Ceny za léky z Indie

Moderní léky proti hepatitidě C (C) pomáhají zcela vyléčit virus za předpokladu, že je diagnostikován včas. Zásady léčby infekce HCV v zahraničí jsou upraveny protokoly vyvinutými Americkou společností pro infekční choroby (IDSA), Americkou asociací pro studium onemocnění jater (AASLD) a Mezinárodní společností pro kontrolu virových chorob (IAS-USA). Ruští hepatologové berou v úvahu zkušenosti se zahraniční léčbou a předepisují podobné režimy, obvykle zahrnující antivirová léčiva.

Zvláštní otázkou je, jak léčit akutní formu hepatitidy C. Skutečností je, že asi 30% pacientů se může samoléčit. Názory odborníků byly rozděleny. Někteří navrhují, že terapie používající pouze interferon (IFN) v počátečním stadiu vývoje HCV je docela účinná. Jiní specialisté na infekční choroby se domnívají, že je vhodné odložit léčbu o šest měsíců a následně zahájit standardní protokol pro užívání antivirových léků.

Rozhodnutí je učiněno v závislosti na obecném stavu pacienta. V přítomnosti rizikových faktorů pro rychlý vývoj infekce je léčba předepsána okamžitě.

V souladu s moderními doporučeními je terapie nabízena všem pacientům s hepatitidou C, bez ohledu na stadium patologie (výjimkou jsou těhotné ženy).

Lze hepatitidu C vyléčit?

Hepatitida C je známa již dlouhou dobu. Ale odborníci dlouho považovali patologii za bezpečnou infekci. HCV nebylo spojeno s rizikem závažných komplikací. Dlouhodobá pozorování pacientů s podobným virovým onemocněním však ukázala opak. Téměř všichni pacienti zaznamenali přítomnost cirhózy různé závažnosti, u některých byla diagnostikována hepatocelulární karcinom.

To dalo podnět k podrobnější studii struktury a životního cyklu patogenu. Výsledkem bylo zjištění, že k replikaci HCV dochází v jaterních buňkách, což způsobuje nevratné poškození a nekrózu. Namísto odumřelých buněk se vytvářejí řezy pojivové tkáně, což vede k fibróze. Následná progrese změn spojených s hepatitidou C způsobuje cirhózu (zpravidla to vyžaduje asi 15 až 20 let).

Častěji jsou závažné zdravotní stavy způsobeny dekompenzovanou formou cirhózy. Ale 5-7% pacientů má šanci na rakovinu jater. Hepatocelulární karcinom se vyznačuje rychlým růstem a metastázami, rezistencí k léčbě a nízkým přežitím. Dříve byl seznam léčiv doporučených pro léčbu HCV zahrnut pouze IFN a ribavirin.

Na počátku roku 2010 však došlo k skutečnému průlomu v medicíně, který přinutil mezinárodní organizace bojovat proti HCV, aby přehodnotily, jaké léky mají užívat s hepatitidou C. V současné době je kladen důraz na přímo působící antivirová léčiva, která se používají v povinné kombinaci s hepatoprotektory, strava a v případě potřeby i jiné prostředky. Použití nových léků ukázalo, že hepatitida C je léčitelné virové onemocnění..

Pravděpodobnost pozitivního výsledku, kdy patologie prochází bez viditelných a závažných komplikací, však závisí na řadě faktorů:

 • celkový stav osoby (přítomnost koinfekcí, systémových patologií, jiných virových nebo bakteriálních chorob);
 • funkční aktivita imunitního systému (snížená produkce imunokompetentních buněk snižuje pravděpodobnost sebezničení akutní formy HCV);
 • jaterní stav (před infekcí a v době diagnózy a na začátku léčby);
 • přítomnost pomalého viru hepatitidy B;
 • poškození hepatocytů v důsledku alkoholu nebo léků.

Velký význam má sociální postavení pacienta. Terapie se zpravidla provádí ambulantně. Po přesné diagnóze je pacientovi vysvětleno, jaké léky k léčbě HCV, režim podávání a dávkování jsou podrobně popsány. V této situaci musí pacient nezávisle sledovat dodržování pravidel léčby. Chybějící pilulky, předčasné ukončení léčby vytváří předpoklady nejen pro nedostatek virologické odpovědi, ale také pro vývoj rezistence na viry, což komplikuje další léčbu.

Detaily produktu

Jaké léky by se měly užívat

Nyní se schémata zahrnující kombinace IFN + ribavirinu prakticky nepoužívají. Na otázku, jaké léky je třeba brát s hepatitidou C, lékaři obvykle doporučují cílená léčiva s přímým účinkem. I když neexistuje žádný výsledek z jednoho schématu, mohou být vybrána další činidla, která se liší mechanismem vlivu na replikaci HCV v hepatocytech.

Jedna z hlavních otázek pro lékaře se týká žádosti o jmenování nejúčinnějšího léku proti hepatitidě C nebo seznamu léků. Odborníci odkazují na údaje z klinických hodnocení. Použití kombinace sofosbuvir + daclatasvir tedy u více než 18 000 pacientů vykázalo pozitivní výsledek u téměř 98% pacientů. Tuto kombinaci však nelze nazvat univerzální..

Výběr léků proti hepatitidě C se provádí na základě genotypu, stavu jater, anamnézy a některých dalších faktorů.

Seznam účinných léků zahrnuje:

Název účinné látkyObchodní názvy (rodová jména jsou uvedena v závorce)
SofosbuvirSovaldi (Hepcinat, Resof, Sofovir, Virso, Sofihep atd.)
DaclatasvirKachňata (Datsihep, Ducklap, Hepsfix, Natdak)
Ledipasvir (k dispozici jako pevná kombinace se sofosbuvirem)Harvoni (Ledicast, Mayhep Lvir, Resof L, Ledifos, Hepcinat LP, Ledihep)
SimeprevirOlisio, Sovriad
Velpatasvir (k dispozici v kombinaci se sofosbuvirem)Ecclusa (Sofoswell, Velpanat, Velasof)
AsunaprevirSunvepra
Kombinace glekaprevir + PibrentasvirMaviret
Kombinace Ombitasvir + Ritonavir + ParitaprevirVikeira Pak (balení také obsahuje blistr s Dasabuvirem), Vimvi

Je těžké říci, které z uvedených léků je pro dnešek nejúčinnější a nejlepší. Výběr přímo působících antivirových činidel je složitý proces, včetně analýzy existujících kontraindikací, historie a dalších faktorů.

