Co je genotyp hepatitidy C a co je nejnebezpečnější?

Virus hepatitidy C (HCV) není nebezpečný pouze se skrytými příznaky. Patologie může roky zničit játra člověka, aniž by způsobila významné klinické projevy. Na základě rozdílů v pořadí zbytků aminokyselin odborníci identifikují několik variant virového patogenu.

Genotypy hepatitidy C se liší příznaky, rychlostí progrese nekrotických lézí jater a pravděpodobností komplikací. Je to genotyp, který je základním faktorem při výběru účinné terapie.

V lékařské literatuře se pravidelně objevují informace o objevení nového typu virové infekce. V důsledku toho se údaje o tom, kolik genotypů hepatitidy C liší. Někteří odborníci volají číslo 11 (kromě kvazi-typů). Praktikující hepatologové se však řídí doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO), podle nichž identifikují 6 genotypů viru HCV.

Molekulární diagnostické metody umožňují s vysokou přesností studovat strukturu patogenu nalezeného v krevní plazmě nebo biopsii jaterní tkáně pacienta. Odborníci tak mohou určit typ patogenu s vysokou přesností a na základě získaných výsledků lékař předepíše vhodnou terapii.

Co je genotyp a jak jej určit?

Aby vysvětlili princip separace HCV na genotypy a jak se jeden druh patogenu liší od jiného, ​​lékaři porovnávají strukturu viru s řetězcem. Sada řetězových článků je stejná bez ohledu na typ patogenu, ale pořadí jejich uspořádání je jiné. Podobné skupiny jsou seskupeny do typů a uvnitř nich je několik podtypů, které se od sebe liší jen nepatrně.

Otázka, jak zjistit, který genotyp viru je v pacientovi, je vhodné vyřešit až po potvrzení diagnózy. Podobná studie se provádí za použití molekulárních technik zavedením polymerázové řetězové reakce. Stanovení různých HCV se často provádí ve spojení s kvantitativním hodnocením virémie. Pro analýzu by měl pacient darovat krev ze žíly, termín dokončení je až 5 dní.

Mnoho pacientů se zajímá o otázku, zda se genotyp během léčby mění. Odpověď je jednoznačná: struktura viru se nezmění, proto u hepatitidy C stačí určit typ onemocnění jednou před léčbou. Rezistence na léčbu není vysvětlena mutací patogenu po infekci, ale individuální charakteristikou pacienta.

Po darování krve k určení genotypu a získání výsledků může lékař orientovat pacienta v následujících otázkách:

 • riziko komplikací;
 • předpokládaná účinnost terapie (na základě klinických hodnocení);
 • trvání léčby;
 • pravděpodobnost extrahepatických projevů choroby.

Terapie různých genotypů je jiná. Vícekomponentní léčiva byla vyvinuta pro druhy HCV, které je obtížné léčit. Ale pokud nedojde ke zlepšení při užívání antivirových léčiv, opakování testu HCV a dalších diagnostických testů se opakuje pro objasnění diagnózy a vyloučení dalších faktorů, které negativně ovlivňují účinnost léčby..

Druhy genotypů

HCV genotypy

Genotypy virové hepatitidy C se liší v územní prevalenci. Statistiky diagnostikovaných odrůd patologie jsou uvedeny v tabulce.

Názvy zemí a / nebo kontinentůNejčastěji diagnostikované typy HCV (v sestupném pořadí prevalence)
Ruská federace a země bývalého SSSR, sousední země (Polsko, Česká republika, Bulharsko)
 • 1
 • 3
Země Evropské unie
 • 1
 • 3
 • 2
 • 4
Asie
 • 1
 • 6
 • 2
 • 3
Kanada a USA
 • 1
 • 3
 • 2
Jihoamerické země
 • 1
 • 3
Indie, Irák, Írán, Pákistán a blízká území
 • 3
 • 1
 • 2
 • 4
Africký kontinentGenotypy HCV se vyskytují od 1 do 6, jejich prevalence závisí na konkrétní části kontinentu. Například v Alžírsku, Egyptě, Libyi a Maroku jsou častěji diagnostikovány 4, 3 a 1 druhy. V zemích západního pobřeží - 1, 4 a 2 genotypy. Ve střední části - hlavně 4, méně často - 1. Na východě a jihu kontinentu se vyskytují všechny typy HCV.
Austrálie
 • 1
 • 3

Statistiky prevalence konkrétního genotypu se však mění v důsledku nepřátelství, neustálých migračních pohybů populace a aktivního rozvoje exotického cestovního ruchu. Se stále stejnými faktory je spojováno stále více infikovaných lidí. Pokud v Evropě, USA, Kanadě a Rusku bylo možné dosáhnout kontroly nad incidencí (včasná diagnóza, vhodná informační politika), je populace zemí s nerozvinutou medicínou (například v Africe) nositelem zdrojů šíření choroby..

Ve většině domácích lékařských publikací věnovaných problému HCV neexistují prakticky žádné informace, jaký je rozdíl mezi 5 a 6 genotypy patogenu. Tyto druhy infekce jsou diagnostikovány velmi zřídka a pouze v Africe a Asii..

Genotypy 1b a 1a

První typ hepatitidy C je charakterizován přítomností tří podtypů, ale obvykle je diagnostikován jeden ze dvou - 1a nebo genotyp 1b (b).

Charakteristické rysy druhu jsou:

 • vysoká prevalence zjištěná po celém světě je diagnostikována v Rusku s četností 58–61% všech infekcí;
 • převážně chronický průběh (pravděpodobnost takového výsledku přesahuje 80%), zatímco akutní fáze obvykle prochází rychle, bez klinických příznaků;
 • vysoká pravděpodobnost recidivy.

První typ HCV je rezistentní i na moderní antivirová léčiva. Ve srovnání s jinými patologickými genotypy je méně často zaznamenána rychlejší virologická odpověď (laboratorní nedetekovatelné koncentrace po 4 týdnech léčby). U této formy hepatitidy C doktoři předpovídají maximální pravděpodobnost zotavení pouze v počátečních stádiích infekce až 3–4 roky od okamžiku infekce..

Typ 2

HCV typ 2 je rozdělen do tří podskupin - a, b a c. Druhý genotyp je relativně vzácný. Na území Ruské federace a sousedních zemí není prakticky diagnostikována.

Tyto vlastnosti jsou charakteristické:

 • pravděpodobnost nezávislého vymizení infekce (eradikace patogenu je možná pod vlivem imunity bez dalších léků);
 • nízká pravděpodobnost komplikací;
 • reaktivace infekce se zaznamenává v ojedinělých případech;
 • pomalý postup.

Genotyp 2 dobře reaguje na moderní léčebné metody. Navíc je infekce poměrně snadno léčena podle zastaralých schémat, která zahrnují použití kombinace interferonů a ribavirinu. V lékařské literatuře jsou však popsány případy kombinace druhé rozmanitosti patologie s jinými HCV genotypy a hepatitidou B, což negativně ovlivňuje prognózu terapie.

Genotyp hepatitidy C 3

V Rusku je genotyp 3 hepatitidy C druhý nejčastější po první odrůdě. Existují dva typy: a a b.

Třetí genotyp je jiný:

 1. Vysoká pravděpodobnost vzniku komplikací. Po analýze randomizovaných klinických studií bylo zjištěno, že těžká cirhóza a hepatocelulární rakovina jsou pozorovány o 5–8% častěji u pacientů s třetím genotypem.
 2. Rychlejší načasování patogenních změn v játrech. Počáteční stádium cirhózy je v průměru diagnostikováno o 3-5 let dříve než u genotypu 1.
 3. Převážně hematogenní. Toto onemocnění se často objevuje u lidí se závislostí na injekčním užívání drog..
 4. Věková skupina. To znamená, že patologie je obvykle detekována u lidí v aktivním produktivním věku - 25–35 let.

Termín, kolik pacientů s podobnou patologií žije, přímo závisí na okamžiku diagnózy. Obecně platí, že genotyp 3 dobře reaguje na léčbu za předpokladu, že jsou použity moderní cílené látky. Pokud je však nemoc detekována v pozdějších stádiích, kdy se změny ve struktuře jater stanou nevratnými, šance na úplné uzdravení jsou malé. Kromě toho je tento typ HCV nebezpečný pro maligní degeneraci orgánových buněk. Rakovina jater je považována za jednu z nejzávažnějších forem onkologie. Počet pacientů, kteří překročili pětiletou hranici přežití, nepřesahuje 4–6%.

Odrůdy 4, 5, 6

Genotyp 4, jakož i 5, 6 odrůd HCV jsou diagnostikovány nejméně často. Ve většině domácích laboratoří není definice takových typů virů dokonce uvedena. Studie o těchto skupinách hepatitidy C je předepsána pouze s negativním výsledkem pro stanovení typu 1-3. Vzhledem k nízké prevalenci nejsou takové varianty patologie dostatečně studovány..

Je prokázáno, že se vyznačují:

 • většinou akutní průběh;
 • vysoká pravděpodobnost účinné imunitní reakce a samoléčení;
 • dlouhý latentní průběh bez změny parametrů virémie nahoru;
 • nízké riziko komplikací (případy rakoviny jater u pacientů se 4, 5 nebo 6 typy nejsou prakticky zaregistrovány).

Čtvrtý genotyp je rozdělen do 10 kvazi-typů. Pokud jde o pátou a šestou, je dosud známa pouze jedna podskupina - a. Terapie těchto typů HCV není obtížná. Postačí poměrně běžný průběh pangenotypických antivirových látek. Pravděpodobnost komplikací průběhu infekce se však zvyšuje, pokud k infekci došlo již na pozadí poškození jaterní tkáně.

Smíšené typy

Smíšené genotypy HCV neexistují. V některých případech je diagnostikován kombinovaný podtyp. To se stane, pokud je podle výsledků genotypizace jednoznačně stanovena různá patologie, ale je obtížné určit podtyp (potom záznam na kartě pacienta vypadá například následujícím způsobem - genotyp 3ab). Je velmi vzácné infikovat jinou skupinu HCV na pozadí infekce již přítomné v těle. Tito pacienti jsou zpravidla předepisováni dlouhými cykly pan-genotypových antivirových léků..

Genotypizace - analýza genotypu hepatitidy C.

Na genotyp hepatitidy C můžete být testováni téměř v jakékoli soukromé laboratoři. Studie se provádí polymerázovou řetězovou reakcí. Technika studie je následující: vzorky patogenní RNA nalezené v krevní plazmě jsou porovnány s izoláty genotypu a poté subtypy.

Indikace pro genotypizaci jsou:

 • přítomnost imunoglobulinů třídy M nebo G;
 • pozitivní výsledek kvalitní PCR;
 • stanoveno pomocí kvantitativní virémie PCR.

