Fáze rakoviny

V této části odpovíme na následující otázky: Jaké je stadium rakoviny? Jaké jsou stadia rakoviny? Jaké je počáteční stadium rakoviny? Co je rakovina 4. fáze? Jaká je prognóza pro každou fázi rakoviny? Co znamenají písmena TNM při popisu stadia rakoviny?


Když je někomu řečeno, že má rakovinu, první věcí, kterou chce vědět, je fáze a prognóza. Mnoho pacientů s rakovinou se bojí znát fázi svého onemocnění. Pacienti se bojí rakoviny 4. stupně, protože si myslí, že se jedná o větu, a prognóza je pouze nepříznivá. Ale v moderní onkologii včasné stádium nezaručuje dobrou prognózu, stejně jako pozdní stádium nemoci není vždy synonymem nepříznivé prognózy. Existuje mnoho vedlejších faktorů, které ovlivňují prognózu a průběh nemoci. Patří sem histologické znaky nádoru (mutace, index Ki67, diferenciace buněk), jeho lokalizace, typ detekovaných metastáz.

Při zařazování novotvarů do skupin v závislosti na jejich prevalenci je nutné vzít v úvahu údaje o nádorech jedné nebo druhé lokalizace, naplánovat léčbu, vzít v úvahu prognostické faktory, zhodnotit výsledky léčby a monitorovat maligní novotvary. Jinými slovy, stanovení stadia rakoviny je nezbytné, aby bylo možné naplánovat nejúčinnější léčebnou taktiku, jakož i pro práci s doplňky..

Klasifikace TNM

Pro každou rakovinu existuje speciální stagingový systém, který akceptují všechny národní zdravotnické výbory - jedná se o TNM klasifikaci zhoubných novotvarů, kterou vyvinul Pierre Denois v roce 1952. S rozvojem onkologie prošlo několika revizemi a v tuto chvíli je relevantní sedmé vydání, zveřejněné v roce 2009. Obsahuje nejnovější pravidla pro klasifikaci a staging rakoviny.

Klasifikace TNM pro popis prevalence novotvarů je založena na 3 složkách:

 • První je T (lat. Tumor-tumor). Tento indikátor určuje prevalenci nádoru, jeho velikost, klíčivost v okolní tkáni. Každá lokalizace má svou vlastní gradaci od nejmenší velikosti nádoru (T0) po největší (T4).

Druhou složkou je N (lat. Nodus - node), to znamená přítomnost nebo nepřítomnost metastáz v lymfatických uzlinách. Stejně jako v případě složky T platí pro každé umístění nádoru pravidla pro stanovení této složky. Odstupňování přechází od N0 (absence postižených lymfatických uzlin) do N3 (běžné poškození lymfatických uzlin).

 • Třetí - M (řečtina. Metástáza - pohybující se) - naznačuje přítomnost nebo nepřítomnost vzdálených metastáz do různých orgánů. Číslo vedle komponenty označuje prevalenci maligních novotvarů. M0 tedy potvrzuje nepřítomnost vzdálených metastáz a M1 potvrzuje jejich přítomnost. Za označení M obvykle do závorek napište název orgánu, ve kterém je detekována vzdálená metastáza. Například M1 (oss) znamená, že v kostech jsou vzdálené metastázy a M1 (brа) znamená, že se metastázy nacházejí v mozku. Pro jiné orgány použijte zápis uvedený v následující tabulce.
 • PlícePul
  KostiOss
  JátraHep
  MozekPodprsenka
  Lymfatické uzlinyLim
  Kostní dřeňMar
  PohrudnicePle
  PobřišniceZa
  NadledvinkyAdr
  KůžeLyže
  Jiné orgányOth

  Ve zvláštních situacích se před označení TNM umístí další písmeno. Toto jsou další kritéria označená symboly „c“, „p“, „m“, „y“, „r“ a „a“.

  - Symbol "c" znamená, že jeviště je stanoveno podle neinvazivních vyšetřovacích metod.

  - Symbol "p" znamená, že stadium nádoru bylo stanoveno po operaci.

  - Symbol "m" se používá k označení případů, kdy je několik primárních nádorů umístěno v jedné oblasti najednou.

  - Symbol "y" se používá v případech, kdy je nádor hodnocen během nebo bezprostředně po protinádorové léčbě. Předpona "y" bere v úvahu prevalenci nádoru před zahájením komplexní léčby. Hodnoty YcTNM nebo ypTNM charakterizují prevalenci nádoru v době diagnózy neinvazivními metodami nebo po operaci.

  - Symbol "r" se používá při hodnocení recidivujících nádorů po období bez relapsů..

  - Symbol „a“, použitý jako předpona, označuje, že nádor je klasifikován po pitvě (pitva po smrti).

  Histologická klasifikace stadií rakoviny

  Kromě klasifikace TNM existuje klasifikace podle histologických znaků nádoru. Říká se tomu stupeň malignity (stupeň, G). Tento příznak naznačuje, jak aktivní a agresivní je nádor. Stupeň malignity nádoru je indikován následovně:

   GX - nelze určit míru diferenciace nádoru (málo údajů);

  G1 - vysoce diferencovaný nádor (neagresivní);

  G2 - středně diferencovaný nádor (středně agresivní);

  G3 - nádor nízkého stupně (vysoce agresivní);

 • G4 - nediferencovaný nádor (vysoce agresivní);
 • Princip je velmi jednoduchý - čím vyšší je počet, tím agresivnější a aktivnější se nádor chová. V poslední době se stupně G3 a G4 obvykle kombinují v G3-4 a nazývají se „nádorem nízkého stupně - nediferencovaný nádor“.

  V klasifikaci sarkomů kostí a měkkých tkání se místo stupňů G. používají jednoduše pojmy „vysoký stupeň malignity“ a „nízký stupeň malignity“. Speciální systémy pro hodnocení míry malignity vyvinuté pro nádory prsu, jsou stanoveny pomocí indikátorů jako výsledek imunohistochemických studií.

  Pouze po klasifikaci nádoru podle systému TNM lze jednotlivé fáze seskupit. Stanovení stupně šíření nádorového procesu pomocí systému TNM nebo podle fází je velmi důležité pro výběr a vyhodnocení nezbytných léčebných metod, zatímco histologická klasifikace umožňuje získat nejpřesnější charakteristiky nádoru a předpovídat prognózu onemocnění a možnou odpověď na léčbu..

  Definice stadia rakoviny: 0 - 4

  Tradičně se stadia rakoviny obvykle označují od 0 do 4. Každá fáze může mít zase označení písmen A a B, které ji v závislosti na prevalenci procesu dělí na další dvě substituce. Níže budeme analyzovat nejčastější stádia rakoviny..

  Chceme upozornit na skutečnost, že v naší zemi mnoho lidí říká „stupeň rakoviny“ místo „fáze rakoviny“. Různé weby zveřejnily otázky týkající se: „Stupeň rakoviny 4“, „Přežití ve stupni 4 rakoviny“, „Stupeň rakoviny 3“. Pamatujte - neexistují žádné stupně rakoviny, existují pouze stádia rakoviny, o nichž se budeme bavit níže.

  Fáze rakoviny jako příklad střevního nádoru

  0 stadium rakoviny

  Fáze 0 jako taková neexistuje, nazývá se „rakovina na místě“, „karcinom in situ“ - což znamená neinvazivní nádor. Fáze 0 může být pro rakovinu z jakéhokoli místa.

  Ve stadiu 0 rakoviny se hranice nádoru nepřesahují za epitel, který způsobil vznik nádoru. Při včasné detekci a včasném zahájení léčby je prognóza rakoviny ve stadiu 0 téměř vždy příznivá, tj. Ve velké většině případů je rakovina ve fázi 0 zcela vyléčitelná..

  Rakovina fáze 1

  Rakovina fáze 2

  Na rozdíl od prvního, ve druhém stádiu rakoviny, nádor již vykazuje svou aktivitu. Druhé stadium rakoviny je charakterizováno ještě větším nádorem a jeho klíčení v okolní tkáni, jakož i nástupem metastázy do nejbližší lymfatických uzlin.

  Druhé stadium rakoviny je považováno za nejběžnější stadium rakoviny, ve kterém je diagnostikována rakovina. Prognóza karcinomu ve stadiu 2 závisí na mnoha faktorech, včetně umístění a histologických rysů nádoru. Obecně je rakovina II. Fáze léčitelná..

  Rakovina fáze 3

  Ve třetí fázi rakoviny se onkologický proces aktivně rozvíjí. Nádor dosahuje ještě větších rozměrů a klíčí nejbližší tkáně a orgány. Ve třetím stadiu rakoviny jsou již spolehlivě stanoveny metastázy do všech skupin regionálních lymfatických uzlin.

  Třetí fáze rakoviny neposkytuje vzdálené metastázy různým orgánům, což je pozitivní bod a určuje příznivou prognózu..

  Rakovina fáze 4

  Čtvrtá fáze rakoviny je považována za nejzávažnější fázi rakoviny. Nádor může dosáhnout působivé velikosti, klíčení okolních tkání a orgánů, metastázuje do lymfatických uzlin. U rakoviny 4. stupně je nutná přítomnost vzdálených metastáz, jinými slovy poškození metastázami orgánů.

  Vzácně se vyskytují případy, kdy lze diagnostikovat rakovinu ve stadiu 4 v nepřítomnosti vzdálených metastáz. Velké, rychle rostoucí nádory nízkého stupně se také označují jako rakovina ve stadiu 4. Lék na rakovinu ve stadiu 4 není možný, stejně jako na rakovinu ve stadiu 3. Ve čtvrtém stadiu rakoviny nabývá nemoc chronickým průběhem a je možné pouze zavedení nemoci do remise.

  Rakovina v počátečním stádiu tak může být úspěšně vyléčena as rakovinou ve stádiu 4 pomůže správně vybraný léčebný režim významně prodloužit život s onkologickou diagnózou. Pokud jste viděli příběh, že se někomu podařilo vyléčit rakovinu čtvrté fáze, jakýmikoli lidovými prostředky, sodou nebo jinými metodami alternativní medicíny, nevěřte jim! Nejčastěji se jedná pouze o reklamní tah běžných podvodníků a lidé ve svých videích, kteří „vyléčili rakovinu 4. fáze“, jsou prostě najatí umělci. Pamatujte, že včasná diagnóza a včasná léčba jsou kritérii úspěchu v kterékoli fázi rakoviny.

