešena otázka jeho další registrace..
Můžete mít také 2 invalidní certifikáty s protínajícími se obdobími, ale budou vyplaceny v tomto pořadí: všechny kalendářní dny zdravotního postižení se platí za první nemocenskou dovolenou a za druhý - ode dne následujícího po dni, kdy byla první nemocenská dovolená uzavřena.
Zdraví pro vás!

14.1. Zeptejte se svého lékaře na to, nebo písemně kontaktujte vedoucího zdravotnického zařízení zdravotnického zařízení. Musí to rozumět, lidi.

15.1. Nemocný pacient by neměl být předepsán. Délka pracovní neschopnosti je možná (s úrazem a jeho následky) až 12 měsíců.
Viz odstavec 13 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje Ruska ze dne 29. června 2011 N 624 n (ve znění dne 10. června 2019) „Po schválení postupu vydávání osvědčení o zdravotním postižení“.
Pokud se HCV rozhodne ukončit nemocenskou dovolenou dříve, než se zotavíte, lze proti rozhodnutí HCV podat odvolání..

16.1. Z právního hlediska nemusíte být účastníkem vědeckých akcí. Zaprvé je tato účast dobrovolná. Za druhé, dobrý důvod, proč nebyli na pracovní neschopnosti.

17.1. Ne, nic takového. Dohoda GPC nijak neovlivní váš pracovní poměr, pokud nejste státem. zaměstnanec nebo obecní zaměstnanec.

K vymáhání výživného od nezaměstnaných dochází ve fixním množství peněz ve výši životního minima podle článku 83 SK
Sběr výživného od zaměstnance se provádí podle článku 81 SK od PŘÍJMU: (1/4 pro jedno dítě, 1/3 pro 2 děti, 1/2 pro 3 děti)

19.1. Nepracujete a váš seznam nemocných není uzavřen. Zavřít nemocenskou dovolenou, něco zaplatit.

20. Jak dlouho trvá nemocenská dovolená po operaci břicha, odstranění fibroidů?

20.1. Trvání pracovní neschopnosti resp. Pracovní neschopnosti. Ale data jsou stanovena hlavami lékaře, během kterého se zotavíte po operaci.

21. Jak dlouho po mrtvici trvá nemocenská dovolená po krvácení do mozku.

21.1. Litujeme, ale tady jsou právníci a ne lékaři.

22. Mám těžkou práci, kolik by mělo být po takové operaci na pracovní neschopnosti?

22.1. drahý Michaele
Termín pobytu na pracovní neschopnosti stanoví váš ošetřující lékař, kontaktujte ho

Hodně štěstí vám a vašim blízkým!

23. Trvání pracovní neschopnosti po otevřené operaci menisku?

23.1. Délka pracovní neschopnosti je v každém případě stanovena individuálně ošetřujícím lékařem, takže rozhodně není možné odpovědět na vaši otázku.

24. Kolik můžete být nepřetržitě nemocensky po operaci CABG.

24.1. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje Ruska ze dne 06.06.2011 N 624 n
(ve znění změn ze dne 2. července 2014)
„Při schvalování postupu vydávání osvědčení o zdravotním postižení“
(Registrováno na Ministerstvu spravedlnosti Ruska 07.07.2011 N 21286) 11. Při ambulantní léčbě nemocí (zranění), otrav a dalších stavů spojených s dočasnou ztrátou pracovní schopnosti občanů vydává ošetřující lékař občany samostatně osvědčení o invaliditě až na 15 kalendářních dnů včetně. Pro období dočasné pracovní neschopnosti delší než 15 kalendářních dnů se vydává a prodlužuje osvědčení o pracovní neschopnosti rozhodnutím lékařské komise jmenované vedoucím lékařské organizace..

24.2. Doba pobytu na pracovní neschopnosti pro dočasné postižení určuje ošetřující lékař. Maximální doba pracovní neschopnosti je stanovena na 120 dní. Hodně štěstí a vše nejlepší..

25.1. Nemocenská dovolená je poskytována na týden, s následným prodloužením, pokud existují důvody.
Děkujeme, že jste kontaktovali naše stránky..

25.2. Závisí to na lékařských indikacích a na tom, jak bude léčebný proces probíhat, protože budete sledováni, váš lékař rozhodne.

26.1. Neexistují žádná omezení týkající se podmínek, za nichž se vydává nemocenská dovolená. Dokud jste zdravotně postiženi, bude vám vydána pracovní neschopnost.

26.2. Vaše otázka nemá právní povahu, můžete se obrátit na lékařskou instituci nebo fond sociálního pojištění. Přeji vám vše nejlepší!

27.1. Kolik ošetřujícího lékaře považuje za nutné, až 10 měsíců. Po čtyřech měsících, s nepříznivou prognózou, se ošetřující lékař může obrátit na ITU a zavřít nemocnici.

28.1. Stejně jako ošetřující lékař předepisuje. Možná vůbec ne, nebo možná pár měsíců. To už je spíše otázkou lékařů než právníků.

29.1. Pro tento druh otázek musíte vyhledat lékařskou pomoc. Odpoví vám. Hodně štěstí.

29.2. Nemocenská dovolená po takové operaci je poskytována až do úplného uzdravení zdraví. Prodloužení pracovní neschopnosti může být až 10 měsíců.

30.1. Ošetřující lékaři se podílejí na vydávání pracovní neschopnosti, stanoví také dobu pracovní neschopnosti a kdy může pacient po operaci a rekonstrukční léčbě začít pracovat. Pokud jsem plně odpověděl na vaši otázku, jsem rád, že vám mohu pomoci! K řešení vašich problémů můžete využít služeb místního právníka.

