Normální velikosti jater u mužů

Indikátory jater během ultrazvukové diagnostiky břišní dutiny jsou údaje, které ukazují na zdraví celého organismu. Jaké jaterní vlastnosti zaznamenává ultrazvuk? Nejprve se jedná o rozměrové parametry, údaje o ultrazvukové propustnosti (echogenicitě) orgánových tkání, anatomický popis struktur ve zdravém stavu. Tato standardní, obecně přijímaná kritéria jsou potřebná pro jejich porovnání s čísly získanými ze studie. Na základě srovnávacích charakteristik je učiněn závěr o normálním nebo patologickém stavu orgánu.

O lidských játrech

Je to jeden z největších nepárových orgánů v lidském těle. Představuje 2,5% z celkové hmotnosti člověka, tj. mužská játra váží přibližně 1,5 kg., tělesná hmotnost ženy je 1,2 kg. Tato největší žláza se nachází v hypochondriu na pravé straně břišní dutiny, v normálním stavu nevyčnívá z pod obloukem žebra, protože je udržována fyziologickým tlakem břišního tisku.

Žláza má měkkou, ale poměrně hustou strukturu, tmavě červený odstín a zahrnuje čtyři laloky: velký pravý, menší levý, ještě menší ocas a čtverec.

Játra jsou jedním z největších nepárových lidských orgánů, mají žlázovou strukturu. Anatomicky je železo rozděleno do čtyř laloků, z nichž každý plní své vlastní funkce

Hepatální cirkulace se výrazně liší od všech ostatních systémů v těle. Jaterní tepna zásobuje tělo krví bohatou na kyslík, skrz stejnou tepnu dochází k odtoku krve nasycené oxidem uhličitým. Kromě takového známého toku krve přichází do orgánu obrovské množství krve, které pochází ze všech zažívacích orgánů. Celá krev, která myje žaludek, dvanáctník, tenká a tlustá střeva, prochází velkou žílou portálu do jater. Toto tělo absorbuje většinu látek, výživných a nevyživujících, které vstupují do krevního oběhu z trávicího systému.

Funkční rozmanitost dělá z jater hlavní biochemický syntetizér v lidském těle. Existence bez této žlázy je nemožná. Tělo se aktivně podílí na procesu trávení potravy, produkuje k tomu potřebný objem žluči, plní ochrannou funkci, neutralizuje toxické látky, mikroby, bakterie a viry přicházející do krevního řečiště, podílí se na metabolických procesech, je hlavním producentem glykogenu.

Metodologie výzkumu

Vývoj a vývoj nemocí, které mohou narušovat plné fungování jater a vyvolat porušování odtoku žluči, vyžaduje včasnou diagnózu. Včasná detekce patologií skutečně zabraňuje rozvoji komplikací a usnadňuje výběr a jmenování odpovídající léčby.

V moderní lékařské diagnostice je technika ultrazvukového vyšetření vnitřních orgánů rozšířená a žádaná.

Ultrazvuk jater

- informativní, neinvazivní a obecně dostupná metoda diagnostiky. Jeho implementace není doprovázena rentgenovým zářením, náklady na výzkum jsou mnohem nižší než zobrazování magnetickou rezonancí.

Ultrazvuková diagnostická metoda je rychlá a nezpůsobuje bolestivé nepříjemné pocity. Ultrazvuk nemá kontraindikace, doporučuje se pro všechny věkové skupiny. Kombinace těchto výhod umožňuje provádět ultrazvukový výzkum ve všech případech, kdy je to dokonce nejmenší potřeba. Ultrazvuková metoda je efektivní hodnocení jater, identifikace jejích strukturálních změn, hodnocení parametrů a patologických odchylek.

Zdravý jaterní ultrazvuk

Dešifrování ultrazvuku jater provádí odborník. Lékař zapíše všechny studované hodnoty a provede jejich společnou analýzu na přítomnost patologií v žláze. Data získaná ultrazvukem obvykle stačí k úplnému popisu stavu orgánu. Konečný diagnostický závěr je však dán na základě lékařského vyšetření, stížností pacienta, laboratorních výsledků, nálezů ultrazvuku a dalších kritérií, která ovlivňují indikátory do stejné míry.

