Difuzní změny jater

Difúzní změny v játrech - termín označující různé stupně poškození orgánů. Na rozdíl od lokálních fokálních strukturálních poruch naznačují šíření patologických změn v jaterní tkáni (parenchyma). Příčiny a povaha morfologických změn v játrech závisí na konkrétní nemoci

Nejsou funkční, vždy jsou způsobeny změnou buněčné struktury, jaterních žlučovodů a cév. Difuzní změny ve struktuře jater mohou být detekovány in vivo pouze známkami ozvěny během ultrazvukového vyšetření. Mnohem méně často - s histologickou analýzou vzdáleného orgánu. Patologové zjistí změny u lidí, kteří zemřeli na závažné onemocnění jater.

Jak se anatomická struktura jater projevuje na ultrazvuku?

V pracovní játrech je racionální lobulární struktura. V každém laloku jsou vhodné arteriální a žilní cévy, navíc je krevní oběh podporován intralobulárními (sinusoidální) a interlobulární (uvnitř vazivové tkáně septa) kapilárami.

Příliv krve do jaterních buněk (hepatocytů) přináší látky, které je třeba zpracovat, odtok dodává užitečné složky do všech vnitřních orgánů, odstraňuje toxiny. Plátky jsou ve formě hranolů. Vědci naznačují přítomnost difúzního mechanismu pronikání plazmy do hepatocytů stěnou cévy.

Každý hepatocyt vylučuje produkovanou žluč do zvláštního výtokového kanálu, který se po rozšíření a sloučení s ostatními dostane do žlučníku. Paralelně s venulami leží intrahepatální žlučovody, které se spojují v každém laloku, a pak oba do jednoho jaterního žlučovodu, který teče do společného žlučovodu. Část žluči je tedy „vypouštěna“ obtokem žlučníku.

Můžete vidět a vyhodnotit, co každá strukturní jednotka znamená pouze pod mikroskopem. Pro diagnózu je důležitá schopnost určit stav funkční užitečnosti hepatocytového aparátu a okolních tkání. Velkou pomocí je studium schopnosti odrážet ultrazvukové vlny získané echografickými znaky. Odhalují nepochybné oblasti poškození jater nebo rozptýlené distribuce.

Jak vypadají ultrazvukové příznaky difúzních poruch??

Zvukové vlny procházejí zdravými játry, aniž by se zastavovaly nebo odrážely, protože jejich hustota je homogenní hmota. Na obrazovce vypadá echostruktura jako rovnoměrně tmavá (homogenní) zóna, nazývá se hypoechoická.

Nádoby a potrubí se projevují pruhy ještě tmavšího stínu (anechoické), i když stěny tvoří světlý obrys, protože jsou schopny odrážet zvuk. Tento princip umožňuje vidět směr a velikost žíly portálu, žlučovody.

Různé strukturální poruchy, depozice biochemických látek, stopové prvky a nahrazení parenchymu jizevnou tkání vedou ke změnám v echogenitě tkání. Transformace způsobují zvýšení vlastnosti echogenicity a játra na monitoru se stávají světlými (lékaři říkají „jasná játra“).

Difúzní změny v jaterním parenchymu se mohou projevit nerovnoměrným tmavým stínem různých oblastí, „granularity“. Závisí to na heterogenních projevech různých oblastí zánětu, metabolických změnách. Aby bylo možné správně posoudit stupeň hypoechohenogenicity, lékař současně sleduje pravou ledvinu a zaměřuje se na tmavý stín jejího parenchymu.

Na ultrazvuku můžete vidět hustou cirrhotickou tkáň vycházející ze septy pojivové tkáně, nahrazení zdravého parenchymu životně důležitými produkty těla (mastné inkluze, usazeniny mědi, železa).

Podle povahy obrázku jsou učiněny předpoklady o příčinách hyperechoogenicity. Například u infekčních chorob (virová hepatitida) převládají vaskulární změny, odborníci nazývají celkový vzhled jater „blizard“ nebo „hvězdnou oblohu“.

Pro stanovení diagnózy potřebuje pacient srovnání výsledků, studii symptomů a průběh nemoci. Identifikace difúzních změn v jaterním parenchymu bude vyžadovat podrobné vyšetření s komparativní analýzou klinických a biochemických příznaků různých nemocí, imunologických reakcí.

Morfologické příčiny ozvěn

Známky difúzních změn v játrech odhalené echoskopií neodrážejí skutečné histologické abnormality, ale nashromážděná zkušenost s funkční diagnostikou umožňuje izolovat a zacílit lékaře na určité příčinné vztahy lézí parenchymu. Rozlišují se následující varianty variant..

Metabolické - vždy spojené s metabolickou patologií. To je usnadněno: dědičnými chorobami, hormonálními změnami, podvýživou. Skupina nemocí zahrnuje: Gaucherovu chorobu, glykogenózu, diabetes mellitus, fruktózovou intoleranci, tyrosinémii, dědičnou hepatolentikulární nedostatečnost nebo Wilson-Konovalovovu chorobu (poškození jater, mozek nahromaděnou mědí), galaktosémii, tukovou infiltraci se zhoršeným metabolismem tuků.

Infekční - zánět parenchymu při virové hepatitidě (v akutní a chronické formě), miliary tuberkulóza, mononukleóza (způsobená virem Epstein-Barr), AIDS, brucelóza, cytomegalovirová infekce, některé helminthiasy, mykotická onemocnění.

Toxický - vyskytuje se, když jsou toxické látky vystaveny jaterní tkáni (alkohol, závislost na nikotinu, účinky steroidní terapie, užívání cytostatik, radiační expozice, antibiotika, otrava solemi těžkých kovů, výrobky s vysokým obsahem trans-tuků, volné radikály).

Zhoubné nádory - v případě širokého rozšíření (setí). Chronické srdeční selhání - v důsledku žilní stagnace krve v játrech a portální žilní soustavě. Autoimunitní - dědičné a získané nemoci alergické povahy.

Mezi rozptýlenými změnami v játrech výměnné povahy lze podrobněji rozlišit následující podmínky. Steatóza (synonymum k tukové infiltraci) - tukové inkluze se postupně hromadí ve složení hepatocytů, buňky se ničí a vytvářejí cysty. Bylo zjištěno, že k poruchám typu tukové infiltrace dochází pod vlivem akumulace významného množství triglyceridů, které jaterní buňky nejsou schopny zpracovat..

Vklady meziproduktů - železo (hemochromatóza, komplikovaná krevní transfúze, důsledky hemolytické anémie), měď (Wilson-Konovalovova nemoc), hyalin (alkoholická cirhóza). Změny mohou být jak fokální, tak rozptýlené povahy. Nacházejí se u lidí různého věku, včetně dětí. Nealkoholická steatóza se častěji vyskytuje u lidí s nadváhou..

Podle typu morfologických změn se struktura jater mění na stranu:

 • otok a otok parenchymu (v závislosti na závažnosti zánětlivého procesu);
 • skleróza (náhrada za jizvu);
 • hypertrofie (proliferace strukturních prvků);
 • dystrofie.