30.2. Lyudmila
Pracovní neschopnost je vydávána lékařem a rozhodne se, jak dlouho ji bude vydávat
Vaše otázka není legální

Přeji vám hodně štěstí a vše nejlepší!

30.3. Jak dlouho nemocná odchází po odstranění kotníku.
Ahoj! Doktor rozhodne, až do úplného zotavení.

Kolik může být nemocenská dovolená a za jakých podmínek by měla být vyplácena

Jak dlouho můžu být na dovolené? V případě nemoci nebo zranění - až 15 dnů (lhůta může být prodloužena lékařskou komisí), pokud předškolní dítě onemocní během celého léčebného období, během těhotenství - 140 dnů. Kromě těchto případů existuje mnoho dalších: všechny jsou uvedeny v tabulce.

Chřipka, trauma, mateřská dovolená - v každém z těchto případů byly položeny dávky na míru, péči a dočasné invalidní dávky. Postup jeho výpočtu, maximální doba trvání, podmínky vyplácení pracovní neschopnosti zaměstnavatelem v roce 2020 - tyto a další podrobnosti v článku.

V jakých případech je nemocenská dovolená

V závislosti na těchto situacích se maximální počet dnů pracovní neschopnosti liší. Je to především kvůli závažnosti stavu občana: čím horší je jeho zdraví, tím delší je doba dočasného postižení.

Minimální pracovní neschopnost

Minimální doba, na kterou se vydává nemocenská dovolená, není v žádném regulačním dokumentu stanovena. Obvykle se však k léčbě podává nejméně tři dny. Po opakovaném podání se rozhodne o pokračování nebo ukončení léčby. To znamená, že délka pracovní neschopnosti je stanovena ošetřujícím lékařem, přičemž se bere v úvahu blaho pacienta. Osvědčení o invaliditě může trvat několik dní až šest měsíců nebo více..

Zákony Ruské federace zároveň stanoví, že ošetřující lékař má právo psát nemocenskou dovolenou po dobu až 15 dnů. Zdravotníci a zubaři mohou pacienta propustit z práce až na 10 dní včetně. Doklad na dlouhou dobu může obnovovat pouze zvláštní lékařská komise..

Upozorňujeme, že návštěva placených zdravotnických zařízení nepřináší nemocnému zaměstnanci výhody. Prvních 15 dní ho lékař ze soukromé organizace pošle k léčbě. Pokud však nemoc přetrvává, bude pacient poslán na lékařskou komisi na státní kliniku v místě jeho vazby nebo registrace, kde vydá nové potvrzení o dočasném postižení.

Maximální nemocenská dovolená

Usnesením Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje Ruska ze dne 29. června 2011 č. 624n „Po schválení postupu pro vydávání osvědčení o zdravotním postižení“ může být na základě rozhodnutí lékařské komise pacient na pracovní neschopnosti déle než 10 měsíců. Samotná nemocenská dovolená - maximální počet dnů - však může být delší, pokud to léčebný program stanoví. Například doba pracovní neschopnosti po operaci nebo zranění není delší než 12 měsíců. V tomto případě musí být pacient pravidelně (každých 15 dní) podroben vyšetření.

Protože jsou důvody pro získání osvědčení o zdravotním postižení různé, zvážíme (tabulku), kolik dní může zaměstnanec zůstat na základě tohoto dokumentu (v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje Ruska ze dne 06.06.2011 č. 624n).

Délka pracovní neschopnosti v závislosti na jejím přijetí

Nemoc, otrava, trauma (včetně těch, které byly přijaty v práci)

Až 15 dní s možností prodloužení nemocnice lékařskou komisí na dobu až 10–12 měsíců.

Po celou dobu karantény při péči o dítě do 7 let navštěvující předškolní vzdělávací zařízení.

Po celou dobu karantény při péči o člena rodiny, který je uznán jako právně neschopný.

Po dobu izolace osob, které měly infekční choroby a byly s nimi v kontaktu, schválené autorizovanými orgány, po dočasném pozastavení práce občanů, kteří byli v kontaktu s infekčními pacienty, nebo občanů označených jako bakterioprůchodci.

Následná péče v lázeňských organizacích

Po celou dobu následné péče, ale ne více než 24 kalendářních dnů. S tuberkulózou - po celou dobu léčby, následná péče a cesta do místa zotavení.

Péče o nemocného člena rodiny

Při péči o nemocné dítě mladší 7 let - po celou dobu léčby, ale ne více než 60 kalendářních dnů v roce.

Při péči o nemocné dítě do 7 let v souvislosti s nemocí uvedenou na zvláštním seznamu (vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 02.20.2008 č. 84n), - po celou dobu léčby, nejvýše však 90 kalendářních dnů v roce.

Při péči o dítě ve věku 7 až 15 let - až 15 dní pro každý případ nemoci s možností prodloužení na základě rozhodnutí lékařské komise.

Při péči o nemocné zdravotně postižené dítě mladší 15 let - po celou dobu léčby, nejvýše však 120 kalendářních dnů v průběhu roku.

Po celou dobu léčby při péči o dítě mladší 15 let, pokud:

 • infikovaný virem lidské imunodeficience;
 • přenáší chorobu spojenou s post-vakcinační komplikací, maligními neoplazmy, včetně maligních novotvarů lymfoidních, hematopoetických a příbuzných tkání;
 • trpí nemocemi v důsledku radiační expozice rodičům.

Při ambulantní léčbě nemocného člena rodiny starší 15 let - až 3 dny, na základě rozhodnutí lékařské komise - až 7 dní.