Fyziologické umístění jater vám umožňuje účinně provádět ultrazvuk, maximalizovat shromažďování potřebných údajů, identifikovat drobné strukturální změny a porušování v práci těla. V závislosti na faktoru věku, pohlaví a strukturálních vlastnostech těla se indikátory získané ultrazvukem mění a mohou se lišit v malém rozsahu.

Správnou hypochondrií je anatomická norma umístění vyšetřovaného orgánu. Velké objemy jater neumožňují jeho úplnou vizualizaci najednou. V tomto ohledu musí uzistický lékař udělat několik sekcí obrazů, aby určil strukturální charakteristiky. V každé sekci určí odborník hodnoty obrysu, tvaru a struktury orgánu.

Vzhledem k velké velikosti žlázy musí diagnostikovat játra v různých řezech. Normálně leží pacient na zádech, ale na žádost lékaře se může držení těla změnit

Ultrazvukové vyšetření umožňuje provést výraznou vizualizaci pravého kaudátového laloku a levého čtvercového laloku a prozkoumat jejich segmenty. Tato studie orgánu vám umožňuje přesně určit umístění stávající patologie.

Se správnou přípravou na výzkumný postup a jeho implementací si můžete ze spodku všimnout malých jám na povrchu jater. Jejich vznik je dán úzkým kontaktem studované žlázy s pravou ledvinou, tlustým střevem, žaludkem a pravou nadledvinou.

Za normálních podmínek není vazivový aparát viditelný. Je patrný pouze okraj koronálního sulku. Patologická přítomnost volné tekutiny v břišní dutině umožňuje vizualizaci jaterních vazů. Při ultrazvukovém vyšetření by měla být snadno stanovena poloha jaterních žil, stav větví portální žíly a žlučovodů..

Normální ultrazvukové charakteristiky u dospělých

Během studie specialista studuje všechny segmenty a laloky jater v šikmém a průřezu, vyhodnocuje a zaznamenává všechna získaná data. V průběhu provádění echografie se provádějí jednotlivá měření všech částí orgánu. V závislosti na postavě a pohlaví jsou přípustné malé odchylky od standardních hodnot..

Významný rozdíl ve velikostních kritériích u dospělých je známkou aktivního zánětlivého procesu, například hepatitidy nebo důkazem kongescí, nástupem cirhózy. Nárůst nejen celého orgánu, ale jeho určité části naznačuje možný nádorový proces, vývoj metastáz nebo jiná závažná onemocnění.

Zdravý orgán má správné jasné obrysy, hladký vnější plášť a ostré hrany po obvodu. Přítomnost povrchových hlíz může naznačovat patologický proces, zaoblené okraje jater naznačují vývoj srdečního selhání.

Na ultrazvuku se zvláštní význam přikládá strukturním charakteristikám, úrovni homogenity orgánů, stavu, ve kterém se nacházejí žlučovody, malé větve a velké cévy, měření všech žlázových laloků.

Normy velikosti jater u dospělých:

u pravého laloku je hodnota kritéria předního laloku od 11 cm do 13 cm, šikmá svislá (CWR) není větší než 15 cm, délky jsou od 11 cm do 15 cm, pro levý lalok jsou charakteristické tloušťky do 6 cm. výšky jsou menší než 10 cm, pro celý orgán jako celek je tato norma: od 14 cm do 18 cm na délku, od 20 cm do 22,5 cm v průřezu, velikost jater v sagitální rovině je od 9 viz do 12 cm; portální portální žíla do průměru 1,5 cm; jaterní tepna do průměru 0,6 cm.

Normální ultrazvukové charakteristiky u dětí

Pomocí ultrazvuku je také možné diagnostikovat vnitřní orgány dítěte. Nezapomeňte, že norma charakteristik orgánů je přímo úměrná věku dítěte.

Velikost jater se zvyšuje podle věku, takže pediatři vyvinuli průměrné standardy velikosti jater pomocí ultrazvuku u dětí. U jednoletého dítěte je tedy velikost pravého laloku 6 cm a každý rok se postupně zvětšuje o 0,6 cm. Ve věku 15 let je velikost předního nosiče přibližně 10 cm a ve věku 18 let kolísá asi 12 cm. Délka levého laloku je ceteris paribus, to je 3 cm - 4 cm., Roční nárůst o 0,2 cm a do 18 let dosahuje průměrně 5 cm.