Antivirové léky

Použití interferonu a ribavirinu bylo spojeno s řadou dosti vážných komplikací. Asi třetina pacientů odmítla léčbu kvůli nesnášenlivosti na nežádoucí účinky. Proto, když se v USA objevil nový lék (Sovaldi), který má jedinečný antivirový účinek, hepatologové doufali, že omezí použití protokolu IFN + ribavirin na maximum.

V současné době se v režimu léčby HCV používají následující skupiny antivirových léků:

Název třídy drogSeznam léčivých přípravků zahrnutých ve skupině
Inhibitory proteázy NS3 / 4
 • Telaprevir a Boceprevir (nyní téměř předepsané kvůli závažným nežádoucím účinkům)
 • Simeprevir
 • Paritaprevir
 • Glazoprevir
 • Grecaprevir
Inhibitory polymerázy NS5B
 • Sofosbuvir (nukleosidová struktura)
 • Dasabuvir (nenukleosidový analog)
Léky ovlivňující aktivitu proteinu NS5A
 • Ledipasvir
 • Daclatasvir
 • Ombitasvir
 • Elbasvir
 • Velpatasvir
 • Pibrentasvir

Sofosbuvir

Jeden z nejčastějších a nejoblíbenějších drog. V Evropě, Rusku, USA a některých zemích SNS se prodává pod značkou Sovaldi. Podle některých specialistů na infekční choroby je to dnes nejlepší nástroj k léčbě běžných druhů HCV..

Nedávno byla zveřejněna doporučení Světové zdravotnické organizace ohledně možnosti použití sofosbuviru v kombinaci s jinými léky k léčbě hepatitidy C u dospívajících starších 12 let nebo s tělesnou hmotností vyšší než 35 kg..

Hlavní moderní léčebné režimy pro tuto kategorii pacientů jsou uvedeny v tabulce.

GenotypProtokol navržený WHO
I, IV - VISofosbuvir v kombinaci s Ledipasvirem po dobu 12 týdnů
IISofosbuvir + Ribavirin po dobu 12 týdnů
IIISofosbuvir + Ribavirin po dobu 24 týdnů

Standardní dávka sofosbuviru je 400 mg. Pijí lék jednou denně (v intervalu 24 hodin) po dobu stanovenou lékařem.

Sofosbuvir se nepoužívá v monoterapii.

Daclatasvir

Na rozdíl od jiných cílených antivirových látek se může dávka použitého daclatasviru lišit. Doporučené denní množství je - 60 mg. S intolerancí nebo s určitými omezeními používání dávky však lze snížit na polovinu. Při léčbě 1–4 genotypů by měl být daclatasvir vypil v kombinaci se sofosbuvirem nebo asunaprevirem..

Ledipasvir

Ledipasvir je integrální jednotka kombinačního léku Harvoni, který navíc obsahuje sofosbuvir. Přes pangenotypickou účinnost odborníci WHO doporučují použití léku s 1, 4–6 HCV genotypy. Výhodou kombinace ledipasvir + sofosbuvir je možnost použití pro cirhózu a přípustnost sníženého průběhu léčby.

Po dobu 8 týdnů se léky předepisují, pokud:

 • pacient dosud neměl hepatitidu C;
 • neexistuje cirhóza;
 • virová zátěž v době zahájení léčby - méně než 6 milionů IU / ml.

Ve všech ostatních případech je léčba 12 týdnů. Lék by měl být užíván v pevné dávce - 400 mg Sofosbuviru a 90 mg Ledipasviru.

Velpatasvir

Velpatasvir je antivirová látka, která je součástí nového léku Epclus, schváleného FDA v červenci 2016. Toto je první lék, který léčí všechny HCV genotypy bez ohledu na cirhózu. Klinické studie ukázaly, že účinnost léku dosahuje 98%. Lék je možné použít s dekompenzovanou cirhózou, ale pouze s ribavirinem. Užívejte lék po dobu 12 týdnů, 1 tableta denně (0,4 g sofosbuviru a 0,1 g velpatasviru).

Simeprevir

Na základě testů schválila WHO použití simepreviru ve čtvrtém genotypu HCV. Kromě toho přítomnost koinfekce HIV neovlivňuje způsob a trvání léčby. Lék se používá v kombinaci s IFN (přednost se dává prodlouženým formám) a ribavirinem. Doba používání je 12 nebo 36 týdnů, účinnost léčby dosahuje 93–95%. Lék se užívá denně, 150 mg.

Boceprevir

Boceprevir (obchodní název Viktrelis) je určen k použití v kombinaci s interferonem a ribavirinem. Lék je předepsán pro HCV typu I. Ale nyní je zřídka předepisováno kvůli vysoké pravděpodobnosti nežádoucích účinků, dnes se objevilo několik účinnějších a bezpečnějších léků, které nevyžadují další použití interferonů a ribavirinu.

Telaprevir

K dispozici pod autorským jménem Insivo. Rozsáhlé užívání léčiva je omezeno potřebou kombinace s IFN a ribavirinem. Z tohoto důvodu je obtížné vyhnout se různým nepříznivým reakcím. Kromě toho je telaprevir nejúčinnější pouze při první odrůdě patogenní infekce..

Indický lék proti hepatitidě C

Americké korporace, které vyrábějí nejvíce antivirových léků, investovaly ve stadiu klinických hodnocení spoustu peněz, pokud jde o možnost léčby hepatitidy C. Celkové náklady na léčbu těmito léky se blíží milionu rublů. Většina pacientů si takovou terapii nemůže dovolit. Výrobci původních léčiv proto museli vydat licenci na výrobu úplných strukturních analogů farmaceutickým společnostem v Indii, Egyptě a některých dalších zemích..

Generics z Indie jsou považovány za nejoblíbenější a vysoce kvalitní. Analogy budou stát mnohem méně bez ztráty farmakologických vlastností. Indická medicína s hepatitidou C je vyráběna velkými společnostmi pod přísnou kontrolou držitele patentu a obsahuje stejnou antivirovou látku jako původní lék..

