Existuje univerzální lék na hepatitidu C

Moderní léky proti hepatitidě C (C) pomáhají zcela vyléčit virus za předpokladu, že je diagnostikován včas. Zásady léčby infekce HCV v zahraničí jsou upraveny protokoly vyvinutými Americkou společností pro infekční choroby (IDSA), Americkou asociací pro studium onemocnění jater (AASLD) a Mezinárodní společností pro kontrolu virových chorob (IAS-USA). Ruští hepatologové berou v úvahu zkušenosti se zahraniční léčbou a předepisují podobné režimy, obvykle zahrnující antivirová léčiva.

Zvláštní otázkou je, jak léčit akutní formu hepatitidy C. Skutečností je, že asi 30% pacientů se může samoléčit. Názory odborníků byly rozděleny. Někteří navrhují, že terapie používající pouze interferon (IFN) v počátečním stadiu vývoje HCV je docela účinná. Jiní specialisté na infekční choroby se domnívají, že je vhodné odložit léčbu o šest měsíců a následně zahájit standardní protokol pro užívání antivirových léků.

Rozhodnutí je učiněno v závislosti na obecném stavu pacienta. V přítomnosti rizikových faktorů pro rychlý vývoj infekce je léčba předepsána okamžitě.

V souladu s moderními doporučeními je terapie nabízena všem pacientům s hepatitidou C, bez ohledu na stadium patologie (výjimkou jsou těhotné ženy).

Lze hepatitidu C vyléčit?

Hepatitida C je známa již dlouhou dobu. Ale odborníci dlouho považovali patologii za bezpečnou infekci. HCV nebylo spojeno s rizikem závažných komplikací. Dlouhodobá pozorování pacientů s podobným virovým onemocněním však ukázala opak. Téměř všichni pacienti zaznamenali přítomnost cirhózy různé závažnosti, u některých byla diagnostikována hepatocelulární karcinom.

To dalo podnět k podrobnější studii struktury a životního cyklu patogenu. Výsledkem bylo zjištění, že k replikaci HCV dochází v jaterních buňkách, což způsobuje nevratné poškození a nekrózu. Namísto odumřelých buněk se vytvářejí řezy pojivové tkáně, což vede k fibróze. Následná progrese změn spojených s hepatitidou C způsobuje cirhózu (zpravidla to vyžaduje asi 15 až 20 let).

Častěji jsou závažné zdravotní stavy způsobeny dekompenzovanou formou cirhózy. Ale 5-7% pacientů má šanci na rakovinu jater. Hepatocelulární karcinom se vyznačuje rychlým růstem a metastázami, rezistencí k léčbě a nízkým přežitím. Dříve byl seznam léčiv doporučených pro léčbu HCV zahrnut pouze IFN a ribavirin.

Na počátku roku 2010 však došlo k skutečnému průlomu v medicíně, který přinutil mezinárodní organizace bojovat proti HCV, aby přehodnotily, jaké léky mají užívat s hepatitidou C. V současné době je kladen důraz na přímo působící antivirová léčiva, která se používají v povinné kombinaci s hepatoprotektory, strava a v případě potřeby i jiné prostředky. Použití nových léků ukázalo, že hepatitida C je léčitelné virové onemocnění..

Pravděpodobnost pozitivního výsledku, kdy patologie prochází bez viditelných a závažných komplikací, však závisí na řadě faktorů:

 • celkový stav osoby (přítomnost koinfekcí, systémových patologií, jiných virových nebo bakteriálních chorob);
 • funkční aktivita imunitního systému (snížená produkce imunokompetentních buněk snižuje pravděpodobnost sebezničení akutní formy HCV);
 • jaterní stav (před infekcí a v době diagnózy a na začátku léčby);
 • přítomnost pomalého viru hepatitidy B;
 • poškození hepatocytů v důsledku alkoholu nebo léků.

Velký význam má sociální postavení pacienta. Terapie se zpravidla provádí ambulantně. Po přesné diagnóze je pacientovi vysvětleno, jaké léky k léčbě HCV, režim podávání a dávkování jsou podrobně popsány. V této situaci musí pacient nezávisle sledovat dodržování pravidel léčby. Chybějící pilulky, předčasné ukončení léčby vytváří předpoklady nejen pro nedostatek virologické odpovědi, ale také pro vývoj rezistence na viry, což komplikuje další léčbu.

Detaily produktu

Jaké léky by se měly užívat

Nyní se schémata zahrnující kombinace IFN + ribavirinu prakticky nepoužívají. Na otázku, jaké léky je třeba brát s hepatitidou C, lékaři obvykle doporučují cílená léčiva s přímým účinkem. I když neexistuje žádný výsledek z jednoho schématu, mohou být vybrána další činidla, která se liší mechanismem vlivu na replikaci HCV v hepatocytech.

Jedna z hlavních otázek pro lékaře se týká žádosti o jmenování nejúčinnějšího léku proti hepatitidě C nebo seznamu léků. Odborníci odkazují na údaje z klinických hodnocení. Použití kombinace sofosbuvir + daclatasvir tedy u více než 18 000 pacientů vykázalo pozitivní výsledek u téměř 98% pacientů. Tuto kombinaci však nelze nazvat univerzální..

Výběr léků proti hepatitidě C se provádí na základě genotypu, stavu jater, anamnézy a některých dalších faktorů.

Seznam účinných léků zahrnuje:

Název účinné látkyObchodní názvy (rodová jména jsou uvedena v závorce)
SofosbuvirSovaldi (Hepcinat, Resof, Sofovir, Virso, Sofihep atd.)
DaclatasvirKachňata (Datsihep, Ducklap, Hepsfix, Natdak)
Ledipasvir (k dispozici jako pevná kombinace se sofosbuvirem)Harvoni (Ledicast, Mayhep Lvir, Resof L, Ledifos, Hepcinat LP, Ledihep)
SimeprevirOlisio, Sovriad
Velpatasvir (k dispozici v kombinaci se sofosbuvirem)Ecclusa (Sofoswell, Velpanat, Velasof)
AsunaprevirSunvepra
Kombinace glekaprevir + PibrentasvirMaviret
Kombinace Ombitasvir + Ritonavir + ParitaprevirVikeira Pak (balení také obsahuje blistr s Dasabuvirem), Vimvi

Je těžké říci, které z uvedených léků je pro dnešek nejúčinnější a nejlepší. Výběr přímo působících antivirových činidel je složitý proces, včetně analýzy existujících kontraindikací, historie a dalších faktorů.

Antivirové léky

Použití interferonu a ribavirinu bylo spojeno s řadou dosti vážných komplikací. Asi třetina pacientů odmítla léčbu kvůli nesnášenlivosti na nežádoucí účinky. Proto, když se v USA objevil nový lék (Sovaldi), který má jedinečný antivirový účinek, hepatologové doufali, že omezí použití protokolu IFN + ribavirin na maximum.