Tyto změny se mohou střídat a způsobit exacerbace nebo remise nemoci, ale mluví o patologii, i když jsou špatně identifikovány. Je nemožné si všimnout počátečního stádia nemoci známkami ECHO. Nevyjádřené příznaky málo odrážejí stupeň narušení struktury jaterního parenchymu.

Příčiny patologie v dětství

Při dlouhodobé těžké žloutence, hepatomegálii, splenomegálii existuje podezření na difúzní změny jater u novorozence. Ultrazvukové vyšetření vám umožňuje vyloučit nebo potvrdit diagnózu. Změny jsou obvykle spojeny s vrozenou metabolickou poruchou, nemocemi přenášenými matkou během těhotenství (hepatitida, toxické účinky léků).

Pokud je nutné léčit dítě, lékaři volí antibiotika s minimálním poškozením na játra, zkontrolujte individuální citlivost těla. Jakékoli alergické projevy, diatéza ovlivňují strukturu jaterních buněk.

Formuláře pro uzavření ultrazvuku

Popis ultrazvuku lékařem vychází z jeho zkušeností. Charakteristické odstíny a formy jaterních onemocnění jsou lékařem interpretovány vzhledem, stupněm změny echogenicity. Závěr o rozptýlených změnách lze formulovat v následujících frázích:

Čím výraznější jsou příznaky ozvěny, tím je obvykle jasnější obraz choroby a těžší klinický průběh. Zánět slinivky břišní, orgán velmi závislý na fungování jaterních buněk a žlučového systému, se často spojuje s poškozením jater. V části „Závěr“ musí lékař uvést zvýšení velikosti jater, sleziny, stavu žlučníku a kanálků (kameny, průchodnost, anatomické zúžení), stěny velkých cév.

„Difúzní heterogenní změny“ - zdůrazňují různé stupně porušení echogenicity jednotlivých částí parenchymu. Toto poškození struktury jater je spojeno s akumulací kalcifikací, železa, mědi v buňkách, nerovnoměrného cirrhotického procesu, obstrukce intrahepatálních žlučovodů, nádorů, tuberkulózy a parazitárních infekcí.

Příznak heterogenity lze považovat za pozitivní okamžik, který ukazuje na zachování kompenzačních schopností těla. U lékařů a pacientů to naznačuje vhodnost použití všech dostupných metod léčby.

Nehomogenní nodulární změny (granulomas) ve 30% případů způsobují drogy. Mezi ně patří: alopurinol, karbamazepin, alfa-methyldopa, sulfonamidy, isoniazid, chinidin, prokainamid. "Difúzní dystrofické změny" - vyskytují se u různých onemocnění orgánů a systémů, které jsou doprovázeny ztrátou bílkovin, vitamínů, úplným vyčerpáním energetických rezerv.

Často doprovázejí chronická krevní onemocnění, anémii, ale mohou být také důsledkem virové hepatitidy, důsledkem poškození jater samotných (otrava plísněmi, nitrosloučeninami, sedativy) způsobenou předávkováním diuretiky.

Varianty změn u různých nemocí

Porážka zažívacích orgánů je charakterizována vzájemnými komplikacemi, jasným spojením mezi fungováním. U některých onemocnění se proto mohou objevit difúzní změny v jaterním parenchymu..

S cirhózou

Známky cirhózy pomocí ultrazvukové studie se dělí na hlavní a nepřímé. Mezi hlavní patří: zvětšení velikosti, nerovný dolní okraj, spousta hyper- a hypoechoických malých oblastí v důsledku nahrazení zdravých buněk pojivovou tkání, ztluštění stěn portálních žil a snížení viditelnosti vaskulárních kontur. Mezi nepřímé příznaky: portální hypertenze je indikována zvýšením průměru sleziny a portálních žil, zvýšením sleziny a přítomností tekutiny v dutině břišní (ascites).

S chronickou cholecystitidou

Důležitý je vliv na hepatocyty infekce, stagnace žlučovodů, změny vlastností žluči a tvorba kamenů. Ultrazvuk odhaluje expanzi nebo křeč břišních kanálků (biliární dyskineze), zvýšení jater a velikosti žlučníku.

S hepatomegálií

Významné zvýšení velikosti jater je doprovázeno difúzním strukturálním narušením. V diferenciální diagnostice je nutné vyloučit roli chronických infekcí (malárie, tuberkulóza, echinokokóza), sarkoidózy, mononukleózy.

S pankreatitidou

V reakci na zánět slinivky břišní játra reagují s reaktivními difúzními změnami. Na klinice je důležité tento mechanismus vyjasnit a vyloučit vývoj nádorového procesu, kameny v žlučovodech. Současně jsou detekovány změny ve struktuře pankreatické tkáně.

S onemocněním ledvin

Difuzní změny v játrech jsou někdy detekovány současně se zvýšením ledvin, zvětšením pánve, zánětem, trombózou renálních tepen a kameny v močovém traktu. Vztah mezi těmito dvěma orgány je zajištěn vzájemným „výnosem“ v případě porušení vylučování struskových látek, hromadění metabolických produktů. Proto při selhání jater trpí ledviny a naopak.

S onemocněním sleziny

Slezina je hlavní lymfatickou uzlinou těla, je zodpovědná za krevní oběh, imunitu. Je ovlivněn spolu s játry zvýšením tlaku v systému portálových žil. Důvodem je možnost odtoku krve a zvýšené zátěže. Ultrazvuk odhaluje hepato- a splenomegálii. Léčba cirhózy jater, další chirurgický posun krevního toku pomáhá obnovit funkci sleziny.

Léčba difúzních změn v játrech

Terapii předepisuje lékař v závislosti na konkrétním typu onemocnění. Závěr o difúzním poškození jater není diagnóza, proto nemá žádné specifické ošetření.

Tyto informace se berou v úvahu pro zahrnutí do systému jmenování:

 • dietní výživa v souladu s tabulkou č. 5 (vyloučení všech nepříjemných kořeněných, mastných, smažených potravin, koření, čirého režimu, vyvážené hmotnosti osoby, dnů nalačno);
 • doporučení pro změnu životního stylu a návyků (vyloučení jakéhokoli alkoholu, kouření, povinné procházky, cvičení);
 • antivirové nebo antiparazitické ošetření, anti-TB léky, choleretika;
 • cytostatika;
 • nejvhodnější hepatoprotektory, vitaminy;
 • populární doporučení.

Po obdržení závěru ultrazvukové studie s nepochopitelnými frázemi byste se neměli pokoušet rozluštit sami sebe nebo kontaktovat neprofesionály. Diagnóza bude správná až po dalších funkčních testech prokazujících kvalitu jater, identifikujících konkrétní příčiny patologie.

Difuzní změny jater

Difuzní změny v játrech jsou rozšířeným stavem, ve kterém se vyvíjí strukturální transformace orgánu. Nemoc nemá věkovou hranici, lze ji diagnostikovat i u dítěte.

Prakticky každé onemocnění žlučového systému může vyvolat mírné difúzní změny v játrech. V některých případech se stávají zdroji patologie pankreatu nebo systémové poruchy..

Anomálie na dlouhou dobu se nemusí projevit. Mezi příznaky patří hepatomegalie, nažloutnutí kůže, změna barvy moči a stolice, hořká chuť v ústech.