Generika jsou k dispozici na bázi sofosbuviru, daclatasviru a také kombinací s velpatasvirem a ledipasvirem. Léky proti hepatitidě typu C z Indie jsou vyráběny farmaceutickými společnostmi s licencí a licencí v souladu se všemi požadavky FDA: Natco, Dr. Ředkvičky (Dr. Reddy´s), Tsipla (Cipla), Virso (Virso). Generika takových léků, jako je Maviret, Viqueira Pak, však zatím nejsou k dispozici.

Jaké interferony se používají v léčbě

Navzdory vzniku moderních léků neztrácí použití interferonů význam, zejména pokud lékař léčí akutní formy HCV.

V hepatologii se používají dvě hlavní třídy IFN:

 1. Standard. Liší se krátkým trváním akce, vkládejte prostředky s intervalem 48 hodin.
 2. Prodlouženo. Jejich eliminační poločas kolísá kolem 7-10 dnů, což usnadňuje léčebný postup..

V monoterapeutickém režimu se IFN používá pouze v akutní hepatitidě C nebo v pediatrické praxi. V jiných případech je vyžadována požadovaná kombinace s ribavirinem. Je-li to nutné, předepište antivirová činidla (to zvyšuje účinnost léčby na 70–80%).

Ribavirin

Ze skupiny inhibitorů reverzní transkriptázy je účinný pouze proti viru hepatitidy C. Pouze ribavirin. Zbývající léky v této skupině se používají k léčbě HIV / AIDS. Předpokládá se, že účinek léčiva je spojen s inhibicí procesu replikace HCV. Pro léčebné účely se používá pouze v kombinaci se standardním nebo pegylovaným IFN.

Kromě toho je možné použití jiných antivirotik. Denní dávka závisí na tělesné hmotnosti a pohybuje se od 0,8 do 1,2 g. Délka léčby je až 48 týdnů.

Induktory interferonu

Možnost použití interferonových induktorů v infekční hepatologii je pouze studována. Má tato skupina léků výhody oproti IFN? Ano, samozřejmě. Taková léčiva však nemohou nahradit cílenou antivirovou terapii..

Induktory interferonogeneze zahrnují:

Jedná se o relativně levné (ve srovnání s IFN) fondy. Mechanismus účinku léčiv je spojen se stimulací produkce imunokompetentních biologicky aktivních látek. Údaje z klinických studií však nestačí k zodpovězení otázky, zda existuje možnost nahradit IFN induktory interferonogeneze.

Imunomodulátory

Imunomodulátory mohou být rostlinného nebo syntetického původu. Bylinné přípravky na bázi Echinacea, Rhodiola, jsou indikovány jako doplňková terapie na pozadí základního léku. Použití syntetických produktů (Galavit, Imudon, Groprinosin atd.) Je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Hepatoprotektory pro opravu jater

Léčiva pro játra jsou nezbytnou součástí léčebného postupu. Složení těchto léčiv zahrnuje fosfolipidy, které postupně obnovují hepatocytární membránu a chrání ji před účinky toxických produktů peroxidace. Lékaři doporučují výběr německých léků pro zachování funkce jater..

Hepa-Merz je považován za jeden z nejlepších léků, levnější analog Phosphoglivu není o nic méně účinný. Hepatoprotektory jsou užívány v dlouhých cyklech a terapie je zahájena ještě před potvrzením diagnózy HCV a pokračuje až do obnovení jater v maximální možné míře..

Fytopreparace

Zpravidla se předepisují léky založené na ostropestřci mariánském. Složky obsažené v rostlině urychlují reparativní procesy v játrech.

Třída přírodních hepatoprotektorů zahrnuje:

Můžete si také vzít odvar a infuze na základě nesmrtelnosti, opálení, elecampane, měsíčku. Použití třezalky tečkované je však kontraindikováno kvůli nekompatibilitě s antivirovými látkami.

Standardní terapeutický režim

Terapie HCV má dva cíle:

 1. Ireverzibilní eradikace viru, o čemž svědčí kvantitativní i citlivější kvalitativní PCR, a to jak na konci léčby, tak 12 a 48 týdnů po jejím ukončení.
 2. Prevence možných komplikací a zastavení progrese stávající fibrózy, cirhózy nebo rakoviny jater. V těžkých případech je pacientovi nabídnuta transplantace orgánů před kurzem AVT (antivirová terapie).

Podmínky pro jmenování antivirotik jsou:

 • věk (pacient musí být starší 18 let);
 • pozitivní diagnostické testy (ELISA a PCR);
 • nedostatek ascitu a těžká encefalopatie;
 • přijatelné hematologické parametry;
 • tolerance léčby.

WHO vyvinula léčebné režimy využívající moderní léčiva i IFN + ribavirin. Neexistují však žádné univerzální protokoly, které by se vztahovaly na všechny pacienty bez výjimky. V každém případě je léčba vybírána individuálně s ohledem na celkový zdravotní stav, věk a riziko vzniku komplikací u některých léků.

Jaká je nejúčinnější léčba

Průběh terapie se volí individuálně. Jak léčit hepatitidu C, záleží na genotypu, přítomnosti / nepřítomnosti cirhózy nebo HIV.

Hlavní současná doporučení WHO jsou uvedena v tabulce:

Druh patogenuLéky na předpis
 • elbasvir + grazoprevir (případně doplněný ribavirinem)
 • glecaprevir + pibrentasvir
 • ledipasvir + sofosbuvir
 • Velpatasvir + Sofosbuvir

Jako alternativní režimy předepište:

 • Vikeira Pak
 • simeprevir + sofosbuvir
 • daclatasvir + sofosbuvir
II
 • glecaprevir + pibrentasvir
 • Sofosbuvir + Velpatasvir

Alternativní režim: sofosbuvir + daclatasvir

III
 • glecaprevir + pibrentasvir
 • Sofosbuvir + Velpatasvir

Sekundární režim zahrnuje příjem sofosbuviru a daclatasviru

IV
 • glecaprevir + pibrentasvir
 • Sofosbuvir + Velpatasvir
 • Elbasvir + Grazoprevir
 • ledipasvir + sofosbuvir

Jako alternativní režim je předepsána kombinace ritonaviru, paritapreviru, ombitasviru a ribavirinu

V a VI
 • glecaprevir + pibrentasvir
 • Sofosbuvir + Velpatasvir
 • ledipasvir + sofosbuvir

Cena léčebného kurzu

Kolik stojí nákup léků předepsaných pro léčbu hepatitidy C v závislosti na tom, jaké léky koupit.