V současné době se v režimu léčby HCV používají následující skupiny antivirových léků:

Název třídy drogSeznam léčivých přípravků zahrnutých ve skupině
Inhibitory proteázy NS3 / 4
 • Telaprevir a Boceprevir (nyní téměř předepsané kvůli závažným nežádoucím účinkům)
 • Simeprevir
 • Paritaprevir
 • Glazoprevir
 • Grecaprevir
Inhibitory polymerázy NS5B
 • Sofosbuvir (nukleosidová struktura)
 • Dasabuvir (nenukleosidový analog)
Léky ovlivňující aktivitu proteinu NS5A
 • Ledipasvir
 • Daclatasvir
 • Ombitasvir
 • Elbasvir
 • Velpatasvir
 • Pibrentasvir

Sofosbuvir

Jeden z nejčastějších a nejoblíbenějších drog. V Evropě, Rusku, USA a některých zemích SNS se prodává pod značkou Sovaldi. Podle některých specialistů na infekční choroby je to dnes nejlepší nástroj k léčbě běžných druhů HCV..

Nedávno byla zveřejněna doporučení Světové zdravotnické organizace ohledně možnosti použití sofosbuviru v kombinaci s jinými léky k léčbě hepatitidy C u dospívajících starších 12 let nebo s tělesnou hmotností vyšší než 35 kg..

Hlavní moderní léčebné režimy pro tuto kategorii pacientů jsou uvedeny v tabulce.

GenotypProtokol navržený WHO
I, IV - VISofosbuvir v kombinaci s Ledipasvirem po dobu 12 týdnů
IISofosbuvir + Ribavirin po dobu 12 týdnů
IIISofosbuvir + Ribavirin po dobu 24 týdnů

Standardní dávka sofosbuviru je 400 mg. Pijí lék jednou denně (v intervalu 24 hodin) po dobu stanovenou lékařem.

Sofosbuvir se nepoužívá v monoterapii.

Daclatasvir

Na rozdíl od jiných cílených antivirových látek se může dávka použitého daclatasviru lišit. Doporučené denní množství je - 60 mg. S intolerancí nebo s určitými omezeními používání dávky však lze snížit na polovinu. Při léčbě 1–4 genotypů by měl být daclatasvir vypil v kombinaci se sofosbuvirem nebo asunaprevirem..

Ledipasvir

Ledipasvir je integrální jednotka kombinačního léku Harvoni, který navíc obsahuje sofosbuvir. Přes pangenotypickou účinnost odborníci WHO doporučují použití léku s 1, 4–6 HCV genotypy. Výhodou kombinace ledipasvir + sofosbuvir je možnost použití pro cirhózu a přípustnost sníženého průběhu léčby.

Po dobu 8 týdnů se léky předepisují, pokud:

 • pacient dosud neměl hepatitidu C;
 • neexistuje cirhóza;
 • virová zátěž v době zahájení léčby - méně než 6 milionů IU / ml.

Ve všech ostatních případech je léčba 12 týdnů. Lék by měl být užíván v pevné dávce - 400 mg Sofosbuviru a 90 mg Ledipasviru.

Velpatasvir

Velpatasvir je antivirová látka, která je součástí nového léku Epclus, schváleného FDA v červenci 2016. Toto je první lék, který léčí všechny HCV genotypy bez ohledu na cirhózu. Klinické studie ukázaly, že účinnost léku dosahuje 98%. Lék je možné použít s dekompenzovanou cirhózou, ale pouze s ribavirinem. Užívejte lék po dobu 12 týdnů, 1 tableta denně (0,4 g sofosbuviru a 0,1 g velpatasviru).

Simeprevir

Na základě testů schválila WHO použití simepreviru ve čtvrtém genotypu HCV. Kromě toho přítomnost koinfekce HIV neovlivňuje způsob a trvání léčby. Lék se používá v kombinaci s IFN (přednost se dává prodlouženým formám) a ribavirinem. Doba používání je 12 nebo 36 týdnů, účinnost léčby dosahuje 93–95%. Lék se užívá denně, 150 mg.

Boceprevir

Boceprevir (obchodní název Viktrelis) je určen k použití v kombinaci s interferonem a ribavirinem. Lék je předepsán pro HCV typu I. Ale nyní je zřídka předepisováno kvůli vysoké pravděpodobnosti nežádoucích účinků, dnes se objevilo několik účinnějších a bezpečnějších léků, které nevyžadují další použití interferonů a ribavirinu.

Telaprevir

K dispozici pod autorským jménem Insivo. Rozsáhlé užívání léčiva je omezeno potřebou kombinace s IFN a ribavirinem. Z tohoto důvodu je obtížné vyhnout se různým nepříznivým reakcím. Kromě toho je telaprevir nejúčinnější pouze při první odrůdě patogenní infekce..

Indický lék proti hepatitidě C

Americké korporace, které vyrábějí nejvíce antivirových léků, investovaly ve stadiu klinických hodnocení spoustu peněz, pokud jde o možnost léčby hepatitidy C. Celkové náklady na léčbu těmito léky se blíží milionu rublů. Většina pacientů si takovou terapii nemůže dovolit. Výrobci původních léčiv proto museli vydat licenci na výrobu úplných strukturních analogů farmaceutickým společnostem v Indii, Egyptě a některých dalších zemích..

Generics z Indie jsou považovány za nejoblíbenější a vysoce kvalitní. Analogy budou stát mnohem méně bez ztráty farmakologických vlastností. Indická medicína s hepatitidou C je vyráběna velkými společnostmi pod přísnou kontrolou držitele patentu a obsahuje stejnou antivirovou látku jako původní lék..

Generika jsou k dispozici na bázi sofosbuviru, daclatasviru a také kombinací s velpatasvirem a ledipasvirem. Léky proti hepatitidě typu C z Indie jsou vyráběny farmaceutickými společnostmi s licencí a licencí v souladu se všemi požadavky FDA: Natco, Dr. Ředkvičky (Dr. Reddy´s), Tsipla (Cipla), Virso (Virso). Generika takových léků, jako je Maviret, Viqueira Pak, však zatím nejsou k dispozici.

Jaké interferony se používají v léčbě

Navzdory vzniku moderních léků neztrácí použití interferonů význam, zejména pokud lékař léčí akutní formy HCV.

V hepatologii se používají dvě hlavní třídy IFN:

 1. Standard. Liší se krátkým trváním akce, vkládejte prostředky s intervalem 48 hodin.
 2. Prodlouženo. Jejich eliminační poločas kolísá kolem 7-10 dnů, což usnadňuje léčebný postup..

V monoterapeutickém režimu se IFN používá pouze v akutní hepatitidě C nebo v pediatrické praxi. V jiných případech je vyžadována požadovaná kombinace s ribavirinem. Je-li to nutné, předepište antivirová činidla (to zvyšuje účinnost léčby na 70–80%).

Ribavirin

Ze skupiny inhibitorů reverzní transkriptázy je účinný pouze proti viru hepatitidy C. Pouze ribavirin. Zbývající léky v této skupině se používají k léčbě HIV / AIDS. Předpokládá se, že účinek léčiva je spojen s inhibicí procesu replikace HCV. Pro léčebné účely se používá pouze v kombinaci se standardním nebo pegylovaným IFN.

Kromě toho je možné použití jiných antivirotik. Denní dávka závisí na tělesné hmotnosti a pohybuje se od 0,8 do 1,2 g. Délka léčby je až 48 týdnů.