Diagnostický proces je založen na výsledcích instrumentálních vyšetření, zejména ultrazvuku a MRI, protože jasně ukazují echografické příznaky difuzních poruch. Laboratorní testy a činnosti prováděné lékařem jsou sekundární povahy.

Hlavními konzervativními metodami v léčbě jsou léky a udržování šetrné stravy. Taktika léčby je dána etiologickým faktorem, proto může být nutný chirurgický zásah. Léčba tohoto onemocnění jater obecně zahrnuje komplexní.

Etiologie

Difuzní změny parenchymu jater se často vyskytují na pozadí onemocnění. Jejich vznik může ovlivnit několik fyziologických faktorů..

Nejčastější příčiny tohoto stavu jsou:

 • cirhóza jater;
 • autoimunitní nebo virové formy hepatitidy;
 • sklerotizující cholangitida;
 • mastná hepatóza;
 • alkoholické onemocnění jater;
 • diabetes;
 • maligní, benigní a cystické nádory;
 • chronická cholecystitida;
 • negativní vliv mikroorganismů;
 • portální hypertenze;
 • metastázy rakoviny z jiného místa v játrech;
 • narušení metabolických procesů;
 • jakýkoli stupeň obezity;
 • srdeční selhání;
 • získané nebo vrozené srdeční vady;
 • širokou škálu autoimunitních chorob;
 • nedostatečné užívání drog;
 • špatná výživa;
 • dlouhodobé zneužívání špatných návyků;
 • prudké snížení tělesné hmotnosti;
 • požití toxických a jedovatých látek do lidského těla;
 • dysfunkce štítné žlázy a další endokrinní patologie.

Pravděpodobnost vlivu genetické predispozice není vyloučena..

U dětí jsou hlavní zdroje poruchy následující:

 • vrozené malformace hepatobiliárního systému;
 • výskyt hepatitidy jakékoli formy u ženy v období porodu dítěte;
 • vynucená antibiotika v kojeneckém věku.

Difuzní změny jater nemají věk ani pohlaví.

Klasifikace

Hlavní rozdělení předpokládá existenci několika stupňů závažnosti porušení patologické struktury. Pro rozptýlenou povahu jsou charakteristické následující změny:

 • exprimované - vznikají během onkologického procesu, hepatitidy, alkoholového onemocnění nebo degenerace tuků a příčinu lze odstranit pouze provedením chirurgické operace;
 • střední - důsledek vlivu vnějších faktorů a léčba vyžaduje léky a čištění krve;
 • menší - může být zcela asymptomatický, ale často doplněný pankreatickou dysfunkcí.

V závislosti na lézi v patologickém procesu se může jednat:

 • jaterní parenchym;
 • struktura jater;
 • tkáně jater;
 • stěny kanálků jater;
 • blízké vnitřní orgány - ledviny, slezina, slinivka břišní.

Podle povahy kurzu jsou difuzní změny v játrech následující:

 • heterogenní;
 • dystrofický;
 • reaktivní.

Příznaky ozvěny, které jsou detekovány pouze během instrumentálních diagnostických postupů, jsou:

Symptomatologie

Klinické projevy difúzních změn v jaterním parenchymu jsou specifické a výrazné, což výrazně zjednodušuje proces diagnostiky zaměřený na nalezení hlavního provokujícího faktoru..

Podmínka je charakterizována výskytem takových příznaků:

 • bolest pod správnými žebry;
 • averze k kořenitým a mastným jídlům;
 • hořká chuť v ústní dutině;
 • hepatomegalie;
 • podšívka jazyka dotekem bílé, šedivé nebo žluté;
 • slabost a únava;
 • podrážděnost a náhlé změny nálady;
 • bolesti hlavy;
 • přetrvávající nevolnost, která málokdy vede k zvracení;
 • nažloutnutí kůže, viditelné sliznice a skléra zrakových orgánů;
 • zvýšená tvorba plynu;
 • nadýmání;
 • ztmavnutí moči;
 • změna barvy stolice;
 • svědivá kůže různé závažnosti;
 • vyrážky jako úly;
 • mastný lesk a zápach stolice;
 • sklon k otokům;
 • časté nachlazení a virová onemocnění - na pozadí poklesu rezistence imunitního systému;
 • menstruační nepravidelnosti u žen;
 • mírné zvýšení tělesné teploty;
 • kolísání krevního tlaku;
 • snížené libido nebo účinnost u mužů;
 • hubnutí až do těžkého vyčerpání.

Klinické projevy jsou charakteristické jak pro dospělé, tak pro děti. Hlavní příznaky mohou být doplněny známkami základního onemocnění, které vyvolalo difúzní změny ve struktuře jater.

Diagnostika

Charakteristická klinika významně zužuje okruh provokatérů výskytu abnormálního stavu. Ke stanovení správné diagnózy je nutný komplexní přístup..

 • Seznamte se se svou rodinnou historií
 • studovat anamnézu pacienta;
 • shromažďovat a analyzovat životní historii;
 • posoudit stav kůže, sliznic a skléry;
 • změřit teplotu a krevní tón;
 • palpace přední stěny břišní dutiny - pozornost je věnována projekci jater, tj. oblasti pod pravými žebry;
 • podrobně vyšetřit pacienta - zjistit, s jakou intenzitou se projevují známky difúzních změn v játrech.

Laboratorní studie zahrnují:

 • obecné klinické testy krve a moči;
 • jaterní testy;
 • krevní biochemie;
 • mikroskopické studie výkalů;
 • sérologické testy a testy PCR;
 • bakteriální kultura krve a stolice.

Následující instrumentální postupy pomohou odlišit difúzně-fokální změny v játrech od jiných druhů patologie:

 • ultrasonografie;
 • radiografie břišní dutiny;
 • CT
 • MRI
 • endoskopická biopsie.

Diagnóza potvrzuje přítomnost takových ozvěn:

 • heterogenní tkáňová struktura;
 • zvýšená hustota ozvěny;
 • zvětšená játra nebo hepatomegalie;
 • porušení struktury krevních cév;
 • různé jaterní laloky vykazují různou echogenitu;
 • těsnění periportálních ventilů;
 • útlum ultrazvukem.

Léčba

Po konečném potvrzení diagnózy „difúzních změn jater“ se lékaři obracejí na konzervativní metody léčby.

Pacientům je zobrazen příjem:

 • antivirové nebo antibakteriální látky;
 • hepatoprotektory;
 • fosfolipidy;
 • aminokyseliny;
 • vitamínové a minerální komplexy;
 • léky zaměřené na zastavení příznaků.

Pro pacienty je velmi důležité dodržovat šetrnou stravu, která zahrnuje odmítnutí:

 • mastné odrůdy masa, drůbeže a ryb;
 • smažená, slaná a kořenitá jídla;
 • mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku;
 • bohaté bujóny a první jídla připravená na jejich základě;
 • uzené maso a konzervy;
 • muffin a čerstvé pečivo;
 • droby;
 • čokoláda, zmrzlina a jiné sladkosti;
 • cibule a česnek;
 • špenát a šťovík;
 • houby;
 • ředkev;
 • majonézy a kořeněné omáčky;
 • silná káva a alkohol.