Lékaři, kteří vědí, kolik stojí léčba léčivých přípravků registrovaných v Ruské federaci, nabízejí pacientovi několik možností:

 1. Pokuste se získat kvótu na ošetření. Státní program platí pouze za terapii zastaralými schématy. Očekává se, že do roku 2022 budou v Rusku vyrábět generika sofosbuviru. Nicméně, ať už se objeví nebo nemá účinný ruský lék na HCV, je stále neznámý.
 2. Nakupujte předepsané léky v lékárnách. V závislosti na předepsané medikaci dosahují náklady na léčbu 1 milion rublů (bez nákladů na testy, dodatečné prostředky, rehabilitaci a další nezbytné výdaje). V lékárnách, kde si můžete koupit pouze originální léky Sovaldi, Ducklins, je třeba provést rezervaci. Je to kvůli vysoké ceně léků.
 3. Kupte si vlastní indické generiky originálních antivirových léků. Například, cena analogu Sovaldi je asi 100-130 dolarů, a průběh terapie v průměru bude stát 400-500 dolarů. Generici nejsou registrováni v Rusku, proto je možné peníze zakoupit v Indii samostatně nebo si je lze objednat od zprostředkovatelů v online lékárnách.

Jaký druh léku proti hepatitidě C si nakonec vybere, závisí na finančních možnostech pacienta. Lékař poskytuje seznam doporučených léků a pacient si vybere lék, ve kterém je s cenou spokojen.

Recenze pacientů a hepatologů

Alexey, 32 let

Když byla objevena hepatitida C, okamžitě jsem se zeptal na náklady na předepsané léky. Upřímně jsem řekl, že částku nebudu vytáhnout, a doktor sám nabídl indické léky. Na fórech jsem četl recenze pacientů a rozhodl jsem se vzít Velacast. Byl jsem potěšen negativním výsledkem PCR 28. dne léčby. Už rok je negativní virémie. Lékař již navrhuje úplné uzdravení.

Igor Vasilievich Ravensky, hepatolog

HCV je docela možné překonat. Použití moderních antivirových režimů pomáhá zotavit 50–98% pacientů. Vše záleží na genotypu a fázi, ve které byl virus diagnostikován. Průběh léčby je vybírán individuálně s přihlédnutím k mnoha faktorům, takže neexistuje univerzální recept.

Léčba hepatitidy C generickými léky z Indie

Hepatitida C je nebezpečné onemocnění, které představuje hrozbu pro lidský život. Proto lékař po stanovení diagnózy předepíše léky určené ke zmírnění stavu pacienta a pomoci tělu překonat nemoc. U akutních a chronických forem se průběh léků může lišit. Komplex je vybrán individuálně na základě věku pacienta, výskytu patologie, závažnosti symptomů, přítomnosti průvodních nemocí, finančních možností.

Obecné informace o nemoci

Virus hepatitidy C je náchylný k mutacím a mutacím, což neumožňuje vytvořit proti němu univerzální vakcínu ani účinnou metodu léčby. Samotné tělo může tuto chorobu překonat vyvinutím protilátek, ale kvůli vysoké aktivitě viru k tomu nedochází rychle. Pomáhají mu s antivirovou terapií, se začleněním vitamínů, imunomodulátorů do stravy.

Hlavní cestou přenosu je infikovaná osoba. V Rusku je registrováno asi 5 milionů lidí trpících různými genotypy této choroby. On je často diagnostikován v pozdním stádiu nebo v chronické formě, protože, na rozdíl od jiných typů, to může postupovat tajně až šest měsíců, prakticky rozdávat nic. Symptomy nejsou výrazné, lze snadno zaměnit s obecnou nevolností, otravou nebo nachlazením. Nevolnost, bolesti těla, horečka, zimnice, únava. V pozdějších stádiích se objeví žloutnutí kůže a očí.


Příčinný činitel vstupující do těla se začíná aktivně množit a šířit se tělem oběhovým systémem. Usadí se hlavně v jaterním parenchymu, ale někdy ovlivňuje i další důležité oblasti (mozek, srdce).

Je důležité to vědět! Samotný virus nemusí poškodit buňky, ale imunitním systémem způsobuje jeho činnost poškození těla. Čím intenzivnější je její reakce, tím silnější bude poškození tkání obsahujících cizí genetický materiál.

Co je generické

Generici hepatitidy C jsou moderní analoga léčiva, které má nahradit. Na rozdíl od originálu nemá patent a objevuje se na trhu, jakmile vyprší licence na inovativní léčivo. Ve skutečnosti se jedná o kopii, která se neliší ve složení a množství účinné látky. Hlavní výhody generik jsou:

 • Nízká cena, díky níž je inovativní lék dostupný pro každého.
 • Nízká pravděpodobnost nákupu falešného zboží, protože jeho uvolnění je nerentabilní.
 • Vysoká účinnost a složení se neliší od originálu.
 • Kontrola kvality výroby.
 • Studie prokázaly proveditelnost použití účinných látek v léčbě.

Mají generika a jejich nevýhody, které zahrnují použití pochybného vybavení ve výrobním procesu, což často snižuje kvalitu nebo efektivitu. Navíc jen zřídka to, co farmaceutické společnosti odhalují všechna tajemství stvoření, je technologie často porušována.

Generici mají své vlastní vlastnosti, které jsou vizuálně neviditelné. Hlavní rozdíly oproti původním lékům jsou:

 1. Stupeň čištění a možné vedlejší účinky. Výrobci inovativních produktů neustále pracují na vylepšení výrobků, čištění složení. Proto se postupem času stávají bezpečnějšími a nezpůsobují nepříjemné následky při užívání, zatímco kopírované léky první generace mohou vyvolat alergické reakce.
 2. Příchozí volitelné součásti. Účinná látka je obvykle přítomna ve stejném množství, ale jiné složky se mohou lišit. Například vitamíny jsou často součástí originálních produktů, které minimalizují riziko vedlejších účinků..
 3. Vlastnosti aplikace. Pokud je účinnost kopie nižší, budete ji muset pít častěji než původní lék. Může být také vyráběn ve formě sirupů, tablet, krémů.