Induktory interferonu

Možnost použití interferonových induktorů v infekční hepatologii je pouze studována. Má tato skupina léků výhody oproti IFN? Ano, samozřejmě. Taková léčiva však nemohou nahradit cílenou antivirovou terapii..

Induktory interferonogeneze zahrnují:

Jedná se o relativně levné (ve srovnání s IFN) fondy. Mechanismus účinku léčiv je spojen se stimulací produkce imunokompetentních biologicky aktivních látek. Údaje z klinických studií však nestačí k zodpovězení otázky, zda existuje možnost nahradit IFN induktory interferonogeneze.

Imunomodulátory

Imunomodulátory mohou být rostlinného nebo syntetického původu. Bylinné přípravky na bázi Echinacea, Rhodiola, jsou indikovány jako doplňková terapie na pozadí základního léku. Použití syntetických produktů (Galavit, Imudon, Groprinosin atd.) Je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Hepatoprotektory pro opravu jater

Léčiva pro játra jsou nezbytnou součástí léčebného postupu. Složení těchto léčiv zahrnuje fosfolipidy, které postupně obnovují hepatocytární membránu a chrání ji před účinky toxických produktů peroxidace. Lékaři doporučují výběr německých léků pro zachování funkce jater..

Hepa-Merz je považován za jeden z nejlepších léků, levnější analog Phosphoglivu není o nic méně účinný. Hepatoprotektory jsou užívány v dlouhých cyklech a terapie je zahájena ještě před potvrzením diagnózy HCV a pokračuje až do obnovení jater v maximální možné míře..

Fytopreparace

Zpravidla se předepisují léky založené na ostropestřci mariánském. Složky obsažené v rostlině urychlují reparativní procesy v játrech.

Třída přírodních hepatoprotektorů zahrnuje:

Můžete si také vzít odvar a infuze na základě nesmrtelnosti, opálení, elecampane, měsíčku. Použití třezalky tečkované je však kontraindikováno kvůli nekompatibilitě s antivirovými látkami.

Standardní terapeutický režim

Terapie HCV má dva cíle:

 1. Ireverzibilní eradikace viru, o čemž svědčí kvantitativní i citlivější kvalitativní PCR, a to jak na konci léčby, tak 12 a 48 týdnů po jejím ukončení.
 2. Prevence možných komplikací a zastavení progrese stávající fibrózy, cirhózy nebo rakoviny jater. V těžkých případech je pacientovi nabídnuta transplantace orgánů před kurzem AVT (antivirová terapie).

Podmínky pro jmenování antivirotik jsou:

 • věk (pacient musí být starší 18 let);
 • pozitivní diagnostické testy (ELISA a PCR);
 • nedostatek ascitu a těžká encefalopatie;
 • přijatelné hematologické parametry;
 • tolerance léčby.

WHO vyvinula léčebné režimy využívající moderní léčiva i IFN + ribavirin. Neexistují však žádné univerzální protokoly, které by se vztahovaly na všechny pacienty bez výjimky. V každém případě je léčba vybírána individuálně s ohledem na celkový zdravotní stav, věk a riziko vzniku komplikací u některých léků.

Jaká je nejúčinnější léčba

Průběh terapie se volí individuálně. Jak léčit hepatitidu C, záleží na genotypu, přítomnosti / nepřítomnosti cirhózy nebo HIV.

Hlavní současná doporučení WHO jsou uvedena v tabulce:

Druh patogenuLéky na předpis
 • elbasvir + grazoprevir (případně doplněný ribavirinem)
 • glecaprevir + pibrentasvir
 • ledipasvir + sofosbuvir
 • Velpatasvir + Sofosbuvir

Jako alternativní režimy předepište:

 • Vikeira Pak
 • simeprevir + sofosbuvir
 • daclatasvir + sofosbuvir
II
 • glecaprevir + pibrentasvir
 • Sofosbuvir + Velpatasvir

Alternativní režim: sofosbuvir + daclatasvir

III
 • glecaprevir + pibrentasvir
 • Sofosbuvir + Velpatasvir

Sekundární režim zahrnuje příjem sofosbuviru a daclatasviru

IV
 • glecaprevir + pibrentasvir
 • Sofosbuvir + Velpatasvir
 • Elbasvir + Grazoprevir
 • ledipasvir + sofosbuvir

Jako alternativní režim je předepsána kombinace ritonaviru, paritapreviru, ombitasviru a ribavirinu

V a VI
 • glecaprevir + pibrentasvir
 • Sofosbuvir + Velpatasvir
 • ledipasvir + sofosbuvir

Cena léčebného kurzu

Kolik stojí nákup léků předepsaných pro léčbu hepatitidy C v závislosti na tom, jaké léky koupit.

Lékaři, kteří vědí, kolik stojí léčba léčivých přípravků registrovaných v Ruské federaci, nabízejí pacientovi několik možností:

 1. Pokuste se získat kvótu na ošetření. Státní program platí pouze za terapii zastaralými schématy. Očekává se, že do roku 2022 budou v Rusku vyrábět generika sofosbuviru. Nicméně, ať už se objeví nebo nemá účinný ruský lék na HCV, je stále neznámý.
 2. Nakupujte předepsané léky v lékárnách. V závislosti na předepsané medikaci dosahují náklady na léčbu 1 milion rublů (bez nákladů na testy, dodatečné prostředky, rehabilitaci a další nezbytné výdaje). V lékárnách, kde si můžete koupit pouze originální léky Sovaldi, Ducklins, je třeba provést rezervaci. Je to kvůli vysoké ceně léků.
 3. Kupte si vlastní indické generiky originálních antivirových léků. Například, cena analogu Sovaldi je asi 100-130 dolarů, a průběh terapie v průměru bude stát 400-500 dolarů. Generici nejsou registrováni v Rusku, proto je možné peníze zakoupit v Indii samostatně nebo si je lze objednat od zprostředkovatelů v online lékárnách.

Jaký druh léku proti hepatitidě C si nakonec vybere, závisí na finančních možnostech pacienta. Lékař poskytuje seznam doporučených léků a pacient si vybere lék, ve kterém je s cenou spokojen.

Recenze pacientů a hepatologů

Alexey, 32 let

Když byla objevena hepatitida C, okamžitě jsem se zeptal na náklady na předepsané léky. Upřímně jsem řekl, že částku nebudu vytáhnout, a doktor sám nabídl indické léky. Na fórech jsem četl recenze pacientů a rozhodl jsem se vzít Velacast. Byl jsem potěšen negativním výsledkem PCR 28. dne léčby. Už rok je negativní virémie. Lékař již navrhuje úplné uzdravení.

Igor Vasilievich Ravensky, hepatolog

HCV je docela možné překonat. Použití moderních antivirových režimů pomáhá zotavit 50–98% pacientů. Vše záleží na genotypu a fázi, ve které byl virus diagnostikován. Průběh léčby je vybírán individuálně s přihlédnutím k mnoha faktorům, takže neexistuje univerzální recept.

Jak léčit hepatitidu C

Hepatitida C je zvláštní infekční onemocnění, které lze ve většině případů léčit. Mnoho lidí, kteří slyšeli diagnózu hepatitidy C, neví, jak se s ní vypořádat. Pacienti okamžitě paniku a depresi, což rozhodně nestojí za to. Toto virové onemocnění můžete vyléčit. jak?