Při rozptýlených změnách v jaterním parenchymu dostane tělo živiny z těchto produktů:

 • sušený chléb a sušenky;
 • džem;
 • Miláček;
 • bobule a ovoce;
 • zeleninové pyré;
 • vegetariánské nebo mléčné první kurzy;
 • proteinová omeleta nebo vejce vařená na měkko;
 • zeleninové a ovocné saláty;
 • vařená klobása;
 • dietní odrůdy masa a ryb;
 • kompoty a čerstvě vymačkané šťávy;
 • zelený čaj a kakao.

Po schválení ošetřujícího lékaře lze použít alternativní medicínu. Léčivé nápoje se připravují na základě:

 • oves;
 • kukuřičné stigmy;
 • fenykl;
 • březové pupeny;
 • šípky;
 • máta peprná;
 • listy brusinky;
 • meruňková jádra;
 • dýňová semínka;
 • propolis;
 • sedmikrásky;
 • řebříček;
 • měsíček.

V případě patologických změn v játrech má léčba chirurgickým zákrokem následující indikace:

 • cysty a jiné novotvary;
 • metastázy rakoviny;
 • portální hypertenze;
 • těžká cirhóza nebo hepatitida.

Možné komplikace

Těžké, malé a střední difúzní poškození jater může způsobit rozvoj:

 • mužská a ženská neplodnost;
 • malabsorpční syndrom;
 • vnitřní krvácení;
 • selhání jater;
 • ascitické zvětšení břicha;
 • jaterní encefalopatie;
 • kóma.

Prevence a prognóza

Aby se předešlo strukturálním změnám v játrech, je nutné dodržovat pouze několik jednoduchých preventivních doporučení:

 • úplné odmítnutí špatných návyků;
 • kontrola tělesné hmotnosti;
 • zdravá a výživná výživa;
 • neustálé posilování imunity;
 • včasná diagnostika a léčba patologických stavů, které mohou vést k rozvoji problémů s játry;
 • absolvování alespoň 2krát ročně kompletní preventivní prohlídky na klinice.

Difuzní změny v játrech jsou po celý život pacienta velmi vzácné. Prognóza a pravděpodobnost vzniku komplikací je dána základním onemocněním. Je třeba mít na paměti, že každý patologický provokatér má své vlastní důsledky, které mohou být někdy fatální..

Co dělat s difúzními změnami v játrech

Difuzní změny v játrech nejsou samostatným onemocněním, ale jednotnou odchylkou od normální struktury. Změny v tkáni největší žlázy těla jsou detekovány během ultrazvukové diagnostiky, dalších analýz a vyšetření na základě klinického vývoje, jakož i při stížnostech osoby, která vyhledala lékařskou pomoc. Na základě výsledků diagnostických postupů lékař v případě potřeby diagnostikuje a předepíše léčbu..

Jaké jsou difúzní změny v játrech a jaké jsou

Játra jsou jediným orgánem, který zabraňuje vstupu toxických produktů do krevního řečiště. Je nutné zjistit, co je jaterní parenchym a jak změny jeho stavu ovlivňují zdraví.

Tkáň, která tvoří játra, se nazývá parenchym. Během difúzních fokálních změn je pozorován růst parenchymální tkáně nebo její pokles. Oba jsou zanedbatelní a objemní..

Struktura parenchymu je struktura pojivové tkáně, kterou je játra obložena. Skládá se z mnoha buněk, na nichž jsou umístěny cévy a žlučovody.

 • Játra zdravých lidí mají jemnozrnnou strukturu, jasnou a rovnoměrnou konturu.
 • Nesprávný metabolismus vede k detekci ultrazvuku středně zrnité echostruktury parenchymu.
 • Hrubozrnnou strukturu lze pozorovat u diabetes mellitus, hepatitidy, alkoholismu.
 • Různé nemoci vyvolávají výskyt mastných vrstev, což vede ke změně hustoty jaterního parenchymu.

Porušení vnitřních orgánů vede k reaktivním změnám v jaterním parenchymu u dítěte. Tyto změny u dětí jsou vysvětleny nedostatečností zažívacího traktu a jeho nemocí. Mezi běžné příčiny nemoci patří přítomnost hlíst v těle dítěte.

Jaká onemocnění mohou vést ke změnám v parenchymu orgánů

Změny jaterního parenchymu jsou detekovány za těchto podmínek:

 • virová onemocnění;
 • diabetes;
 • toxické poškození jater, včetně alkoholu;
 • obezita;
 • podvýživa;
 • zneužití alkoholu
 • přítomnost parazitů v játrech;
 • mastná degenerace (steatóza);
 • metabolické poruchy.

Jedním z nejnaléhavějších problémů gastroenterologie je léčba chronických difúzních onemocnění jater. Mezi nimi se rozlišují nevýznamné, výrazné a mírné rozptýlené změny. Normální stav tkáně jater během ultrazvuku je vyjádřen v přítomnosti stejné hustoty v celém orgánu. Rovnoměrné zvýšení nebo snížení hustoty je ozvěnou rozptýlených změn..

Porucha metabolismu tuků v jaterní tkáni (steatohepatóza nebo tuková infiltrace) je spojena s postupnou degenerací jaterních buněk do tukové tkáně. Včasná diagnostika a léčba mohou plně obnovit funkce poškozeného orgánu.

Opožděná léčba nebo ignorování prvních projevů nemoci je plná destrukce jater. Existuje riziko cirhózy vedoucí k úmrtí pacienta.

Další příznaky onemocnění jater

Při vyšetřování vnitřních orgánů pomocí ultrazvuku lékaři často detekují porušení ve formě difuzního zhutnění jater. Protože normální činnost tohoto vnitřního orgánu je pro člověka životně důležitá, lze takový znak považovat za alarmující. Změny v tkáních těla jsou příznaky nemocí:

 1. Chronický zánět Změny se neobjevují velmi jasně.
 2. Obezita a cukrovka. Játra se znatelně zvětšují, zvyšuje se echogenita.
 3. Nádory Změny jsou umístěny v jednom z podílů těla.
 4. Virový zánět. Tkáně orgánů se znovu rodí, buňky se regenerují.
 5. Cirhóza. Heterogenní struktura orgánu, existuje více postižených oblastí.

Kromě ultrazvukových příznaků existují subjektivní příznaky:

 • Výrazný pocit těžkosti v pravé hypochondrii.
 • Žloutnutí očí, obličeje, jazyka.
 • Tmavá moč a světlé výkaly.
 • Problémy s trávením.
 • Neustálá únava, ospalost, podrážděnost.

Diagnostika

Jaterní buňky nejsou vždy schopny vyrovnat se s jedy, které pronikají do těla nebo se v něm formují. V některých případech otrávené buňky umírají a místo nich se objevuje pojivová (vláknitá) tkáň. Nenahrazuje funkce hepatocytů a má jinou echogenitu. Echografické příznaky mírných difúzních změn jsou detekovány pouze při ultrazvukovém vyšetření vnitřních orgánů. Tato diagnostická metoda umožňuje určit velikost jater, identifikovat možné změny v její struktuře, zkoumat hlízy, nepravidelnosti, oteklé lymfatické uzliny.