Léčba hepatitidy C generiky je u nás rozšířená. Jsou to oni, kteří umožňují osobě s jakoukoli finanční schopností dostávat vysoce kvalitní terapii a nezačínat nemoc. Lékař obvykle předepisuje účinnou látku a pacient si vybere lék podle svého uvážení.

Pozornost! Prezentované značkové analogy na trhu se vyznačují účinností a stupněm čištění aktivní složky. Odborníkům se proto doporučuje zakoupit pouze osvědčené možnosti, které nezpůsobují alergické reakce a nežádoucí účinky.

Obecné požadavky

Na rozdíl od falešných drog jsou generika vyráběna s přísným dodržováním technologie. Pro ně, stejně jako pro všechny léky, je stanoveno mnoho požadavků. Mezi hlavní patří:

 • Přísné proporce poměru účinných látek a dalších složek.
 • Sledování dodržování stanovených požadavků a norem.
 • Výroba ve specializovaných továrnách.
 • Rovnocennost s originálem z hlediska míry absorpce a stupně účinnosti.

Mnoho společností se zabývá výrobou generik, takže jeden lék má často často několik známých analogů. Složení se ve vzácných případech může mírně lišit..

Generic je považován za falešný

Pro mnoho spotřebitelů jsou kopie a padělání synonyma, a proto jsou generici indické hepatitidy typu C často vnímáni jako produkt nízké kvality, kterému nelze důvěřovat. Rozdíl mezi nimi je však významný.

Padělání je nezákonný produkt, který vstupuje na trh bez nezbytných povolení a porušuje technologii. Zatímco kopie je identickým opakováním původního produktu, a začít ji vyrábět po uplynutí doby platnosti tvůrců inovativních léčiv.

Pozornost! Použití falešné látky je nebezpečné pro zdraví, pochybná účinnost a nepochopitelné složení způsobují komplikace.

Léčba generikami proti hepatitidě C se provádí všude, předepisují je lékaři, prodávají se ve specializovaných lékárnách, účinnost prokázala tisíce pacientů. Společnosti jsou odpovědné za svou výrobu, takže nejsou prakticky v žádném případě nižší než původní.

Druhy drog

Léčba indickými drogami proti hepatitidě C je stále běžnější. Je to proto, že farmaceutický trh v této zemi se rozšiřuje a každý rok nabízí kvalitní analogy originálních evropských léků.

Lékaři po úplném vyšetření, určení genotypu viru, jakož i stupně poškození jater, předepisují komplexní léčbu, která zahrnuje generika uvedená v tabulce.

DrogaPopisaplikacePrůběh léčbyInterakce
SofosbuvirKombinovaný lék, který blokuje šíření viru v celém těle. Umožňuje odmítnout interferonovou terapiiVšechny genotypy patogenu HCV12 týdnůRibaverine
Daclatasvir
Ledipasvir
Ribaverine
DaclatasvirInhibitor proteinu viru hepatitidy B, který blokuje aktivitu patogenu.Přední lék v genotypech 1 a 4, ale používá se pro jakýkoli typ hepatitidy C12 týdnůSovosbuvir
Ledipasvir
Ribaverine
LedipasvirModerní generikum, které neumožňuje šíření viru v celém těle.Přední lék v léčbě genotypů 1. a 4. viru.8-12 týdnůSovosbuvir
Daclatasvir
KachňataNovinka na generickém trhu, ale dokázala svou účinnost (více než 90% zotavení).Genotyp 1c Genotype 1a24 týdnůDaclatasvir
Anunprevir
Ribaverine

Na trhu jsou populární nejen generici z Indie, ale také čínští protějšky. Ale distribuované prostřednictvím pochybných webů, často se ukáže, že jsou padělky, takže byste měli být při nákupu opatrní.

Běžné léčebné režimy

Indické tablety pro hepatitidu C se užívají až po předepsání lékařem. Neexistuje univerzální léčebný postup, který by poskytoval 100% záruku zotavení. Účinná látka, délka léčby a dávkování se volí individuálně, přičemž se bere v úvahu charakteristika těla. Než začnete užívat lék, musíte si také pozorně přečíst pokyny. Jedním z běžných léčebných režimů je:

 1. V přítomnosti různých virových genotypů jsou předepsány Sofosbuvir a Daclatasvir. Délka přijímacího řízení je 3 měsíce. S komplikací procesu infekce HIV se toto období prodlužuje na 24 týdnů.
 2. Pokud je detekována chronická hepatitida s genotypem 1a, 1b, 1c, je předepsán „Ledipasvir“, jakož i komplexní antivirová léčba. Toto je jeden z nejodolnějších typů virů vůči různým lékům..
 3. Druhy genotypu 2 s menší fibrózou vyžadují současné použití Daclatasvira a Sofosbuvira. Vezměte je po dobu 12 týdnů.
 4. Poddruh hepatitidy 3 (3a, 3b, 3c) je nejčastěji léčen přípravkem Ribaverin se současným použitím Daclatasviru. Za předpokladu, že dosud neexistovaly zkušenosti s antivirovou terapií. V závislosti na výsledcích testu je léčebný průběh od 10 do 24 týdnů.
 5. Dokud nebyl genotyp viru dosud určen, ale u pacienta již byla detekována cirhóza, Vellatasvir začíná léčit onemocnění. První kurz je 4-6 měsíců.

Během léčby musíte pravidelně navštěvovat lékaře, podrobit se předepsaným testům, abyste sledovali účinnost účinků léčiv a dynamiku progrese onemocnění. Použití generik a originálních léků vyžaduje dodržování jednoduchých bezpečnostních pravidel, která zvýší účinnost a sníží pravděpodobnost nežádoucích následků:

 • Je lepší užívat tablety každý den ve stejnou dobu..
 • Je přísně zakázáno zvyšovat nebo snižovat dávku předepsanou lékařem.
 • Pokud existují kontraindikace, které nejsou známy ošetřujícímu specialistovi, je třeba přestat užívat a informovat lékaře, aby upravil taktiku léčby.
 • Je nutné pouze pít tabletu s čistou vodou, čaj, káva, džusy a dokonce i mléko není pro tyto účely vhodné.
 • Alkohol po dobu terapie je zcela vyloučen, pacient dodržuje přísnou stravu (tabulka č. 5).
 • Interval mezi dávkami by měl být přibližně stejný a měl by být 20-24 hodin.
 • Než začnete pilulku, musíte jíst, některé léky negativně ovlivňují žaludeční sliznici.