Ženě, která si osvojila dítě mladší 3 měsíců, se ode dne adopce vydá osvědčení o pracovní neschopnosti až do 70 kalendářních dnů ode dne narození dítěte. Termín je prodloužen na 110 dnů, pokud jsou dvě nebo více dětí adoptovány současně..

Těhotenství a porod

140 kalendářních dnů během 30 týdnů těhotenství - pokud žena očekává jedno dítě.

194 kalendářních dnů ve 28 týdnech těhotenství - pokud je diagnostikováno vícečetné těhotenství. Je-li diagnóza vícenásobného těhotenství stanovena během porodu, vydá se osvědčení o zdravotním postižení pro těhotenství a porod dalších 54 kalendářních dnů..

156 kalendářních dnů pro komplikovaná porody.

156 kalendářních dnů, pokud k porodu dojde v období od 22 do 30 týdnů těhotenství.

160 kalendářních dnů - pro ženy žijící (pracující) v osadách vystavených radioaktivní kontaminaci v důsledku havárie v jaderné elektrárně v Černobylu nebo havárie v mayské produkční asociaci a ukládání radioaktivního odpadu do řeky Techa.

Netrpělivá protetika

Po celou dobu protetiky a času cesty do místa registrace.

Oplodnění in vitro

Po celou dobu léčby (stimulace superovulace, vpichu vaječníků a přenosu embrya) až do stanovení výsledku zákroku a cesta do místa lékařské organizace a zpět.

Potrat (potrat nebo potrat)

Po celou dobu postižení, nejméně však 3 dny.

Nemocné podmínky v roce 2020

Pro získání náhrady za dny nemoci musí zaměstnanec dodržet zákonnou lhůtu pro poskytnutí pracovní neschopnosti zaměstnavateli - do šesti měsíců od data uzavření dokladu. Není však možné stanovit jednotný termín pro výplatu pracovní neschopnosti zaměstnavatelem. Podle zákona se dočasná dávka v invaliditě počítá 10 dní ode dne odvolání zaměstnance. Zaměstnanec bude moci získat peníze s první platbou - předem nebo mzdou. Pokud však nastane situace, kdy je třeba přepočítat, platba bude přijata později.

Pokud zaměstnanec, který dříve opustil žádost, žádá o dávku, nesmí doba výplaty pracovní neschopnosti překročit 30 kalendářních dnů po ukončení pracovní smlouvy (článek 7 spolkového zákona ze dne 29. prosince 2006 č. 255-FZ „O povinném sociálním pojištění pro dočasné postižení a v souvislosti s mateřství “).

Výpočet výhody

I když je uveden minimální počet dnů pracovní neschopnosti, její příspěvek závisí na průměrném denním výdělku za předchozí dva roky a pracovní praxi. Pokud osoba pracovala déle než 8 let, bude mu za každý den nemoci vyplácena 100% průměrné denní mzdy. Zkušenost 5 až 8 let vás opravňuje k 80% stanovené částky a méně než 5 let - 60% průměrného výdělku.

Pokud roční příjem přesahuje základ pro výpočet pojistného, ​​vypočítá se dávka na základě maximálních částek. Pro výpočet kompenzace za běžný rok se použijí údaje za roky 2018 a 2019. - 815 000 a 865 000 rublů (v roce 2020 - 912 000).

Pokud zaměstnanec neměl v předchozích dvou letech příjem nebo jeho zkušenost nepřesáhla 6 měsíců, je dočasná dávka v invaliditě minimální - na základě stanovené minimální mzdy (od 01.01.2020 - 12 130 rublů za měsíc).

Připomeňme, že na náklady zaměstnavatele jsou dávky vypláceny pouze za první tři dny nemoci. Zbytek pracovní neschopnosti se vyplácí z Fondu sociálního pojištění. Výpočet částky však provádí přímo organizace, kde pojištěný pracuje nebo pracoval.

Fond sociálního pojištění má právo ověřit správnost vypočtených částek. Zákon za tímto účelem stanoví zvláštní dobu skladování pracovní neschopnosti v organizaci - nejméně 5 let. Na žádost zaměstnavatele se tato minimální doba prodlužuje.

Období výplaty mateřské pracovní neschopnosti

Dávky v mateřství se vyplácejí na náklady Fondu sociálního pojištění nebo federálního rozpočtu. Pokud je žena čekající na dítě oficiálně zaměstnána, požádá zaměstnavatele o dávky. V tomto případě se doba výplaty pracovní neschopnosti neliší od obecných pravidel pro získání náhrady za nemocenské dny..

Nezaměstnané těhotné ženy žádají o dávky sociálního zabezpečení v místě bydliště (pobytu nebo skutečného pobytu). Úředníci mají 10 dní na to, aby zvážili a přidělili jim konkrétní částku. Přímo po ruce by se mateřství mělo vydávat nejpozději do 26. dne měsíce následujícího po měsíci oběhu a registrace žádosti se všemi nezbytnými doklady.

Příspěvek se vypočítá na základě průměrného výdělku. To znamená, že žena, která poskytla mateřskou dovolenou, má nárok na 100% průměrného výdělku během mateřské dovolené. Pokud zaměstnanec pracoval méně než šest měsíců, bude příspěvek vypočítán na základě minimálních mezd a okresních koeficientů (pokud jsou použity). Nezaměstnané nastávající matky mohou požadovat minimální částku.

Příspěvek musí být vyplácen v celkové výši bez ohledu na počet dní, které těhotná žena skutečně použila před porodem. Praxe neúplné mateřské dovolené z důvodu, že žena pokračovala v práci i po 30 týdnech těhotenství, je nezákonná.