  Medicine 45+: jak zahájit léčbu bez návštěvy kliniky

  Po 45 letech života člověka se vytvoří jedinečná rovnováha zkušeností a příležitostí. Hlavní věcí v tomto věku je pečlivé sledování vašeho zdraví. Ti, kteří také sledují technologii, znají hackování života, šetří spoustu času a energie - telemedicína. Zde jsou některé příběhy lidí, kteří využili konzultace lékaře přes internet pomocí mobilní aplikace SmartMed vytvořené MTS ve spojení se sítí kliniky Medsi.

  Chcete rychle získat lékařskou konzultaci online? Použijte náš propagační kód pro Smartmed a uložte jej!

  Když potřebujete rychle dešifrovat analýzy

  Vera, 45 let, Jaroslavl. Šest měsíců utrpělo žaludeční potíže.

  Posledních pár měsíců jsem neměl žaludek. A pak jsem si vzpomněl, že můj otec měl ulcerózní kolitidu. Po přečtení, že to může být zděděno, jsem běžel na testy. Prošel jsem je, ale abyste pochopili, co znamenají, musíte znovu jít k lékaři. A na schůzku s gastroenterologem jsem byl rezervován až po dvou týdnech. Nemohl jsem tolik čekat, chtěl jsem vědět tady a teď, co se mi stalo.

  Kolega řekl, že můžete mluvit s metropolitním lékařem online. Je zvláštní, že vás lékař nevidí žít, ale myslím si, že ano: 550 rublů není v takové situaci peníze na přemýšlení. Při hledání vhodné služby jsem dostal SmartMed. Stáhl jsem jejich aplikaci do telefonu. Všechno je tam docela jasné, takže jsem rychle našel správného lékaře a domluvil si schůzku. Všechny své papíry jsem poslal na doktorův chat, takže se jim podařilo přečíst je ještě předtím, než jsme si promluvili..

  Lékaři byli upozorněni na významný (380 rychlostí 50) přebytek jednoho enzymu, což ukazuje na přítomnost akutního zánětlivého procesu ve střevě. Měl jsem strach, ale doktor mě ujistil a doporučil mi, abych se zaregistroval na kolonoskopii. Postup je samozřejmě specifický, ale určitě ukáže, zda se ve střevech vyskytují záněty, polypy nebo něco jiného. Udělal jsem si mysl a udělal ji.

  Když přišel čas jít do gastroenterologa v mém městě, měl jsem všechny informace po ruce. Doktor byl ohromen mou připraveností. Mimochodem, všechno dopadlo, došlo k mírnému zánětu, ale nenašel jsem kolitidu!

  Když potřebujete druhý názor

  Dmitry, 45 let, Jekatěrinburg. Neodvažoval jsem se operace navržené místními lékaři.

  Často hraji fotbal. Naposledy jsem hloupě narazil na své vlastní, odkud to všechno začalo. Nervové sevření, tak bolestivé, že nemohl ani chodit. Bolest na stehně a koleni levé nohy a prsty začaly otupovat. Musel jsem zavolat sanitku. Neurochirurg mě vyšetřil, měl MRI... Říká se, že potřebují operaci. Myslím, myslím, jakou operaci?! Nesouhlasil jsem. Dostal jsem doporučení a šel domů do postele. A bolest je stále tady.

  Současně moje žena viděla na internetu reklamu na SmartMed a jejich online lékaře. Téměř násilně mě tam napsala: ať moskevský lékař řekne, co bylo předepsáno pro léčbu, a možná poradí něco jiného.

  Co mohu říci? Ani na naší klinice se mě tolik podrobností nezeptali. MRI byla dešifrována a bylo vysvětleno ošetření, které předepsal lékař. A také doporučil užitečnou věc - lumbosakrální korzet. Nosil to celý den, jen vzlétl v noci. A po týdnu jsem se začal cítit mnohem lépe. Také jsem pil pilulky, které lékař doporučil, rozmazaně, a po měsíci jsem byl schopen chodit tiše bez bolesti. Místní lékař říká, že operace již není nutná, ale ve fotbale - teprve po několika měsících, bohužel...

  Když neexistuje způsob, jak jít k rusky mluvícímu lékaři

  Michail, 46 let, Moskva / Goa. Břišní nadýmání pravidelně během dlouhých pobytů v zahraničí.

  Už několik let odcházím do Indie na zimu: práce to umožňuje, a všechno ostatní. Letos se tam stalo něco, co se předtím nestalo: skoro každý měsíc jsem cítil, jak se můj žaludek, jak se říká, stává balónem. Ne nejpříjemnější pocit, říkám vám. Někdy jsem nemohl ani usnout. A náhodou jsem si všiml, že když večer vypiju láhev nebo dvě místní pivo, pak nadýmání oslabuje. Ale co mám teď pít každý den? Nejsem v tom věku...

  Jednou od mých sousedů jsem slyšel o SmartMed: nemusíte nikam chodit a zároveň uvidíte lékaře. V Indii to není snadné, zejména tam, kde obvykle bydlím. Stáhl jsem, to znamená, SmartMed do telefonu, vybral jsem lékaře a vše, co jí bylo popsáno, je. Okamžitě jsem obdržel konzultaci online videochatu a další den jsme si promluvili s lékařem.

  Podle odborníka může být příčinou mých problémů... indické jídlo. Buď to snědl, nebo ho virus zvedl... A to je to, že: navzdory tomu, že pravidelně navštěvuji zemi, letos jsem začal chodit do několika místních kaváren, kde jsem nikdy předtím nebyl. Tak či onak, lékař důrazně doporučil provést testy, aby zjistil, co se děje, dal radu, jak nejlépe jíst, předepsané léky ke zmírnění příznaků. Abych byl upřímný, odložil jsem analýzy, ale opakovaně jsem konzultoval s lékařem místní léky - pomohla mi vybrat ten nejvhodnější. Tablety poněkud zlepšily mou pohodu a měsíční strava mě přivedla zpět k normálnímu stavu..

  Když je pohodlnější mluvit s lékařem doma

  Vyacheslav, 49 let, Khimki. Normální život bránily těžké bolesti hlavy..

  Asi rok mě trápily časté bolesti hlavy, doprovázené tinnitem a někdy i nevolností. Kromě toho byl unaven rychleji. "Probudil se a byl unavený" - to bylo o mně. Painkillers na chvíli zmírnili záchvaty, ale museli je pít častěji. Jednou jsem si to uvědomil.

  Slyšel jsem od několika přátel o programu SmartMed. Rozhodl se to konečně vyzkoušet sám. A doma se cítím klidnější, na veřejných místech mi začala bolet hlava ještě víc.

  Protože jsem nevěděl, který doktor jsem potřeboval, rozhodl jsem se domluvit si schůzku jednoduše s terapeutem, on vám to už řekne, uvažoval jsem. Mimochodem, měl jsem výsledky a poslal jsem spis lékaři před začátkem naší konverzace. Doktor mi zavolal přímo do aplikace a okamžitě mi řekl, co viděla na MRI. Jako výsledek doporučila alespoň týden kontrolovat krevní tlak v klidu ráno a večer, stejně jako po aktivitě.

  O týden později jsem se vrátil k druhé schůzce s výsledky měření tlaku. Ukázalo se, že mám vysoký krevní tlak. A jedním z příznaků jsou silné bolesti hlavy. Od té doby jsem pravidelně sledován kardiologem v poliklinice v místě bydliště, abych předešel něčemu horšímu. Kardiolog radí, co dělat, aby bolest zmizela. Teď je cítím občas, ale ne tak silné jako předtím.

  Když jsem se diagnostikoval na internetu

  Lydia, 51 let, Penza. měla podezření na rakovinu v celém těle.

  Bylo to sakra: každé ráno jsem se probudil potem, cítil jsem, jak moje srdce zuřivě buší, jak mi bolí klouby a zlomí se mi hlava. Edema se připojil. Po přečtení nejrůznějších hororových příběhů a komentářů „znalých“ lidí na internetu jsem se diagnostikoval tím, že jsem se rozhodl, že mám rakovinu. Byl jsem v panice a do mé hlavy vstoupily nejstrašnější myšlenky.

  Dříve jsem už používal chirurgickou pomoc lékařů SmartMed - jakmile jsem spatřil nepochopitelnou kopřivku, která se ukázala jako kousnutí hmyzem. Rozhodl jsem se tam požádat s novým podezřením.

  Doktor mě naslouchal a začal klást další otázky. Po mých odpovědích vycházela z předpokladu, že jde o menopauzu. Mám jen ten pravý. Vysvětlila, že rozsah symptomů menopauzy je skutečně tak široký, že jejich projevy v několika podobách často děsí pacienty a nutí je běžet k lékařům. Později místní gynekolog, který mě vyšetřil, potvrdil diagnózu a předepsal léčebný postup, který jsem již úspěšně dokončil. Všechny příznaky jsou pryč.

  Když jsou čáry na klinice příliš dlouhé

  Victor, 52 let, Serpukhov. Ostře se vzpamatoval a začal si všímat neobvyklých reakcí těla.

  Posledních pár měsíců jsem se cítil jako hrdina špatného vtipu: byl jsem neustále žíznivý a... na záchod. A kůže nezvykle suchá, ostře zotavená - zdálo se, ne co.

  Šel jsem na internet, abych si přečetl, jaké příznaky by mohla být nemoc. Narazil jsem na reklamy SmartMed - na internetu můžete říct kliniku: řekněte mi, co se stalo, a získejte od lékaře odpověď. Lékaři jsou skuteční: Dokonce jsem jednoho z nich zkontroloval - opravdu mě zavede na kliniku MEDSI. Nechte mě myslet, že to zkusím, nebudou.

  Stáhl jsem aplikaci a přihlásil jsem se k terapeutovi. Zavolala v určený čas a navrhla zapnout videochat, aby se na mě podíval a posoudila stav kůže. Zeptala se mě na všechno a poslala mě, abych provedl testy, abych určil hladinu glukózy v krvi. S výsledky se vrátil ke stejnému lékaři. Mimochodem, je vhodné, aby aplikace ukládala všechny odeslané dokumenty, historii hovorů a korespondenci s lékaři. Moje výsledky byly zklamáním - diabetes typu 2. No, alespoň v počáteční fázi. Lékař doporučil, abych byl sledován u endokrinologa na klinice v místě bydliště, nyní to musí být neustále. Řekli mi, jak si mohu sám kontrolovat hladinu cukru. Po měsíci diety a užívání léků se cítím mnohem lépe. Hmotnost také začala klesat, což je dobrá zpráva.