Indický lék proti hepatitidě C je skutečnou příležitostí, jak porazit vážné onemocnění. Je nabízen za nízkou cenu, což je velká výhoda, protože je k dispozici téměř každému pacientovi. Jeho složení se neliší od originálních inovativních léků a zajistí vysokou účinnost léčby.

Funkce výběru a nákupu generik

Léčba hepatitidy C z Indie může být pro pacienta skutečnou spásou, pokud si ji vyberete správně z odrůdy na trhu. Vzhledem k tomu, že je nelze najít v bezplatném prodeji, je třeba si objednat drogy na oficiálních webových stránkách nebo u zprostředkovatelů, ruských distributorů. Při nákupu dbejte na následující body:

 • Cena léku by neměla být příliš nízká, to je dokonce podezřelé. Kvalitní generika obvykle není o více než 40% levnější než originál.
 • Před nákupem stojí za to získat souhlas odborníka k použití konkrétního analogu.
 • Lék je nutné objednat od důvěryhodných dodavatelů, pečlivě zkontrolovat nejen název, ale také složení, množství účinné látky. V tomto případě je pravděpodobnost falešnosti nižší..
 • Před nákupem si musíte přečíst název společnosti, která lék vyrábí. Obvykle je uvedena nejen indická adresa, ale také země, kde dochází k distribuci.
 • Pokud potřebujete lék co ​​nejdříve, měli byste zvolit expresní doručení. Tato služba stojí více, ale v blízké budoucnosti vám umožní získat potřebné léky.

Distributoři, kteří nabízejí tablety proti hepatitidě C z Indie, často uvádějí studie provedené výrobci původní verze. Přestože je účinná látka pro ně stejná, může se výsledek mírně lišit.

Léčba drogami z Indie je oblíbená nejen u nás, ale i v jiných zemích. Generici mohou dosáhnout výsledku po 12 týdnech přijetí podle schématu zvoleného lékařem, což není horší než účinek užívání originálních léků. Navíc jsou jejich náklady výrazně nižší.

Nakupte Sofosbuvir a Daclatasvir

názevZeměVýrobceCena za kurzObjednatPro které genotypy
Koupit Sofosbuvir + Velpatasvir
Koupit Velpanat HIT SALES!IndieNatcozjistit cenuKoupitVšechno
Koupit Velasof NEJLEPŠÍ PRODEJ!IndieGeterozjistit cenuKoupitVšechno
Koupit LucisovelSrí LankaLuciuszjistit cenuKoupitVšechno
Koupit Vihep SVVenezuelaVargaszjistit cenuKoupitVšechno
Nakupte Sofosbuvir a Daclatasvir
Koupit Hepcinat Plus HIT PRODEJ!IndieNatcozjistit cenuKoupit1, 2, 3
Koupit Sofovir a DaclahepIndieGeterozjistit cenuKoupit1, 2, 3
Nakupte Sovihep a DacihepIndieZyduszjistit cenuKoupit1, 2, 3
Kupte si Lucisof a LucidacSrí LankaLuciuszjistit cenuKoupit1, 2, 3
Kupte si Vihep a Dacvir NEJLEPŠÍ PRODEJ!VenezuelaVargaszjistit cenuKoupit1, 2, 3
Koupit Sofosbuvir + Ledipasvir
Koupit Hepcinat LPIndieNatcozjistit cenuKoupit14
Koupit ledifosIndieGeterozjistit cenuKoupit14
Koupit ledihepIndieZyduszjistit cenuKoupit14
Koupit LucisoleSrí LankaLuciuszjistit cenuKoupit14
Koupit Vihep SL HIT PRODEJ!VenezuelaVargaszjistit cenuKoupit14

Indická léčba hepatitidy

Hepatitida C je onemocnění, které postihuje játra a je způsobeno infekcí. Ve většině případů se akutní forma onemocnění stává chronickou. Mnoho lidí je nositeli infekce, aniž by o tom věděli. Nedostatek včasné léčby virové hepatitidy C může vyvolat vývoj nebezpečných komplikací, například cirhózy jater a v některých situacích rakovinu. Po mnoho let byla hlavní a jediná metoda léčby tohoto onemocnění považována za interferonovou terapii trvající rok. Avšak medicína nestojí a vyvinula nová účinná léčiva pro léčbu patologie.

Co jsou generici?

Nová generace základních léků používaných k léčbě hepatitidy je drahá, ale Indie nabízí levnější léky. Lékaři o takových indických generikech pro léčbu hepatitidy C zanechávají většinou pozitivní recenze..

Jeden z nejúčinnějších léků používaných při léčbě hepatitidy C je považován za lék Sovaldi. Tento lék se skládá z 84 tablet. Trvání léčby je 12 týdnů. Pro dosažení lepších výsledků by však měl pacient v komplexu užívat Ribavirin nebo Interferon alfa s Ribaverinem. Průběh takové terapie je velmi drahý..

Generické léčivo je analogem původního léčiva. Mají stejnou účinnou látku, liší se však pouze v dalších složkách.

Generika pro léčbu hepatitidy C byla uvedena na farmaceutický trh v roce 2013. Výrobci těchto léků tvrdí, že náhražky vyvolávají méně vedlejších účinků a vyléčí 90% pacientů.

Obecná léčiva proti hepatitidě C se účinně používají k léčbě pacientů, kteří byli neúspěšně léčeni interferony nebo jinými antivirovými látkami.

Jak se generika liší od originálu?

Farmaceutická společnost Gilead, původní vynálezce a majitel patentu na výrobu léčiva Sovaldi, udělila indickým společnostem licenci na výrobu antivirových náhrad. Byl také sestaven seznam zemí, kde je prodej těchto analogů povolen. Rusko není na tomto seznamu uvedeno. Podle dohody mohou indické firmy používat technologii Gilead a nezávisle stanovit ceny vyráběných výrobků.

Bangladéš a Egypt se také podílejí na výrobě antivirových léků. Prvním lékem na hepatitidu C z Indie je Sofosbuvir, což odpovídá Sovaldi.

Již v roce 2014 německý farmaceutický průmysl uvedl na trh Harvoni, což má škodlivý vliv na 1. a 4. genotypy viru hepatitidy C.