Každý může onemocnět. Je proto důležité znát možné trvání a podmínky vyplácení pracovní neschopnosti v roce 2020. Tyto informace jsou užitečné pro jednotlivce při prosazování jejich práv a pro organizace a individuální podnikatele - aby se předešlo sporům s orgány dohledu.

Nemocní po odstranění pupeční, meziobratlové a jiné kýly - jak dlouho to trvá a jak se vyplácí?

Zákon stanoví určitou dobu pracovní neschopnosti, ale zaměstnanec nemá vždy čas se plně zotavit a vrátit se do práce. V této situaci se mohou pouze lékaři rozhodnout, zda nemocného pacienta opustí pro další uzdravení. Zaměstnavatel nemůže proti tomu protestovat. Budeme hovořit o odstranění kýly a o době potřebné k zotavení.

Jak dlouho dávají bulletin při odstraňování, v závislosti na typu patologie?

U malé kýly je nemocenská dovolená poskytována na dobu 2 až 5 týdnů v závislosti na složitosti operace. U starších lidí bude zotavení trvat déle.

Doba trvání závisí nejen na zdravotním stavu pacienta, ale také na typu práce. Pokud je pacient fyzicky zaměstnán, bude v následujících 1-2 měsících po odchodu do zaměstnání převeden do zaměstnání s nejmenším zatížením.

Inguinal

Jedná se o poměrně komplikovanou operaci, v průměru je doba pracovní neschopnosti v průměru 1,5 měsíce. Dlouhodobé trvání nemocnice je způsobeno tím, že na rehabilitaci a rekonstrukci pacienta je třeba více času.

Podle požadavků lékaře proběhne rehabilitace bez komplikací a po měsíci se bude moci pacient vrátit do normálního rytmu života: práce, sportovat atd..

Meziobratlová

Nejdelší zotavení je vyžadováno po odstranění kýly páteře. Po propuštění z nemocnice se pacient pod ambulantním dohledem lékaře, jeho postižení může trvat až 6-8 měsíců. O prodloužení pracovní neschopnosti rozhoduje lékařská komise.

Pupeční

Po takové operaci mohou být stehy odstraněny po týdnu, postup je bezbolestný, ale nepohodlí bude stále cítit. Pro rychlé zotavení pacient nosí speciální podpůrný korzet. Jeho úkolem je udržovat oslabené břicho a pupek. Doba zotavení závisí na rychlosti hojení ran, v průměru je to 1,5 měsíce.

Krční

Den po takové operaci máte povoleno opatrně vstávat a chodit na krátké vzdálenosti. Budete muset nosit krční límec a jasně dodržovat předepsané ošetření. 6 týdnů po operaci můžete obnovit své obvyklé sporty. Do práce se můžete vrátit po 2 týdnech, ale nemůžete dělat těžkou fyzickou práci.

Faktory určující, kolik dní newsletter trvá

Někdy se stane, že před úplným zotavením mohou být vyžadovány dvě nebo dokonce tři operace, ošetřující lékař prodlouží nemocniční listinu na možnou dobu léčby. Maximální doba nemůže být jednoznačně stanovena, vše záleží na složitosti operace a míře zotavení konkrétního pacienta.

Délka pracovní neschopnosti zahrnuje celou dobu pobytu v nemocnici a maximálně 15 dnů ambulantní léčby. Pokud je vyžadováno další ošetření, je potřeba rozšířit list zdravotního postižení stanovena lékařskou komisí.

Průměrná doba pracovní neschopnosti se v takových případech v případě komplikací pohybuje od 20 do 45 dnů. Maximální doba trvání je až 1 rok, pokud k tomu existuje důvod a uzavření lékařské komise.

Jak se platí osvědčení o zdravotním postižení??

Na pracovní volno z důvodu nemoci spojené s operacemi kýly se připojí kód „01“. Otevřete ji na klinice nebo v nemocnici v místě ošetření, tam blízko. Při převodu z nemocnice (pokud tam byl otevřen BC) do ambulantní léčby je první list uzavřen a nový je otevřen (rozšíření) již na klinice v místě bydliště.

Pokud byl doklad o pracovní neschopnosti prodloužen, platba se provádí ve splátkách - za každý prodloužený list o pracovní neschopnosti nebo v jedné výši, pokud jsou všechny potvrzení o pracovní neschopnosti předloženy současně.

Pokud najdete chybu, vyberte část textu a stiskněte Ctrl + Enter.

Nemocná po operaci

Existují standardní termíny pro délku pracovní neschopnosti po operaci, které se používají v obecných případech, kdy neexistují žádné komplikace. Pooperační postižení je regulováno především lékařem, který monitoruje stav pacienta. Zaměstnavatel nemůže nijak ovlivnit délku pracovní neschopnosti, ale je povinen včas a plně platit za všechny dny nemoci..

Doba pracovní neschopnosti po operaci je určena legislativními normami a stavem zotavující se osoby. V případě potřeby je prodloužena o komisi av některých případech dokonce může vést k postižení.

Dočasné postižení

Pracující občané s nemocemi by se měli obrátit na zdravotnická zařízení za účelem získání kvalifikované pomoci. Lékař nejen stanoví diagnózu a předepíše odpovídající léčbu, ale také vydá pracovní neschopnost, což je pro pracující lidi nesmírně důležité. Vyplněný informační bulletin je základem pro ztrátu zaměstnání a získání peněžní náhrady za celou nemoc.

Při stanovování lhůt pro osvědčení o zdravotním postižení se lékař zaměřuje především na legislativní normy, které upravují možné trvání vydaného formuláře v závislosti na diagnóze. Při vydávání zpravodaje existuje několik pravidel, která nelze sdílet:

 1. Formulář může v nemocnici nebo na klinice vydat pouze místní lékař nebo ošetřující lékař.
 2. V případě ambulantní léčby je osvědčení o zdravotním postižení vydáno lékařem nejdéle 15 dní a zubním lékařem 10 dní.
 3. Délka hospitalizace je dána diagnózou..