  Diagnostika mts

  Neuroimaging (CT a MRI)

  MTS mají obvykle podobu „nekomplikovaných“ objemových útvarů (tj. Kulatých, dobře definovaných), často umístěných na hranici šedé a bílé hmoty. Charakteristický je výrazný edém bílé hmoty („otok ve tvaru prstu“), který se šíří z nádoru hluboko do mozku. Obvykle je výraznější než u primárních (infiltračních) nádorů. Když je na CT skenování nebo MRI detekováno více MTS, pravidlo Chambers říká: „Ten, kdo počítá největší počet MTS, má pravdu.“ Obvykle se hromadí HF; při provádění DD formací s kruhovým KU je třeba mít na paměti.

  Jednotlivé supratentorální novotvary na CT

  • MTS v mozku solidních nádorů jsou v 50–65% případů jediné
  • při absenci známek rakoviny, negativní RGC a iv pyelografie (což je přibližně ekvivalentní negativnímu CT hrudníku / břicha / pánve): 7% jednotlivých mozkových nádorů jsou MTS, 87% jsou primární mozkové nádory a 6% jsou nádorové. Účinnost při detekci primárního nádoru během dalšího vyšetření je nízká (doporučuje se provádět opakované RGC)
  • se známým onkologickým onemocněním, u kterého byla provedena léčba: 93% jednotlivých formací jsou mts

  MRI: citlivější než CT, zejména pro PST (včetně mozkového kmene). V ~ 20% případů, kdy jsou na CT přítomny jednotlivé mts, je pomocí MRI detekováno více mts.

  LP: může být uvedeno, pokud je objemová tvorba vyloučena. Může být nejužitečnější pro diagnostiku karcinomové meningitidy.

  Vyšetření pacientů s mts

  Před provedením biopsie mozkového nádoru: je-li povaha nádoru podezřelá z neuroimagingu nebo chirurgického materiálu na MTS, vyšetření k detekci lokalizace původního nádoru a dalších možných MTS by mělo zahrnovat:

  1. RGC: vyloučení primárního nádoru plic nebo jiných mts v plicích

  2. CT hrudníku (citlivější metoda než RGC), břicha a pánve: vyloučit primární nádory ledvin a gastrointestinálního traktu (další možností je iv pyelografie) nebo mts v játrech

  3. analýza okultních krevních výkalů

  4. izotopové vyšetření kostry: u pacientů se stížnostmi na kostní bolest nebo nádory, které se vyznačují metastázováním v kosti (zejména: prostata, prsa, ledviny, štítná žláza a plíce)

  5. Mamografie u žen

  V přítomnosti materiálu z mozkového nádoru: MTS rakoviny malých buněk v mozku je s největší pravděpodobností z plic (pozitivní na neuroendokrinní skvrny).

  Co je MTS v onkologii

  Rakovina MTS

  Rakovina MTS

  Onkologická onemocnění jsou charakterizována abnormální proliferací buněk ve specifické anatomické oblasti. Dlouhodobý růst maligního nádoru může vést k šíření patologického procesu do dalších tkání. V tomto případě vznikají metastázy (rakovina rakoviny) spojené s primárním onemocněním. Například rakovina prsu se může rozšířit do jater, plic, mozku a dalších orgánů. Léčba v této fázi zdaleka není vždy účinná. Konzultace s onkologem pomůže pacientovi dozvědět se více o takovém patologickém stavu, jako je MTS: rakovina plic, další orgány, rizika, negativní důsledky, prognóza, MTS spinocelulární rakoviny a další formy novotvarů..

  Patologické informace

  Zhoubné nádory se mohou vyskytnout téměř v každé tkáni v důsledku změn v buněčném cyklu jednotlivých složek. Nejčastěji mluvíme o novotvarech epiteliálního původu, ale jsou možné i jiné onkologické možnosti. Postupný růst patologického zaměření vede k narušení funkce postiženého orgánu a rozvoji dalších komplikací. V pozdějších stádiích je možný výskyt rakoviny MTS. Prognóza v této fázi vývoje je nepříznivá kvůli neúčinnosti chirurgické léčby a významnému šíření maligního procesu.

  Tkáňové příznaky maligních nádorů určují klinický obraz onemocnění a pravděpodobnost metastáz. V tomto ohledu se v onkologické praxi rozlišují taková kritéria, jako je histologický původ rakoviny, stupeň diferenciace abnormálních buněk a specifické genetické markery. Nízce specializované karcinomy se vyznačují rychlejším vývojem s časnými metastázami, zatímco vysoce diferencované novotvary se v pozdějších stádiích šíří v těle. Identifikace specifických receptorů a genových mutací také pomáhá lékařům najít nejúčinnější léčbu léky..

  Druhy onkologie podle histologického původu:

  • Epitelové novotvary, které se vyskytují hlavně v žlázových orgánech a sliznicích.
  • Pojivové tkáně a mezenchymální novotvary ovlivňující kosti, chrupavky, krevní cévy, svaly, stěny orgánů, šlachy a jiné anatomické struktury.
  • Zhoubné nádory tkání nízké kvality. Především jde o onkologii hematopoetických tkání a zárodečných buněk..

  Samotné novotvary jsou patologické tkáňové struktury vytvořené z velkého počtu abnormálních buněk. Například v případě karcinomu prostaty je nádor tvořen změnami glandulárních epiteliálních buněk. Takové buňky nevykonávají specifické funkce a začnou se rychle dělit, takže se patologický proces aktivně šíří. Energetické substráty nezbytné pro život vstupují do karcinomu přes oběhový systém a rakovina často stimuluje další vaskularizaci. Různé typy onkologie mají své vlastní specifické vlastnosti, které vám umožňují zvolit nejúčinnější terapii.

  Předčasná detekce rakoviny významně zhoršuje prognózu. Je také příčinou vysoké úmrtnosti pacientů s rakovinou. Pacienti si často všimnou příznaků pouze ve stadiu rakoviny MTS, když vznikají komplikace z jiných orgánů. K vyřešení tohoto problému se do lékařské praxe aktivně zavádějí screeningová vyšetření zaměřená na včasnou detekci určitých typů novotvarů..

  Etiologie

  Ne všechny rakoviny byly studovány stejně dobře. V posledních deseti letech byli vědci schopni odhalit velké množství etiologických faktorů souvisejících s dědičností, životním stylem pacienta a primárními nemocemi, ale ne všechny mechanismy karcinogeneze jsou známy. Moderní molekulárně genetické technologie pomohly objasnit některé aspekty patogeneze. Znalost rizikových faktorů je velmi důležitá pro detekci náchylnosti k rakovině u pacientů a pro profylaxi..

  MTS nádor se netvoří stejným způsobem jako primární malignita. Zpočátku jsou patologické procesy způsobeny změnami v jednotlivých tkáňových buňkách na pozadí dlouhodobé expozice negativním faktorům. Porucha metabolického a buněčného cyklu vede k tvorbě abnormální tkáně. Spouštěcím faktorem procesu může být exprese mutantního genu, protože za regulaci všech intracelulárních procesů jsou zodpovědné molekuly DNA. Někdy jsou na vnější membráně maligních epiteliálních buněk zobrazeny specifické proteiny spojené s genovou mutací, což umožňuje pacientovi přiřadit vysoce selektivní terapii. Imunitní systém může zničit jednotlivé buňky v raných stadiích karcinogeneze, takový obranný mechanismus však není vždy dostačující.

  Generalizované etiologické faktory:

  • Dědičnost zatížená náchylností k rakovině. Detekce maligních nádorů u příbuzných pacientů zvyšuje riziko individuální onkogeneze. Někdy jsou určité genové mutace spojené s růstem nádorů přenášeny z rodičů na děti. Například s rakovinou prsu, rakovinou vaječníků a prostaty jsou spojeny patologické geny.
  • Dopad záření na tkáně a orgány. Takový negativní faktor je ve většině případů spojen s radiační terapií jiných onkologických onemocnění. Radiace poškozuje genetickou informaci buněk a stimuluje tvorbu mutantních genů. S tímto faktorem mohou být spojeny MTS rakoviny štítné žlázy..
  • Kouření. Tabákový kouř obsahuje toxické a karcinogenní chemické sloučeniny, které se mohou hromadit v tkáních po mnoho let a způsobovat prekancerózní změny..
  • Zneužití alkoholu. Ethylalkohol nepříznivě ovlivňuje buňky sliznic gastrointestinálního traktu a také narušuje játra.
  • Pacientovy stravovací preference. Takový etiologický faktor je z velké části spojen s onkologickými onemocněními gastrointestinálního traktu. Příliš častá konzumace zpracovaného masa a mastných potravin vede ke změnám ve vnitřní membráně zažívacího systému. Odborníci na výživu a gastroenterologové doporučují pacientům s predispozicí jíst více zeleniny a ovoce.
  • Zánětlivé a autoimunitní stavy. Tyto patologické procesy způsobují prekancerózní změny v orgánech..
  • Užívání některých léků, včetně hormonů.
  • Nezhoubné nádory orgánů. Takové novotvary mohou postupně tvořit maligní proces..
  • Sedavý životní styl a nadváha.
  • Vystavení škodlivým chemikáliím, včetně azbestu, těžkých kovů a různých toxinů.

  Preventivní opatření jsou účinná v případě mnoha onkologických onemocnění, jejichž etiologie je spojena se životním stylem pacienta. U lidí s predispozicí ke karcinogenezi se obvykle doporučuje přezkoumávat jejich stravu a léčit chronická onemocnění. Například léčba Crohnovy choroby a kolitidy, doplněná změnou stravy, významně snižuje riziko rozvoje rakoviny tlustého střeva. Také rakovině plic, MTS v játrech, které se vyskytují v pozdějších stádiích, lze zabránit ukončením kouření. Současně nepodceňujte genetické faktory, které jsou v některých případech hlavní příčinou onkogeneze..

  Vlastnosti MTS Cancer

  Zhoubné novotvary si jen zřídka udržují svou primární velikost po dlouhou dobu. Mnoho nádorů se může zvětšit několikrát za pouhých 6 až 12 měsíců. Postupné šíření maligních tkání na jiná anatomická místa zhoršuje prognózu a symptomatický obraz. V určité fázi (obvykle 3 nebo 4) pronikají nádorové buňky do oběhového systému a lymfy, v důsledku čehož se v těle šíří onkologický proces. Rakovina MTS zpravidla postihuje především orgány s intenzivním přísunem krve, jako je mozek, játra a plíce. Takže pro 100 diagnostikovaných nádorů mozku existují pouze 2 případy primárního nádoru.