Po potvrzení diagnózy, ale před terapií, je nutné darovat krev na genotypizaci.

V některých případech je nutné přezkoušení. To:

 • zachování předchozí úrovně virémie, zvýšení virologického zatížení na pozadí používání antivirových léčiv;
 • pozitivní výsledky PCR po ukončení léčby bez ohledu na to,.

Pokud během standardní studie není možné určit typ patologie, provede se rozšířená genotypizace viru. Taková analýza zahrnuje diagnostiku nejen tří nejběžnějších typů, ale také identifikaci 4, 5 nebo 6 odrůd. Tento test je také ukázán, pokud se očekává infekce v zemích, kde se vyskytují vzácnější typy patologie..

Způsob, jak určit genotyp analýzou, je jednoduchý. Doba trvání studie je od 3 do 5 dnů. Pacient dostane formu s výsledky testu, která ukazuje přesný typ a podtyp patologie. S výsledky analýzy je třeba se poradit s lékařem, aby předepsal průběh léčby.

Jaký je nejnebezpečnější genotyp

Spolu s otázkou, jaké typy HCV jsou, ještě před obdržením výsledků všech diagnostických testů, zajímá pacient, který genotyp hepatitidy C je nejnebezpečnější. Pokud analyzujeme údaje z klinických studií, je nežádoucí výsledek častěji zaznamenán u řady patologií 1b.

Právě tato skupina infekce je obvykle diagnostikována ve stadiu ireverzibilní nekrózy hepatocytů a proliferace pojivové tkáně v jaterním parenchymu. Vzhledem k tendenci k relapsu a rezistenci lékaři často předepisují moderní léky, které obsahují 2 nebo 3 antivirové složky v pevné kombinaci.

Ale vzhledem k patogenezi HCV mohou u některých pacientů i relativně mírné infekce způsobit vážné komplikace. Pravděpodobnost úspěšné terapie je významně snížena při HIV infekci a dalších závažných systémových onemocněních. Také výsledek léčby a riziko komplikací do značné míry závisí na stravě, připravenosti pacienta vzdát se špatných návyků a pití.

Které typy mají nejpříznivější prognózu?

Druhý typ virové infekce je snadnější léčit, v Rusku však není prakticky diagnostikován. Proto obvykle, když jsou dotázáni, který genotyp hepatitidy C je nejlépe léčen, nazývají domácí infekční onemocnění třetí typ. Ačkoli je tato skupina patologie častěji doprovázena různými druhy komplikací, je vysoce pravděpodobné, že pacient bude zcela vyléčen, pokud bude diagnostikován včas.

Třetí podtyp nemoci není nejjednodušší, ale s použitím moderních antivirových látek je možné se zotavit bez výrazného dopadu na délku života pacienta. Pro snížení pravděpodobnosti závažného průběhu patologie je nutné dodržovat všechna doporučení lékaře, jasně dodržovat dietu předepsanou lékařem.

Po zotavení byste měli pokračovat v užívání léků s hepatoprotektivní aktivitou. Rovněž jsou zachována pravidla týkající se stravy a odmítnutí alkoholu..

Infekce HCV není doprovázena tvorbou specifické imunity. Přenesená nemoc tedy nevylučuje nutnost dodržovat v budoucnu všechna preventivní opatření.

Režim léčby HCV

Dříve byla terapie HCV bez ohledu na typ prováděna kombinací interferonu a ribavirinu. Taková léčba často způsobovala nežádoucí účinky. Navíc se jejich závažnost často stala důvodem pro opuštění terapeutického režimu. Následně se změnila doporučení týkající se lékové terapie. Místo interferonů se standardní dobou účinku začali lékaři předepisovat častěji prodloužené formy, které bylo třeba injikovat pouze jednou za 7 dní.

V současné době byl však seznam léčiv používaných pro různé genotypy rozšířen o přímo působící antivirová léčiva.

Základní principy léčby infekce v závislosti na odrůdě jsou uvedeny v tabulce:

Typ patologieDoporučené ošetření
La a 1b
 • Zepatir (grazoprevir + elbasvir), 12 nebo 16 týdnů s ribavirinem
 • Maviret (glecaprevir + pibrentasvir), 8 týdnů
 • ledipasvir + sofosbuvir, 12 týdnů
 • sofosbuvir + velpatasvir, 12 týdnů
 • Vikeira Pak (dasabuvir, ritonavir, paritaprevir, ombitasvir), 12 týdnů
 • daclatasvir + sofosbuvir, 12 týdnů
2, 3a, 3b
 • Maviret, 8 nebo 12 týdnů v závislosti na přítomnosti cirhózy
 • sofosbuvir + velpatasvir, 12 týdnů
 • sofosbuvir + daclatasvir, 8 nebo 24 týdnů (proti cirhóze)
4
 • Maviret, 8 nebo 12 týdnů
 • Zepatir, 12 týdnů
 • sofosbuvir + velpatasvir, 12 týdnů
 • sofosbuvir + ledipasvir, 12 týdnů
5
 • Vikeira Pak, 24 týdnů
 • s cirhózou: sofosbuvir + prodloužený interferon + ribavirin, 12 týdnů
6
 • Vikeira Pak + Ribavirin, 12 týdnů
 • proti cirhóze je sofosbuvir předepisován v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem po dobu 12 týdnů

Určení genotypu je klíčem k objasnění další taktiky léčby hepatitidy C. Avšak bez ohledu na typ patologie závisí konečný výsledek léčby do velké míry na pacientovi. Antivirové léky nestačí. Nezapomeňte dodržovat dietu č. 5, úplné odmítnutí alkoholu a špatné návyky.

Genotypy hepatitidy C

Genotypy hepatitidy C jsou poměrně velké množství odrůd původce podobné nemoci, které jsou klasifikovány podle varianty jejich struktury. Genotypem se rozumí součet všech genů kódujících dědičné rysy. V současné době je známo jedenáct genotypů HCV. Pro klinickou diagnózu záleží pouze na pěti: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a.

Numerické označení je variantou genetického typu viru HCV a index písmen je poddruh.

Nebezpečí tohoto nebo genotypu hepatitidy C spočívá v tom, že neustále mutují a mění se. To výrazně ovlivňuje design terapie a prognózu onemocnění..

Obecná informace

Prevalence konkrétního genotypu se bude lišit v závislosti na tom, kde pacient žije a jeho věkové kategorii - u dětí a dospělých se převládající genotyp může lišit. Porovnání konkrétní odrůdy patogenu podle nejnovějších údajů:

 • genotyp 1 hepatitidy C - frekvence diagnostiky každoročně klesá;
 • genotyp 2 hepatitidy C - prevalence této kategorie se postupně zvyšuje;
 • hepatitida C genotyp 3 - v porovnání s jinými známými genotypy se frekvence výskytu v posledních letech nemění.

První verze genetického typu viru HCV je považována za nejnebezpečnější, která se vyznačuje tím, že i při včasném zahájení léčby se jen polovině z celkového počtu pacientů podaří úplně zotavit. V tomto případě může léčba drogy trvat jeden rok.

Současně druhá a třetí možnost nejlépe reagují na terapii, protože když jsou detekovány, dojde k úplnému zotavení v 80% případů a trvání léčby nepřesáhne šest měsíců..

Kromě toho bude dávkování léků záviset na genotypu patogenu, který osobu infikoval..

Postup pro stanovení toho nebo onoho genetického typu viru HCV se nazývá genotypizace a hlavní technikou je PCR nebo polymerázová řetězová reakce. Detekuje se současně s kvantitativním indikátorem původce onemocnění, který se nazývá virová zátěž..

Genotypizace se provádí bezprostředně před jmenováním léků s antivirovým účinkem a stanoví několik cílů:

 • stanovení potřeby předepsat jakoukoli léčbu pacientovi;
 • posouzení prognózy průběhu hepatitidy C individuálně pro každého pacienta;
 • plánování terapie, které zahrnuje trvání kurzu, skupinu nejúčinnějších léků a jejich denní normu;
 • předpověď úspěšnosti léčby;
 • poskytování informací o potřebě instrumentálního diagnostického postupu, jako je biopsie postiženého orgánu.

Existuje několik výsledků genotypizace:

 • „Byla detekována virová RNA, subtyp 1, 2, 3a atd.“ - to znamená, že patogen byl detekován v krvi pacienta a jeho genotyp byl přesně stanoven;
 • „Zjištěna virová RNA“ znamená, že byl detekován pouze patogen a její RNA nebyla z jakéhokoli důvodu zadána;
 • „Nezjištěno“ - znamená, že v krvi není pro takovou studii dostatek virové RNA.

Je třeba poznamenat, že v případě porušení standardů skladování krve může být výsledek nepravdivý.

Kromě toho lékaři zjistili, že přenos viru hepatitidy C může naznačovat konkrétní genotyp. Například genotyp 1b je nejtypičtější pro pacienty, jejichž infekce nastala transfuzí krevních produktů. Při injekčním užívání drog však převažuje typ 3a.

Hlavní genotypy jsou následující:

 • 1b - vyskytuje se u poloviny lidí s podobnou diagnózou;
 • 3a - je stanoveno u každého pátého pacienta;
 • 1a - diagnostikováno jednou v deseti případech;
 • 2 - tvoří dvacetinu z celkového počtu;
 • ostatní jsou atypické případy.

Charakterizace genotypu 1b

Jedním z nejčastějších genotypů hepatitidy C je 1b. Ve srovnání s jinými odrůdami původce takové choroby má několik charakteristických rysů:

 • ve velké většině případů je diagnostikována u jedinců infikovaných parenterální cestou hepatitidy typu C;
 • vysoká odolnost vůči lékům;
 • nejvyšší riziko recidivy;
 • symptomy jsou založeny na symptomech, jako je kauzální slabost, silné závratě, chronická únava a ospalost;
 • hlavní predispoziční faktor ovlivňující tvorbu hepatocelulárního karcinomu - nejnebezpečnější komplikace ignorování hepatitidy C.

K úplnému odstranění této hepatitidy se u pacientů užívají následující léky:

 • Peginterferon;
 • "Telaprevir";
 • "Ribavirin";
 • "Boceprevira";
 • inhibitory proteázy.

Léčba genotypu 1b hepatitidy C je poměrně zdlouhavý a složitý proces, který se může lišit od jednoho do několika let. Ale s včasným zahájením terapie může být remise dosaženo v 90% případů.

Charakteristické rysy genotypu 2

Ve srovnání s jinými virovými druhy má mnohem nižší frekvenci šíření. Mezi jeho charakteristické rysy patří:

 • dobrá odpověď na antivirovou terapii;
 • nízká míra recidivy;
 • menší možnost vzniku onkologického procesu v játrech.