Přítomnost heterogenní echostruktury jater naznačuje cirhózu. Hepatóza je také pozoruhodná pro heterogenitu parenchymu, ve kterém jsou játra hustší a spojovací tkáň expanduje..

Kromě ultrazvuku lze stav tohoto orgánu kontrolovat také krevním testem na biochemii a obecnou analýzou moči. Vzorky zvyšují množství bilirubinu, jaterních enzymů, zejména ALT a AST.

Léčba difúzních změn jater

Ve svém přirozeném stavu jsou játra homogenní. Jeho tkáně procházejí krevní cévy a žlučovody. V případech, kdy se parenchym jater difuzně mění, což bylo zjištěno při ultrazvuku, je zapotřebí nouzového ošetření.

Vystavení mnoha nepříznivých faktorů v játrech může vést ke vzniku ozvěn reaktivních změn v parenchymu. Příčinou takové diagnózy, zejména reaktivní hepatitidy, obvykle není poškození nebo selhání jater, ale další problém. V důsledku nemoci se mění biochemický obsah krve, takže v této situaci je nezbytně nutné včasné ošetření.

Léčba se provádí dvěma způsoby - konzervativní a chirurgický. Zvýšený tlak portální žíly, metastázy, nádory vyžadují chirurgický zákrok k odstranění novotvarů. V jiných situacích je léčba prováděna léky.

Dietní a pomocné metody

Bez ohledu na důvod hraje dieta s rozptýlenými změnami v játrech významnou roli. První věc, kterou lékař předepíše dietu číslo 5 podle Pevznera. Ze stravy je třeba vyloučit kořeněnou, příliš slanou, smaženou a mastnou. Rychlé občerstvení a alkohol jsou zcela zakázány.

Přidejte do nabídky více bílkovin, vlákniny, ovoce a zeleniny. Je užitečné pít kompoty, želé, ovocné nápoje, bylinné čaje. Každý den musíte jíst mléčné výrobky s nízkým obsahem tuku. Parní jídla, péct nebo vařit.

Léky

Lékový režim předepisuje pouze lékař. Pro ošetření použijte:

 1. Přípravky živočišného původu. Toto je Sirepar, Erbisol. Vyrobeno z orgánů skotu.
 2. Esenciální fosfolipidy. Zlepšují integritu membrány a strukturu jaterních buněk. Nejběžnější drogy v této skupině jsou Essliver, Livenziale, Livolife Forte, Antraliv, Rezalyut Pro.
 3. Léky obsahující aminokyseliny, které zahrnují Heptral a Hepa-Merz. Snižte koncentraci amoniaku v plazmě, zlepšete ochranné funkce jater.
 4. Přípravky Cholagogue eliminují odtok žluči, předcházejí křečím: Cholemax, Odeston, Ursofalk.
 5. Syntetické látky - Exhol, Holudexan. Ovlivní cirkulaci žluči, zabrání exacerbaci hepatitidy.
 6. Léky na bázi interferonu (Laferobion, Velferon, Ingaron), antiparazitika (Carbendazim, Niclozamid, Decaris), antibiotika (výhradně na doporučení lékaře) - pokud existují parazitární, bakteriální a virové infekce.

Lidové léky

Kromě konzervativních způsobů léčby je možné použít lidové léky. Užitečné sbírky léčivých bylin, které mohou opravit postižené tkáně orgánů.

Charakteristickou alternativou léčby je nutnost použití stejného nástroje po dlouhou dobu. Kurz je obvykle 3-4 týdny.

Příprava odvarů rostlin:

 • Třezalka tečkovaná
 • šalvěj;
 • řebříček;
 • posloupnost;
 • mrzutý;
 • květy heřmánku;
 • kořen pšenice.

Lžíce sbírek nebo jedné z bylin se trvá asi 20 minut v horké vodě a spotřebuje se 2-3krát během dne.

Účinná kombinace kurkumy a česneku. Tento nástroj poskytuje antibakteriální účinek. Pro přípravu léčivého nápoje jeden nasekaný stroužek česneku a 1 lžička. kurkuma se smíchá s vroucí vodou (200 ml). Používejte dvakrát denně před jídlem.

Oves je velmi prospěšný pro játra. Do horké vody se přidají 2/3 šálků ovsa a půl hodiny se vaří v ohni. Po vypnutí ohně trvá směs několik hodin. Pijte vývar třikrát denně před jídlem.

Transplantace

V případech, kdy léčba postižených jater není možná a život člověka je v nebezpečí, se lékaři uchýlí k transplantaci jater (transplantace). Je nezbytné pro:

 • vrozené abnormality orgánů;
 • poslední fáze rozptýlených změn;
 • nefunkční nádory (rakovina a jiné fokální formace);
 • akutní selhání jater.

Prognóza a prevence

Prognóza difúzních změn ve struktuře tkání a jater je způsobena především základním onemocněním.

Protože se poškozený jaterní parenchym zotavuje relativně rychle, včasné ošetření vrátí tělu jeho původní vzhled a normální funkce.

Pokud jsou tkáně změněny typem steatózy, je prognóza nejčastěji příznivá. Totéž lze říci o chronické hepatitidě - je přenesena do stavu remise.

Nepříznivá prognóza cirhózy - pětileté přežití je přibližně 50%. Běžící nemoc ohrožuje život.

Preventivní opatření zahrnují obecná jednoduchá pravidla:

 • neustálé sledování tělesné hmotnosti;
 • odmítnutí škodlivých závislostí;
 • výživná a zdravá výživa;
 • neustálé posilování imunitního systému;
 • pravidelné návštěvy odborníků a rutinní zkoušky.

Problémy s játry lze zabránit dietní korekcí, jakož i selháním nebo závažným omezením konzumace alkoholu..

Difúzní změny v jaterním parenchymu

Játra jsou orgánem, který se v případě nemoci dlouho nevyhlásí. Nejčastěji jsou detekovány během ultrazvukové diagnostiky. A docela často v extraktu najdete malý, ale děsivý záznam - rozptýlené změny v parenchymu jater. Nepropadejte panice, na začátku byste se měli pokusit pochopit, co tato věta znamená. Diagnóza „difúzních změn jaterního parenchymu“ proto neexistuje. Záznam může znamenat pouze to, že v orgánu, který způsobil tento stav, dochází k určitým procesům. Ale kvůli tomu, co se stalo, je třeba určit, pomocí studií různé povahy.

Difuzní změny mohou být příznakem takových chorob:

Abychom pochopili, co je v sázce, měli bychom vědět, že parenchym není shell, ale kombinace nejdůležitějších prvků zodpovědných za fungování orgánu. Játra sestávají výhradně z parenchymální tkáně, která je zase tvořena z určitých buněk - hepatocytů.

Proto, říkat, že parenchyma má rozptýlené změny, lékař předpokládá transformaci jaterní tkáně. Menší odchylky tedy mohou být důsledkem virového onemocnění. Existují však závažné léze, proto je nezbytné provést další studie, které odhalí celou hloubku poškození jater. V žádném případě však nelze ignorovat rozptýlené změny parenchymu jater a identifikace příčin, které k tomuto stavu vedly, je klíčem k úspěšné léčbě.