Existuje mnoho způsobů, jak léčit akutní a chronická infekční onemocnění. Každý si vybere metodu „uzdravení“ pro sebe. Zaprvé, volba závisí na finančních schopnostech pacienta a zadruhé na praxi ošetřujícího lékaře. Často, bez ohledu na to, jak to zní smutně, se mnozí lékaři pokoušejí testovat nové léky na hepatitidu C u pacientů, což vede k katastrofálním výsledkům, například vynechání stádia viru a jeho vývoj na akutnější formu. Nebo ke vzniku nových „vředů“, které nebyly při komplexním vyšetření těla pacienta v počátečním stádiu identifikovány.

U pacienta je možné hepatitidu C úplně vyléčit, ale je proto důležité včas identifikovat první příznaky nemoci a okamžitě navštívit lékaře.

Jak ukazuje lékařská praxe, mnoho pacientů nečeká ve frontě, podle Čl. 41 Ústavy Ruské federace a zákona o povinném zdravotním pojištění (bezplatná lékařská péče v rámci povinného zdravotního pojištění platného v celé Ruské federaci) a uchýlit se k placené léčbě. V současné době, za účelem zotavení se z infekčního onemocnění, musíte zaplatit státní pokladně nebo soukromé klinice (pokud jste si přesto vybrali službu „poskytování lékařské péče o peníze“) - od 40 000 rublů měsíčně. Tato částka zahrnuje kupní cenu nezbytných antivirových (nejčastěji zahraničních drahých - dovážených) léků a komplexní vyšetření. Délka léčby závisí na stupni a typu hepatitidy C u pacienta. „Zázračný lék“ na tuto infekční chorobu je skvělý, ale to, zda pomůže, je vážná otázka. V moderním světě se na farmaceutickém trhu objevilo mnoho domácích analogů zahraničních tablet a injekcí. A za cenu, že jsou levnější než dovážené a neliší se z hlediska způsobu použití a účinnosti.

Není to tak dávno, co se indické léky na léčbu virové hepatitidy C etablovaly po celém světě - je to nový a levný způsob, jak letos zbavit nemocného. A proč? Ano, protože Indie je zemí, kde více než 13 milionů lidí trpělo hepatitidou C najednou. Vláda a mnoho farmaceutických společností proto bojovaly za život lidí a vytvářely různé druhy pilulek a „injekcí“, které by lidskému tělu skutečně pomohly tento virus překonat. Po nějaké době se jim to podařilo. A nyní jsou indické léky připraveny pomoci porazit hepatitidu C nejen v Indii, ale po celém světě..

Běžné léčebné režimy

V ortodoxní medicíně existuje mnoho schémat a metod léčby hepatitidy C, ale lékaři, jak ukazuje lékařská praxe, se uchýlili k interferonu alfa od 80. let, ale má mnoho vedlejších účinků, které mohou vést k nevratným důsledkům zdravotního stavu pacienta. Někteří lékaři také ve své praxi používají imunomodulátory, čímž poskytují alkalické prostředí, ve kterém je vývoj hepatitidy C nemožný. Imunomodulátory proto působí jako blokátory virů, ale nebojujte s nimi..

Všechny léčebné režimy jsou individuální a měl by být předepsán ošetřujícím lékařem po důkladném vyšetření virového nosiče.

V žádném případě byste se neměli sami léčit a uchýlit se k tradiční medicíně. Toto onemocnění je infekce, která se může vyvinout a vést k hromadné epidemii v důsledku nedbalosti a předsudků pacienta..

Léčba Sofosbuvirem

Sofosbuvir je nové kombinované léčivo pro léčbu hepatitidy C, které kopíruje jeho RNA, čímž zabraňuje šíření viru v celém těle. Není to jediný lék. Na rozdíl od zahraničních protějšků působí tento lék výlučně na hepatitidu C. Doporučuje se používat v kombinaci s jinými antivirovými tabletami, například „Interferon“ nebo „Ribavirin“. V USA je Sofosbuvir hlavním lékem při léčbě hepatitidy C. Doporučené použití:

genotypsof + rbvsof + vedlsof + dac
genotyp 1a-8 - 12 týdnů12 týdnů
genotyp 1b-8 - 12 týdnů12 týdnů
genotyp 212 týdnů-12 týdnů
genotyp 324 týdnů-12 týdnů
genotyp 4-12 týdnů12 týdnů

* sof-Sofosbuvir; rbv-ribavirin: led-ledipasvir; dac-daclatasvir

Daclatasvir a Ledipasvir

Každé z těchto léků v kombinaci s Sofosbuvirem vykazuje šokující účinek. Míra vyléčení je 100% i při cirhóze. Ledipasvir se nejčastěji používá k léčbě prvního a čtvrtého genotypu. Je však třeba poznamenat, že tyto léky pro léčbu hepatitidy C jsou kontraindikovány u těhotných žen. A také se zvláštní pozorností stojí za to je použít u osob starších 60 let.

Účinnost

Účinnost používání těchto léků je podle lékařské praxe 97%. 3% připadá pouze na případy, kdy z nějakého důvodu nemohl být vytvořený individuální léčebný režim aplikován na konkrétní osobu, například kvůli jeho tělesným vlastnostem, alergické reakci na některé složky léčiva.

Vedlejší efekty

Vedlejší účinky nebyly pozorovány. Ale je možná nevolnost, ztráta chuti k jídlu, celková nevolnost, zvracení a bolesti hlavy. Aby léčivo nedávalo „závadu“, je třeba dodržovat všechny pokyny lékaře, přestat kouřit a alkoholické nápoje, dodržovat přísnou stravu.

Výrobci

Výrobce této komplexní generiky je Indie. SOVALDI (Sofosbuvir) je považován za první ze svých protějšků, ale velmi drahý - cena jedné tablety ve Spojených státech je dnes 66 000 rublů. Na webové stránce www.galaxyrus.com lze 400 mg (28 tablet) NATCO - vyrobených v Indii (Sofosbuvir) zakoupit za 10 900 rublů..

Obecný 2 v 1 „Ledipasvir“ + „Sofosbuvir“ je generický analogový lék vytvořený místo původního patentovaného léku. Jeho cena se pohybuje od 25 000 do 40 000 rublů. Na webových stránkách www.galaxyrus.com však lze zakoupit za nízkou a konkurenceschopnou cenu - za 15 900 rublů.

Interferonová terapie

Prostředky - terapie založená na interferonu alfa může vyléčit nejen hepatitidu C, ale také hepatitidu D. Tento roztok musí být uchováván v chladničce při teplotě 2 až 8 ° C, zabránit přímému slunečnímu záření a vyloučit děti z přístupu k drogě.

Účinnost

Mezinárodní kongres o nemoci hepatitidy Variety ve Španělsku přijal tuto terapii jako nejúčinnější ze všech svých analogů na světě, ale požadovaného výsledku je dosaženo ve 40–60% případů.