Léčba genotypu 2 hepatitidy C může být prováděna doma i v nemocnici. Trvání užívání antivirotik není delší než šest měsíců. Ošetřující lékař může navíc předepsat použití hepatoprotektorů, choleretik a vitamínových komplexů.

Kromě toho je nutné dodržovat dietní terapii, konkrétně dietní tabulku číslo 5 a zcela opustit závislost.

Genotyp 3 rozdíly

Třetí genotyp viru hepatitidy C je nejčastější na světě. Ve většině případů se vyskytuje subtyp 3a.

Tento typ viru má také několik výrazných aspektů:

 • převládá ve věkové kategorii do třiceti let;
 • vede k rychlejšímu rozvoji cirhózy;
 • velmi často v asi 70% případů způsobuje tvorbu steatózy jater;
 • vysoké riziko vzniku maligního nádoru tohoto orgánu.

Léčebný režim pro genotyp 3a hepatitidy C zahrnuje Interferon a Ribavirin. Inhibitory proteázy nejsou pacientům předepisovány. Délka léčby je přibližně šest měsíců. Je třeba poznamenat, že v případě chronické infekce, jejíž trvání trvá déle než pět let, lze hepatitidu způsobenou virem genotypu 3 léčit v krátké době. Důvodem je skutečnost, že v těle pacientů se začnou vytvářet jejich vlastní ochranné protilátky..

V případech detekce 2. a 3. genetického typu viru HCV je prognóza příznivá.

Stanovení genotypu původce hepatitidy C je považováno za důležité diagnostické opatření, které umožňuje nejen zvolit nejúčinnější lékovou léčbu, ale také předpovídat úspěšnost léčby a nástup příznivého výsledku..

Genotyp hepatitidy C

Rozlišují se různé genotypy viru hepatitidy C, z nichž každý má rysy, i když všechny patří do stejné nosologie. Toto dělení je odůvodněno odlišnou strukturou genetického materiálu virového agens, což vyžaduje samostatný přístup k diagnostice a léčbě. Genotypizace hepatitidy se vyskytuje na molekulární úrovni, ale je to nezbytné pro stanovení choroby.

Co to je?

Genotypy jaterní hepatitidy C jsou vytvářeny mutačními procesy jaderného obsahu viru. V důsledku neustálých změn faktorů prostředí, fungování imunitního systému v RNA infekčního agens dochází ke strukturálním změnám. Ty se projevují necitlivostí k terapeutickým opatřením, změnou klinického obrazu choroby a povahou vývoje patologie. Je důležité, aby bylo možné rozpoznat, který specifický genotyp viru udeřil pacienta, aby provedl přiměřenou léčbu a zabránil chronickému onemocnění.

Jaké jsou genotypy??

Stávající odrůdy hepatitidy C obsahují tabulku:

PohledPoddruhCharakteristický
11aNejběžnější ve všech oblastech
1b40% všech genotypů
1cČastěji postihuje mladé lidi
Nejnebezpečnější
22aMá příznivý výhled
2bZřídka jde do chronického stádia
2cDobře léčitelné
2dJe 1/20
33aNejběžnější třetí genotyp hepatitidy typu C
3bMá vysokou nakažlivost
3cČastěji diagnostikována injekčním užíváním drogově závislých
3d
3e
3f
44aZřídka detekováno
4b
4c
4d
4e
4fCharakteristika západní populace
4h
4i
4j
55aByly zaznamenány izolované případy
66aVzácný

Určení genotypu je nutné k posouzení možnosti vyléčení nemoci, stanovení další prognózy a délky života.

Prevalence a možnost infekce

Genotyp 1b je diagnostikován u pacientů, kteří podstoupili krevní transfuzi. Toto je běžná cesta přenosu. Je možné kombinovat 1b s genotypem 3 podtypu typu a, který má název „smíšená infekce“, což se negativně odráží v klinickém obrazu a citlivosti na terapii. Genotyp 2 je lépe léčen než všechny ostatní odrůdy nemoci. To je způsobeno typickou strukturou genetického materiálu, který je zničen pod vlivem malých dávek interferonů..

Genotyp 3a viru hepatitidy C je diagnostikován u pacientů, kteří zneužívají léky, které jsou podávány intravenózně. Použití nesterilních jehel vede k rychlému šíření tohoto onemocnění v této části populace a představuje 1/5 všech pacientů. V poslední době je ve srovnání nalezeno 4–6 typů, proto je taková infekce opravena. Podle studií publikovaných v časopise Pharmacist Practitioner se tyto typy hepatitidy C brzy rozšíří mezi obyvatelstvo..

Než nebezpečné?

Virová hepatitida C je jednou z nejagresivnějších forem této patologie, protože má často latentní průběh a pacienti žijí bez podezření na svůj stav. Pokud je diagnostikována patologie, je nutné přesně určit genetickou příslušnost k jednomu z jejích druhů, aby bylo možné vědět, jak se bude virus chovat. Nebezpečí spočívá v tom, že pozdní diagnostika vede ke vzniku komplikací, jako je rakovina, cirhóza a selhání jater. Bylo provedeno mnoho studií k posouzení charakteristik každého podtypu, aby bylo možné identifikovat specifický genotyp a léčbu, která je pro něj účinná.

Jak určit genotyp?

Studium genetického materiálu viru se provádí laboratorní diagnostickou metodou. K tomu se používá žilní krev, ze které se extrahují částice infekčního agens a zkoumá se RNA. Analýza genotypu hepatitidy C se nazývá „PCR“ - polymerázová řetězová reakce. Pomocí speciálních metod mikrobiologického barvení a zvětšení se stanoví jádro viru, ve kterém je umístěn řetězec RNA.

Genotyp může být určen počtem a typem nukleotidů, které tvoří genetický materiál. RNA typu 3 se liší od ostatních složitostí struktury a vlastností spojení jednotek. Existují případy, že v krvi není detekována přítomnost virů. Poté se provede jaterní biopsie, odstraní se patogenní částice a stanoví se druh. Popis studií se neliší, liší se pouze výzkumné materiály.

Jaké ošetření?

Funkce napájení

Prvním krokem k uzdravení je strava. Vyžaduje přísné dodržování všech pravidel stravování a výběru potravin. Je nutné vyloučit z potravy potraviny, které dráždí gastrointestinální trakt a vyžadují zvýšenou funkci jater - uzené, smažené, mastné, slané, vysoce kalorické potraviny, snadno stravitelné uhlohydráty. Alkohol nesmí být užíván v jakékoli formě. Frekvence výživy by měla být 5-6 krát denně v malých porcích.

Půl hodiny před jídlem se doporučuje vypít sklenici převařené vody při pokojové teplotě, aby trávicí trakt mohl snadněji jíst.

Výživa by měla zahrnovat dostatečné množství čerstvé zeleniny a ovoce, aby bylo tělu poskytnuto vitamíny a minerály. Strava by měla zahrnovat nízkotučné odrůdy masa vařeného vařenými a dušenými metodami, cereálie, kyselé mléčné výrobky. Během léčby a v období rekonvalescence musíte dietu dodržovat neustále.

Konzervativní metody

Léčebný režim pro léčbu hepatitidy zahrnuje následující skupiny léků:

 • Antivirus - Ribavirin, Bicyclol - ovlivňují buněčnou stěnu mikroorganismů a ničí ji, což povede ke snížení vývoje a reprodukce patogenu.
 • Interferony - „Daclatasvir“, „Sofosbuvir“ - aktivují imunitní systém v boji proti infekčním agens, zvyšují koncentraci antigenů, což umožňuje vázat všechny patologické protilátky. Kombinace interferonů s Ribavirinem se nazývá „zlatý standard“ pro léčbu hepatitidy C.
 • Inhibitory proteázy NS¾A - Boceprevir, Simeprevir, Telaprevir - ovlivňují enzymy, které se podílejí na vývoji buněčné stěny viru. Má dobré výsledky, pokud je diagnostikován genotyp 3b..
Zpět na obsah

Chirurgické techniky

Chirurgie se používá v pozdních stádiích léčby, kdy dochází k významné prevalenci infekce ak rozvoji karcinomu nebo cirhózy. Operace zahrnuje resekci postiženého orgánu v rámci zdravých tkání. Navzdory skutečnosti, že hepatocyty jsou schopné rychlé regenerace, virová zátěž snižuje reparativní schopnosti. Pokud se objeví hluboká léze, je nutná transplantace.

Jaká je předpověď?

Léčení pacientů z tohoto onemocnění závisí na mnoha faktorech: stupni vývoje, stadiu patologického procesu, věku pacienta, genotypu viru a současných nemocích. Smrtelný výsledek nevyplývá ze samotné nemoci, ale ze komplikací, jejichž vývoj vyvolává: cirhózu a rakovinu, játra a žilní nedostatečnost, ascites, což znamená, že hepatitidu lze léčit pouze při konstantní adekvátní terapii. Desetiletá míra přežití pacientů s ascitem je 50%, tj. Polovina pacientů umírá.

Typy a příznaky genotypů viru hepatitidy C.

Hepatitida C je jednou z nejzávažnějších patologií, protože u pacienta může nastat dlouhou dobu téměř nepostřehnutelně. Často je diagnostikována náhodou nebo ve stadiu, kdy tělo již utrpělo vážné poškození. Nemoc má mnoho genotypů, které mají své vlastní podskupiny a oblasti distribuce. Každý má své vlastní charakteristické rysy, příznaky, rizikové faktory.

Obecné informace o nemoci

Patologie má virovou povahu a je nebezpečná v tom, že patogen je v konstantním mutagenním stavu. Imunita nemá čas na vývoj protilátek proti ní, takže hepatitida C působí tak destruktivně na játra. Podle statistik však 15% pacientů na celém světě dokázalo tuto nemoc porazit díky silám vlastního těla. V jiných případech se hepatitida dostane do vážnějších stavů, jako je cirhóza nebo otok..

Příčinou je flavivirus, který nežije mimo lidské tělo. Jakmile je v těle, začne se neustále měnit, mutovat, což komplikuje léčbu. Každá inkubační doba je individuální a pohybuje se od 20 do 140 dnů. Virus se dostává během transfúze krve, od infikované osoby pohlavním stykem, během těhotenství nebo pomocí nesterilních lékařských nástrojů.

Nemoc se projevuje bolestí na pravé straně těla, sníženou chutí k jídlu, nevolností, prudkým poklesem tělesné hmotnosti. Ultrazvuk, stejně jako laboratorní krevní testy, mohou pomoci odhalit hepatitidu..