Prodloužení maximálních povolených podmínek se provádí pouze v provizi.

Nemocná po operaci

Vydávání pracovní neschopnosti je upraveno spolkovým zákonem č. 255 ze dne 29. prosince 2006. Uvádí také dobu trvání v závislosti na nemoci. Ale s chirurgickým zásahem, zpravodaj není vydáván jeden, ale několik a jsou sestavovány v různých stádiích. Nejčastěji je jeho vydání následující:

 1. Pacient chodí na kliniku se stížnostmi. Je vydán primární hlasovací lístek po dobu nejvýše 15 dnů. Během přiděleného času je pozorován a poslán na operaci. Vydaný doklad uzavírá okresní lékař.
 2. Po přijetí do nemocnice se otevře nový formulář, který může vydat pouze ošetřující lékař. Veškerý čas strávený v nemocniční péči, který spočívá v přípravě na operaci, samotném zákroku a pooperačním období, je uveden na formuláři. Po propuštění z nemocnice se nemocnice uzavře.
 3. Další sledování zotavení opět provádí místní lékař, který vydává nové osvědčení o pracovní neschopnosti, a uzavírá jej pouze tehdy, je-li dáno povolení k opětovnému výkonu pracovních povinností..

Někdy první fáze chybí, zejména pokud operace není plánována, ale nouzová.

Papírování

Návrh hlasování je svěřen výhradně lékaři. Při léčbě v nemocnici se hlasovací lístky sestavují ve dvou termínech:

 1. Den zahájení je jeho objevem.
 2. Den udělení absolutoria se považuje za datum uzávěrky..

Mezitímní data se nezaznamenávají do samotného formuláře, ani není předem stanoveno konečné datum výpisu. Důvodem je skutečnost, že není možné předvídat průběh léčby předem. Každý chirurg toleruje chirurgický zákrok různými způsoby, a proto je načasování zotavení i zotavení velmi odlišné. Jak dlouho člověk leží v nemocnici, závisí jak na složitosti operace, tak na psychofyzickém stavu pacienta.

Nejprve zjistí, že nezbytná léčba byla dokončena a přinesla požadované výsledky, poté uzavře informační bulletin a pošle informace o něm klinice, kde je pacient registrován. Na základě vydaného dokumentu má okresní lékař právo vydat nového pacienta, který opustil nemocnici, což mu umožní zcela se zotavit. Tento formulář je omezen na 10 dní..

Doba trvání

Délka veškeré pracovní neschopnosti je ze zákona přísně omezena. Stanovená data jsou založena na lékařské praxi a analýze dříve provedených chirurgických zákroků..

Když je osoba přijata do nemocnice na chirurgický zákrok, je určen na standardní termín, který se skládá z:

 1. Předoperační období pro testování a přípravu k intervenci.
 2. Samotná operace.
 3. Pooperační segment.

První dva body mají víceméně naměřené trvání, ale po operaci může být čas pro zotavení přidělen odlišně. Jedním z hlavních ukazatelů pooperačního období je typ operace a jaké metody se provádějí. Takže břišní zásahy vyžadují více času na uzdravení než laparoskopie. A odstranění dodatku trvá méně času, než se zotaví, než výměna chlopně na srdci.

Minimum a maximum

V chirurgii jsou všechny chirurgické zákroky rozděleny do tří kategorií:

 1. Plíce. Po nich nemá dlouhodobé udržení pacienta v nemocnici smysl, obvykle druhý den pacient vstane z postele a po 3-5 dnech je propuštěn.
 2. Střední - operace vyžadující zotavení na měsíc.
 3. Těžké - jedná se o intervence, které vyžadují dlouhodobý pobyt v nemocničním lůžku a které poskytují kvalifikovanou pomoc při obnově tělesných funkcí..

U lehkých zásahů nepřekračují podmínky volebního lístku obvykle 15 dnů a jejich minimální doba je stanovena na pět dní. Průměrná závažnost je určena rozsahem od 15 do 30 dnů. Nejednoznačné trvání je přesně v poslední skupině. Obsahují:

 1. Apendicitida, která byla odstraněna během peritonitidové fáze.
 2. Poranění páteře.
 3. Srdeční choroba.
 4. Poranění lebky.
 5. Otevřené zlomeniny a uzavřené zlomeniny.
 6. Odstranění rakoviny.

V těchto případech je maximální doba trvání dána typem operace a celková doba přerušení práce může dosáhnout až jednoho roku.

Druh operace

Minimální a maximální délka pracovní neschopnosti přímo závisí na typu prováděné operace. Podívejme se na některé z nich:

 1. Jednoduché odstranění přílohy se hodí do intervalu 5-10 kalendářních dnů.
 2. Pokud je po odstranění apendicitidy nutné podstoupit léčbu antibiotiky, pak se doba prodlouží na 30 dní.
 3. Přítomnost komplikací nebo peritonitidy prodlužuje dobu strávenou v nemocnici a konečnou dobu trvání určuje ošetřující lékař.
 4. Odstranění dělohy vyžaduje další ošetření po dobu 20 až 45 dnů.
 5. Inguinální kýla také vyžaduje dlouhodobý pobyt v nemocničním lůžku - maximálně 1,5 měsíce.
 6. U vertebrální kýly trvá minimální ošetření 21 dní a maximálně 45 dní.
 7. Řezání žlučníku vyžaduje úplné obnovení síly a zdraví, které může trvat tři týdny až 1,5 měsíce.
 8. Chirurgický zásah na oční bulvy způsobuje rehabilitaci v intervalu od dvou týdnů do dvou měsíců.
 9. Kloubní chirurgie - jeden měsíc pooperační období. A při výměně až 6 měsíců a více.
 10. Srdeční chirurgie může trvat maximálně dva měsíce, v některých případech i více.
 11. Při operaci mozku je pacient v intenzivní péči až osm dní a poté je převezen do nemocnice, kde zůstává až 1,5 měsíce nebo déle.