U dětí má velikost orgánu své vlastní standardy, protože v procesu růstu dítěte roste také jeho játra. Lékař porovná měření získaná pomocí ultrazvukového přístroje se schválenými tabulkami

Bez ohledu na věk by měla být struktura orgánu stejnoměrná, okraje jsou ostré, obrys je jasný, žíla portálu, její větve a žlučovody jsou jasně viditelné. Neměli byste se zabývat nezávislou diagnózou dítěte podle normativních tabulek. Dešifrování protokolu je výsadou lékaře. Specialista provede srovnávací analýzu všech ultrazvukových dat a pokud budou zjištěny abnormality, budou vyvinuta vhodná terapeutická opatření.

Patologické změny ve velikosti

Existují případy, kdy hodnoty ultrazvukových studií nesplňují obecně uznávané standardy. V této souvislosti dochází ke změně normálních parametrů jater? U lidí s velkými postavami je někdy pozorována nevýznamná odchylka ve velikosti od normy. Tento jev se nepovažuje za patologii a důvodem jsou fyziologické vlastnosti struktury těla.

Patologická změna v játrech je důsledkem takových stavů, jako jsou:

onemocnění jater; srdeční selhání; krevní choroby; dědičné patologie.

Změny ve velikosti orgánů obvykle provázejí akutní a chronickou hepatitidu, počáteční fáze cirhózy, tvorbu nádorů, metastázy a různé typy cystických formací. Struktura jater se mění, její uniformita se ztrácí s vývojem mastné hepatózy.

Mohlo by vás také zajímat:

Játra jsou životně důležitou žlázou se smíšenou sekrecí, hlavní biochemickou „laboratoří“ těla. Produkuje látky, které podporují trávení, a také jsou neutralizovány toxiny: jak přicházejí z vnějšku, tak i ty, které se v těle vytvářejí. Játra se skládají ze 4 podílů.

Játra - biochemická laboratoř těla

Funkce jater

V játrech probíhá velké množství biochemických procesů, takže železo je největší v těle. Zde jsou jeho hlavní funkce

neutralizace toxinů - pocházejících z vnějšku (jedy, různé alergeny) a interních (metabolické produkty, přebytek biologicky aktivních látek); syntéza žluče, cholesterolu, regulace celkového metabolismu lipidů; syntéza glukózy a její skladování ve formě glykogenu; skladování velkého množství krve, vitamínů a minerálů; syntéza trávicích enzymů a různých hormonů.

Normální velikosti

Studie velikosti jater je povinným krokem při vyšetřování pacientů se stížnostmi na gastrointestinální trakt, s metabolickými poruchami a endokrinními patologiemi.

Norma velikosti žlázy smíšené sekrece u mužů

Fyzikální vyšetření se provádí palpací - tzv. Palpací - a perkuse (perkuse). V tomto případě jsou hranice jater obvykle následující:

spodní hrana nevyčnívá za pobřežní oblouk, horní hranice je umístěna v 5. mezikontálním prostoru.

Palpace může také sloužit k prohmatání povrchu orgánu, protože u mnoha onemocnění se mění struktura jater. Pokud je při fyzickém vyšetření podezření na zvětšení jater, je pacient odeslán na ultrazvukovou diagnostiku;

Ultrazvuková diagnostika

Diagnóza jater pomocí ultrazvuku

Ultrazvukem můžete přesně určit velikost všech částí jater a potvrdit nebo vyvrátit diagnózu hepatomegálie:

délka - 14-18 cm; průměr - 20 - 22,5 cm; sagitální (přední) velikost - 9 -12 cm; výška orgánu (rovná se výšce levého laloku) - 10 a menší než cm;

Rozměry pravého laloku jsou uvedeny zvlášť:

délka - 11-15 cm; tloušťka - 11,2 - 12,6 cm; vertikální šikmá velikost - až 15 cm;

Zvětšení jater

Velikost jater se může zvýšit v důsledku určitých patologií a tato onemocnění nemusí s tímto orgánem přímo souviset. Zvětšená játra nebo hepatomegalie není nezávislou patologií, ale pouze příznakem, který naznačuje jiné onemocnění. Mnoho patologií, které ji však způsobují, může nakonec vést k život ohrožujícím komplikacím..