Příznaky difúzních změn jater

Pokud jde o výrazné známky poškození jaterní tkáně, jsou velmi vzácné.

Kondenzaci však někdy může doprovázet řada symptomů, které člověk cítí:

Po jídle, zejména smažené nebo kořeněné, pocit těžkosti.

Hořká chuť v ústech je nejvýraznější ráno po spánku nebo po jídle.

Pocit slabosti a zvýšená únava, a to i po světelné námaze.

Nevolnost neodůvodněná otravou.

Podrážděnost a časté bolesti hlavy, náhlé výkyvy nálad.

Nejvýraznějšími příznaky, zejména s progresí některých nemocí, které vedou k závažným změnám v jaterním parenchymu, jsou: bolest v pravé hypochondrii, zažloutnutí skléry a dokonce i jazyka jsou alarmujícími příznaky. To jsou znaky, které si člověk může všimnout a cítit se, a vyhledat lékařskou pomoc..

Diagnostické metody

Hlavní metodou pro vyhodnocení povahy difúzních změn v jaterním parenchymu byla a zůstává ultrazvuková studie. Příznaky, podle kterých je lékař stanoví, mohou být buď výrazné, nebo mírné.

Diagnóza vám do určité míry umožňuje identifikovat:

Všechny závažné nemoci, které se dříve přenesly nebo vyskytly v daném čase. Na orgánu zanechávají znatelné známky, takže lékař tyto výrazné známky rozkladu určitých oblastí jater určitě uvidí.

Mírné příznaky zpravidla nezpůsobují takové vážné poškození, ale jsou patrné na ultrazvuku a mohou být způsobeny viry, podvýživou atd..

Na ultrazvuku lékař určí velikost každého laloku orgánů, jeho echogenicitu, jakož i jasnost obrysů a uniformitu struktury.

Kompetentní specialista okamžitě uvidí echo - známky difúzních změn v orgánu, mezi něž patří:

Heterogenní tkanina.

Parenchym se zvýšenou hustotou ozvěny.

Velikost těla se zvětšila.

Vzorek krevních cév je poškozen.

U různých jaterních laloků snížená a zvýšená echogenita.

Těsnění periportálního traktu.

Útlum ultrazvukem.

Diagnostikovat difúzní změny ve struktuře orgánového parenchymu může být pouze kompetentní specialista, který má znalosti v oblasti fyziologie a anatomie, protože se jedná o složitý a časově náročný proces. Díky moderním pokrokům v oblasti ultrazvuku se možnosti diferenciálního výzkumu výrazně rozšiřují. Jedna taková diagnóza však někdy nestačí, protože patologické stavy mohou být docela závažné a morfologické změny nejsou příliš výrazné.

Povaha rozptýlených změn v parenchymu orgánů a příčiny, které tento stav způsobily

V závislosti na příčinách difúzní změny v játrech může mít následující charakter:

Vláknitá změna parenchymu. To se stane, když v důsledku určitých patologických procesů v těle začne růst jizva nebo tzv. Vláknitá tkáň. Jeho vzhled může být vyvolán řadou nemocí, například: alkoholická, toxická nebo virová hepatitida způsobená vrozenou patologií, způsobená parazitární infekcí. Vláknité změny mohou být také důsledkem jakéhokoli onemocnění jiného orgánu, které má přímý účinek na játra..

Hypertrofická povaha změn parenchymu.

Sklerotický parenchym se mění.

To je z mnoha důvodů ke změnám v parenchymu orgánu a pro jejich vyjasnění jsou nutné další analýzy. Čím silnější je zánět, tím výraznější je otok parenchymu.

Poměrně často lze podobný rozsudek slyšet u nemocí následující povahy:

Diabetes mellitus, alkoholismus a obezita. Játra v takových situacích začínají degenerovat, zvětšit se, během studie je echogenita její struktury několikrát vyšší, než by měla být normální.

U chronické hepatitidy může být játra významně zvětšena, ale rozptýlené změny nejsou příliš výrazné.

Pokud má osoba cirhózu jater, struktura orgánu je kompletně vystavena difúzním změnám, stává se heterogenní, existuje mnoho poškozených oblastí, echogenita je výrazně zvýšena.

Pokud v orgánu rostla cysta nebo nádor, budou v určité části jater viditelné významné změny.

Při virové infekci se parenchym jater mění, ale tyto procesy nejsou svou povahou globální a orgán se po určité době zotavuje nezávisle.

Paraziti mohou také způsobit difúzní změny v parenchymu jater..

Iracionální přístup k jídlu, stravování tukových potravin bohatých na kalorie, stejně jako zneužívání alkoholu, negativně ovlivňuje strukturu orgánu a způsobuje významné změny v jeho parenchymu.

Jak je zřejmé, může existovat mnoho důvodů pro radikální změny ve struktuře orgánu. Pro vyjasnění diagnózy je třeba provést další vyšetření. Zahrnují odběr krve pro analýzu: lze odebrat obecné, biochemické a klinické, sérologické studie a punkci jater, MRI, angiografii, radioizotopové skenování.

Léčba difúzních změn v jaterním parenchymu

Vzhledem k tomu, že jako taková diagnóza neexistují změny v jaterním parenchymu, budou léčebné metody zaměřeny na odstranění nemoci, která způsobila takovou transformaci. Poté, co je identifikována příčina, hepatolog určí terapeutický režim a předepíše vhodná léčiva.

Standardní léčebné metody zpravidla zahrnují užívání léků podle určitého schématu:

Pokud byly změny způsobeny viry, budou předepsána antivirová činidla, aby se snížil jejich toxický účinek na orgán. Etitotropní léčba hepatitidy spočívá v závislosti na typu určitých léčiv. A je také nutné odstranit další škodlivé faktory, jako je alkohol a jiné toxiny. Hepatoprotektory, které mohou „chránit“ hepatocyty, jsou často předepisovány. Mohou to být léčiva přírodní nebo syntetická, včetně aminokyselin, vitamínů a fosfolipidů.

Fosfolipidy jsou schopny normalizovat strukturu membrány jaterních buněk, snížit nekrózu hepatocytů, v důsledku čehož se výrazně zlepšují biochemické parametry.

Prostředky přírodního původu mají stimulační účinek na jaterní buňky, díky čemuž se obnovují hepatocyty, tohoto účinku je také dosaženo díky choleretickému účinku léků. Proces trávení se zlepšuje, vliv škodlivých látek vstupujících do těla alkoholem, drogami a potravinami je výrazně minimalizován.

Působení syntetických drog je rozmanité a extrémně obtížné, zpravidla jsou předepisovány pro rakovinu.

Aminokyseliny mohou normalizovat játra a vyrovnat nedostatek nezbytných sloučenin.

Vitaminy B a E jsou hepaprotektory a jsou často předepisovány v obecném léčebném režimu jater.