Koncept genotypu viru

Schopnost hepatitidy C mutovat umožňuje onemocnění neustále unikat protilátkám, které lidské tělo produkuje. Je však třeba si uvědomit, že virus v patologii není jediný, je to spíše sbírka různých druhů, které jsou rozděleny do typů a podtypů. Izolace patogenu mezi mnoha dalšími charakteristickými příznaky se nazývá genotypizace hepatitidy C. Toto je důležitá analýza pro stanovení kmene a vyřešení následujících problémů:

 • volba techniky léčby pacienta.
 • jmenování vysoce specializovaných drog.
 • výpočet požadované dávky.
 • prognóza terapie onemocnění.
 • trvání terapie.

Celkem se přečte přibližně 11 genotypů hepatitidy C, ale pouze šest z nich identifikuje Světová zdravotnická organizace jako hlavní. Nacházejí se v různých částech světa. Genotyp 1b je považován za nejčastější, je obtížnější ho léčit než ostatní a vyžaduje použití režimu bez interferonu. Druhé nejnebezpečnější lze nazvat 2a, které se nachází v Číně a Japonsku. V Indonésii jsou 10a a 11a častěji fixovány, ve Vietnamu 8a, 8b, 9a. V Evropě jsou viry 2a, 3a, 1b, 2b obvykle registrovány.

V těle pacienta lze současně detekovat několik poddruhů, což komplikuje léčebný proces. Výsledek terapie do značné míry závisí na včasné návštěvě lékaře a správném výběru léků.

Odrůdy podtypu

Genotypy viru hepatitidy C se mezi sebou liší, a to díky vysoké mutagenitě. Rozdělte je do latinky (malá písmena) a běžných čísel. Každá z nich má své vlastní charakteristiky a charakteristické rozdíly. Lékaři zacházejí se svými lékaři různými taktikami..

Genotyp podskupiny 1

Tato odrůda je považována za jednu z nejběžnějších, protože se vyskytuje v různých částech světa. Často se však nazývá japonština, protože je nejčastěji registrována na území této země. Popis tohoto genotypu hepatitidy C bude následující:

 • Hlavní cestou infekce je krev.
 • Zvýšená odolnost vůči různým lékům.
 • Nejdelší průběh léčby.
 • Vysoké riziko opakované infekce, protože vyvinutá imunita není rezistentní.
 • Mezi příznaky patří nevolnost, ospalost, časté bolesti hlavy nebo závratě způsobené závratěmi..
 • Vysoké riziko rozvoje onkologie nebo jiných komplikací.

Je důležité stanovit tento genotyp viru hepatitidy C v raných stádiích, aby byla zvolena účinná léčebná taktika. Pokud to dříve bylo problematické překonat, dnes medicína nabízí různé způsoby.

Podskupiny genotypů 2

Tento druh se vyznačuje zvýšenou náchylností k antivirové léčbě. Je však nesmírně důležité zvolit správnou terapii v závislosti na věku patologie a povaze jejího vývoje. Je registrována méně často než jiné odrůdy, a to i přes její prevalenci na celém světě. Tento typ genotypu hepatitidy C se vyskytuje ve Spojených státech, Austrálii, Asii a Evropě. Jejich charakteristika bude následující:

 • Nízká šance na infekci.
 • Snadno ošetřitelné, zejména s včasnou detekcí.
 • Možnost opakované infekce je nepravděpodobná.
 • Nízká pravděpodobnost komplikací, jako je onkologie nebo fibróza.

Pacienti s tímto podtypem jsou léčeni v nemocnici. Strava, dodržování denního režimu a úplná abstinence od alkoholu je předpokladem úspěšné terapie.

Podskupiny genotypu 3

Třetí typ se vyskytuje po celém světě, ale nejčastěji je registrován v Austrálii, jižní Asii a Evropě. Co je takový genotyp pro hepatitidu C:

 1. Ovlivňuje hlavně mladé lidi do 30-35 let.
 2. Má rychlý tok, proto je považován za jeden z nejnebezpečnějších.
 3. Může se rychle vyvinout v cirhózu.
 4. Vyskytuje se přibližně u 70% všech pacientů.
 5. Vysoké riziko onkologie jater.

Schéma je vybrána individuálně, ale vzhledem k nízké citlivosti na terapii lze předepsat velké množství léků. Průměrný průběh léčby je 48-50 týdnů..

Je důležité to vědět! Včasné genotypování zvyšuje šance na zotavení. Asi 90% pacientů bylo schopno patologii úplně překonat v rané fázi..

Nejnebezpečnější forma

Hepatitida C je nebezpečné onemocnění, které může vést k závažným komplikacím, jako je onkologie a cirhóza, takže by neměly být podceňovány žádné jeho druhy. Mnoho lidí se zajímá o otázku, který genotyp hepatitidy C je nejnebezpečnější. Odborníci se domnívají, že je to 1b. Přenáší se stejným způsobem jako jiné formy, má však řadu charakteristických rozdílů:

 • Hlavním způsobem přenosu je krev.
 • Dnes je považován za nevyléčitelný..
 • Vysoké riziko reinfekce.
 • Často vede k rozvoji malignity.

Další nebezpečnou formou je 3a, protože je doprovázena blokádou kapilár kvůli ukládání imunoglobulinů v nich. Charakteristickým rysem je výskyt příznaků obezity jater..

Jak určit genotyp hepatitidy C

Odlišit typ viru umožňuje polymerní řetězovou reakci (PCR). Provádí se spolu s kvantitativní analýzou (virová zátěž). Lékař předepíše tuto metodu ihned po stanovení diagnózy a před stanovením léčebného režimu. Provádí se k řešení následujících úkolů:

 • Identifikace povahy choroby a přibližná prognóza.
 • Stanovení léčebného plánu a trvání předepisování vybraných léků.
 • Rozhodování o proveditelnosti biopsie tkání postiženého orgánu.

Po analýze obdrží pacient v rukou přepis. Je nemožné to interpretovat sami, je předáno ošetřujícímu lékaři. Zde je obvykle uveden následující závěr:

 1. „Nezjištěno“ - označuje nedostatečnou RNA pro výzkum.
 2. „RNA detekována“ - není pochyb o přítomnosti viru, ale psaní je docela problematické nebo vůbec nemožné.
 3. „Byl detekován virus RNA podtypu 1a / 2a / 3a...“ - patogen byl detekován v krvi a jeho typ byl stanoven s vysokou přesností.

Je důležité to vědět! Metoda stanovení typu je vysoce přesná, existují však případy, kdy lze získat nespolehlivý výsledek. Důvodem je porušení skladovacích podmínek, nesprávná přeprava materiálu nebo jeho kontaminace..

Výběr léčebných metod pro různé genotypy

Poté, co obdržel úplný popis laboratorních testů, určí lékař léčebnou taktiku. Je založen na citlivosti každého podtypu na antivirová léčiva. Kurz je obvykle založen na interferonech. Citlivost různých genotypů na ně je výrazně odlišná..

 • Podskupiny 1 a 4 prakticky nereagují na léky.
 • Typy 2 a 3 jsou úspěšně léčeny se složitým efektem..
 • U 1c a la je standardní léčebný režim doplněn inhibitory proteázy.

U zbývajících podtypů je tradičně předepsán průběh užívání interferonu a ribavirinu. Trvání se stanoví individuálně v závislosti na věku pacienta, přítomnosti nadváhy nebo diabetu, alergických reakcích nebo patologií štítné žlázy. Prognóza do značné míry závisí na stadiu onemocnění. Léky jsou snadněji ovlivněny ženami, bez ohledu na genotyp, ale nadváha je vážnou překážkou uzdravení.

Ne všechny genotypy na léčbu reagují stejně dobře, proto je jejich stanovení ve stadiu diagnostiky a výběru taktiky velmi důležité. Každý typ je na svém území běžný, ale dnes lze jednotlivé subtypy infikovat kdekoli na světě. K detekci typu viru se používá žilní krev. Studie obvykle trvá trochu času, což umožňuje lékaři rychle zahájit správnou léčbu patologie.

Hepatitida C.

Navigace na stránce

Co je to hepatitida C?

Hepatitida C je specifické onemocnění jater, které je založeno na progresivním difúzním nekrotizujícím procesu v játrech v důsledku účinků viru HCV na jaterní buňky. Účinná vakcína proti tomuto onemocnění neexistuje. Z tohoto důvodu musí každá osoba dodržovat bezpečnostní opatření, aby se zabránilo infekci..

Existují 2 formy hepatitidy C - akutní a chronické. Ne více než 10–20% pacientů s akutní formou onemocnění nemá šanci na úplné uzdravení. V naprosté většině případů imunitní systém těla nedokáže zvládnout virus sám o sobě, v důsledku čehož se hepatitida C stává chronickou, a poté postupuje k cirhóze jater a často se transformuje na fatální rakovinu jater.

Statistiky nemocí - hepatitida C v číslech

WHO (Světová zdravotnická organizace) každoročně zveřejňuje zprávy o celosvětové statistice hepatitidy C. Navzdory značnému úsilí, které je ve většině zemí vyvíjeno s cílem zabránit šíření této nebezpečné infekce, je počet nových případů vysoký:

 • pravděpodobnost zachycení viru HCV je 0,002%;
 • virus HCV patogenu je přítomen v těle nejméně 70 milionů lidí na planetě;
 • pouze 25% pacientů (jeden ze čtyř) z těchto 70 milionů ví o jejich diagnóze, z nichž pouze jeden ze sedmi (13%) dostává alespoň nějakou antivirovou terapii;
 • každý rok zemře na následky hepatitidy C nejméně 400 tisíc lidí;
 • nejvyšší prevalence hepatitidy C je pozorována v Egyptě (nejméně 15% populace), následované zeměmi severní Afriky, východního Středomoří a jihovýchodní Asie.

Proč člověk potřebuje játra?

Játra jsou největší žlázy vnitřní a vnější sekrece lidského těla. Znalost obyčejného člověka o játrech spočívá pouze v tom, že tento orgán zajišťuje koordinovanou práci všech částí zažívacího systému. Kromě toho jsou játra také zodpovědná za metabolismus a vylučování různých toxinů a škodlivých látek z těla. Hlavní funkce jater jsou uvedeny níže:

 • metabolismus (metabolismus a syntéza žluče) - játra štěpí živočišné a rostlinné proteiny a produkuje glykogen, který zajišťuje správný biochemický metabolismus glukózy a metabolismu plných tuků; játra způsobují, že tělo produkuje dostatek hormonů a vitamínů; jaterní buňky produkují žluč, zajišťují vstřebávání vitamínů, trávení tuků a stimulaci střeva;
 • detoxikace - játra řídí komplexní biochemické procesy neutralizace různých exogenních (vnějších) a endogenních (vnitřních) toxinů a škodlivých látek, které jsou vylučovány z těla žlučí;
 • syntéza bílkovin - játra syntetizuje speciální bílkoviny albumin a globuliny, které určují normální fungování lidského těla.