  Možné příznaky pozdních stádií:

  • Těžká bolest.
  • Vnitřní krvácení.
  • Krvavá stolička.
  • Závratě a slabost.
  • Nevolnost a zvracení.
  • Nedostatek chuti k jídlu.
  • Letní redukce hmotnosti.
  • Porucha imunitní funkce.
  • Neurologické poruchy.
  • Deprese a apatie.

  Pacienti s rakovinou MTS umírají na rozsáhlé krvácení, infekční onemocnění a selhání orgánů.

  Diagnostika

  Detekce metastatického nádoru není při správném přístupu obtížná. Během jmenování se specialista zeptá pacienta na stížnosti, prozkoumá informace o anamnéze a identifikuje rizikové faktory a provede fyzické vyšetření. Pro stanovení diagnózy vyžaduje lékař výsledky instrumentálních a laboratorních studií.

  • Tkáňová biopsie.
  • Roentgenografie.
  • Počítačové a magnetické rezonance.
  • Ultrazvuk.
  • Endoskopie.
  • Krevní test.

  Diagnostické metody se liší v závislosti na údajném onemocnění. Pro účinnou léčbu je důležité se včas domluvit s lékařem..

  Zrychlující se rozvoj medicíny a vědy obecně ve vyspělých zemích zavádí řadu termínů a konceptů, které jsou pro běžného člověka obtížné pochopit. Vzhledem k tomu, že protokoly pro diagnostiku a léčbu onkologie v Izraeli jsou na kvalitativně odlišné úrovni než v zemích SNS, je na prvním místě také důležitost porozumění zvláštním termínům. Co je tedy v onkologii MTS a kde se tento pojem používá?

  Mts je zkratka latinské definice nádorových metastáz (metastázy). Metastáza rakoviny je výskyt ložisek nádorových buněk v jiných tkáních a orgánech, které se šíří od primárního ohniska lymfogenními a hematogenními cestami. Téměř vždy dochází k šíření nádorového procesu nejdříve ve stadiu 2 nebo 3 onemocnění (nepočítá se zvláště agresivní typ rakoviny).

  K tvorbě metastáz dochází poté, co nádor roste do malých cév, které živí postižený orgán. Nejprve buňky vstoupí do regionálních lymfatických uzlin, nazývají se také sentinelové. Poté proudem krve nebo lymfy vstupují do blízkých nebo vzdálených tkání, což způsobuje patologický proces a transformaci zdravých buněk na rakovinné buňky.

  Vzhledem ke složitosti léčby a špatné prognóze většiny onkologických patologií si mnoho pacientů volí izraelskou medicínu, která je známá pro svou školu specialistů a špičkové technologie. Zároveň při léčbě v zahraničí je důležité vědět, co je to mts, jaké jsou moderní principy onkologie a diagnostiky a některé další otázky.

   8 minut na čtení

  Když onkopatologie přechází do stadia 3 nebo 4, mutované buňky pronikají krví a lymfou, rozšířené po celém těle. V důsledku toho se metastázy vyskytují v sousedních a vzdálených orgánech..

  Obsah

  Obecný pohled

  Diagnóza "MTS" je přítomnost vzdělaných metastáz způsobených rakovinným nádorem. Metastatické léze jsou sekundárními ložisky patologického procesu.

  Na toto téma

  Jak vypadá cysta?

  • Editorial Oncology.ru
  • 16. října 2019.

  Mutované buňky často vstupují do jater, plic, hlavy a míchy a mléčných žláz. Mnoho odborníků se domnívá, že ložiska se začnou tvořit okamžitě po výskytu maligní formace. Zároveň je nemožné zjistit jejich přítomnost z důvodu jejich malé velikosti.

  Proliferace patologicky změněných buněk je pomalá. V raných stádiích neexistují žádné příznaky poškození konkrétního orgánu.

  Jak vypadají

  Metastázy rakoviny mají nejčastěji podobu uzlu. V některých případech se vyskytují ulcerativní léze, které rostou do útvarů sliznice. Říká se jim „Kruckenbergovy metastázy“..

  Při provádění diagnostických opatření jsou detekovány jednotlivé a více lézí, které se šíří do mnoha orgánů.

  Specialisté také rozlišují další typ sekundárních formací, které se nazývají "zaprášené". Jsou to malé ložiska, které ovlivňují orgány břišní dutiny. Jak se jejich počet zvyšuje, může se vyvinout ascit..

  Způsoby metastázy

  Mutované buňky se šíří po celém těle třemi různými způsoby, v závislosti na typu a umístění primárního nádoru..

  Průtok krve

  Patologicky změněné buňky pronikají do cév a kapilár. Tímto způsobem pronikají do jiných orgánů.

  Sarkomy, formace, které se tvoří na orgánech malé pánve, břišní dutiny mají podobnou cestu metastázování..

  Lymfou

  Nové výrůstky v hrtanu, děloze a tlustém střevě se šíří podél lymfatického toku. Podobná cesta metastázování je pozorována u sarkomů a melanomů..

  Poté, co existuje mnoho mutovaných buněk, lymfatické uzliny nejsou schopny je omezit. Výsledkem je, že pronikají do lymfy..

  Implantační cesta

  Podobný způsob šíření atypických buněk je možný, když se kapsle maligního nádoru rozpadne, je poškozena nebo praskne..

  Uvolněné buňky se připojují k serózní membráně jiných orgánů. Implantační metastázová cesta je charakteristická pro ty formace, které vypadají jako kapsle.

  Může benigní nádor poskytnout metastázy

  Formace s benigním průběhem nemusí vždy vyžadovat odstranění, zejména pokud se nezvětší, nezpůsobí nepohodlí. Důvodem je skutečnost, že nejsou schopni metastazovat..

  Sekundární geneze MTS je pozorována v případech, kdy nádor degeneruje na rakovinu. Podobný proces může nastat s konstantním traumatem, krvácivými nádory a také pod vlivem negativních faktorů, a to i na pozadí genetické predispozice.

  Odrůdy

  V medicíně se několik typů metastatického karcinomu rozlišuje podle zvláštností předmětu..

  Virkhovsky

  Primární nádor se nachází v játrech, žaludku, slinivce břišní. Atypické buňky vstupují do lymfatického systému. Vstupují tedy do lymfatických uzlin lokalizovaných nad klíční kost.

  V této oblasti se vytvoří první ohnisko sekundární léze.

  Kruckenberg

  Šíří se lymfou, ale ve vaječníku se začínají tvořit metastázy. Tento typ je nainstalován ve 35% případů.

  Kruckenbergovy metastatické léze se objevují, když primární nádor ovlivňuje střeva, žaludek, mléčné žlázy, žlučovody, děložní krční kanál a močový měchýř.

  Schnitzler

  Patologický proces proniká do vlákniny v rektální oblasti, ovlivňuje lymfatické uzliny. Často se vyskytují s rakovinou žaludku..

  Nádory při dosažení určitých velikostí jsou stanoveny palpačním vyšetřením. Jsou to těsnění..

  Osteoblast

  Sekundární formace se tvoří v kostní tkáni. V důsledku změn, které se vyskytují, se aktivují osteoblasty, a proto tento typ dostal své jméno.

  V počátečních fázích je vápník ukládán v tkáni. Metastatické léze se tvoří při rakovině prostaty, štítné žláze a mléčných žlázách, sarkomy, karcinomózy, lymfomy.

  Osamělý

  Ve svém vzhledu jsou útvary velké uzly. Vznikají v tkáních plic a v mozkových membránách. Prognóza jejich vývoje je obvykle nepříznivá.

  Osteolytický

  Sekundární formace ovlivňují kostní tkáň. Pod vlivem mutovaných buněk se ničí, začínají destruktivní změny.

  V závislosti na umístění metastatických lézí vzhledem k primárnímu nádoru se rozlišují regionální a vzdálené. V prvním případě jsou lokalizovány v nejbližších lymfatických uzlinách. Začnou se formovat v raných fázích..

  Vzdálené metastázy se objevují již ve 3. nebo 4. stadiu primárního nádoru, když jeho velikost přesahuje objem 3 cm.

  Orgány a tkáně, ve kterých se vyskytují metastázy

  Metastázy se šíří po celém těle a pronikají do sousedních a vzdálených orgánů.

  Na toto téma

  Vědomí rakoviny

  • Editorial Oncology.ru
  • 16. října 2019.

  Sekundární nádory se často vyskytují v játrech, ledvinách, plicích. Rakovinové buňky jsou také schopny dosáhnout a akumulovat se v míše, mozku..

  U zhoubných novotvarů ovlivňují metastázy tkáně břišní dutiny, což vede k rozvoji ascitu. Toto onemocnění je charakterizováno hromaděním tekutin, což vede k narušení orgánů. Předčasná lékařská péče způsobuje smrt.

  Fáze

  Šíření metastáz probíhá v několika fázích. Nejprve patologické buňky vstupují do lumenu lymfatické nebo krevní cévy. V medicíně se jeviště nazývá „intravation“.

  Druhou fází je šíření. Buňky jsou přeneseny do sousedních a vzdálených orgánů, tkání. Třetí fáze se nazývá embolie. Současně se zastaví a jsou pevné.

  Poslední fází je extravazace, kdy buňky napadnou zdravé tkáně. Poté se začnou rychle dělit a šířit se na velké plochy.

  Období od první do poslední fáze trvá od 2-3 týdnů do několika let. V některých případech jsou metastatické léze prvním příznakem rakoviny. Současně není možné určit rychlost jejich šíření a nástup vývoje.

  Klinický obrázek

  MTS v medicíně má určité příznaky, které se objevují v závislosti na oblasti léze, velikosti metastáz. Specialisté je rozdělují do několika skupin pro usnadnění diagnostiky v souladu s autoritou, kde jsou formace lokalizovány.

  Játra

  V počátečním stádiu klinický obraz zcela chybí. U pacienta může dojít k slabosti a celkové nevolnosti. Ale častěji se těmto projevům nevěnuje pozornost.

  S rozvojem metastáz je pozorováno zvýšení velikosti orgánů, moč získává tmavou barvu. Nadýmání, nadýmání jsou také zaznamenány. V noci se potení zesiluje. Pacienti si stěžují na horečku. Při pohmatu je hrudka lokalizována na pravé straně břicha..

  Mozek

  Poškození mozku je charakterizováno komplexem výrazných příznaků. Vznikají v důsledku zvýšeného tlaku na sousední struktury a otoků orgánových tkání.