Kromě dodržování léčebného režimu vyžaduje téměř každé onemocnění jater, které způsobilo jeho rozptýlené změny, určitou stravu. Výživa bude muset být upravena zvláštním způsobem, lékař vám okamžitě řekne, jak to udělat správně, ale hlavní doporučení jsou následující: vyloučení soli, koření, kořenitá, mastná, smažená jídla. Zavádění vlákniny a potravin bohatých na draslík do stravy. Přirozeně, povaha choroby, doporučení se budou lišit ve prospěch určitých produktů. Alkohol je však při léčbě jater přísně kontraindikován, protože v některých případech může nejen snížit účinnost předepsaného režimu, ale v kombinaci s některými léky může vést k úmrtí.

Pokud jsou změny v orgánovém parenchymu způsobeny pouze nesprávnou stravou a pitím, pak lékaři doporučují dietní tabulku č. 5 podle Pevznerovy klasifikace, kde převažují vitamínová a bílkovinová jídla a fermentované mléčné výrobky. V závislosti na stavu těla, s rozptýlenými změnami jaterního parenchymu, jsou také předepisovány imunomodulátory a některé poplatky za játra.

Prognóza difúzních změn v jaterním parenchymu

Prognóza úspěchu konkrétního léčebného režimu přirozeně závisí na onemocnění, které vedlo k difúzním poruchám jaterního parenchymu.

Pokud vezmeme v úvahu nekomplikovanou formu lipomatózy, nejvíce chronickou hepatitidu a také změny v parenchymu v důsledku podvýživy a životního stylu, pak správné zacházení ve většině případů vede k tomu, že tělo začíná fungovat v předchozím objemu a jeho poškozená struktura je obnovena. Je třeba mít na paměti, že při lipomatóze bude příznivý výsledek léčby přímo záviset na tom, kolik oblasti jater bylo podrobeno degeneraci tuků. Protože v tomto případě je obnova postižených oblastí nemožná. Bude možné normalizovat fungování neovlivněných laloků orgánů..

Nepříznivá prognóza se liší u nemocí, jako je cirhóza, fulminantní formy hepatitidy a nekontrolovaná mastná hepatóza. V těchto případech se parenchym jater dramaticky mění a orgán sám o sobě není schopen vykonávat své funkce. K smrti nejčastěji dochází v důsledku břišního krvácení nebo rozvoje závažných infekčních chorob..

Mělo by být zřejmé, že změny v jaterním parenchymu rozptýlené povahy nemohou být neopodstatněné. Podobnému porušení struktury orgánu nutně předchází řada důvodů. V závislosti na faktorech nebo chorobách, které vyvolaly difúzní transformace v jaterním parenchymu, předepisují hepatologové odpovídající léčbu. Aby však nebyl tento okamžik zmeškán, je nutné provést alespoň jednou ročně ultrazvukové vyšetření kvalifikovanými odborníky. Čím dříve jsou detekovány difúzní změny v jaterním parenchymu, tím příznivější je prognóza úplného uzdravení.

Autor článku: Elena Gorshenina | Gastroenterolog

Vzdělávání: Diplom ze specializace „Všeobecné lékařství“ byl získán na Ruské státní lékařské univerzitě. N. I. Pirogova (2005). Postgraduální studium v ​​oboru Gastroenterologie - vzdělávací a vědecké lékařské centrum.

Difuzní změny jater

Difúzní změny v játrech jsou běžným patologickým stavem charakterizovaným vývojem transformací tkání žlázy. Nebezpečí je, že se onemocnění vyvíjí i při menších poruchách a není neobvyklé u dětí.

Hlavním důvodem difúzních změn v jaterním parenchymu je výskyt jakékoli patologie z hepatobiliárního systému. Mezi predispoziční faktory rozlišují nemoci jiných vnitřních orgánů.

Klinický obraz je nespecifický - je charakteristický pro většinu onemocnění ovlivňujících játra. U některých lidí je zaznamenán vůbec asymptomatický průběh (pokud jsou mírné difúzní změny v játrech). Hlavními klinickými příznaky jsou hepatomegalie a žloutenka, změna odstínu moči a stolice, svědění kůže a vyrážky..

Diagnostická opatření jsou založena na instrumentálních postupech. Důvodem je skutečnost, že studie ukazují specifické ozvěny, které mohou naznačovat etiologii. Laboratorní testy a manipulace s lékařem jsou pomocné.

Při jakýchkoli změnách v játrech bude léčba diktována provokujícím zdrojem. V některých případech je indikována medikace a dietní terapie, v jiných chirurgie.

Etiologie

Difúzní změna v játrech působí jako sekundární patologický stav, to znamená, že to nemůže být nezávislé onemocnění. Mezi hlavní choroby, které způsobují difúzní změny v játrech, jsou:

 • mastné nebo alkoholické onemocnění;
 • hepatitida virové nebo autoimunitní povahy;
 • diabetes;
 • sklerotizující forma cholangitidy;
 • cirhóza jater;
 • novotvary maligního nebo benigního průběhu;
 • chronický průběh cholecystitidy;
 • nepříznivé účinky patogenů;
 • průběh portální hypertenze;
 • šíření rakovinných metastáz do jater;
 • přítomnost nadměrné tělesné hmotnosti;
 • metabolické poruchy;
 • získané srdeční vady;
 • jaterní cysty;
 • podvýživa;
 • srdeční selhání;
 • širokou škálu autoimunitních nebo infekčních chorob;
 • užívání léků bez zjevného důvodu nebo v rozporu s doporučeními ošetřujícího lékaře;
 • příliš přísná strava;
 • těžká intoxikace chemikáliemi, léky nebo alkoholem;
 • narušené fungování orgánů endokrinního systému, zejména štítné žlázy;
 • prodloužená chemoterapie nebo radioterapie;
 • dlouhodobá závislost na špatných návycích.

Provokatéři by měli zahrnovat zatíženou dědičnost - náchylnost k jedné z chorob jater.

Difuzní změny v játrech nejsou neobvyklé ani u dětí. V takových případech jsou bezprostředními příčinami:

 • vrozené srdeční vady;
 • primární patologie hepatobiliárního systému - které vznikly v období vývoje plodu;
 • dlouhodobé používání antibiotik dětem pro léčebné účely;
 • vývoj nebo exacerbace hepatitidy u žen během těhotenství.

Patologie se může vyvíjet u starších lidí. Přítomnost chronického onemocnění se často stává provokatérem, který je nejtypičtějším senilní věkem.

Klasifikace

Difuzní změny ve struktuře jater mají kurs několik stupňů závažnosti - to je hlavní klasifikace:

 • výrazný - ve většině situací se objevuje na pozadí vývoje onkologie, virové hepatitidy, alkoholového onemocnění nebo degenerace tuků a příčinu lze odstranit pouze pomocí chirurgického zákroku;
 • střední - následek podvýživy, chemické otravy, metabolických poruch a endokrinních patologií a pro léčbu je nutné brát léky, sledovat šetrnou stravu a podstoupit postup čištění krve;
 • nevýznamné - nemusí být cítit po dlouhou dobu, děti mají mírné příznaky.

Patologický proces může být lokalizován v kterékoli části jater. Zaměření může být v takových umístěních orgánu:

Není vyloučena možnost zapojení blízkých vnitřních orgánů, včetně ledvin, slinivky břišní a sleziny..