Vedlejší efekty

Lék provází následující nežádoucí účinky:

 • Zvýšený celkový počet bílých krvinek, což může vést k selhání ledvin.
 • Chřipkový syndrom U většiny pacientů to začíná po zahájení léčby interferonem. Projevuje se jako horečka, bolest kloubů a svalů, zimnice.
 • Ztráta chuti k jídlu, hořkost v ústech, nevolnost.
 • Během léčby se může objevit únava..
 • Vyrážka a svědění.
 • Deprese.
 • Vypadávání vlasů, suchá pokožka, hubnutí.

Ribavirin

„Ribavirin“ - kombinovaná antivirová látka, která může porazit hepatitidu C, která se nepoužívá jako jediné léčivo. Při požití se vstřebává trávicím traktem. Nejčastěji předepisují lékaři ve spojení s pegylovanými interferony.

Účinnost

Takové kombinované činidlo jako „ribavirin“ ve svém komplexu vede k přetrvávající virologické odpovědi na onemocnění. Přes vysoký stupeň účinnosti má tento lék mnoho vedlejších účinků, se kterými se snižuje kvalita života zdravých orgánů nemocného.

Vedlejší efekty

Mezi vedlejší účinky tohoto léku patří bolest hlavy, agresivní chování, nervová dráždivost, mdloby, třes, ztráta sluchu, poškození slzné žlázy, kožní vyrážka, narušená struktura vlasů, bronchitida, rinitida, tinnitus.

Srovnávací analýza léčebných metod

Analýza standardních léčebných režimů a nákladů na hepatitidu C v Rusku ukazuje, že pro celý šestiměsíční kurz je Sofosbuvir považován za účinnou léčebnou metodu, která bude stát v průměru 167 400 rublů. Na druhém místě je Ribavirin - 151 200 rublů. Aby nedošlo k utrácení tolika peněz za drogy proti hepatitidě C, kupte je od nás. Všechny výrobky z Indie jsou vysoce efektivní a vysoce kvalitní..

Indické léky proti hepatitidě C

Hepatitida C je patologie, která se vyskytuje po dlouhou dobu bez zjevných klinických projevů. Virus vstupuje do těla krví, je aktivován poté, co vstoupí do funkčních buněk jater. Vědci rozlišují 6 genotypů, které jsou rozděleny do několika dalších odrůd. V důsledku vysoké rezistence na léky nebyla dosud vyvinuta vakcína. Do léčebného režimu jsou kromě tradičních léčiv zařazeny i indické léky na léčbu hepatitidy C. Jejich seznam je poměrně široký..

Tyto inovativní výrobky se vyznačují silným léčivým účinkem. Generici mohou nahradit původní certifikované léky, které jsou vysoké. Mnoho analogů má licenci. Je k dispozici v lécích, které jsou vyráběny podle získané technologie. Pokud farmakologická společnost vyvinula inovativní lékovou formulaci sama o sobě, nebude mít certifikát kvality. To jistě ovlivní popularitu generik..

Nová generace drog se začala používat v letech 2013–2014. Jejich popularita v populaci je způsobena vysokou účinností a minimem nežádoucích účinků. Generika se nejčastěji prodávají ve formě tablet. Standardní režim zahrnuje pravidelné používání ribavirinu a interferonu. Inovativní látky se obvykle používají v obecném lékařském komplexu. Existuje několik ověřených schémat. Pro monoterapii nejsou ve většině případů vhodné..

WHO uznává generika jako léky, které:

 • obsahují určitou koncentraci aktivní složky a pomocné inkluze;
 • dodržovat mezinárodní farmakologické standardy;
 • mají silný pozitivní účinek během léčby;
 • podléhají předepsaným podmínkám a hygienickým normám.

Generika jsou přímo působící antivirová léčiva. Mají čisticí a regenerační vlastnosti. Díky širokému spektru léků přispívají k rychlejšímu vyléčení hepatitidy C a eliminaci komplikací..

Účinnost indických drog

Asi 300 milionů lidí trpí virovým onemocněním. V důsledku mikroskopického vyšetření patogenu byla odhalena přítomnost malého genomu. To znamená, že ve složení je přítomen pouze jeden gen. Ve svých funkcích, syntéze 9 proteinů, jsou zodpovědné za pronikání virů do hepatocytů. Negativní účinek na metabolismus je doprovázen změnou struktury funkčních buněk. Kódované proteinové sloučeniny spadají do dvou kategorií: strukturální a nestrukturální.

Ten tvoří kapsid, tzv. Povrch virové skořápky. To vede k silnému spojení s postiženým hepatocytem. Účinná látka inhibuje životně důležitou aktivitu a replikaci patogenu, což zpomaluje progresi patologických změn. Účinný terapeutický režim zahrnuje kombinaci několika činidel. Systémová léčba hepatitidy C prováděná pomocí generik je účinná a bezpečná..

Unikátní indické drogy nemají negativní vliv na imunitní systém. Díky tomu se rychlost vytvrzování zvyšuje o 95%. Délka léčby závisí na stadiu hepatitidy C, trvání infekce, obecném stavu a individuálních charakteristikách pacienta. Terapie obvykle netrvá déle než 2 měsíce.

Generici mají následující výhody:

Žádné negativní účinky

 • nedostatek negativních důsledků (při správném použití);
 • vysoká pravděpodobnost zotavení;
 • jasně strukturované dávkování;
 • výhodná forma uvolňování;
 • zkrácení doby léčby drogami.

Hlavní rozdíl mezi generickým a původním lékem je nízká cena..

Seznam slavných drog

Indické farmaceutické společnosti vyrábějí následující generika:

 • Hepcinat je farmakologický produkt vyráběný společností Natco Pharma Ltd. Vyznačuje se vysokou koncentrací aktivní složky (99%). Generic se užívá denně, 28 tablet je v jednom balení..
 • Hepcinat-LP je pokročilý analog Hepcinatu, který kromě sofosbuviru obsahuje ledipasvir.
 • Hopetavir je nový lék používaný k léčbě chronické hepatitidy C. Terapie trvá 3 měsíce. Při výrobě léků se používá sofosbuvir.
 • Hopetavir se používá pouze v obecném lékařském komplexu. Generic může pomoci s kombinací cirhózy a virové hepatitidy C. Tento lék se doporučuje užívat v přípravném období před transplantací jater.
 • Daclavir je generický Ducklins, který inhibuje syntézu virového proteinu. Výkon je 90%.
 • Natdak - lék vyrobený společností Natko Pharma. Míra úspěšnosti léčby je 98%.
Natdak

Náklady na generickou léčbu výrazně nižší než používání originálních léků. Účinnost terapie závisí na dodržování doporučení lékaře a pokynů výrobce uvedených v pokynech. Obzvláště oblíbená byla generika léků Sofosbuvir a Harvoni. Mezi nimi jsou také Hepcvir, Sovihep, Sofovir, MayHap, Ledifos, Heptsvir-L, Mayhap Lvir.

Jejich hlavním ukazatelem je farmakokinetická bioekvivalence s původním lékem. Generici se objevili na farmaceutickém trhu po podpisu dohody o účinné terapii proti hepatitidě C. Produkce prvních generik byla způsobena obtížnou situací v zemích třetího světa. Vysvětluje to nízká úroveň vývoje medicíny..