  Pacienti hlásí bolesti hlavy, které se postupem času zhoršují. Jejich doba trvání je od 3-8 hodin do několika dnů. Léky proti bolesti pomáhají zmírňovat bolest pouze v raných fázích..

  Pacienti mají záchvaty jiné povahy. Nejběžnější je škubání končetin, rtů. Pokud je novotvar velký, jsou zaznamenány křeče, ztráta vědomí. Objeví se porucha řeči.

  Na toto téma

  Chemoterapie Cvičení

  • Editorial Oncology.ru
  • 16. října 2019.

  Již v raných stádiích vývoje patologie je pozorována slabost, která nastává bez zjevného důvodu. To není spojeno s bolestí, křeče, vždy konstantní.

  Se zvyšujícím se tlakem na mozeček dochází k nerovnováze. Výsledkem je, že pacienti mají potíže s dokončením určitých úkolů, jako je vyzvednutí předmětů.

  Kost

  Metastáza, ve které patologický proces ovlivňuje kosti, je doprovázena bolestí kloubů, zlomenin. V končetinách je slabost, pro pacienta je obtížné vylézt po schodech, chodit.

  Inkontinence stolice a moči jsou také zaznamenány. Při laboratorním krevním testu je hyperkalcemie detekována při zvýšení hladin vápníku. Výsledkem je zácpa, nevolnost a zvracení..

  Mléčné žlázy

  Klinický obraz poškození prsu závisí na stadiu vývoje patologického procesu.

  Mezi běžnými příznaky jsou však pozorovány otoky, zvyšující se bolesti a poruchy zraku. Pacienti mají zhoršení chuti k jídlu, hubnutí. Na kůži se objeví vyrážka, podráždění.

  Děloha

  Rakovinové buňky často ovlivňují endometrium dělohy. V důsledku toho roste tkáň, která je doprovázena řadou nepříjemných symptomů.

  U žen jsou bolesti lokalizované v pánevní oblasti, úbytek na váze. Mezi menstruací se objeví výtok, který obsahuje krevní sraženiny.

  Plíce

  Mutované buňky vstupují do plic vstupem do krevního řečiště. MTS v onkologii s poškozením plic je poměrně obtížné diagnostikovat. Důvodem je skutečnost, že klinický obraz není definován..

  Pacienti si stěžují na bolest na hrudi, přetrvávající kašel. Ve složení sputa lze stanovit krevní sraženiny. Také si všiml hubnutí, dušnost. Tyto příznaky se nejčastěji podobají jiným nemocem.

  Ledviny

  Příznaky onemocnění se objevují v raných stádiích. V prvních fázích se chuť k jídlu snižuje, objevuje se slabost a zhoršuje se močení. Krevní sraženiny jsou detekovány v moči.

  Bolest břicha, anémie a horečka jsou také zaznamenány. Všechny projevy jsou podobné příznakům jiných nemocí. Výsledkem je, že metastatická rakovina v ledvinách je prokázána ve 20% případů, kdy je již rakovina 4. stupně pozorována.

  Žaludek

  Při poškození žaludku jsou hlavními příznaky nevolnost a zvracení. Bolesti jsou lokalizovány v břiše a zvracení obsahuje krev. Potíže s polykáním.

  Po malém množství jídla se objeví pocit sytosti, stolička se zlomí. Klinický obraz připomíná žaludeční vřed.

  Mohou metastázy samy zmizet

  Metastatické léze postihující tkáně krku, ledviny, plíce, kůži, mozek a další struktury nemohou samy zmizet.

  Nedostatek léčby vede k rozvoji řady komplikací. Postupem času se šířily do sousedních tkání, orgánů a způsobovaly narušení jejich práce. Proto by léčba neměla být opožděna a pokud se objeví příznaky, vyhledejte lékaře.

  Diagnostika

  Pozastavení je termín, který znamená podezření na metastázy. K určení přesné diagnózy je pacientovi přiřazena řada diagnostických opatření.

  Pro stanovení metastatických lézí v orgánech malé pánve a břišní dutiny je předepsáno ultrazvukové vyšetření. Tato metoda umožňuje rychle získat potřebné výsledky..

  Ale v přítomnosti malých ohnisek není vždy možné určit jejich přítomnost.

  Roentgenografie

  Rentgenové paprsky se používají ke stanovení plicních metastáz. Postup je neškodný, informativní. Výsledky jsou připraveny po několika minutách.

  Pomocí rentgenového průzkumu je možné určit stupeň šíření a počet ložisek patologického procesu.

  MRI nebo CT

  Při nedostatečném informačním obsahu metod je předepsána magnetická rezonance nebo počítačová tomografie.

  Postupy umožňují stanovit přítomnost i menších metastatických lézí, jejich lokalizaci, stupeň rozšíření.

  PET, laboratorní krevní testy na nádorové markery, biopsie jsou také předepsány..

  Léčba

  Metoda léčby je vybrána s ohledem na charakteristiku onemocnění, stupeň vývoje, počet a velikost metastáz.

  Úkon

  Nejprve se provádí chirurgický zásah zaměřený na odstranění primárního nádoru, aby se zmírnil stav a vyloučilo se následné šíření patologického procesu..

  Poté chirurg provede resekci sekundárních novotvarů a postižených lymfatických uzlin okolními tkáněmi.

  V závislosti na umístění se používá endoskopie, laparoskopie nebo klasická resekční metoda. První dvě metody se provádějí za použití speciálního vybavení, které se injektuje vpichem. Po operaci na těle nezůstávají téměř žádné stopy.

  Klasická metoda zahrnuje použití chirurgického skalpelu. Po operaci potřebuje pacient dlouhou rehabilitaci.

  Radiační terapie

  Metoda se používá ke zpomalení šíření metastáz a ke zmenšení velikosti primární formace, ke zmírnění obecných příznaků.

  Diagnóza MTS, co to je

  Spinální metastázy: střední délka života, foto

  Nejběžnějším místem pro vznik metastáz je páteř..

  Páteřní metastázy jsou sekundární maligní léze, které jsou důsledkem průchodu rakovinných buněk z orgánu již postiženého nádorem. Představujte nebezpečí pro lidský život.

  Mnoho rakovin páteře (více než 90%) je výsledkem metastázy ze sousedních orgánů. Je možné se jich zbavit pouze včasnou diagnostikou a léčbou..

  Příčinou šíření metastáz v páteři jsou onkologická onemocnění, jmenovitě: rakovina prostaty u mužů, rakovina prsu u žen, rakovina plic, rakovina ledvin, rakovina trávicího systému, rakovina štítné žlázy, jakož i sarkom, lymfom, melanom. Rakovinové buňky s průtokem krve a lymfy se rozšířily do mnoha orgánů a lymfatických uzlin. Metastázy mohou ovlivnit jakoukoli část páteře, ale nejčastěji se šíří v hrudní a bederní oblasti, méně často v krční oblasti a křížové kosti.

  Kód nemoci podle mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-10) je C79.5. Zkrácený název metastázy je MTS, MTS (od lat. - „metastáza“).

  Zobrazení

  V závislosti na změnách v kostní látce se metastázy ve páteři dělí na dva typy:

  • Osteoklastické metastázy - nadměrně aktivní osteoklasty ničí kostní tkáň, v důsledku čehož se výška obratlů snižuje. To lze zjistit rentgenem;
  • Osteoblastické metastázy - v důsledku nekontrolovaného růstu kostní tkáně a jejího zhutnění, změny tvaru těla, oblouku a procesů postižených obratlů.

  Příznaky

  Bolestivý syndrom, který se nezastaví na dlouhou dobu ani po užití analgetik, je prvním projevem metastáz v páteři. Bolest může být spojena s kompresí míchy v důsledku výskytu osteosklerotického fokusu v obratlovém těle (zhutnění kostní tkáně obratle).

  Pocity bolesti s MTS jsou rozděleny do několika typů:

  • Nepřetržitá tupá bolest páteře. Jak nádor roste, bolest se stává intenzivnější a získává charakter střelby, bolesti nebo tažení. Lokální zánět se může objevit kolem obratlů postižených metastázami;
  • Bolest táhnoucí se podél nervových vláken od páteře k končetinám, tzv. Radikální bolest. Pokud metastázy ovlivňují krční páteř a obratle hrudní oblasti, je rukou dána bolest a pokud je postižena bederní páteř, pak střelecká bolest, doprovázená pálením, útočí na nohy až k nohám. Existuje pocit, že nohy selhávají;
  • S metastázou páteře se její kosti stávají křehkými a oslabenými. Pokud tak neučiníte, mohou mít za následek zlomeniny páteře. Ostrá bolest je známkou patologické fraktury..

  Příznaky metastáz v páteři v časných stádiích jsou také poruchy trávení, pocit slabosti a bolesti svalů a někdy ochrnutí končetin. V pozdních stádiích metastázování jsou možné různé druhy zakřivení páteře, jako je skolióza, lordóza a paralýza..

  Diagnostika

  Diagnóza metastáz v páteři se provádí po prostudování anamnézy pacienta. V tomto případě se bere v úvahu přítomnost primární onkologie, která je schopna poskytnout mts do páteře. Příznaky metastázy se objevují současně se symptomy primární rakoviny a po určité době (od několika měsíců do roku).

  Aby diagnostikovali nádory páteře, uchylují se k takovým postupům, jako jsou:

  • Počítačová tomografie (CT);
  • Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI);
  • Rentgen páteře a hrudních orgánů - umožňuje identifikovat lytické ložiska rakoviny;
  • Krevní test na přítomnost nádorových markerů;
  • Osteodenzitometrie - měření hustoty kostí;
  • Ultrazvuk břišní dutiny;
  • Scintigrafie - zavedení radioaktivní látky, pomocí které můžete na počítači opravit funkční stav vyšetřovaného orgánu a zjistit, jak patologické změny v něm vypadají.

  Léčba

  Vzhled nádorů ve páteři je sekundárním projevem rakoviny. V tomto případě je léčba prováděna za účelem zlepšení pohody pacienta. Léčba metastáz neřeší hlavní problém, ale přesto se používají takové léčebné metody, jako je konzervativní, paliativní léčba a chirurgický zásah. O tom, jak léčit metastázy, v závislosti na případu, rozhoduje lékař.

  Konzervativní léčba zahrnuje chemoterapii, užívání hormonálních léků a bisfosfonátů (narušuje úbytek kostní hmoty) a také radioterapii.