Podle povahy kurzu jsou difuzní změny v játrech:

Hlavními v procesu diagnostiky jsou instrumentální postupy (MRI, CT a ultrazvuk), které ukazují na přítomnost specifických projevů ozvěny, které jsou:

Symptomatologie

Difúzní léze orgánu hepatobiliárního systému je charakterizována absencí specifických klinických příznaků, které by přesně naznačovaly průběh specifického onemocnění. Symptomatologie poruchy je výrazná, nelze ji ignorovat.

Hlavní příznaky nemoci:

 • bolestový syndrom různé intenzity - bolesti jsou lokalizovány v oblasti pod pravým žebrem;
 • zvětšení jater - hepatomegalie, která je snadno detekovatelná palpací břicha;
 • vzhled hořké chuti v ústech;
 • ztráta chuti k jídlu a úplná averze k mastným potravinám;
 • vzhled bílého, žlutého nebo šedého odstínu na jazyku;
 • slabost a slabost;
 • zvýšená únava a snížená pracovní schopnost;
 • emoční nestabilita;
 • záchvaty bolesti hlavy;
 • nevolnost - je přítomen nepřetržitě a prakticky nezpůsobuje zvracení;
 • zvětšení břicha;
 • uvolňování velkého množství plynu;
 • změna barvy stolice a ztmavnutí moči;
 • nažloutnutí kůže, skléry a sliznic;
 • silné svědění kůže;
 • vyrážky připomínající úly;
 • sklon k otoku;
 • menstruační nepravidelnosti u žen;
 • snížená sexuální touha u mužů;
 • kolísání hodnot krevního tónu;
 • nepřirozený lesk a zápach výkalů;
 • časté vystavení nachlazením a infekčním onemocněním v důsledku oslabeného imunitního systému;
 • mírné zvýšení teploty;
 • vyčerpání těla.

Symptomy u dospělých nebo dětí jsou často doplněny vnějšími projevy základního onemocnění, které způsobilo difúzní změny v parenchymu jater.

Diagnostika

Diagnostický proces musí nutně vyžadovat integrovaný přístup, protože gastroenterolog nemá dostatek informací o klinickém průběhu onemocnění.

Primární diagnóza zahrnuje tyto akce:

 • studium anamnézy nejen pacienta, ale také jeho blízkých příbuzných - v některých případech to bude přesně označovat hlavní etiologický faktor;
 • sběr a analýza životní historie;
 • hodnocení stavu kůže, sliznic a skléry;
 • měření tělesné teploty a krevního tónu;
 • hluboká palpace přední stěny břišní dutiny;
 • podrobný přehled - umožní lékaři určit, kdy se poprvé objevily příznaky difúzních změn jater a jaká intenzita.

Nejinformativní laboratorní testy:

 • obecné klinické testy krve a moči;
 • krevní biochemie;
 • jaterní testy;
 • coprogram;
 • sérologické testy;
 • PCR testy;
 • bakteriální kultura krve a stolice.

K detekci difúzních fokálních změn v játrech můžete použít tyto instrumentální postupy:

 • Ultrazvuk jater;
 • CT
 • MRI
 • rentgenový snímek pobřišnice;
 • endoskopická biopsie.

Diagnózu s přesností lze provést pouze v případech, kdy má pacient následující ultrazvukové příznaky:

 • heterogenita struktury tkání;
 • zvýšená hustota ozvěny;
 • hepatomegalie;
 • porušení struktury krevních cév;
 • různé jaterní laloky vykazují různou echogenitu;
 • těsnění periportálních ventilů;
 • rychlé utlumení ultrazvukového signálu.

Léčba

Diagnóza difúzních změn jater je přímá indikace okamžité léčby, která může být konzervativní nebo chirurgická. Lékaři se nejprve obracejí na nefunkční metody.

Pacientům se nejčastěji doporučuje:

 • antivirové látky;
 • antibiotika;
 • hepatoprotektory;
 • fosfolipidy;
 • aminokyseliny;
 • vitamínové a minerální komplexy;
 • léky zaměřené na zastavení příznaků - léky proti bolesti, léky k normalizaci krevního tlaku, odstranění nevolnosti atd..

Každý bez výjimky prokazuje dodržování šetrné stravy. Léčba dietou zajišťuje odmítnutí těchto produktů:

 • mastná masa, drůbež a ryby;
 • smažená, solená a kořenitá jídla;
 • mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku;
 • bohaté bujóny a první jídla připravená na jejich základě;
 • uzené maso a konzervy;
 • pečení a čerstvé pečivo;
 • droby a sladkosti;
 • cibule a česnek;
 • špenát a šťovík;
 • houby;
 • ředkev;
 • majonéza;
 • horké omáčky;
 • silný černý čaj;
 • káva;
 • sycené a lihoviny.

S difúzními změnami jaterního parenchymu není zakázáno používat v jakémkoli množství:

 • sušený chléb a sušenky;
 • domácí džem a med;
 • nekyselé bobule a ovoce;
 • šťouchaná zelenina;
 • vegetariánské nebo mléčné polévky;
 • proteinová omeleta nebo vejce vařená na měkko;
 • zeleninové a ovocné saláty;
 • vařená klobása;
 • dietní odrůdy masa a ryb;
 • dušené ovoce a čerstvě vymačkaná šťáva;
 • zelený čaj a kakao.

Použití alternativních receptů medicíny není zakázáno, ale mělo by se to provádět pouze po schválení ošetřujícím lékařem. Doma můžete připravit léčivé vývary a infuze na základě těchto složek:

 • oves;
 • máta;
 • kukuřičné hedvábí;
 • propolis;
 • fenykl;
 • heřmánek;
 • Březové pupeny;
 • řebříček;
 • šípky;
 • dýňová semínka;
 • listy brusinky;
 • měsíček;
 • meruňková jádra.

V případě vývoje difúzních změn v parenchymu je léčba prováděna chirurgicky podle individuálních indikací:

 • cystické, maligní a benigní nádory;
 • metastázy rakoviny;
 • portální hypertenze;
 • těžká cirhóza nebo hepatitida.

Chirurgická léčba spočívá v úplném nebo částečném odstranění jater a postižených vnitřních orgánů..

Možné komplikace

Bez ohledu na průběh (vážné, malé nebo střední difúzní poškození jater) může onemocnění způsobit vznik takových nebezpečných komplikací:

Prevence a prognóza

Chcete-li zabránit rozvoji takového stavu, jako jsou rozptýlené změny v játrech, je možné dodržovat obecná jednoduchá doporučení:

 • celoživotní odmítnutí závislostí;
 • kontrola tělesné hmotnosti;
 • zdravá a výživná výživa;
 • neustálé posilování imunitního systému;
 • prevence pronikání toxických a toxických látek do těla;
 • užívat pouze léky předepsané ošetřujícím lékařem - vždy s přísným dodržováním dávkování a délky užívání;
 • časná diagnóza a eliminace nemocí, které mohou vést ke vzniku patologických změn v játrech;
 • pravidelné rutinní vyšetření s návštěvami všech odborníků.

Tato porucha sama o sobě nepředstavuje ohrožení života pacientů. To znamená, že prognóza a rizika komplikací jsou diktovány pouze základním onemocněním..

Nemělo by se zapomínat na to, že každá provokativní nemoc má své důsledky, které někdy končí smrtí..