O rok později začala v Indii výroba jeho analogů:

V roce 2015 představila farmaceutika nový lék Ducklins. Za necelý rok představily indické společnosti svůj protějšek, Natdak a Datlaskavir..

Tyto fondy mají přímý účinek na RNA patogenu. Díky tomu je při léčbě nemoci dosaženo vysoké účinnosti. Virus se přestane množit a oslabuje a po určité době je z těla zcela vyloučen.

Značkové indické generické přípravky byly certifikovány, splňují všechny stanovené požadavky a neliší se od jejich originálů. Jediným rozdílem je jejich cena.

Proč si vybrat indické generiky?

Při výběru analogu léčiva je důležité si uvědomit, že prošly velkým množstvím testů a jsou považovány za nejlepší prostředek k léčbě hepatitidy C. Základem farmaceutického trhu v Indii je výroba generik. Před užitím indických léčivých přípravků musí pacient podstoupit úplné vyšetření, určit genotyp a stupeň poškození jater.

Kombinace Sofosbuviru a Daclatasviru účinně léčí všechny genotypy nemoci. Tento léčebný režim blokuje růst proteinu, snižuje intoxikaci, obnovuje postižené jaterní buňky a chrání zdravé buňky před negativními účinky viru. První genotyp lze účinně léčit komplexním příjmem Sofosbuviru a Ledipasviru.

Léčba indickými generiky trvá tři měsíce. První terapeutický výsledek bude patrný po týdnu. V průběhu léčby je zaznamenáno postupné snižování koncentrace viru v krvi.

Pro dosažení účinných výsledků je důležité správně kombinovat léky. Po léčbě nedošlo k relapsu.

Jaké jsou požadavky na výrobu generik

Indické léky proti hepatitidě typu C musí splňovat následující požadavky:

 1. Vyrobeno podle norem schválených společností, držitel patentu.
 2. Mají vysokou kvalitu.
 3. Zachovat všechny farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti léčiva.
 4. Během výroby musí být sledována koncentrace základních a dalších složek léčiva.
 5. Ekvivalent musí odpovídat mezinárodním normám..

Není třeba se obávat, že generici z Indie jsou levné padělky. Tyto léky jsou podobné původním lékům na hepatitidu C, které se vyznačují dostupnější cenou pro pacienty..

Jak zacházet v Indii

Domácí lékaři mají pozitivní názor na indické generiky. Úspěšně se používají k léčbě hepatitidy C. Bohužel ne všechny kliniky a zdravotní střediska pracují podle těchto schémat a je docela těžké najít dobrého specialisty. Mnoho pacientů proto upřednostňuje léčbu přímo v Indii..

Za tímto účelem by se osoba měla obrátit na cestovní kancelář, která se zabývá lékařskou turistikou. Počáteční diagnóza trvá přibližně 10 dní. Poté lékař individuálně vybere nejvhodnější lék. Po koupi pilulek a obdržení podrobných pokynů a doporučení, jak je vzít, se pacient vrací do své vlasti a podrobuje se léčbě.

Odrůdy indických generik

Indické léky proti hepatitidě typu C účinně bojují proti nemoci.

Indický moderní průmysl nabízí následující zařízení:

 1. SofosbuvirHepcinatiSofisbuvirSovihep.
 2. Daclatasvir.
 3. Ladyspavir.
 4. Velpatasvir.
 5. Sofocruz (Ledipasvir + Sofosbuvir).

Při předepisování léčebného režimu lékař bere v úvahu genotyp hepatitidy, stádium fibrózy a cirhózy, jakož i přítomnost takové patologie, jako je AIDS.

Správné zacházení s moderními generiky dává téměř stoprocentní výsledky. Tyto léky jsou bezpečné a mohou být použity po interferonové terapii..

Hlavní léky jsou uvedeny v tabulce:

TitulPopis
SofosbuvirÚčinný lék na hepatitidu C, když byly jiné léky neúčinné. Mezi výhody léku patří praktická absence vedlejších účinků. Účinná látka blokuje růst viru hepatitidy C v těle. Pozitivita léčby je průměrně 3 měsíce. V některých situacích může tento lék způsobit bolesti hlavy.
LedipasvirJe to moderní generik. Přiřaďte komplexní terapii pomocí Sofosbuviru. Délka léčby je 3 měsíce. Jedinou kontraindikací na předpis léku je individuální nesnášenlivost. Lékařské studie prokázaly, že použití přípravku Ledipasvir prakticky nevyvolává výskyt vedlejších účinků

Kromě toho jsou k léčbě přijaty i další generika..

Harvoni lék

Použití tohoto nástroje ponechává na fórech pozitivní recenze, protože jen zřídka vyvolává výskyt vedlejších účinků a má pozitivní účinek i v situacích, kdy jiné nástroje byly neúčinné. Po 2 týdnech užívání přípravku Harvoni se výsledky testů u pacientů zlepšily. Podle pokynů užívejte tento lék 1 tabletu denně s jídlem.

Je-li vynechána dávka, je přísně zakázáno pít dvojitou dávku léku.

Účinné léky proti cirhóze. Možné nežádoucí účinky mohou zahrnovat bolesti hlavy a celkovou únavu. Indický protějšek je mnohem levnější než americký.

Lék daclatasvir

Účinkem léku je blokovat virus a růst postižených buněk. Přiřaďte komplexní terapii pomocí Sofosbuviru. Farmaceutický trh nabízí komplex léčiv "Sofosbuvir s Daclatasvirem". Trvání terapie takovým komplexem je 12 týdnů.

Mnoho pacientů považuje tento lék za vysoce účinný v boji proti viru hepatitidy C a doporučuje jej přímo použít k léčbě nemoci..

Vedlejší účinek je velmi vzácný. Nezapomeňte však, že tento nástroj může poškodit vaše zdraví. Kromě bolestí hlavy může člověk zažít depresi, zažívací problémy, křeče, nevolnost, úzkost a bolest svalů..

Tento lék se často používá k léčbě posledních stádií hepatitidy C..

Dasabuvir

Lék inhibuje reprodukci viru hepatitidy C, užívaného s jídlem.