Je také možné prodloužení maximální délky pobytu, avšak za zvláštních podmínek.

Je možné prodloužit pracovní neschopnost?

O tom, kolik vystavit osvědčení o pracovní neschopnosti v první fázi určuje ošetřující lékař. K tomu používá vyvinuté tabulky přípustných pooperačních limitů a zaměřuje se na stav pacienta.

Pokud není zdraví pacienta včas obnoveno nebo pokud onemocní infekčními chorobami, které komplikují jeho léčbu, pak doba trvání b / l.

Doktor to však nebude schopen udělat sám. V tomto případě se provádí lékařská prohlídka a konkláve lékařů dospěje k závěru o potřebě prodloužit maximální limity zdravotního postižení. Komise okamžitě stanoví konečnou dobu doplňkové léčby a pořadí pobytu - lůžkové nebo ambulantní. Pokud ani tentokrát nepomůže pacientovi zotavit se, stává se otázkou zjištění jeho postižení.

Nemocenskou dovolenou můžete prodloužit v jiném případě, a to po propuštění z nemocnice. Operovaný pacient konzultuje svého místního lékaře, který provádí vyšetření a prokazuje potřebu vydat bulletin pro zotavení a léčbu v ambulanci. V takovém případě můžete vydat osvědčení o pracovní neschopnosti maximálně 10 dnů.

Výše příspěvku

Zaměstnavatel nemůže odmítnout zaplatit zaměstnanci poskytnuté volební právo a navíc nemůže být během nemoci propuštěn nebo převeden na jiné zaměstnání. Hlasovací lístek předaný zaměstnavateli se vypočítá na základě několika ukazatelů:

 1. Obecný termín nemoci, který se zvažuje pouze na základě skutečnosti ode dne otevření do dne přijetí do práce.
 2. Nasbíráno do doby výpočtu délky pojištění.
 3. Průměrný příjem zaměstnance, který se vypočítá z celkové mzdy za posledních 24 měsíců.

Délka doby pojištění určuje procento naběhlého požitku. Na území Ruské federace se vztahují tyto úrokové sazby:

 1. 60% - pro ty, kteří právě zahájili svou kariéru a nashromáždili ne více než pět let zkušeností.
 2. 80% - pokud je pět let již pozadu, ale osm let dosud nebylo nashromážděno.
 3. 100% těm, kteří společně mají více než osm pojistných let.

Všechny výpočty se zapisují do hlasování a podléhají ověření ze strany fondu sociálního pojištění..

Platební příkaz

Když zaměstnanec přijde po dlouhé nemoci na pracoviště, musí předložit doklad, který odůvodňuje jeho nepřítomnost, v tomto případě pracovní neschopnost. Před provedením výpočtu samotného příspěvku se zaměstnavatel musí ujistit, že je dokument vypracován, správně. Za tímto účelem se údaje zkoumají a ověřují podle stanovených pravidel. Je nezbytné zajistit, aby dlouhodobé hlasovací lístky obsahovaly podpis MSEC, a nikoli pouze ošetřujícího lékaře. Pokud se zjistí nesrovnalosti a chyby, musí zaměstnanec kontaktovat zdravotnické zařízení, aby je vyřešilo, a teprve poté dojde k nárůstu a výplatě..

Listy se zdravotním postižením se obecně platí takto:

 1. První tři dny se počítají z prostředků organizace.
 2. Počínaje čtvrtým dnem budou náklady na vyrovnání nést FSS.

Přesto jsou všechny výpočty a platby prováděny současně.

Zákon stanovil načasování plateb hlasovacích lístků. Pro výpočet výše příspěvku se přidělí deset dnů od okamžiku, kdy je formulář převeden na zaměstnavatele. Poté je kompenzace převedena na účet příjemce. Zaměstnavatel však není povinen jej neprodleně provést, ale musí jej přidat k dalším převodům, které budou brzy provedeny. Den dalších plateb se rozumí - plat nebo záloha..

Pokud vynecháte doručení nemocničního formuláře zaměstnavateli, musíte se obrátit přímo na FSS, kde bude učiněno rozhodnutí o potřebě platby nebo jejich odmítnutí..

Délka pracovní neschopnosti závisí na nemoci a rychlosti zotavení pacienta. Jak se vyplácí pracovní neschopnost po operaci? V tomto případě zvažte specifika návrhu osvědčení o zdravotním postižení.

Od prvního dne pobytu v nemocnici se pacientovi otevírá nemocenská dovolená, která je platná do dne propuštění. Poté pacient jde na kliniku a rozšiřuje seznam nemocných o rehabilitační období. Načasování rehabilitace může být velmi odlišné. Postup pro vydávání osvědčení o zdravotním postižení byl schválen vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje č. 624n ze dne 29. června 2011 a zákonem č. 255-FZ).

V lékařské praxi jsou všechny typy operací klasifikovány podle závažnosti. Závisí to na době, kterou člověk potřebuje k rehabilitaci, a tedy na délce pracovní neschopnosti.