Lékaři doporučují použití generik, které prošly všemi nezbytnými klinickými studiemi. Jejich účinnost je potvrzena příslušnými dokumenty. To je zvláště důležité, protože existuje riziko získání padělaných produktů. Můžete si koupit generika několika způsoby: kurýrem, prostřednictvím zprostředkovatele, s nezávislou návštěvou v Indii, poštou. Při výběru léků se bere v úvahu materiální stav, diagnóza, celkový stav a individuální vlastnosti pacienta.

Celkový počet tablet a denní dávka se stanoví na základě genotypu hepatitidy C, závažnosti stavu a stádia průvodních patologií. Patří mezi ně AIDS, HIV, fibróza, cirhóza a rakovina jater. Lékař musí vzít v úvahu účel generika. Například Daclavir se nejčastěji používá pro hepatitidu C prvních tří odrůd. V případě virového onemocnění s odlišným genotypem je nepravděpodobné, že by tato generika pomohla..

Při nákupu léku budete muset poskytnout výsledky diagnostického vyšetření, originál předpisu a jeho kopii, která je přeložena do angličtiny a ověřena notářem. Přetrvávající virologická odpověď získaná od generik je zachována po dlouhou dobu. Díky včasnému přístupu k lékaři s úzkým profilem má pacient vysoké šance na úplné uzdravení.

Chcete-li zakoupit účinného indického generika, musíte:

 • Poraďte se s lékařem.
 • Objednávejte (kupujte) léky pouze ve velkých lékárnách a oficiálních stránkách.
 • Před zaplacením zkontrolujte obal léku, ujistěte se, že existují certifikáty kvality a výrobní licence.

Ignorování těchto doporučení bude mít za následek nákup nekvalitních generik. Při absolvování terapeutického režimu, který zahrnuje falšování, by člověk neměl očekávat pozitivní výsledek. Za těchto okolností se zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků a individuální nesnášenlivosti léku.

Vedlejší účinky používání

Indické léky proti hepatitidě typu C někdy vyvolávají vedlejší účinky. Často jsou způsobeny jejich kombinací s interferony a Ribavirinem, ale komplexní schéma je považováno za nejúčinnější. Mezi negativní projevy vyvolané generiky patří:

 • nadměrná podrážděnost;
 • bolest na hrudi a zádech;
 • nevolnost;
 • dyspeptická porucha;
 • změna krevního obrazu a moči;
 • problémové spaní;
 • respirační selhání;
 • katarální jevy;
 • zvýšení tělesné teploty;
 • bolest svalů a kloubů;
 • anémie, neutropenie.
Horečka

Když je monoterapie prováděna prostřednictvím indických generik, vznikají následující faktory:

 • ztráta orientace v prostoru;
 • zimnice;
 • poruchy centrálního nervového systému (problémy s koncentrací, deprese);
 • vyrážky na kůži;
 • zrakové postižení;
 • suché sliznice;
 • dehydratace těla;
 • křečový syndrom;
 • prudké snížení tělesné hmotnosti;
 • migréna;
 • astenie.

Nezapomeňte také na riziko alergií. Projevuje se ve formě rýmy, otoku, svědění kůže a hyperémie. Pokud k nim dojde, musí být generikum zastaveno. Tento typ léku má kontraindikace, mezi nimi:

Laktace

 • Alergická reakce na složky kompozice.
 • Opomíjená cirhóza.
 • Individuální nesnášenlivost laktózy.
 • Méně než 18 let.
 • Transplantace parenchymálních orgánů.
 • Těhotenství a kojení.

Některé z nich jsou relativní. Indická generika se někdy stává jedinou cestou ven ze situace. V tomto případě je pacientovi předepsána pomocná terapie. Po odstranění klinických příznaků, které brání terapii, lékař určí vhodný dávkovací režim a dávkování.

Vzhled vedlejších účinků není důvodem ke zrušení generik. V případě jejich výskytu by měl pacient konzultovat lékaře. Aby zmírnil nepříjemné příznaky, může předepsat jiného generika. Je přísně zakázáno zacházet se sebou. Indické léky proti hepatitidě C lze užívat pouze po úspěšném provedení diagnostického vyšetření.

Při používání indických generiků bude muset pacientka zapomenout na plánování těhotenství. To platí jak pro muže, tak pro ženy. Abstinence je považována za nezbytný předpoklad lékové terapie proti hepatitidě C. Trvá měsíc a půl po ukončení léčby. Při užívání indických generik musí pacient dodržovat dietu.

Alkoholické nápoje, smažené, mastné, kořeněné pokrmy jsou ze stravy vyloučeny. Budete také muset opustit uzená masa a marinády. Důvodem je skutečnost, že taková výživa zvyšuje zatížení jater. Antivirová léčba proti hepatitidě C by měla být provázena pravidelným cvičením..

Doporučuje se, aby pacient dodržoval denní režim, chodil na čerstvý vzduch a vyhnul se stresu. Účinky indických generik na děti, starší osoby, těhotné ženy a kojící matky nejsou známy. Proto se nedoporučuje užívat drogy tohoto typu. V každém případě pijí generici pod dohledem ošetřujícího lékaře.

Nakupte Sofosbuvir a Daclatasvir

názevZeměVýrobceCena za kurzObjednatPro které genotypy
Koupit Sofosbuvir + Velpatasvir
Koupit Velpanat HIT SALES!IndieNatcozjistit cenuKoupitVšechno
Koupit Velasof NEJLEPŠÍ PRODEJ!IndieGeterozjistit cenuKoupitVšechno
Koupit LucisovelSrí LankaLuciuszjistit cenuKoupitVšechno
Koupit Vihep SVVenezuelaVargaszjistit cenuKoupitVšechno
Nakupte Sofosbuvir a Daclatasvir
Koupit Hepcinat Plus HIT PRODEJ!IndieNatcozjistit cenuKoupit1, 2, 3
Koupit Sofovir a DaclahepIndieGeterozjistit cenuKoupit1, 2, 3
Nakupte Sovihep a DacihepIndieZyduszjistit cenuKoupit1, 2, 3
Kupte si Lucisof a LucidacSrí LankaLuciuszjistit cenuKoupit1, 2, 3
Kupte si Vihep a Dacvir NEJLEPŠÍ PRODEJ!VenezuelaVargaszjistit cenuKoupit1, 2, 3
Koupit Sofosbuvir + Ledipasvir
Koupit Hepcinat LPIndieNatcozjistit cenuKoupit14
Koupit ledifosIndieGeterozjistit cenuKoupit14
Koupit ledihepIndieZyduszjistit cenuKoupit14
Koupit LucisoleSrí LankaLuciuszjistit cenuKoupit14
Koupit Vihep SL HIT PRODEJ!VenezuelaVargaszjistit cenuKoupit14

Indická léčba hepatitidy

Hepatitida C je onemocnění, které postihuje játra a je způsobeno infekcí. Ve většině případů se akutní forma onemocnění stává chronickou. Mnoho lidí je nositeli infekce, aniž by o tom věděli. Nedostatek včasné léčby virové hepatitidy C může vyvolat vývoj nebezpečných komplikací, například cirhózy jater a v některých situacích rakovinu. Po mnoho let byla hlavní a jediná metoda léčby tohoto onemocnění považována za interferonovou terapii trvající rok. Avšak medicína nestojí a vyvinula nová účinná léčiva pro léčbu patologie.

Co jsou generici?