  Při paliativní metodě léčby jsou předepisovány speciální léky, které zmírňují těžkou nesnesitelnou bolest. Anestezie u metastáz se provádí v závislosti na stadiu onemocnění..

  V počáteční fázi výskytu bolesti zad jsou předepsány ibuprofen, ketoprofen, nimesulid. Pro mírné bolesti jsou předepsány promedol, tramadol a prosidol.

  Při konstantní intenzivní bolesti lze použít buprenorfin a při nesnesitelné bolesti je předepsán fentanyl.

  Chirurgická intervence se používá k odstranění novotvarů, které ohrožují život pacienta. Jeho použití není vždy přípustné, například v případě tvorby metastáz v krční páteři. V tomto případě se používá endoskopie - usnadněný chirurgický zákrok bez zvláštního poškození měkkých a svalových tkání.

  Volba léčebné metody je tedy založena na primární rakovině a je zaměřena na odstranění nesnesitelné bolesti a zachování neurologické funkce těla.

  na toto téma:

  Diagnóza metastáz v páteři již poskytuje nepříznivou prognózu. Metastatické poškození páteře je obvykle pozorováno v terminálním stadiu primární rakoviny.

  V tomto případě je metastáza sekundárních kostí mnohem jednodušší ve srovnání se sekundárními metastázami viscerálních orgánů. Délka života je od jednoho roku do dvou let..

  Nepříznivé faktory jsou:

  • Rychlý a agresivní růst primární onkogeneze;
  • Mnohočetné nádory v jiných orgánech;
  • Velké velikosti metastatických formací;
  • Krátká doba mezi léčbou primární rakoviny a poškozením páteře;
  • Špatný celkový stav pacienta.

  Mezi příznivé faktory patří:

  • Pomalý růst primárního nádoru;
  • Jednotlivé metastázy páteře a její malá velikost;
  • Pacientova pohoda.

  Předpověď

  Délka života po diagnóze u pacienta sekundární onkologie v páteři není delší než jeden rok. V tomto případě se berou v úvahu primární onkologická onemocnění. S primárními nádory ledvin, rakovinou prsu, rakovinou plic, lymfomem je tedy životnost 1 rok po metastázování do páteře asi 50%.

  Míra přežití během metastázy do páteře závisí na řadě faktorů, včetně:

  • Od zdravotního stavu a imunity pacienta;
  • Z typu primárního nádoru a orgánu, z něhož prošly metastázy do páteře;
  • Z počtu nádorů;
  • Z typu ošetření.

  V přítomnosti dalších primárních nádorů a složitějšího průběhu onemocnění je ve 25% případů pozorována délka života jeden rok po metastázování do páteře.

  Pokud pacient původně neměl primární rakovinu a novotvary napadly nejen páteř, ale také mnoho dalších orgánů, včetně plic, je 1 rok přežití od 0 do 10% případů. V tomto případě má pacient patologické zlomeniny kostí, mnohočetné metastázy v celém těle.

  V případě předčasného odhalení primárního zaměření onkologie není délka života pacienta delší než 2 měsíce. Při metastázování páteře z nádoru štítné žlázy je délka života přibližně 2,5 roku. Pokud se metastázy rozšíří z mezibuněčného karcinomu, pacient bude žít po dobu asi 8–10 měsíců.

  Pacienti s jedinou metastázou v páteři mají šanci delší délky života (až 5 let) s včasnou pomocí. V tomto případě je nutné provést postupy, jako je břišní resekce (odstranění konkrétního orgánu nebo jeho části) a vertebrektomie (stavba tkáně obratlovců pomocí kostního cementu).

  Podle statistik je míra přežití pacientů s rakovinou páteře velmi nízká. Důvodem je předčasné odhalení nemoci. V 90% případů pacienti nežijí déle než 2 roky.

  Odpověď na otázku „Jak dlouho má pacient žít?“ je orgán, který byl zasažen primární rakovinou.

  Přesto je každý případ onemocnění individuální a pouze lékař může přesně určit, jak dlouho musí pacient žít..

  S čím je diagnostikována MTS

  Petrovova nemoc
  Termín používaný dříve starými onkology je velmi široký. To obvykle označovalo rakovinu žaludku (i když v zásadě by to mohlo znamenat jakýkoli maligní nádor). To nebylo široce používáno po dlouhou dobu. Obecně bylo příjmení „Petrov“ často používáno v onkologii různými slangovými výrazy, příjmení onkologa - akademika N.N. Petrova.

  rakovina, c-r, Blastoma, Bl., NEO, neoplazma (novotvar), nemoc. Nádor
  Všechny výše uvedené pojmy se vztahují k malignímu nádoru, obvykle rakovině. Používají se vše proto, aby nepisovali slovo „rakovina“ do prostého textu. Další zkratka se používá k označení sarkomu - SA (Sa).

  Zkušební laparotomie, Laparotomia explorativa, Petrovova operace, Explorativní resekce (cokoli)
  Všechny termíny označují situaci, kdy se „otevřením“ břicha odhalí nefunkčnost, zanedbání nádoru, stadium 4 rakoviny, ve kterém je zbytečné provádět jakýkoli zásah. Poté je žaludek sešit bez provedení jakékoli operace. Mezi lékaři se často používají slangové výrazy jako „test“, „test“.

  Paliativní chirurgie, paliativní resekce (něčeho)
  Paliativní chirurgie (neradikální) - operace, při které dochází k zanedbávání, inoperabilitě nádoru, ale provádí se určitá intervence - buď k odstranění některých komplikací (krvácení, stenóza atd.), Nebo v naději na dosažení dočasné remise., zejména s následnou chemoterapií nebo radiační léčbou (také paliativní, tj. nikoli radikální).

  Symptomatická léčba v místě bydliště
  Fráze, ve které je kódováno, že pacient má nefunkční, pokročilý nádor, obvykle ve 4 fázích, a že takový pacient proto nepodléhá zvláštnímu typu radikální léčby onkologem..

  Znamená to předepisování léků, které pouze zmírňují stav nevyléčitelného pacienta, a především narkotická analgetika podle potřeby. Mezi lékaři se často používají slangové výrazy „symptomatologie“, „symptomatický pacient“..

  Lze považovat za synonymum pro 4 klinickou skupinu registrace v dispenzarizaci.

  Generalizace (šíření)
  Termín zanedbaného nádoru, ve kterém existuje mnoho regionálních a / nebo vzdálených metastáz. Zpravidla mluvíme o 4 stadiích nádorového procesu a 4 klinických skupinách dispenzarizace.

  Postup
  Termín se odkazuje na pokračování nádorové agrese, pokračující růst rakoviny. Obvyklý vývoj neléčené rakoviny. Progresi však může nastat po speciální léčbě v rámci radikálního programu..

  V takové situaci - opak slova „remise“. Kromě toho mohou být podmínky progresi velmi proměnlivé - k pokračování růstu rakovinných buněk po léčbě může dojít po 1 - 2 měsících a po 10 - 20 - 30 letech.

  (Nejvzdálenější období nástupu progrese od okamžiku ukončení léčby, které jsem zjistil v literatuře, je 27 let).

  Sekundární hepatitida (pulmonitida, lymfadenitida atd.), Druhá hepatitida (pulmonitida, lymfadenitida atd.)
  Všechny výrazy označují přítomnost vzdálených metastáz (v játrech, plicích, mízních uzlinách atd.). Důkaz pokročilého nádoru, stadium 4.

  Lymfadenitida z Virchow
  Virkhovova metastáza (rakovina metastáza do supraclavikulární lymfatické uzliny vlevo - podle jména autora, který ji poprvé popsal) svědčí o zanedbání nádoru, 4 stadia rakoviny.

  mts
  Metastázy (zkratka pro latinu - metastázy). Může označovat regionální metastázy i vzdálené.

  prima, secunda, tercia, qarta (prima, druhý, třetí, kvart)
  Latinská slova jsou číslice. Označují stadium vývoje rakoviny, nádorový proces - první, druhý, třetí a čtvrtý. Mezi lékaři nevyléčitelných pacientů se často označuje jako slangový termín „kvart“.

  T. N. M.
  Zkratka latinských slov používaných v mezinárodní klasifikaci maligních nádorů po etapách.

  T-nádor - primární nádor, hodnoty mohou být od 1 do 4 v závislosti na velikosti; N - Nodulus - lymfatické uzliny, hodnoty mohou být od 1 do 2-3, v závislosti na míře poškození regionálních lymfatických uzlin; M - metastázy - metastázy, tj. Vzdálené metastázy, hodnoty mohou být 0 nebo 1 (+), tj. Vzdálené metastázy jsou nebo nejsou. Pro všechny kategorie (TNM) může být hodnota x (x) - dostupná data nestačí k vyhodnocení.

  Rozdíl mezi stádiem a klinickou skupinou Často jsou to pacienti, kteří jsou dokonce v panice s prodlouženou remisí, když uslyší termín „3 klinická skupina“, protože to považují za 3. fázi vývoje nádorového procesu. To není pravda.

  „Klinické skupiny“ jsou dispenzarní pozorovací skupiny a v jejich číselném označení neexistuje korelace se stádiem vývoje nádoru.

  Klinická skupina 1 - pacienti s prekancerózními onemocněními v pozadí, kteří jsou sledováni; Klinická skupina 2 - pacienti s rakovinou jakéhokoli stádia, kteří jsou podrobeni zvláštním typům léčby (chirurgické, radiační, chemo-hormonální); Klinická skupina 3 - radikálně vyléčení pacienti s rakovinou; Klinická skupina 4 - nevyléčitelné pacienty, pacienti s pokročilými maligními nádory, kteří nepodléhají zvláštním typům léčby.

  Jak vidíte, klinická skupina 3 znamená velmi dobrou možnost.

  Adekvátní úleva od bolesti
  Tato věta obvykle „skrývá“ doporučení předepisování omamných analgetik k úlevě od bolesti. Problém úlevy od bolesti u nevyléčitelných pacientů je však mnohem složitější a širší než jednoduché podávání léků..

  Diagnóza MTS, co to je

  Klinické vyšetření pacientů s maligními nádory se provádí na celý život..

  Klinické vyšetření je zvláště důležité při práci s pacienty s rakovinou, kteří byli léčeni radikální rakovinou..