Tento lék je kontraindikován:

 • s individuální nesnášenlivostí ke složkám léčiva;
 • při užívání antibakteriálních, antikonvulzivních léků a estradiolu;
 • nezletilí;
 • kojící matky;
 • s kompenzovanou hepatální nedostatečností;
 • glukózo-galaktosová malabsorpce.

Během období léčby tímto lékem je důležité vyloučit početí pomocí antikoncepce. Kromě toho musíte pravidelně provádět biochemický krevní test k posouzení funkce jater a výsledku léčby..

Tento lék není předepsán pro monoterapii. Je kombinován s Ombitasvirem, Fosovbuvirem, Parataprevirem. Je důležité dodržovat harmonogram užívání léku, protože nepřiměřené zrušení může vyvolat rozvoj imunity vůči léku.

Možné nežádoucí účinky zahrnují:

 • vyrážky na kůži;
 • pocit svědění;
 • anémie
 • zažívací poruchy;
 • poruchy spánku;
 • zvýšená podrážděnost.

Během léčby lékem se může bilirubin v krvi zvyšovat. V případě prudkého nárůstu se lék zruší.

Ladifos

Složení tohoto léku zahrnuje:

Složky ve složení léčiva inhibují enzymy, které jsou potřebné pro reprodukci viru. Léky lze kombinovat s ribavirinem. Používá se k léčbě pacientů s cirhózou.

Hlavní omezení užívání drogy:

 • děti do 18 let;
 • toxická encefalopatie;
 • období laktace;
 • doba porodu dítěte;
 • alergie na složky;
 • projevy portální hypertenze: ascites a edém dolních končetin;
 • současné poškození jater;
 • užívání antibiotik, léků na snížení hladiny cholesterolu, antikonvulziv a sedativ.

Abyste dosáhli efektivních výsledků, musíte pít 1 tabletu denně současně, bez žvýkání.

Možné nežádoucí účinky:

 1. Těžká nevolnost.
 2. Dyspeptické poruchy: hořkost v ústech, plynatost, nepohodlí v epigastriu.
 3. Emoční vyčerpání.
 4. Opuchy obličeje, svědění a vyrážky kůže.

Terapie používající tento lék způsobuje méně vedlejších účinků než komplexní podávání.

Velpanat

Velpanat je moderní lék na léčbu hepatitidy C. Lék se vyznačuje kombinovaným složením. Složky léčiva blokují syntézu proteinů a tím zabraňují další reprodukci viru v těle. Užívání přípravku Velpanate může zpomalit progresi onemocnění a bojovat s virem.

Během léčby lékem by měl být pravidelně prováděn biochemický krevní test pro sledování práce jater a dalších vnitřních orgánů..

Kontraindikace

Velpanat je předepsán s opatrností v následujících situacích:

 • pacienti se souběžnými patologiemi jater;
 • při užívání léků proti AIDS;
 • při těžké renální dysfunkci;
 • zatímco bere amiodarone;
 • pokud jsou pozorovány příznaky srdeční nedostatečnosti: dušnost nebo mdloby, bušení srdce, závratě, pokles tlaku.

Nepředepisujte léky nezletilým dětem.

Je přísně zakázáno užívat tento lék:

 1. Pacienti alergičtí na složky.
 2. Pokud pacient užívá další léčivé přípravky spolu s přípravkem Sofosbuvir.
 3. Současné užívání karbamazepinu, rifampicinu nebo fenobarbitalu.

Je nezbytné upozornit lékaře na užívání léků ke snížení hladiny cholesterolu a srážení krve, normalizaci spánku s kardiagií. Generika jsou účinné léky, které pomáhají bojovat proti viru hepatitidy C..

Možné léčebné režimy

Indičtí generici z hepatitidy C blokují reprodukci viru, čímž přispívají k jeho eliminaci z těla.

Před užitím tohoto léku by se měla osoba podrobit kompletní diagnóze a poradit se s lékařem, který zkontroluje všechny možné kontraindikace pro lékovou terapii. To zahrnuje transplantaci jater, chronickou cirhózu v posledním stádiu, menší věk, období těhotenství a laktace, alergické reakce na složky léčiva.

Léčebný režim pro virovou hepatitidu C s použitím indických generik závisí především na genotypu viru a stupni poškození jater. Hlavní výhodou těchto léků je nedostatek dlouhodobého užívání. Průměrná doba léčby je 12 nebo 24 týdnů.

V některých situacích se indická generika používají ve formě mototerapie nebo v kombinaci s jinými léky. Například pro léčbu genotypu 2 se doporučuje komplexní příjem Sofosbuviru nebo Daclatosviru s Ribaverinem. A také kombinovaný příjem Ribaverinu je účinný při léčbě 4 genotypů viru. Lékař vám sdělí podrobné pokyny a léčebný režim.

Nespoléhejte se na každodenní vylepšení. Generici dávají výsledky ne okamžitě, ale po dobu 3 měsíců. Je důležité brát přípravek striktně podle harmonogramu a lékařského předpisu, nepřerušovat průběh léčby a také vyloučit konzumaci alkoholu.

Jak a kde si mohu koupit indické generiky

Mnoho lidí, kteří studovali informace o hepatitidě a srovnávali recenze o drogové terapii pomocí indických generik, se zajímá: kde je mohu koupit??

Neprodávají je v lékárně. Chcete-li zakoupit tyto léky, doporučujeme kontaktovat vašeho autorizovaného dodavatele. Postarají se o všechny problémy s dodáním zboží..

Sofosbuvir Express se osvědčil. Indické generiky si můžete objednat online na oficiálních stránkách společnosti, která pomáhá lidem z různých zemí zotavit se z hepatitidy C více než 2 roky..

Při nákupu léků v internetovém obchodě prostřednictvím zprostředkovatelů je nutné zkontrolovat dostupnost licence k prodeji léků. Nedělejte to bez přečtení recenzí, abyste si nekoupili faleš, který neodpovídá fotografii.

Při nákupu léku byste měli věnovat zvláštní pozornost zemi výroby. Indie je na seznamu zemí, které uzavřely dohodu s americkými firmami. Podle odborníků jsou indičtí generici účinné a bezpečné při léčbě hepatitidy C. Mezi pacienty se vyvinul pozitivní názor.

Vzhledem k tomu, že dodání léků z Indie je považováno za relativně drahé, ukázalo se, že je stále levnější než původní léky. Indické protějšky se ukázaly jako účinné.