Nová generace základních léků používaných k léčbě hepatitidy je drahá, ale Indie nabízí levnější léky. Lékaři o takových indických generikech pro léčbu hepatitidy C zanechávají většinou pozitivní recenze..

Jeden z nejúčinnějších léků používaných při léčbě hepatitidy C je považován za lék Sovaldi. Tento lék se skládá z 84 tablet. Trvání léčby je 12 týdnů. Pro dosažení lepších výsledků by však měl pacient v komplexu užívat Ribavirin nebo Interferon alfa s Ribaverinem. Průběh takové terapie je velmi drahý..

Generické léčivo je analogem původního léčiva. Mají stejnou účinnou látku, liší se však pouze v dalších složkách.

Generika pro léčbu hepatitidy C byla uvedena na farmaceutický trh v roce 2013. Výrobci těchto léků tvrdí, že náhražky vyvolávají méně vedlejších účinků a vyléčí 90% pacientů.

Obecná léčiva proti hepatitidě C se účinně používají k léčbě pacientů, kteří byli neúspěšně léčeni interferony nebo jinými antivirovými látkami.

Jak se generika liší od originálu?

Farmaceutická společnost Gilead, původní vynálezce a majitel patentu na výrobu léčiva Sovaldi, udělila indickým společnostem licenci na výrobu antivirových náhrad. Byl také sestaven seznam zemí, kde je prodej těchto analogů povolen. Rusko není na tomto seznamu uvedeno. Podle dohody mohou indické firmy používat technologii Gilead a nezávisle stanovit ceny vyráběných výrobků.

Bangladéš a Egypt se také podílejí na výrobě antivirových léků. Prvním lékem na hepatitidu C z Indie je Sofosbuvir, což odpovídá Sovaldi.

Již v roce 2014 německý farmaceutický průmysl uvedl na trh Harvoni, což má škodlivý vliv na 1. a 4. genotypy viru hepatitidy C.

O rok později začala v Indii výroba jeho analogů:

V roce 2015 představila farmaceutika nový lék Ducklins. Za necelý rok představily indické společnosti svůj protějšek, Natdak a Datlaskavir..

Tyto fondy mají přímý účinek na RNA patogenu. Díky tomu je při léčbě nemoci dosaženo vysoké účinnosti. Virus se přestane množit a oslabuje a po určité době je z těla zcela vyloučen.

Značkové indické generické přípravky byly certifikovány, splňují všechny stanovené požadavky a neliší se od jejich originálů. Jediným rozdílem je jejich cena.

Proč si vybrat indické generiky?

Při výběru analogu léčiva je důležité si uvědomit, že prošly velkým množstvím testů a jsou považovány za nejlepší prostředek k léčbě hepatitidy C. Základem farmaceutického trhu v Indii je výroba generik. Před užitím indických léčivých přípravků musí pacient podstoupit úplné vyšetření, určit genotyp a stupeň poškození jater.

Kombinace Sofosbuviru a Daclatasviru účinně léčí všechny genotypy nemoci. Tento léčebný režim blokuje růst proteinu, snižuje intoxikaci, obnovuje postižené jaterní buňky a chrání zdravé buňky před negativními účinky viru. První genotyp lze účinně léčit komplexním příjmem Sofosbuviru a Ledipasviru.

Léčba indickými generiky trvá tři měsíce. První terapeutický výsledek bude patrný po týdnu. V průběhu léčby je zaznamenáno postupné snižování koncentrace viru v krvi.

Pro dosažení účinných výsledků je důležité správně kombinovat léky. Po léčbě nedošlo k relapsu.

Jaké jsou požadavky na výrobu generik

Indické léky proti hepatitidě typu C musí splňovat následující požadavky:

 1. Vyrobeno podle norem schválených společností, držitel patentu.
 2. Mají vysokou kvalitu.
 3. Zachovat všechny farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti léčiva.
 4. Během výroby musí být sledována koncentrace základních a dalších složek léčiva.
 5. Ekvivalent musí odpovídat mezinárodním normám..

Není třeba se obávat, že generici z Indie jsou levné padělky. Tyto léky jsou podobné původním lékům na hepatitidu C, které se vyznačují dostupnější cenou pro pacienty..

Jak zacházet v Indii

Domácí lékaři mají pozitivní názor na indické generiky. Úspěšně se používají k léčbě hepatitidy C. Bohužel ne všechny kliniky a zdravotní střediska pracují podle těchto schémat a je docela těžké najít dobrého specialisty. Mnoho pacientů proto upřednostňuje léčbu přímo v Indii..

Za tímto účelem by se osoba měla obrátit na cestovní kancelář, která se zabývá lékařskou turistikou. Počáteční diagnóza trvá přibližně 10 dní. Poté lékař individuálně vybere nejvhodnější lék. Po koupi pilulek a obdržení podrobných pokynů a doporučení, jak je vzít, se pacient vrací do své vlasti a podrobuje se léčbě.

Odrůdy indických generik

Indické léky proti hepatitidě typu C účinně bojují proti nemoci.

Indický moderní průmysl nabízí následující zařízení:

 1. SofosbuvirHepcinatiSofisbuvirSovihep.
 2. Daclatasvir.
 3. Ladyspavir.
 4. Velpatasvir.
 5. Sofocruz (Ledipasvir + Sofosbuvir).

Při předepisování léčebného režimu lékař bere v úvahu genotyp hepatitidy, stádium fibrózy a cirhózy, jakož i přítomnost takové patologie, jako je AIDS.

Správné zacházení s moderními generiky dává téměř stoprocentní výsledky. Tyto léky jsou bezpečné a mohou být použity po interferonové terapii..

Hlavní léky jsou uvedeny v tabulce:

TitulPopis
SofosbuvirÚčinný lék na hepatitidu C, když byly jiné léky neúčinné. Mezi výhody léku patří praktická absence vedlejších účinků. Účinná látka blokuje růst viru hepatitidy C v těle. Pozitivita léčby je průměrně 3 měsíce. V některých situacích může tento lék způsobit bolesti hlavy.
LedipasvirJe to moderní generik. Přiřaďte komplexní terapii pomocí Sofosbuviru. Délka léčby je 3 měsíce. Jedinou kontraindikací na předpis léku je individuální nesnášenlivost. Lékařské studie prokázaly, že použití přípravku Ledipasvir prakticky nevyvolává výskyt vedlejších účinků

Kromě toho jsou k léčbě přijaty i další generika..

Harvoni lék

Použití tohoto nástroje ponechává na fórech pozitivní recenze, protože jen zřídka vyvolává výskyt vedlejších účinků a má pozitivní účinek i v situacích, kdy jiné nástroje byly neúčinné. Po 2 týdnech užívání přípravku Harvoni se výsledky testů u pacientů zlepšily. Podle pokynů užívejte tento lék 1 tabletu denně s jídlem.

Je-li vynechána dávka, je přísně zakázáno pít dvojitou dávku léku.

Účinné léky proti cirhóze. Možné nežádoucí účinky mohou zahrnovat bolesti hlavy a celkovou únavu. Indický protějšek je mnohem levnější než americký.