  1) včasná diagnostika relapsů a metastáz zhoubných nádorů, která nabývá na významu v souvislosti s rozšiřujícími se schopnostmi speciálních souborů cookie;

  Taktika lékaře všeobecné léčebné sítě závisí na klinické skupině pacienta.

  la klinická skupina

  Při podezření na zhoubný novotvar musí lékař zajistit, aby byl pacient vyšetřen co nejdříve (10 dnů) a dodržoval klinické minimum, které umožňuje diagnostikovat nádor.

  Pokud neexistují podmínky pro vyšetření a stanovení konečné diagnózy, měl by být pacient předán ke konzultaci k onkologickému úřadu nebo klinice, přičemž mu poskytne podrobný výpis s výsledky studií..

  V tomto případě je důležité neztratit z dohledu pacienta, který je předán ke konzultaci. Proč musí lékař po 5-7 dnech zkontrolovat, zda pacient odešel na konzultaci.

  Hospitalizace pacientů s podezřením na rakovinu na všeobecných odděleních je odůvodněna pouze zvláštním vyšetřením. Je nepřijatelné dynamické sledování pacientů v ambulantních nebo lůžkových zařízeních s cílem vyloučit rakovinu.

  IB klinická skupina

  Pacienti s povinnými a fakultativními prekanceraty vyžadujícími speciální (chirurgické, radiační) ošetření, lékař pošle onkologovi. Pacienti s fakultativním prekancerózou, kteří nepotřebují zvláštní léčbu, jsou pod lékařským dohledem v síti všeobecné léčby, podstupují konzervativní terapii a vyšetření ve lhůtách stanovených pro toto onemocnění.

  Taktika nemocničního lékaře zdravotnického zařízení

  Po stanovení diagnózy maligního nádoru lékař po konzultaci s onkologem pošle pacienta do onkologického zařízení, vyplní a zašle onkologickému úřadu nebo lékárně oznámení o pacientovi s nově zavedenou diagnózou rakoviny a výpis z lékařského záznamu hospitalizovaného

  Pokud je nádor detekován v pokročilém stadiu, odešle kromě specifikovaných dokumentů do lékárny protokol pro identifikaci pokročilého případu rakoviny.

  Uglyanitsa K.N., Lud N. N., Uglyanitsa N.K..

  Jak jsou diagnostikovány metastázy??

  Radiografie, ultrazvuk, radioizotop, počítačová tomografie, magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie - všechny tyto techniky jsou nezbytné pro rozpoznávání metastáz.

  Tyto metody umožňují objasnit velikost, prevalenci a povahu růstu metastáz, jejich rozklad, hnisání a klíčení v sousedních orgánech a tkáních. Tyto stejné diagnostické techniky navíc umožňují kontrolovat účinnost léčby podle stupně regrese metastáz.

  Obvykle lze rozlišit dvě fáze diagnostiky metastáz:

  • Počáteční vyšetření, kdy je diagnostikován pouze hlavní nádor;
  • Pozorování onkologem po léčbě. Pokud původně nebyly metastázy detekovány a léčba byla úspěšná, v budoucnu budete muset pravidelně podstoupit vyšetření - existuje riziko recidivy.

  www.euroonco.ru

  Plícní metastázy: příznaky přítomnosti

  Pacienti s metastázami v plicích zpravidla vyhledávají lékařskou pomoc v pozdních stádiích onemocnění, což je spojeno s asymptomatickým vývojem nádorů v časných stádiích maligního růstu. Typické projevy sekundárních ložisek rakoviny v plicním systému probíhají v této podobě:

  1. Progresivní dušnost, která je pozorována při fyzické námaze nebo v klidu.
  2. Pravidelné záchvaty suchého kašle.
  3. Postupně rostoucí bolest. Bolesti proti rakovině v počátečních stádiích jsou zastaveny tradičními léky proti bolesti a v pozdním stádiu vyžadují užívání narkotických analeptik..
  4. Přítomnost krvavých mas ve sputu po útoku kašle.

  Kolik lidí žije s metastázami v plicích, závisí na včasné detekci sekundární onkologie. Onkologové doporučují okamžitě vyhledat lékařskou pomoc v případě zjištění alespoň jednoho z výše uvedených příznaků! V onkologické praxi se velmi často určují plicní metastázy dlouho před detekcí primárního zaměření rakoviny.

  Další vývoj onemocnění je doprovázen zvýšením intoxikace rakovinou v těle, což se projevuje takovým klinickým obrazem:

  • únava, neklid a snížená výkonnost;
  • subfebrilní tělesná teplota, která je chronická;
  • rakovinový kašel se stává téměř konstantní;
  • ztráta chuti k jídlu a rychlé hubnutí.

  Diagnostika plicních metastáz

  Pomocí rentgenového vyšetření určí lékař přítomnost metastáz, jejich umístění a velikost.

  Digitální zpracování výsledků radiologie vám umožní objasnit tvar a umístění sekundárního zaměření onkologie.

  Vyšetření dýchacího systému v elektromagnetickém poli pomocí rentgenového záření zlepšuje čistotu obrazu a kvalitu diagnostiky.

  Léčba sekundárních rakovinových lézí v plicích

  Resekce plicní tkáně spolu s metastázami je nejúčinnější metodou protirakovinové terapie, ale málokdy se provádí. Důvodem je skutečnost, že jediná sekundární léze a jasně lokalizovaná lokalizace nádoru slouží jako indikace pro chirurgický zásah.

  Vystavení vysoce aktivnímu rentgenovému záření pomáhá stabilizovat maligní proces a snížit bolest. Ozařování ionizačními paprsky se provádí vzdáleně za stacionárních podmínek.

  Systémové podávání cytotoxických léčiv vám umožňuje kontrolovat šíření rakovinných buněk. Průběh chemoterapie je stanoven individuálně pro každého pacienta s rakovinou, přičemž se bere v úvahu základní léčba rakovinného nádoru a celkový stav těla. V praxi onkologové kombinují radiační terapii a chemoterapii pro zvýšení terapeutického účinku..

  Použití hormonálních léků je odůvodněno přítomností primárního nádoru citlivého na hormony (rakovina prsu a prostaty). Tento typ expozice se používá hlavně jako součást komplexní protirakovinné terapie.

  Tato technika je indikována jako symptomatická léčba rakoviny velkých průdušek. Laserová resekce se provádí pod kontrolou bronchoskopie..

  Radiosurgery

  Inovativní technologie „kybernetický nůž“ vám umožňuje operovat těžko dostupné rakovinné nádory pomocí koncentrovaného paprsku ionizujícího záření.

  Co je MTS v onkologii?

  Zrychlující se rozvoj medicíny a vědy obecně ve vyspělých zemích zavádí řadu termínů a konceptů, které jsou pro běžného člověka obtížné pochopit. Vzhledem k tomu, že protokoly pro diagnostiku a léčbu onkologie v Izraeli jsou na kvalitativně odlišné úrovni než v zemích SNS, je na prvním místě také důležitost porozumění zvláštním termínům. Co je MTS [...]

  Slavný televizní moderátor Sergej Sivokho navštívil Izrael. Děkuje odborníkům prvního lékařského střediska v Tel Avivu, zve pacienty k léčbě a diagnostice a vřele mluví o Izraeli,...

  Přejděte na stránku s recenzemi

  Zrychlující se rozvoj medicíny a vědy obecně ve vyspělých zemích zavádí řadu termínů a konceptů, které jsou pro běžného člověka obtížné pochopit. Vzhledem k tomu, že protokoly pro diagnostiku a léčbu onkologie v Izraeli jsou na kvalitativně odlišné úrovni než v zemích SNS, je na prvním místě také důležitost porozumění zvláštním termínům. Co je MTS [...]

  Slavný rockový zpěvák Alexander Ivanov, spolu s vůdci prvního lékařského centra v Tel Avivu - Roman Goldman a Jurij Rankov. Alexander poznamenává, že jeho pobyt v našem centru překročil...

  Přejděte na stránku s recenzemi

  Zrychlující se rozvoj medicíny a vědy obecně ve vyspělých zemích zavádí řadu termínů a konceptů, které jsou pro běžného člověka obtížné pochopit. Vzhledem k tomu, že protokoly pro diagnostiku a léčbu onkologie v Izraeli jsou na kvalitativně odlišné úrovni než v zemích SNS, je na prvním místě také důležitost porozumění zvláštním termínům. Co je MTS [...]

  Slavný herec Alexander Baluev děkuje zaměstnancům prvního lékařského centra v Tel Avivu. Poznamenává nejen profesionalitu lékařů a lékařský systém Izraele, ale také přátelský, lidský přístup...

  Přejděte na stránku s recenzemi

  Zrychlující se rozvoj medicíny a vědy obecně ve vyspělých zemích zavádí řadu termínů a konceptů, které jsou pro běžného člověka obtížné pochopit. Vzhledem k tomu, že protokoly pro diagnostiku a léčbu onkologie v Izraeli jsou na kvalitativně odlišné úrovni než v zemích SNS, je na prvním místě také důležitost porozumění zvláštním termínům. Co je MTS [...]

  Slavný hudebník, hlavní zpěvák rockové skupiny Rondo Alexander Ivanov, děkuje lékařům a koordinátorům prvního lékařského centra v Tel Avivu. Poznamenává nejen vysokou profesionalitu personálu, ale také upřímnou...

  Přejděte na stránku s recenzemi

  Zrychlující se rozvoj medicíny a vědy obecně ve vyspělých zemích zavádí řadu termínů a konceptů, které jsou pro běžného člověka obtížné pochopit. Vzhledem k tomu, že protokoly pro diagnostiku a léčbu onkologie v Izraeli jsou na kvalitativně odlišné úrovni než v zemích SNS, je na prvním místě také důležitost porozumění zvláštním termínům. Co je MTS [...]

  Slavná ukrajinská herečka Elena Kravets, účastnice studia "Quarter 95", s vřelostí a vděčností reaguje na diagnózu v prvním lékařském centru v Tel Avivu. Zdůrazňuje dobrý přístup...

  Přejděte na stránku s recenzemi

  Zrychlující se rozvoj medicíny a vědy obecně ve vyspělých zemích zavádí řadu termínů a konceptů, které jsou pro běžného člověka obtížné pochopit. Vzhledem k tomu, že protokoly pro diagnostiku a léčbu onkologie v Izraeli jsou na kvalitativně odlišné úrovni než v zemích SNS, je na prvním místě také důležitost porozumění zvláštním termínům. Co je MTS [...]

  Doma mi byla diagnostikována nesprávně, takže celá léčba nebyla příliš účinná. Po příjezdu do prvního lékařského centra v Tel Avivu jsem prošel všemi nezbytnými diagnostickými postupy, lékaři...