Hepatomegálie označuje patologie vedoucí ke komplikacím

Příčiny zvětšení jater mohou být následující:

Nemoc jater. Mezi ně patří mastná a cholestatická hepatóza, cirhóza, hepatitida různého původu, onemocnění žlučových kamenů. Toto je nejčastější příčina tohoto příznaku. Kardiovaskulární systém. Srdeční selhání a patologie jaterních žil, stejně jako trombóza portálních žil, mohou vést k hepatomegálii. V tomto případě krev stagnuje v tkáních jater a zvětšuje se její velikost. Nádory. Patří sem cysty, jakož i další benigní a maligní nádory. Toxický účinek. Při nadměrném užívání alkoholu nebo drog se často vyvíjí cirhóza jater, následovaná jejím zvýšením.

Někdy dochází ke zvýšení jednotlivých sekcí - to může znamenat benigní nádor - v tomto případě je třeba provést podrobnou studii. Také někteří paraziti, například echinokok, se mohou v játrech usadit a vytvořit velké cysty. Neustále rostou, jejich hmotnost může dosáhnout až 5 až 7 kilogramů a zabírají velký prostor v břišní dutině.

Protože pro zvětšení jater může být mnoho důvodů, měl by být veškerý údaj o jeho velikosti interpretován lékařem. Nárůst v určitých oblastech, změna jejich poměrů může naznačovat různé patologie různého původu, do kterých mohou být zapojeny další orgány a orgánové systémy.

Doporučeno k prohlížení:

Největší žláza v našem těle jsou játra. Má asymetrický tvar připomínající houbový klobouk.

Parametry tohoto těla, jako je velikost, struktura, tvar, obrysy nezávisí na věku, hmotnosti nebo pohlaví osoby.

U hepatologů, specialistů na léčbu jater, jsou pro pravý lalok považovány následující velikosti:

délka se může pohybovat od 11 do 15 cm; tloušťka je od 11,2 do 12,5 cm; CWR (šikmá vertikální velikost) nepřesahuje 15 cm; CWR (kranio-kaudální velikost, její výška) se pohybuje od 8,5 až do 12,5 cm.

Velikost levého laloku jater se výrazně liší a jsou:

tloušťka - od 5 do 8 cm; KKR - ne více než 10 cm.

Normální parametry celého orgánu jsou brány v úvahu:

délka (od krajního bodu tupého okraje do krajního bodu ostrého) - od 14 do 18 cm, ale ne více než 20; napříč - 20-22,5 cm.

Důležitými ukazateli zdraví jater jsou rozměry jeho úhlů:

u spodního okraje levého laloku by tento parametr měl být přibližně 300, ale ne více než 450; u spodního okraje pravého laloku by měl být úhel menší než 750.

Hmotnost této žlázy u dospělého muže je v průměru 1,5 - 1,6 kg, u dospělé ženy - 1,2 kg.

Metody pro stanovení velikosti a stavu jater

Mnoho onemocnění jater po dlouhou dobu může být bezbolestné a asymptomatické. Včasná a přesná diagnóza umožňuje jejich identifikaci v rané fázi a předepíše nezbytnou léčbu.

Anamnéza

Při počátečních stížnostech pacienta na bolest v pravé hypochondrii, nevolnost, slabost a celkovou nevolnost by měl lékař identifikovat možné nepříznivé faktory: zneužívání alkoholu, intoxikace, užívání různých léků, přítomnost infekčních chorob, dědičnost.

Palpace

Tato metoda umožňuje určit velikost, strukturu, hustotu, bolestivost a umístění jater. Palpace se provádí v poloze pacienta, když stojí a leží na zádech..

Poklep

Poklepáním (perkuse) můžete také určit přibližnou velikost žlázy a ascites (tvorba tekutiny v břišní dutině).

Ultrazvuková diagnostika

Ultrazvukové vyšetření je nejdostupnější a nejlevnější metoda vyšetření. Umožňuje přesně určit velikost jater a identifikovat vývojové abnormality a choroby, jako je cirhóza, onkologie a metastázy, hepatitida.

Rentgenové vyšetření

Rentgenový průzkum vám umožní posoudit tvar, velikost a strukturu jater.

CT vyšetření

Tato relativně nová výzkumná metoda umožňuje detekovat vnitřní krvácení, onkologii a další onemocnění jater v raných stádiích..

Radionuklidové skenování

Moderní výzkumná metoda, ve které je pacientovi injikováno radioaktivní indikátor, který proniká do krevního řečiště do jater. Lze tak detekovat poškození orgánů, přítomnost nádorů, cyst nebo abscesů..