Vliv viru hepatitidy C na játra

Játra jsou jedním z orgánů s jedinečnou schopností plně se zotavit po jediném těžkém akutním poškození alkoholem, drogami nebo hypoxií (nedostatek kyslíku). Současně s chronickým dlouhodobým poškozením jaterních buněk virem HCV na pozadí aktivního nekrotizujícího procesu jsou mrtvé jaterní buňky postupně nahrazovány vláknitou pojivovou tkání a uvnitř jater se tvoří hrubé jizvy pojivové tkáně (fibróza)..

V průběhu let neustále stoupá množství pojivové tkáně, fibróza postupuje do stádia cirhózy jater. Jaterní tkáň ztrácí svoji pružnost a stává se hustou, anatomická struktura orgánu je významně narušena, proto dochází k narušení průtoku krve játry a dochází ke stavu portální hypertenze - zvyšuje se tlak v systému portálních žil. S portální hypertenzí se významně zvyšuje riziko život ohrožujícího masivního krvácení do jícnu z křečových žil jícnu a žaludku. V důsledku významných strukturálních změn játra postupně ztrácí schopnost plnit své funkce.

Jak můžete získat hepatitidu C.?

Virus hepatitidy C (HCV) se může přenášet krví a jinými tělními tekutinami - slinami, vaginálními sekrety, moči, spermatem a potem. Virus je v prostředí poměrně stabilní a po určitou dobu si zachovává svoji životaschopnost v sušené krvi. I když malé množství biologického materiálu obsahujícího virus hepatitidy C vstoupí do vnímavého organismu, dochází k infekci.

Existují přirozené a umělé cesty přenosu infekce a různé přenosové mechanismy, z nichž nejčastější jsou:

 • chirurgické zákroky a operace, při kterých se používají chirurgické nástroje „kontaminované“ virem HCV (umělá cesta přenosu infekce, mechanismus kontaktu s krví);
 • transfúze darované krve obsahující i malé množství viru hepatitidy C (umělá cesta přenosu infekce mechanismem kontaktu s krví);
 • použití „kontaminovaných“ HCV virových nástrojů v tetovacích salónech as traumatickou aplikací manikúry (umělá cesta přenosu infekce, mechanismus kontaktu s krví);
 • perinatálně od matky k dítěti plodovou vodou nebo krví (přirozená vertikální přenosová cesta infekce);
 • traumatický pohlavní styk (přirozený pohlavní přenos infekce);
 • domácí infekce při použití zubního kartáčku nebo žiletky kontaminované virem HCV od infikované osoby (umělá cesta přenosu).

Příznaky hepatitidy C

Hepatitida C je jedním z nejvíce zákeřných infekčních onemocnění. Virus hepatitidy C v těle pacienta neustále mutuje a mění svou antigenní strukturu. Z tohoto důvodu imunitní systém infikované osoby jednoduše nemá čas reagovat na neustálé změny ve struktuře viru HCV a nemůže „očistit“ tělo.

Akutní forma hepatitidy C může být podezřelá a rozpoznána následujícími klinickými příznaky:

 • slabost, malátnost, bolesti hlavy;
 • nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu, průjmový syndrom;
 • chřipkový syndrom s mírným zvýšením tělesné teploty, výskytem bolestí kostí, svalů a kloubů;
 • ztmavnutí barvy moči, zesvětlení stolice, svědění kůže, nažloutnutí skléry, kůže a sliznic.

U většiny pacientů se akutní forma hepatitidy C stává chronickou. V raných stádiích onemocnění se nemusí chronická hepatitida C objevit vůbec, pacienti se cítí velmi spokojeni po velmi dlouhou dobu, pacienti nevěnují pozornost jejich stavu.

Virus je po dlouhou dobu (mnoho let a desetiletí) přítomen v těle pacienta s chronickou hepatitidou C v explicitní nebo latentní (okultní, latentní) formě. Virus se čas od času stává aktivnějším, zintenzivňuje se zánětlivý proces v játrech a dochází k exacerbaci. Následující klinické příznaky umožňují rozpoznat exacerbaci chronické hepatitidy C:

 • nemotivovaný pokles fyzické aktivity, nadměrná únava;
 • přetrvávající slabost a zvýšená ospalost;
 • výskyt poruch v gastrointestinálním traktu;
 • výskyt žloutenky, skléry, kůže a sliznic;
 • ztmavnutí barvy moči a zabarvení stolice;
 • na kůži těla se objevují pavoučí žíly;
 • výskyt pocitu těžkosti a nepohodlí v játrech a pravé hypochondrii.

U žen je chronická hepatitida diagnostikována častěji a v dřívějším stádiu než u mužů. Často dochází k selhání menstruačního cyklu, což se stává důvodem pro návštěvu gynekologa. U žen jsou charakteristické potíže, jako je zvýšená křehkost nehtů, pavoučí žíly na kůži těla, ztráta vlasů, hormonální poruchy a snížená sexuální touha. Vzhledem k metabolickým poruchám u mužů iu žen jsou možné komplikace gastrointestinálního traktu.

Měl by být zdravý člověk vyšetřen na hepatitidu?

Každý člověk musí být vyšetřen každý rok a provést testy na infekci hepatitidou C, které jsou spolu s infekcí hepatitidou B (HBV), infekcí HIV a syfilisem klasifikovány jako nejvýznamnější infekce člověka.

Pacienti na hematologických a phisiatrických (tuberkulózních) odděleních, hemodialyzačních odděleních, příjemcích krve a dárcovských orgánů, jakož i dárci krve a pacienti v psychiatrických léčebnách jsou vystaveni vysokému riziku infekce hepatitidy C. Mezi vysoce rizikový zdravotnický personál patří chirurgické a resuscitační oddělení a jednotlivci nachází se ve vězení. Musí být testovány na hepatitidu C nejméně jednou za šest měsíců..

Na multidisciplinární lékařské klinice EXCLUSIVE v Petrohradě můžete podstoupit důkladné laboratorní a instrumentální vyšetření jater. Kompletní program vyšetření jater je uveden zde..

Prevence infekce a nemoci

Hepatitida C je infekční onemocnění s mechanismem přenosu krve. To znamená, že virus je přenášen kontaktem s krví obsahující tento virus. Pro spolehlivou ochranu stačí kontaktovat krev a jiné biologické tekutiny infikované osoby. Nezapomeňte na základní pravidla osobní hygieny - používejte pouze vlastní zubní kartáček, břitvu a manikúru.

Existuje riziko infekce nechráněným sexem. Za určitých podmínek může být určité množství viru obsaženo v semenné tekutině a vaginální sekreci, takže zkuste použít kondom pro jakýkoli pohlavní styk.

V současné době neexistuje účinná vakcína proti hepatitidě C. Vědci z Oxfordské univerzity vyvíjejí vakcínu, která by poskytla stabilní imunitu vůči této nemoci. Nyní je vakcína testována a testována u několika desítek dobrovolníků.

Testy na hepatitidu

K dnešnímu dni je známo 7 genotypů viru hepatitidy C (HCV). Screening tohoto onemocnění by měl být komplexní. Pokud má lékař podezření na infekci HCV, jsou pacientovi předepsány následující typy testů:

 • sérologický krevní test (ELISA) - na přítomnost celkových protilátek proti různým proteinům viru hepatitidy C (anti-HCV); jedná se o kvalitativní analýzu (ano / ne), jejíž pozitivní výsledek naznačuje, že imunitní systém již virus „narazil“ a vyvinul protilátky proti viru; výsledky této analýzy neumožňují určit stadium choroby nebo formu hepatitidy C;
 • molekulární biologická analýza krve (PCR) - na přítomnost HCV RNA v plazmě (RNA HCV); analýza je kvalitativní (ano / ne) a kvantitativní (kolik); výsledky kvalitativní analýzy nám umožňují vyhodnotit aktivitu viru, výsledky kvantitativní analýzy nám umožňují posoudit virovou zátěž, tj. koncentraci specifických složek HCV RNA v jednotkovém objemu krve;
 • molekulární biologický krevní test (PCR) - genotypizace viru HCV; umožňuje určit genotyp a podtyp viru hepatitidy C s přesností 99,99%, což do jisté míry závisí na klinickém obrazu a prognóze onemocnění a v mnoha ohledech na výběru nejoptimálnějšího léčebného režimu;
 • molekulární biologická analýza „cílových buněk“ (PCR) - na přítomnost HCV RNA v imunokompetentních buňkách periferní krve a kostní dřeně nebo jater; jedná se o kvalitativní analýzu (ano / ne) pro diagnostiku okultní (latentní) hepatitidy C.

Protilátky proti viru hepatitidy C (ELISA) a / nebo HCV RNA (PCR analýza) byly nalezeny v krevním testu - co to říká a co dělat dále?

Po obdržení pozitivních výsledků testů na hepatitidu C je nutná jejich správná interpretace a interpretace. To může udělat pouze kvalifikovaný odborník na infekční choroby. Negativní výsledky testů ELISA a PCR s pravděpodobností 97% ukazují na nepřítomnost viru HCV v těle. Negativní výsledky jediné studie bohužel nezaručují 100% nepřítomnost viru v těle, který se může „skrýt“ hluboko v imunitních buňkách periferní krve, kostní dřeně nebo jaterních buněk. V takových případech tradiční krevní testy ELISA a PCR jednoduše „neuvidí“ virus a je třeba provést zvláštní analýzu - k testování HCV RNA v imunokompetentních buňkách periferní krve, kostní dřeně nebo jaterních buňkách, hepatocytech.

Koncentrace HCV RNA na jednotku objemu krevní plazmy (IU / ml)komentář k možným výsledkům analýzy PCR
Plazmová HCV RNA nebyla detekována.... to znamená, že v krevní plazmě není žádný virus, nejpravděpodobněji je člověk zdravý nebo existuje okultní (skrytá) infekce HCV
koncentrace HCV RNA v plazmě je pod 800 000 IU / ml.... to znamená, že virus je přítomen v krvi, ale virová zátěž je nízká
koncentrace HCV RNA v krevní plazmě je v rozmezí od 800 000 IU / ml do 6 000 000 IU / ml.... to znamená, že virus je přítomen v krvi ve velkém množství, virová zátěž je vysoká
koncentrace HCV RNA v krevní plazmě přesahuje 6 000 000 IU / ml...... to znamená, že virus je přítomen v krvi ve velmi velkém množství, virová zátěž je extrémně vysoká...