  Přejděte na stránku s recenzemi

  Zrychlující se rozvoj medicíny a vědy obecně ve vyspělých zemích zavádí řadu termínů a konceptů, které jsou pro běžného člověka obtížné pochopit. Vzhledem k tomu, že protokoly pro diagnostiku a léčbu onkologie v Izraeli jsou na kvalitativně odlišné úrovni než v zemích SNS, je na prvním místě také důležitost porozumění zvláštním termínům. Co je MTS [...]

  Chtěl bych poděkovat lékařům a koordinátorům prvního lékařského centra v Tel Avivu za vysokou kvalitu služeb a profesionalitu. Lékaři onkologického centra kliniky poskytli rozsáhlé konzultace a naplánovali...

  Přejděte na stránku s recenzemi

  Zrychlující se rozvoj medicíny a vědy obecně ve vyspělých zemích zavádí řadu termínů a konceptů, které jsou pro běžného člověka obtížné pochopit. Vzhledem k tomu, že protokoly pro diagnostiku a léčbu onkologie v Izraeli jsou na kvalitativně odlišné úrovni než v zemích SNS, je na prvním místě také důležitost porozumění zvláštním termínům. Co je MTS [...]

  Vyjadřuji svou hlubokou vděčnost personálu prvního lékařského střediska v Tel Avivu, lékařům, zdravotním sestrám, koordinátorům. Samostatně chci zaznamenat rychlost a rychlost všech vyšetření, diagnostických testů...

  Přejděte na stránku s recenzemi

  Zrychlující se rozvoj medicíny a vědy obecně ve vyspělých zemích zavádí řadu termínů a konceptů, které jsou pro běžného člověka obtížné pochopit. Vzhledem k tomu, že protokoly pro diagnostiku a léčbu onkologie v Izraeli jsou na kvalitativně odlišné úrovni než v zemích SNS, je na prvním místě také důležitost porozumění zvláštním termínům. Co je MTS [...]

  Děkujeme lékařům prvního lékařského centra v Tel Avivu za vřelé přivítání, lidský přístup a vysokou profesionalitu. Zvláštní poděkování patří dr. ​​Tatyaně Gurevičové, koordinátorům mezinárodního oddělení...

  Přejděte na stránku s recenzemi

  Zrychlující se rozvoj medicíny a vědy obecně ve vyspělých zemích zavádí řadu termínů a konceptů, které jsou pro běžného člověka obtížné pochopit. Vzhledem k tomu, že protokoly pro diagnostiku a léčbu onkologie v Izraeli jsou na kvalitativně odlišné úrovni než v zemích SNS, je na prvním místě také důležitost porozumění zvláštním termínům. Co je MTS [...]

  Lyudmila a Yuri Malakhov vyjadřují vděčnost všem zaměstnancům prvního lékařského střediska v Tel Avivu za jejich vřelost, lidský přístup a profesionalitu. Berou na vědomí, že vše od překladatelů po lékařské...

  Přejděte na stránku s recenzemi

  MTS v játrech

  Metastázy v játrech rostou v důsledku poškození orgánů rakovinnými buňkami, které se šíří tělem z primárního maligního nádoru.

  Včasná detekce metastáz zlepšuje prognózu přežití..

  Pokud je mnoho MTS, nebude možné vyléčit onkologii, pacienti nežijí dlouho, protože tělo rychle vyčerpává zdroje a je vyčerpáno a vnitřní orgány přestávají normálně fungovat..

  Důvody a mechanismy vzdělávání

  Metastatické poškození jater je často pozorováno, pokud je primární onkologická léze lokalizována v plicní tkáni, žaludku, tlustém střevě a konečníku, jícnu, mléčné žláze a pankreatu. Mechanismus distribuce MTS je jednoduchý.

  Játra jsou masivní orgány, které plní mnoho funkcí. Zahrnutí železa se podílí na krevním oběhu a v průměru projde skrze něj v průměru 1,5 litru krve za minutu.

  Tato vlastnost je hlavním důvodem, proč mutované buňky tento orgán rychle infikují..

  Klasifikace

  MTS v játrech jsou takových odrůd:

  • Vzdálený. Pronikněte z primárních ložisek daleko od žlázy.
  • Hematogenní. Proud krve se šíří po celém těle.
  • Lymfogenní. Transportní metastázy - míza.
  • Implantace. Dochází k náhodnému přenosu nádorových buněk na zdravé struktury..
  • Orthograde. Krví nebo lymfou se šíří směrem k přirozenému toku tekutin z patologického zaměření do jater.
  • Retrográdní. Propagace inverzní k normálnímu toku lymfy nebo krve.

  Projevy metastázy naznačují, že nemoc má pokročilou formu a její léčbu je obtížnější.

  MTS jakéhokoli druhu jater je extrémně nebezpečný, protože pokud se primární metastazuje primární nádor, pak onkologie postupuje a rakovina je v pokročilém stádiu.

  Není těžké léčit takovou komplikaci..

  Navzdory skutečnosti, že moderní medicína je vybavena novými technologiemi a metodami pro boj s patologií, není možné slíbit stoprocentní záruku přežití i při včasné detekci.

  Jaké příznaky vás obtěžují?

  Je téměř nemožné určit včasné šíření metastáz, protože projev patologie je nevyjádřen a mírné nepohodlí může být zaměněno s jiným onemocněním. Ale jak onkologie postupuje, příznaky se stávají znatelnější, člověk cítí příznaky metastáz v játrech, jako například:

  • snížený výkon;
  • slabost, ospalost, podrážděnost;
  • zhoršení chuti k jídlu, na pozadí kterého se váha rychle ztrácí a tělo je vyčerpáno;
  • intoxikace doprovázená nevolností, záchvaty zvracení, bolesti hlavy;
  • žloutnutí proteinů kůže a očí;
  • bolest pod pravým žebrem;
  • nepohodlí po jídle, pocit těžkosti a plnosti, díky kterému se žaludek stává objemným;
  • formace na přední břišní stěně vyčnívající žilní sítě;
  • zvýšení tělesné teploty;
  • trávicí problémy;
  • tachykardie.

  Nádory v játrech vyvolávají vnitřní krvácení, v důsledku čehož pacient pociťuje konstantní bolest.

  Více metastáz v játrech způsobuje vnitřní krvácení, v důsledku čehož prochází anémie z nedostatku železa. Stolice pacienta zčerná, v zvracení jsou přítomny krevní inkluze. Muž má obavy z nesnesitelných bolestí, které neodcházejí pryč ve dne ani v noci.

  Jak diagnostikovat?

  Pro správné předepsání léčby metastáz v játrech je důležité nejprve stanovit přesnou diagnózu a identifikovat zdroj metastáz. Proto lékař po úvodním vyšetření a provedení anamnézy dává pokyn podstoupit taková diagnostická opatření, jako jsou:

  • Ultrazvuk. Metastázy jater na ultrazvuku nejsou vždy viditelné, proto se tato metoda často používá pro screening.
  • Počítačové nebo magnetické rezonance. Na CT a MRI můžete určit velikost, množství, umístění a povahu růstu MTS. Podle vzhledu sousedních tkání bude lékař schopen posoudit míru šíření onkologie.
  • Biopsie. Pokud jsou podezření na metastázy v játrech, lékař předepíše aspirační biopsii tenkou jehlou, během níž je patologický fragment odstraněn a vyšetřen na přítomnost rakovinných buněk..

  Chirurgické metody

  Chirurgická intervence se provádí, když je počet nádorů minimální..

  Odstranění sekundárního nádoru je předepsáno pouze v případě jediného projevu metastázy a normální funkce jater.

  Během operace lékař vyřízne nádor a část zdravého fragmentu orgánu. Aby se zabránilo relapsu, je obvazována hlavní tepna, která dodává krev do jater..

  Pokud je rakovina jater povrchní, laparoskopická operace, která je šetrná a bezpečnější, pomůže odstranit metastázy..

  Operace někdy nepřinese výsledky, protože kvůli možným komplikacím zhoršuje prognózu života. Pro zmírnění příznaků před smrtí lékař předepíše paliativní léčbu, při které je pacientovi poskytována fyzická a psychická pomoc.

  Chemoterapie

  Chemoterapie pomáhá odstranit jednotlivé metastázy a zastavit jejich zvětšení. Během zákroku se toxická léčiva podávají orálně, intramuskulárně nebo intravenózně, což se hromadí v rakovinných buňkách, inhibuje jejich životně důležitou aktivitu a zastavuje progresi rakoviny.

  Radiační terapie

  V rané fázi onemocnění se používá záření v kombinaci s chemoterapií, což poskytuje dobré předpovědi v léčbě.

  V raných stádiích MTS je játra léčena zářením.

  Radiační dávku a délku terapie určuje lékař individuálně individuálně, přičemž se bere v úvahu celkový stav těla a stupeň progrese rakoviny..

  Chemoterapie a radiační terapie jsou často kombinovány pro zvýšení účinku, který zlepšuje prognózu zotavení..

  Funkce napájení

  Protože neustálá bolest v jaterních metastázách nepříznivě ovlivňuje celkový stav pacienta, což vede k depleci a nedostatku vitaminu, je důležité dodržovat zvláštní stravu, která je nutně součástí komplexního léčebného režimu jaterních metastáz. Výživa by měla být úplná, obohacená, vyvážená. Seznam produktů a nabídek je v souladu s odborníkem na výživu. Alkohol, mastná, kořenitá a smažená jídla, sladkosti jsou ze stravy vyloučeny.

  Lidové léky

  Posílení účinku léčby metastáz v játrech pomůže domácím přírodním léčivům, které se používají pouze se souhlasem lékaře. Příznivci alternativních metod tvrdí, že MTS jater je léčitelná, pokud užíváte denní tinktury připravené na základě bylin, jako jsou:

  Možné komplikace a prognóza

  Včasná diagnostika patologie a správně zvolený léčebný režim pomohou zlepšit prognózu a pozitivně ovlivnit délku života pacienta. U jaterních metastáz mohou pacienti žít v průměru až 18 měsíců.

  Pokud je však metastáza mnohonásobná a je pozorováno poškození jiných orgánů, je střední délka života mnohem kratší. Časté komplikace patologie - rozsáhlé vnitřní krvácení, ascites, jaterní encefalopatie, komprese portálu a dolní duté žíly, intoxikace, progresivní žloutenka, kóma, smrt.

  Tyto důsledky jsou často překážkou chirurgické léčby, chemoterapie a radiační terapie..