Snadné ovládání

Tyto operace jsou považovány za lehké, pokud pacient pro rehabilitaci nepotřebuje mnoho dní. Následující den může člověk vstát sám a po 3 až 5 dnech může být propuštěn domů. Pokud však zaměstnanec ještě není připraven k práci, ošetřující lékař napíše nemocenskou dovolenou až na 15 dní. Pacient musí navštívit procedury a vyšetření ve zdravotnickém zařízení.

Osoba může začít pracovat 16. den. Stav pacientů po operaci se však může lišit. Záleží na lidské imunitě. Někdy se objevují komplikace, které vyžadují prodloužení délky pobytu v nemocnici. Poté je operace klasifikována jako mírný postup a doba rehabilitace je zvýšena na 30 dní. V tomto případě určuje dobu pracovní neschopnosti po operaci s komplikacemi lékař samostatně nebo společně s hlavou.

Těžké operace

Vážná operace je závažnější zásah do lidského těla, když pacient vyžaduje další péči a lékařský dohled. Proces rehabilitace může trvat několik měsíců.

Tyto postupy zahrnují:

 • komplexní zlomeniny;
 • zranění hlavy;
 • hluboké rány přijaté na pracovišti nebo v důsledku nehody;
 • srdeční chirurgie nebo jiné orgány;
 • spinální chirurgie;
 • komplexní apendicitida (peritonitida).

Speciální případy

Někdy se okolnosti vyvinou takovým způsobem, že pro úplné uzdravení nestačí osoba na jednu operaci. Dokud není dosaženo požadovaného výsledku, mohou být 2-3 nebo více. V takových situacích se čerpá pracovní neschopnost na dobu do doby, než pacient znovu získá sílu. Podmínky určuje ošetřující lékař samostatně nebo po dohodě s vedoucím oddělení / nemocnice. Existují situace, kdy komise rozhodne o prodloužení pracovní neschopnosti po operaci. Může být sbírána 4-6 měsíců po operaci, kdy pacient nemá pozitivní dynamiku a vyvstává otázka postižení. Různí odborníci vyšetřují pacienta a rozhodují, jaké by mělo být trvání pracovní neschopnosti po operaci s komplikacemi a zda převést pacienta do skupiny.

Mnoho operací vyžaduje nejen lůžkové ošetření, ale také přesun pacienta do sanatoria. Takové ošetření netrvá déle než 24 dnů. Právě v tomto období lékař léčebny prodlužuje nemocenskou dovolenou. V den odeslání je dokument uzavřen. Pokud je nutné prodloužit dobu rehabilitace, musí pacient kontaktovat kliniku v místě bydliště, kde může být ze zdravotních důvodů nemocnice prodloužena.

Plastická chirurgie

Plastická chirurgie dnes není neobvyklá. Někdo dělá tento postup z estetických důvodů, někdo ukáže plastu lékaři kvůli problémům, které narušují celý život a práci.

Pokud občan vyhledá pomoc plastického chirurga pouze za účelem zlepšení jeho vzhledu, bude vydání osvědčení o zdravotním postižení zamítnuto.

Další věc je, když je plastická chirurgie nutná ke zlepšení zdraví a celkového stavu člověka. Například v případě problémů s dýcháním je nutná korekce septa v nose nebo plastická chirurgie úst v případě potíží s jídlem.

Pokud je operace složitá a provádí se v nemocnici, je na této klinice vydána nemocenská dovolená po plastické operaci. Formulář je vyplněn první den přijetí pacienta a zavře se v den propuštění. Taková pracovní neschopnost se vyplácí, jako každá jiná forma osvědčení o zdravotním postižení po operaci.

V případě plastické chirurgie bez pobytu v nemocnici vydá lékař osvědčení o poskytování služeb a může doporučit žádost o nemocenskou dovolenou místnímu terapeutovi. Doktor kliniky však po estetické plastické chirurgii nevyžaduje čerpání pracovní neschopnosti, protože to nepovažuje za případ pojištění.

Chirurg může vydat pouze dokument kliniky nebo nemocnice, který je k tomu oprávněn. Proto ani ústavní léčba na klinice, která nemá státní akreditaci, nedává pacientovi právo na zákonnou nemocenskou dovolenou.

Nemocenská

Pobyt zaměstnance na pracovní neschopnosti je vždy hrazen, pokud je zaměstnanec registrován na základě pracovní smlouvy a pojistné je mu vypláceno ve fondu sociálního pojištění.

Výše plateb závisí na:

 • pracovní neschopnost;
 • zkušenosti s pojištění zaměstnanců;
 • průměrná mzda za předchozí 2 roky práce před pojistnou událostí.

Pokud byl provoz a rehabilitace úspěšný, ve standardní lhůtě (15 dnů) se uzavřené osvědčení o pracovní neschopnosti převede na zaměstnavatele. Účetnictví musí vzniknout do 10 dnů.

V tomto případě je nemocenská dovolená placena ve splátkách, protože osvědčení o zdravotním postižení obsahuje pouze několik řádků k vyplnění. Termín je dále rozšířen na dalším listu. Může existovat několik takových forem. K zaplacení můžete převést každý uzavřený formulář nebo vše ihned po uzavření seznamu nemocných.

Po dlouhou dobu zotavení (více než 6 měsíců) nezdržujte pracovní neschopnost, aby to zaměstnavatel nepovažoval za nepřítomnost a neodmítl platit.

Nemocnice po operaci může být opožděna. Zaměstnavatel by to měl klidně využít a dát zaměstnanci příležitost k úplnému uzdravení. A v případě, že se zaměstnanec rozhodl podstoupit plastickou operaci bez lékařských indikací, je lepší mu nabídnout dovolenou na vlastní náklady, protože za takovou nemocenskou dovolenou nemusíte platit.