Pokud lze v krevní plazmě určit i nejmenší množství HCV RNA, pak se virus rozmnoží a infekce je aktivní. Nemůžete provést druhou studii, protože výsledek analýzy není nikdy falešně pozitivní. Je velmi důležité neprodleně konzultovat lékaře, aby se zahájila léčba co nejdříve a aby se minimalizovalo riziko pro vaše zdraví.

Genotypy viru hepatitidy C

Rozdělení velké rodiny viru HCV do různých genotypů zahrnuje klasifikaci patogenu podle sady genů. V současné době odborníci a virologové WHO identifikují 7 genotypů HCV, které jsou nerovnoměrně rozmístěny po celém světě. U přibližně 5–10% pacientů mohou být v těle současně přítomny 2 nebo dokonce 3 virové genotypy současně - tato situace je označována zvláštním lékařským termínem „simultánní“ nebo smíšená infekce HCV.

Většina genotypů HCV má subtypy (subtypy), které se liší složením a aminokyselinovou sekvencí v řetězci RNA. Genotypy viru HCV jsou označeny arabskými číslicemi od 1 do 7 a subtypy latinskými písmeny a, b, c, d, e, f, ga atd. Maximální počet podtypů jednoho genotypu viru může být více než 10 (například od a do m).

Níže uvedená tabulka poskytuje obecný popis a popis genotypů 1., 2. a 3. nalezených v Rusku.

genotyp 1 (1a, 1b, 1a / b)genotyp 2genotyp 3 (3a, 3b, 3a / b)jiné genotypy
 • detekováno u přibližně 60% pacientů s infekcí HCV v Rusku;
 • středně agresivní (střední riziko cirhózy a rakoviny jater);
 • dobře reaguje na moderní terapii DAA bez interferonu (až 95-98%)
 • dobře reaguje na moderní terapii DAA bez interferonu (až 95-98%)
 • dobře reaguje na antivirovou terapii;
 • riziko komplikací je nízké;
 • nejméně „agresivní“ ve srovnání s 1. a 3. genotypem;
 • nejlepší ze všech ostatních „reaguje“ na moderní terapii DAA bez interferonu (98-99%)
 • detekováno u přibližně 30% pacientů s infekcí HCV v Rusku;
 • charakterizovaný nejvyšší mírou fibrózy;
 • nejagresivnější (nejvyšší riziko cirhózy jater, rakovina jater, steatóza jater) ve srovnání s 1. a 2. genotypem;
 • horší než všichni ostatní, „reaguje“ na moderní terapii DAA bez interferonu (90-92%)
 • 4., 5., 6. a 7. genotypy jsou v Rusku velmi vzácné;
 • není dobře pochopeno;
 • distribuované v určitých geografických regionech světa (země Afriky, Středního východu, jihovýchodní Asie, Indie, Číny)

Hepatitidu C lze léčit?

Všichni pacienti, kteří se nakazili virem HCV, se bez výjimky zajímají o to, zda je hepatitida C léčena nebo ne. Dříve se věřilo, že není možné se úplně zbavit takového zákeřného viru, a až do zahájení používání jednoduchého interferonu a prvních antivirových léčiv v roce 1991 byla hlavním typem léčby pacientů s hepatitidou C hepatoprotektivní udržovací terapie. Taková léčba by však mohla jen na krátkou dobu zlepšit pohodu a kvalitu života nemocného.

Dosud s nejpokrokovějšími antivirovými léky na tablety s přímým antivirovým účinkem se alespoň 90% pacientů dokáže zcela a trvale zbavit viru hepatitidy C a zabránit vzniku nebezpečných komplikací tohoto onemocnění..

Na samém začátku roku 2019 odborníci WHO oficiálně oznámili, že dnes lze hepatitidu C zcela léčit nejméně u 90% pacientů. Konečná účinnost léčby závisí na několika faktorech. S velmi vysokou pravděpodobností 99,99% eradikace viru hepatitidy C lze dosáhnout v následujících případech:

 • pokud pacient nemá 3. genotyp HCV;
 • pokud pacient v minulosti neměl žádnou antivirovou léčbu;
 • pokud pacient nemá jaterní fibrózu (F0 st.) nebo pokud jsou v játrech pouze minimální (F1, F2 st.) fibrotické změny;
 • pokud má pacient virovou zátěž v plazmě nižší než 800 000 IU / ml;
 • pokud je pacient bělošský;
 • pokud pacient nemá kryoglobulinémii.

Měla by být léčena hepatitida?

Léčba hepatitidy C musí být provedena bez selhání u všech pacientů, kteří v krvi detekovali RNA viru HCV. Pouze v případě úplné eradikace (eradikace) viru HCV v důsledku léčby můžeme v budoucnu zaručit nepřítomnost závažných komplikací a úmrtí spojených s hepatitidou C. Odborníci WHO oficiálně prohlašují, že včasná a správně vybraná antivirová léčba z toho může pacienta zcela osvobodit. zákeřná nemoc. Pokud necháte nemoc bez pozornosti a řádné léčby, může se délka života konkrétního pacienta snížit o 10–15 let.

Co se stane, pokud se hepatitida C neléčí?

Nedostatek včasné a účinné léčby chronické hepatitidy C může způsobit vážné komplikace, které v konečném důsledku vedou k postižení a smrti. Kvalita života nemocného bez léčby se postupně zhoršuje. Mezi nejčastější a klinicky významné komplikace neléčené chronické hepatitidy C je třeba zdůraznit následující:

 • jaterní selhání s jaterním kómatem je jedním z nejzávažnějších následků chronické hepatitidy C, kdy játra náhle přestane plnit všechny své funkce (syntetické, metabolické a detoxikační), v těle se hromadí velké množství nebezpečných toxinů a toxinů, žloutenka, krvácení a multiorgan selhání; většina pacientů se selháním jater umírá;
 • jaterní cirhóza je terminálním stadiem chronické hepatitidy C, ve kterém je normální jaterní tkáň nahrazena hrubou vláknitou pojivovou tkání, struktura jater se dramaticky mění, játra ztrácí svou přirozenou pružnost a stává se velmi hustou; cirhóza jater je doprovázena akumulací tekutin v břišní dutině (ascites), žloutenkou, kritickým zhoršením koagulace krve (krvácení) a těžkým krvácením z křečových žil jícnu a žaludku;
 • rakovina jater (hepatom, hepatocelulární karcinom, HCC) je maligní nádor jater v důsledku neléčené dlouhodobé chronické hepatitidy C; ani nejpokročilejší chirurgické, chemoterapeutické, radiační a kombinované metody léčby rakoviny jater neposkytují pozitivní výsledek, všichni pacienti umírají;
 • jaterní encefalopatie je specifický klinický syndrom chronické hepatitidy C, který je spojen s těžkým poškozením detoxikační funkce jater a projevuje se snížením duševní aktivity, inteligence a hlubokým útlumem centrálního nervového systému v důsledku vstupu biologických jedů a střevních toxinů do mozku krví;
 • hepatóza (steatóza, tuková játra) je specifický syndrom neléčené chronické hepatitidy C, při kterém se lipidy (tuky) hromadí v hepatocytech poškozených jaterními buňkami viru HCV, což vede k narušení funkce jater; tuková degenerace jater se projevuje neustálým oslabením, ztrátou chuti k jídlu, krvácením, žloutenkou kůže a skléry.

Kolik lidí žije s hepatitidou C?

Průměrná délka života pacientů s neléčenou hepatitidou C je o 15-20 let kratší než u lidí bez hepatitidy. Po 20–25 letech od okamžiku infekce se u 70–80% pacientů s hepatitidou C vyvinula cirhóza a selhání jater. Očekávaná délka života pacientů s HCV je ovlivněna povahou poškození jaterních a imunitních buněk krve B-lymfocytů, současné hepatitidy B, delta a G (ji), množství spotřebovaného alkoholu.

Úplnost a správnost včasné antivirové léčby má prvořadý význam a zvyšuje přežití pacientů. Terapie se volí individuálně. Pacienti, kteří dodržují všechny pokyny ošetřujícího lékaře, se viru úspěšně zbaví a začnou žít zdravě a naplno. Pro zvýšení naděje dožití je nutné léčit, dodržovat všechna lékařská pravidla a eliminovat faktory, které spolehlivě zhoršují průběh hepatitidy C (alkoholické nápoje a drogy).

Cirhóza jater a její stádia

Cirhóza jater je terminální (konečné) stadium chronické hepatitidy C a jakéhokoli jiného chronického zánětlivého onemocnění jater. Struktura jater s cirhózou se dramaticky mění, jaterní tkáň ztrácí svou přirozenou elasticitu a stává se velmi hustou (fibroscan, elastometrie).

Cirhóza se vyvine během 18-23 let u 80% pacientů s hepatitidou C, kteří nedostávají antivirovou léčbu. Počet vláknitých uzlin v játrech se postupně zvyšuje, ale játra mobilizují své vnitřní rezervy a nadále fungují, takže může být obtížné rozpoznat rané stádium cirhózy. V některých případech pacienti hlásí vážnou slabost a únavu..

V závislosti na funkčním stavu jater lze rozlišit 3 stupně progresivní cirhózy:

 • Fáze 1 je kompenzovaná cirhóza funkční třídy Child-A (5-6 bodů), ve které jsou umírající jaterní buňky nahrazeny vláknitou pojivovou tkání a zbývající buňky jsou stále schopny zajistit plnou funkci jater; někteří pacienti někdy zažívají jemnou žloutenku, svědění kůže, bolest v pravé hypochondrii a gastrointestinální trakt (gastrointestinální trakt) je narušen;
 • Fáze 2 je subkompenzovaná cirhóza funkční třídy Child-B (7–9 bodů), ve které zbývající jaterní buňky již nejsou schopny plně podporovat funkce jater, a proto se blaho nemocného významně zhoršuje, existují jasné známky vnitřní otravy, ascites, otok nohou, zvýšené krvácení, zhoršená aktivita nervového systému (jaterní encefalopatie);
 • Fáze 3 je dekompenzovaná cirhóza funkční třídy Child-C (10–15 bodů) nebo poslední (terminální) fáze cirhózy, ve které je téměř celá játra ovlivněna vláknitými uzlinami, jednotlivé zbývající jaterní buňky již nejsou schopny udržet normální fungování pacienta. v nadcházejícím roce čeká hrozící smrt; tito pacienti naléhavě potřebují transplantaci jater.