Lék daclatasvir

Účinkem léku je blokovat virus a růst postižených buněk. Přiřaďte komplexní terapii pomocí Sofosbuviru. Farmaceutický trh nabízí komplex léčiv "Sofosbuvir s Daclatasvirem". Trvání terapie takovým komplexem je 12 týdnů.

Mnoho pacientů považuje tento lék za vysoce účinný v boji proti viru hepatitidy C a doporučuje jej přímo použít k léčbě nemoci..

Vedlejší účinek je velmi vzácný. Nezapomeňte však, že tento nástroj může poškodit vaše zdraví. Kromě bolestí hlavy může člověk zažít depresi, zažívací problémy, křeče, nevolnost, úzkost a bolest svalů..

Tento lék se často používá k léčbě posledních stádií hepatitidy C..

Dasabuvir

Lék inhibuje reprodukci viru hepatitidy C, užívaného s jídlem.

Tento lék je kontraindikován:

 • s individuální nesnášenlivostí ke složkám léčiva;
 • při užívání antibakteriálních, antikonvulzivních léků a estradiolu;
 • nezletilí;
 • kojící matky;
 • s kompenzovanou hepatální nedostatečností;
 • glukózo-galaktosová malabsorpce.

Během období léčby tímto lékem je důležité vyloučit početí pomocí antikoncepce. Kromě toho musíte pravidelně provádět biochemický krevní test k posouzení funkce jater a výsledku léčby..

Tento lék není předepsán pro monoterapii. Je kombinován s Ombitasvirem, Fosovbuvirem, Parataprevirem. Je důležité dodržovat harmonogram užívání léku, protože nepřiměřené zrušení může vyvolat rozvoj imunity vůči léku.

Možné nežádoucí účinky zahrnují:

 • vyrážky na kůži;
 • pocit svědění;
 • anémie
 • zažívací poruchy;
 • poruchy spánku;
 • zvýšená podrážděnost.

Během léčby lékem se může bilirubin v krvi zvyšovat. V případě prudkého nárůstu se lék zruší.

Ladifos

Složení tohoto léku zahrnuje:

Složky ve složení léčiva inhibují enzymy, které jsou potřebné pro reprodukci viru. Léky lze kombinovat s ribavirinem. Používá se k léčbě pacientů s cirhózou.

Hlavní omezení užívání drogy:

 • děti do 18 let;
 • toxická encefalopatie;
 • období laktace;
 • doba porodu dítěte;
 • alergie na složky;
 • projevy portální hypertenze: ascites a edém dolních končetin;
 • současné poškození jater;
 • užívání antibiotik, léků na snížení hladiny cholesterolu, antikonvulziv a sedativ.

Abyste dosáhli efektivních výsledků, musíte pít 1 tabletu denně současně, bez žvýkání.

Možné nežádoucí účinky:

 1. Těžká nevolnost.
 2. Dyspeptické poruchy: hořkost v ústech, plynatost, nepohodlí v epigastriu.
 3. Emoční vyčerpání.
 4. Opuchy obličeje, svědění a vyrážky kůže.

Terapie používající tento lék způsobuje méně vedlejších účinků než komplexní podávání.

Velpanat

Velpanat je moderní lék na léčbu hepatitidy C. Lék se vyznačuje kombinovaným složením. Složky léčiva blokují syntézu proteinů a tím zabraňují další reprodukci viru v těle. Užívání přípravku Velpanate může zpomalit progresi onemocnění a bojovat s virem.

Během léčby lékem by měl být pravidelně prováděn biochemický krevní test pro sledování práce jater a dalších vnitřních orgánů..

Kontraindikace

Velpanat je předepsán s opatrností v následujících situacích:

 • pacienti se souběžnými patologiemi jater;
 • při užívání léků proti AIDS;
 • při těžké renální dysfunkci;
 • zatímco bere amiodarone;
 • pokud jsou pozorovány příznaky srdeční nedostatečnosti: dušnost nebo mdloby, bušení srdce, závratě, pokles tlaku.

Nepředepisujte léky nezletilým dětem.

Je přísně zakázáno užívat tento lék:

 1. Pacienti alergičtí na složky.
 2. Pokud pacient užívá další léčivé přípravky spolu s přípravkem Sofosbuvir.
 3. Současné užívání karbamazepinu, rifampicinu nebo fenobarbitalu.

Je nezbytné upozornit lékaře na užívání léků ke snížení hladiny cholesterolu a srážení krve, normalizaci spánku s kardiagií. Generika jsou účinné léky, které pomáhají bojovat proti viru hepatitidy C..

Možné léčebné režimy

Indičtí generici z hepatitidy C blokují reprodukci viru, čímž přispívají k jeho eliminaci z těla.

Před užitím tohoto léku by se měla osoba podrobit kompletní diagnóze a poradit se s lékařem, který zkontroluje všechny možné kontraindikace pro lékovou terapii. To zahrnuje transplantaci jater, chronickou cirhózu v posledním stádiu, menší věk, období těhotenství a laktace, alergické reakce na složky léčiva.

Léčebný režim pro virovou hepatitidu C s použitím indických generik závisí především na genotypu viru a stupni poškození jater. Hlavní výhodou těchto léků je nedostatek dlouhodobého užívání. Průměrná doba léčby je 12 nebo 24 týdnů.

V některých situacích se indická generika používají ve formě mototerapie nebo v kombinaci s jinými léky. Například pro léčbu genotypu 2 se doporučuje komplexní příjem Sofosbuviru nebo Daclatosviru s Ribaverinem. A také kombinovaný příjem Ribaverinu je účinný při léčbě 4 genotypů viru. Lékař vám sdělí podrobné pokyny a léčebný režim.

Nespoléhejte se na každodenní vylepšení. Generici dávají výsledky ne okamžitě, ale po dobu 3 měsíců. Je důležité brát přípravek striktně podle harmonogramu a lékařského předpisu, nepřerušovat průběh léčby a také vyloučit konzumaci alkoholu.

Jak a kde si mohu koupit indické generiky

Mnoho lidí, kteří studovali informace o hepatitidě a srovnávali recenze o drogové terapii pomocí indických generik, se zajímá: kde je mohu koupit??

Neprodávají je v lékárně. Chcete-li zakoupit tyto léky, doporučujeme kontaktovat vašeho autorizovaného dodavatele. Postarají se o všechny problémy s dodáním zboží..

Sofosbuvir Express se osvědčil. Indické generiky si můžete objednat online na oficiálních stránkách společnosti, která pomáhá lidem z různých zemí zotavit se z hepatitidy C více než 2 roky..

Při nákupu léků v internetovém obchodě prostřednictvím zprostředkovatelů je nutné zkontrolovat dostupnost licence k prodeji léků. Nedělejte to bez přečtení recenzí, abyste si nekoupili faleš, který neodpovídá fotografii.

Při nákupu léku byste měli věnovat zvláštní pozornost zemi výroby. Indie je na seznamu zemí, které uzavřely dohodu s americkými firmami. Podle odborníků jsou indičtí generici účinné a bezpečné při léčbě hepatitidy C. Mezi pacienty se vyvinul pozitivní názor.

Vzhledem k tomu, že dodání léků z Indie je považováno za relativně drahé, ukázalo se, že je stále levnější než původní léky. Indické protějšky se ukázaly jako účinné.