Nemocný pracovník se ne vždy rychle zotavuje. Jsou chvíle, kdy je potřeba chirurgický zákrok. A pak může být nemocenská dovolená odložena. A jak moc? A na čem závisí její trvání? Jak vypočítat nemocenskou dovolenou? Pojďme na to společně.

Kdo určuje dobu pracovní neschopnosti po operaci

Podle platných právních předpisů v Rusku může být osvědčení o pracovní neschopnosti vydáno pouze na určité časové období s omezením. A daleko od kteréhokoli zdravotnického pracovníka si může vzít volno pro nemoc.

Osvědčení o zdravotním postižení tedy nelze získat:

 • na stanici, kde je krev transfuována;
 • sanitní pracovník.

Nemocnici po operaci by měl, jako ve všech případech, předepsat ošetřující lékař. Jeho trvání je také určeno lékařem..

Pokud chcete vědět, jak vyřešit váš konkrétní problém v roce 2019, kontaktujte nás prostřednictvím online konzultantského formuláře nebo volejte:

Maximální a minimální nemocenská dovolená

Podle svědectví lékařů může být zaměstnanec v tomto ohledu provozován a zůstat v nemocnici. Po operaci potřebuje zaměstnanec nějaký čas na zotavení a rehabilitaci.

Po nějaké operaci je pacient propuštěn domů. Poté pokračuje v léčbě na své klinice, ke které je přidělen. A co maximální doba pracovní neschopnosti říká legislativa?

Zákon č. 255-FZ stanoví, že pacientovi bude vydáno potvrzení o pracovní neschopnosti po celou dobu jeho pobytu v nemocnici. Vydává ho ošetřující lékař. Otevírá nemocnici do data, kdy byl pacient přijat do nemocnice, a uzavírá do data propuštění. Následně musí být předložena nemocnici v místě bydliště, kde bude pacient nějakou dobu sledován.

Právní úprava umožňuje prodloužení pracovní neschopnosti o dalších 10 dní poté, co byl pacient propuštěn z nemocnice. Délka pracovní neschopnosti po operaci je tedy 10 dní.

Lékařská komise má pravomoc prodloužit nemocenskou dovolenou po operaci až na 10 měsíců, ale během nemoci musí být pozitivní trend.

Pokud chcete vědět, jak vyřešit váš konkrétní problém, kontaktujte prosím prostřednictvím online poradenského formuláře nebo volejte:

Pokud pacient podstoupil komplexní operaci, která vyžaduje dlouhou rehabilitaci, lze nemocenskou dovolenou prodloužit na 1 rok.

Doba platnosti osvědčení o zdravotním postižení po operaci od okamžiku propuštění z nemocnice tedy může dosáhnout jednoho roku.

Ale je tu jedna zvláštnost - pacient bude muset do zdravotnického zařízení, kde se operace provádí, každých 15 dní, takže jeho ošetřující lékař provede vyšetření a potvrdí potřebu takové dlouhé nemocnice.

Po těžkých operacích je pacient po těžké operaci nejčastěji odeslán do specializovaného sanatoria pro následnou péči. V tomto případě může sanatorium prodloužit nemocenskou dovolenou o dalších 24 dní.

Pokud se pacient po operaci nezlepší dlouho, pak by měl být předložen k lékařskému a sociálnímu vyšetření, aby se vyřešila otázka možnosti přiřazení zdravotně postižené skupiny tomuto pacientovi..

Na toto vyšetření je možné obrátit nemocného pracovníka, pokud ve výsledcích léčby do šesti měsíců po operaci nedochází k pozitivní dynamice.

Pokud byla operace provedena v jiném městě, pak nemocenská dovolená zohledňuje čas strávený na cestě zpět.

Trvání pracovní neschopnosti pro různé operace

Důvod provozuTrvání, dnyFunkce
Odstranění dělohy20-45
Operace srdce30-70Je možné jmenování ITU
Na konečníku18 - 40
Na páteři30-120Je možné jmenování ITU
Při odstraňování kýly21-45Závisí na umístění kýly
Operace oka7-60

Počet dnů nemoci, jak je uvedeno výše, určuje ošetřující lékař. Jeho načasování se může lišit od závažnosti operace. Dny, které jsou uvedeny v naší tabulce, zdaleka nejsou kompletní.

Zde jsou opět přibližná data. Další ošetření a zotavení po operaci je na uvážení ošetřujícího lékaře a lékařského a sociálního vyšetření. (ITU)

Jste nemocní na dovolené? Chcete získat nemocenskou dovolenou? Přečtěte si, jak to napravit.

V našem článku najdete kompetentní rady a informace, které potřebujete pro výpočet mateřství.

Nemocnice vypršela. Co dělat?

Zákon nestanoví konkrétní termín pro pracovní neschopnost - se zaměstnancem bude zacházeno až do okamžiku úplného uzdravení nebo do jmenování skupiny zdravotně postižených..

Po uplynutí této doby musí být pacient poslán na ITU (lékařské a sociální vyšetření).

U osob, pro které není zdravotně postižené prokázáno, se nemocenská dovolená prodlužuje až do okamžiku úplného zotavení pracovní kapacity nebo do okamžiku, kdy bude ITU znovu postoupena..

Je-li doba léčby pacienta v nemocnici delší než celkem 30 kalendářních dnů, musí být ve sloupci „Podpis lékaře“ uveden podpis předsedy lékařské komise a ošetřujícího lékaře. Je-li doba pobytu v nemocnici kratší než 30 dnů podle kalendáře, postačuje v tomto případě pouze podpis ošetřujícího lékaře.

Nebo položte právníkovi otázku na webu. Je to rychlé a bezplatné.!