Transplantace jater hepatitidy C

Transplantace jater pro hepatitidu C je jediný způsob, jak zachránit život nemocného s pokročilým způsobem dekompenzované jaterní cirhózy. Nezávislé pokusy pacientů o zlepšení stavu jater různými léky v kombinaci s lidovými prostředky nepřinesou žádné výsledky.

Transplantace jater pro hepatitidu C se provádí podle přísných lékařských indikací. Jedná se o velmi komplexní chirurgickou operaci, která byla poprvé provedena v historii medicíny 3. listopadu 1964 v USA..

Pro ortotopickou transplantaci jater pro hepatitidu C existují dvě možnosti:

 • transplantace jater mrtvého dárce;
 • transplantace části jater živým a zdravým dárcem (nejčastěji blízkým příbuzným); po chvíli je velikost orgánu téměř úplně obnovena.

V poslední době se stále více rozšiřuje metoda transplantace jater od žijícího zdravého dárce. Tuto techniku ​​vyvinuli a poprvé provedli američtí transplantologové na konci 80. let.

Léčba hepatitidy C

Úspěch léčby hepatitidy C do značné míry závisí na včasnosti zahájení léčby a integrovaném přístupu k posouzení celkového stavu pacienta. Je velmi důležité, aby schéma a správný režim antivirové terapie byly vyvinuty kvalifikovaným odborným lékařem. Během léčby musí pacient brát všechny předepsané léky, pravidelně podstupovat vyšetření a provádět nezbytné testy.

Konečným cílem léčby hepatitidy C je úplná eradikace (eradikace) HCV viru z těla nemocného. V důsledku eradikace viru se zánětlivý proces v játrech úplně zastaví a játra se začínají pomalu zotavovat, dochází k normalizaci hladin enzymů ALT a AST, začínají procesy reverzního vývoje hrubé pojivové vazivové tkáně, patologické kryoglobuliny částečně nebo úplně vymizí a riziko vzniku nádoru na rakovinu jater je stejné nula.

Nejmodernější léčba na EXKLUZIVNÍ klinice v Petrohradě

EXCLUSIVE Medical Clinic poskytuje pacientům nejmodernější metody diagnostiky a léčby hepatitidy C a jejích komplikací. Pacienti jsou léčeni vysoce kvalifikovanými lékaři jediného specializovaného oddělení inovativní hepatologie v Rusku pod vedením lékaře lékařských věd, profesora Státní lékařské univerzity v St. Petersburgu pojmenovaného po Acad. I.P. Pavlova Dmitry Leonidovich Sulima, která je také nezávislým klinickým poradcem a přednášejícím v globálních biofarmaceutických společnostech AbbVie Inc., Gilead Sciences Inc., MSD Pharmaceuticals a Bristol-Myers Squibb.

Klinika představuje nejširší možné spektrum nejúčinnějších léčebných a diagnostických opatření u pacientů s hepatitidou C, včetně:

 • bez výjimky všechny typy nejsložitějších testů na hepatitidu C, včetně PCR analýzy HCV RNA v imunitních krevních buňkách, jaterních buňkách, ledvinových buňkách a kmenových buňkách kostní dřeně, typizaci kryoglobulinémie a stanovení mutací v rezistenci (rezistenci) na HCV virus;
 • nejpřesnější stanovení genotypu viru HCV (genotypizace HCV), které ovlivňuje konečný výsledek léčby a úplnou eradikaci (eradikaci) viru;
 • antivirová terapie infekce HCV založená na pegylovaném interferonu v kombinaci s ribavirinem (léčba 24, 48 nebo 72 týdnů);
 • kombinovaná antivirová terapie v režimu pegylovaného interferonu + ribavirinu + sofosbuviru (léčba 12 týdnů);
 • jakýkoli režim nejmodernější terapie bez interferonu DAA / 1 (léčebný průběh 8, 12, 16 nebo 24 týdnů), včetně:
  1. kombinovaný režim "Vikeira Pak" (Paritaprevir / ritonavir / Ombitasvir + Dasabuvir);
  2. kombinované léčivo "Maviret" (Glecaprevir / Pibrentasvir);
  3. Kombinovaný režim "Sovaldi" + "Ducklins" (Sofosbuvir + Daclatasvir);
  4. kombinovaný přípravek "Zepatir" (Grazoprevir / Elbasvir);
  5. kombinovaný režim "Kachňata" + "Sunvepra" (Daclatasvir + Asunaprevir);
  6. Kombinovaný lék Epclusa (Velpatasvir / Sofosbuvir);
  7. Harvoniho kombinované léčivo (Ledipasvir / sofosbuvir);
 • účinná léčba jaterní cirhózy a jejích komplikací, včetně jaterní encefalopatie a refrakterního ascitu, rezistentní na diuretika;
 • účinná léčba smíšené kryoglobulinémie a imunokomplexní kryoglobulinemické vaskulitidy;
 • účinná léčba všech extrahepatických projevů chronické infekce HCV, včetně hematologických, nefrologických, revmatologických, dermatologických, neurologických, endokrinologických, zubních chorob a poruch;
 • léčba DAA bez interferonu a doprovod přijímajících pacientů dárcovských jater před a po transplantaci jater;
 • různé léčebné režimy (léčba) pacientů s neúspěšnou zkušeností s předchozí antivirovou terapií, včetně:
  1. opakovaná terapie DAA / 2 pro sekundární okultní hepatitidu C (sekundární okultní infekce HCV);
  2. opakovaná terapie DAA / 2 pro relaps virémie RNA HCV po jakémkoli primárním režimu DAA / 1 obsahujícím jeden nebo druhý inhibitor replikázy NS5A nebo kombinaci inhibitorů NS3 / 4A + NS5A.

Exkluzivní klinika právem zaujímá vedoucí postavení v Rusku mezi nevládními klinikami pro diagnostiku a léčbu hepatitidy C. Pacienti z různých měst Ruska, ze zemí bývalého SSSR a ze zahraničí k nám přicházejí za léčbou (viz mapa).

Od roku 2015 klinika léčí více než 150 pacientů nejmodernějšími originálními léky s přímým antivirovým účinkem, což je více než 3,5% z celkového počtu všech pacientů v Rusku léčených drahými originálními léky DAA. Míra účinnosti terapie bez interferonu v naší klinice je dnes 95,8%.

Jmenování lékaře hepatologa online

Pro rychlou schůzku s hepatologem naší kliniky vyplňte níže uvedená pole a klikněte na tlačítko "Odeslat". Zavoláme vám co nejdříve..

Interferonová terapie

Interferony (IFN) jsou specifické proteiny syntetizované buňkami lidského imunitního systému v reakci na zavedení patogenního viru. Poprvé v lékařské praxi se interferony a (alfa), β (beta) a γ (gama) používají k léčbě hepatitidy C od roku 1992. Dosud se interferony nepovažují za účinný lék v boji proti viru hepatitidy C, přestože pokračují používá k léčbě pacientů.

Krátkodobě působící jednoduché interferony a dlouhodobě působící pegylované interferony se uvolňují ve formě prášků pro přípravu roztoků nebo jako injekční roztoky, jakož i rektální čípky (čípky). Jednoduché a pegylované interferony se předepisují jako součást kombinované antivirové terapie v kombinaci s ribavirinem samotným nebo v kombinaci s ribavirinem a sofosbuvirem. Ribavirin a sofosbuvir zvyšují účinek interferonu.

Je velmi důležité správně používat IFN, protože jinak budou mít pacienti nežádoucí vedlejší účinky hematopoetického systému, endokrinního systému, kardiovaskulárního a nervového systému.

Účinnost používání zastaralých léčebných režimů založených na pegylovaném interferonu v kombinaci s ribavirinem pro hepatitidu C nepřesahuje 50%. Délka léčby závisí na genotypu viru HCV a může být 24 nebo 48 týdnů, ale ve zvláštních případech se zvyšuje na 72 týdnů. K léčbě se obvykle používají následující typy interferonů:

 • pegylované vysoce purifikované interferony (Pegasys, Pegintron, Algeron), které jsou poměrně účinné při relativně vysokých nákladech; mají prodloužený účinek, takže injekce se provádějí 1krát týdně;
 • jednoduché interferony jsou mnohem méně efektivní, levnější a vyžadují častější podávání (injekce musí být prováděny nejméně třikrát týdně).

Interferon-free terapie

U většiny pacientů s hepatitidou C tradiční terapie založená na pegylovaném interferonu v kombinaci s ribavirinem eradikuje virus HCV, způsobuje mnoho závažných vedlejších účinků a ovlivňuje kvalitu života. Proto moderní léčba hepatitidy C zahrnuje použití zcela perorální neinterferonové terapie s přímými antivirovými léky, které se uvolňují ve formě tablet.

Léčba bez interferonu nemá prakticky žádné kontraindikace, je účinná u 90–95% pacientů, je velmi dobře tolerována, nemá závažné vedlejší účinky a je mnohem kratší v trvání (pouze 8 nebo 12 týdnů). Jedinou nevýhodou terapie bez interferonu jsou velmi vysoké náklady na původní léky.

Léčba bez interferonu, na rozdíl od terapie založené na interferonu, může být použita u velmi těžkých a obtížných pacientů s hepatitidou C, včetně:

 • s dekompenzovanou cirhózou jater;
 • se závažným selháním ledvin;
 • s těžkými doprovodnými hematologickými, revmatologickými, neurologickými, endokrinními a jinými systémovými chorobami.

Výsledky reálné klinické praxe za posledních pět let přesvědčivě ukázaly, že léčba bez interferonu byla skutečným průlomem v léčbě pacientů s hepatitidou C. Většina odborníků poznamenává, že taková léčba je účinná a bezpečná iu zvláště těžkých pacientů s komplikovaným průběhem nemoci. Mezi nejoblíbenější originální přímé antivirové léky pro terapii bez interferonu je třeba uvést následující:

  "Sovaldi" / "Sovaldi" (Sofosbuvir) - antivirový inhibitor léčiva 1. generace RNA polymerázy NS5B, který je vysoce účinný proti všem známým genotypům viru hepatitidy C a nemá prakticky žádné vedlejší účinky; účinnost režimů založených na sofosbuviru je do značné míry závislá na kompetentní volbě druhého inhibitoru pro společné podávání v rámci kombinované terapie;

Dieta pro hepatitidu C

Správná strava u pacientů s hepatitidou C je důležitou součástí úplné a vyvážené léčby. Potraviny by měly splňovat následující zásady:

 • energetická hodnota konzumované potravy by měla plně odpovídat metabolickým potřebám a nákladům těla;
 • musíte omezit použití soli na 4-6 gramů denně;
 • musíte jíst jídlo v malých porcích, po částech, 5-6krát během dne;
 • hlavní metody vaření by měly být vaření, dušení, pečení.

Je velmi důležité, aby z potravy byly zcela vyloučeny příliš mastné, smažené, kořeněné, uzené a slané potraviny. Je užitečné omezit spotřebovaný chléb, pečení, krémy, zmrzlinu, lihoviny a sladké nealkoholické nápoje. Během antivirové terapie je vhodné jíst nízkotučné odrůdy ryb, masa, slepičích vajec, zeleniny, ne příliš sladkého ovoce a bobulovin. Obecně by výživa pro hepatitidu C měla být v souladu se zásadami správné a zdravé výživy..

Co dělat poté, co virus opustil tělo?

Při včasné a správně zahájené léčbě virus hepatitidy C rychle ztratí svou aktivitu, přestane se množit, množství patogenu v těle klesá a nakonec virus zcela zmizí. Po léčbě je velmi důležité dodržovat zásady ochrany jater a správné výživy tak dlouho, jak je to možné, a také pravidelně navštěvovat svého lékaře za účelem komplexního vyšetření a posouzení celkového stavu..

Po dobu nejméně 3 let po ukončení léčby je vhodné provádět každoročně krevní test na HCV RNA PCR. Je třeba také učinit preventivní opatření, aby se zabránilo opětovné infekci. Pacientům se nedoporučuje užívat velké množství silných alkoholických nápojů a léků, které mohou způsobit poškození jater..

Virus se po léčbě vrátil (recidiva virémie RNA HCV)

Každý pacient je přesvědčen, že po skončení terapeutického cyklu bude nemoc navždy ustupovat. Existují však případy, kdy po nějaké době dojde k relapsu hepatitidy C a vyvstává otázka, jak léčit opakování virémie RNA HCV, pokud se virus „vrátil“. Příčiny takové nepříjemné situace jsou nejčastěji následující faktory:

 • přítomnost současných virových infekcí HBV, HDV, HGV, CMV, TTV v těle pacienta, které „rozptylují“ imunitní systém od boje proti HCV;
 • přítomnost doprovodných chronických onemocnění u pacienta, která oslabují imunitní systém;
 • nesprávná volba léků pro léčbu, režim a režim;
 • užívání drog pochybné kvality nebo vypršení jejich platnosti;
 • předčasné ukončení léčby nebo krátké trvání léčby;
 • pokročilé stádium jaterní fibrózy (nebo cirhózy);
 • přítomnost kryoglobulinémie u pacienta, hematologická nebo lymfoproliferativní onemocnění;
 • porušení ze strany pacienta během léčby pravidel užívání léků;
 • přítomnost mutací rezistence vůči lékům ve viru HCV;
 • nedostatečná kontrola kompatibility léků během léčby.

Latentní, okultní (latentní) hepatitida C

Podle WHO je v současnosti „nosiči“ viru hepatitidy C nejméně 70 milionů lidí na celém světě. 95% z nich má chronickou viremickou formu hepatitidy C. U zbývajících 5% pacientů je chronická HCV infekce prezentována jako latentní forma hepatitidy C, u níž virus v krvi nemůže být stanoven pomocí PCR kvůli nízké koncentraci HCV RNA. Virus hepatitidy C v těle pacientů s okultní hepatitidou C je přítomen, ale „skrývá se“ hluboko v jaterních buňkách, imunitních krevních buňkách a kostní dřeni, což vyžaduje punkci sternální kostní dřeně. Nemocný s latentní hepatitidou C nemá podezření na zákeřnou infekci, která se postupem času stává příčinou mnoha nebezpečných komplikací.

Latentní forma hepatitidy C představuje zvýšené riziko pro infikovanou osobu, protože chybí i minimální příznaky choroby a všechny testy zůstávají po dlouhou dobu normální. Z tohoto důvodu není pacientovi předepsána žádná léčba. Latentní období latentní hepatitidy C může trvat mnoho let. Po celou tu dobu se lidé považují za zcela zdravé, ale játra jsou neviditelně zničena a cirhóza postupuje..

Pacienti s latentní formou hepatitidy C jsou zdrojem infekce a představují nebezpečí pro ostatní..

Hepatitida C Sex

K infekci virem hepatitidy C nejčastěji dochází přímým kontaktem s krví, která obsahuje částice viru HCV (tzv. Mechanismus přenosu krve). K přenosu viru stačí malá kapka krve. Virus hepatitidy C může být přítomen také ve vaginální sekreci žen a spermatu mužů, avšak sexuální přenos infekce je považován za nepravděpodobný. Abyste se vyhnuli infekci a negativním následkům nemoci, musíte dodržovat následující základní pravidla:

 • používat kondom při pohlavním styku s neznámými partnery;
 • odmítnout nechráněný pohlavní styk v případě poškození kůže a sliznic v oblasti genitálií;
 • odmítnout nechráněný pohlavní styk v přítomnosti sexuálních infekcí u partnera;
 • odmítají často měnit sexuální partnery.

Těhotenství a hepatitida C

Aktivní virová infekce HCV a hepatitida C u těhotných žen jsou často poprvé objeveny v životě úplně náhodou během počátečního screeningového vyšetření na prenatální klinice. V takových případech se nevykonávají žádné mimořádné akce, potrat se neprovádí, antivirová léčba je předepisována až po porodu. Porod dítěte během těhotenství nemá nepříznivý vliv na povahu průběhu chronické hepatitidy C a na stav jater těhotné ženy. Během prvních dvou až tří měsíců po narození dítěte se hladiny enzymů ALT a AST vracejí k normálu a jsou plně obnoveny. Je to kvůli charakteristice imunity a přísunu krve do jater u těhotných žen.

Přítomnost aktivní virové infekce hepatitidy C v těle těhotné ženy neovlivňuje reprodukční funkci, nezvyšuje pravděpodobnost vrozených malformací plodu nebo mrtvého plodu. Současně může dekompenzovaná jaterní cirhóza u těhotné ženy vyvolat závažnou nitroděložní podvýživu a / nebo hypoxii plodu, potrat, spontánní potrat, předčasný porod a dokonce i smrt matek (viz prezentace „Játra a těhotenství - norma a patologie“ na příslušné stránce webu). ) Vzhledem ke zvýšené pravděpodobnosti krvácení do jícnu z křečových žil se výrazně zvyšuje riziko mrtvého porodu nebo úmrtí ženy při porodu..

Sport s hepatitidou C

Sport je nedílnou a důležitou součástí celého života pacientů s hepatitidou C. Je to z následujících důvodů:

 • sportovní a tělesná výchova zajišťují normalizaci tělesné hmotnosti; je prokázáno, že další libry mají nepříznivý účinek na metabolismus pacienta s hepatitidou C a mohou vyvolat obezitu jater a výskyt kalu (kamenů) ve žlučníku; pravidelná tělesná výchova a sport normalizují metabolismus tuků a žlučových kyselin a zabraňují rozvoji steatózy jater a cholelitiázy;
 • tělesná výchova a sport zvyšují imunitu a posilují obranyschopnost těla; nedostatek fyzické aktivity způsobuje stagnaci v játrech, poruchy kardiovaskulárního systému, fyzickou nečinnost a další problémy; díky snížené imunitě se virus hepatitidy C začíná aktivněji množit v jaterních buňkách a imunitních buňkách krve a kostní dřeně a rychleji se šíří po celém těle;
 • sportovní a tělesná výchova přispívají ke zlepšení krevního oběhu a většímu plnění krve kyslíkem; v důsledku toho se zlepšuje práce nemocných jater a dalších orgánů gastrointestinálního traktu;
 • tělesná výchova a sport u pacientů s hepatitidou C zlepšují saturaci tkáňového kyslíku a zabraňují dalšímu hypoxickému poškození samotné jater a dalších orgánů a tkání nemocného;
 • sport a tělesná výchova mají pozitivní vliv na celkové emoční pozadí; díky stálé fyzické aktivitě u pacienta s hepatitidou C se objevuje mnoho pozitivních emocí a nervový systém se stává stabilnějším;
 • tělesná výchova a sport jsou důležitými faktory sociální komunikace, protože sportování s přáteli významně zlepšuje náladu pacientů s hepatitidou C, z nichž mnozí se po zjištění diagnózy izolovali.

V rodině pacienta s hepatitidou, co dělat?

Virus hepatitidy C je poměrně stabilní a může v prostředí přetrvávat až několik dní. Z tohoto důvodu, pokud náhle krev osoby trpící hepatitidou C dopadne na jakýkoli povrch v místnosti, je nutné celou místnost navlhčit antivirovými dezinfekčními prostředky. Oblečení kontaminované krví pacienta s hepatitidou C se musí prát v pračce pomocí pracího prášku po dobu jedné hodiny při teplotě nejméně 90 stupňů. Nesmíme zapomenout na jednoduchá pravidla osobní hygieny:

 • v případě zranění nebo poranění otevřenými ranami je třeba je okamžitě ošetřit a přilepit lepicí páskou; Při poskytování lékařské pomoci členovi rodiny s pacientem s hepatitidou C je nutné v každém případě nosit gumové rukavice, pokud je možný kontakt s krví;
 • každý člen rodiny, kde je pacient s hepatitidou C, by měl mít svůj vlastní holicí strojek, manikúru a zubní kartáček;
 • při každém pohlavním styku s neznámými partnery je nezbytné používat ochranné vybavení, protože k infekci virem HCV dochází často během intenzivního pohlavního styku; použití kondomů téměř 100% eliminuje riziko infekce.

zjištění

Hepatitida C je nebezpečné infekční onemocnění způsobené virem hepatitidy typu C (HCV) obsahujícím RNA, při kterém jsou poškozené jaterní buňky a imunitní buňky krve a kostní dřeně a postupně umírají. Více než 70 milionů lidí na celém světě trpí chronickou hepatitidou C.

 • krev je hlavním „pachatelem“ šíření viru; hit krevních částic u pacienta s hepatitidou C v ráně zdravého člověka je téměř zaručeno, že povede k infekci;
 • vysoce patogenní virus HCV může být přítomen téměř ve všech lidských biologických tekutinách; z tohoto důvodu zůstává sexuální cesta přenosu infekce virem hepatitidy C relevantní;
 • virus hepatitidy C si udržuje životaschopnost v podmínkách prostředí až několik dní; proto musíte být opatrní při kontaktu s řeznými předměty a lékařskými nástroji, na jejichž povrchu může zůstat sušená krev pacienta s hepatitidou C;
 • nedostatek účinné a včasné léčby hepatitidy C snižuje průměrnou délku života nemocného v průměru o 15-20 let a často způsobuje předčasnou smrt na cirhózu, rakovinu jater a další závažné komplikace na hepatitidu C.