Rheohepatografie

Výzkumná metoda je založena na registraci kolísání odporu tkáně jater vůči vysokofrekvenčnímu elektrickému proudu, který jím prochází. V tomto případě lze diagnostikovat difúzní léze orgánů..

Laparoskopické vyšetření

Cílená biopsie během laparoskopického vyšetření pomáhá vyhodnotit velikost a tvar orgánu, identifikovat fokální léze.

Fibroscanová studie

Ultrazvukové záření použité v přístroji umožňuje posoudit pružnost jater, což zase ukazuje fáze fibrózy..

Biochemické a imunologické metody

Stanovení celkové velikosti jater Kurlovovou metodou

Michail Georgievich Kurlov navrhl metodu pro stanovení hranic jater, která spočívá v perkuse - poklepáním na klouby žlázy kloubem a analyzováním zvuku, který z ní vychází. Při perkusi jater je slyšet tupý zvuk, protože je hustý a není v něm žádný vzduch. Během studie leží pacient na pevném, rovném povrchu na zádech v uvolněné poloze, jeho nohy jsou ohnuté na kolenou, hladce a klidně dýchají.

Pro stanovení velikosti jater klepnutím (perkuse) se stanoví pět bodů a mentálně se nakreslí tři řádky:

První bod, který je horním okrajem orgánu, je umístěn na spodním okraji žebra; Druhý bod (dolní okraj) je na nebo nad 1 cm okraje kostního oblouku ve střední klavikulární linii; Třetí bod je na úrovni prvního bodu, ale na přední straně střední čára Čtvrtý bod, který je dolním koncem žlázy, je umístěn na křižovatce střední a horní třetiny uprostřed mezi xiphoidním procesem a pupkem.

Jako zdroj je obvyklé zvolit následující řádky:

Median; Right sredneklyuchichny; 10 intercostal space, umístěné před doleva v podpaží.

Poklepáním v oblasti jater začíná odborník v oblasti druhého mezikontálního prostoru vpravo. K perkuse dochází, dokud zvuk není zvukový. Jakmile se stane hluchým (tichým), z tohoto místa se nakreslí imaginární vodorovná čára z oblasti pupku. Poté klepání pokračuje podél středové kloubní linie nahoru. Tím je stanovena spodní hranice jater. Dále se provádí perkuse podél středové linie a směřuje od pupku nahoru až do okamžiku, kdy se zvuk stane hluchým. Další imaginární linie vede v desátém mezikontálním prostoru směrem k horní hranici.

Velikost vyšetřovaného orgánu se určuje podle tlumených zvuků na těchto perkusních liniích. U dospělého zdravého jater je vzdálenost mezi prvním a druhým bodem v rozmezí 9 až 11 cm, mezi třetím a čtvrtým bodem - 8-9 cm, šikmá velikost mezi třetím a pátým bodem je od 7 do 8 cm. V tomto případě jsou první číslice uveďte velikost pravého laloku a druhý a třetí - parametry levého laloku žlázy.

Příčiny a faktory způsobující změny parametrů jater

Jakákoli změna parametrů jater, její zvýšení nebo posun nahoru a dolů mohou naznačovat závažné onemocnění.

Při posunutí horního obrysu hranice jsou možné následující nemoci:

nádory, pohrudnice, absces, cysta, vysoké postavení bránice.

Nízké postavení bránice (nebo posun dolů po horní hranici žlázy) může znamenat následující nemoci:

Při posunu dolních obrysů směrem nahoru jsou diagnostikovány následující nemoci:

ascites, flatulence, konečné stádium cirhózy, akutní dystrofie a orgánová atrofie.

Posun dolů dolní hranici indikuje následující nemoci:

srdeční selhání, rakovina, hepatitida, kongestivní játra.

Jakékoli odchylky ve velikosti jater, jeho zvýšení nebo snížení, změna hustoty, struktury nebo tvaru vyžadují okamžitou konzultaci s odborníkem. Včasné zahájení léčby pomůže snížit nebo úplně zabránit negativním důsledkům pro tělo, obnovit zdraví a prodloužit život pacienta.

Normální velikosti jater u mužů

Největší žláza v našem těle jsou játra. Má asymetrický tvar připomínající houbový klobouk.

Parametry tohoto těla, jako je velikost, struktura, tvar, obrysy nezávisí na věku, hmotnosti nebo pohlaví osoby.

U hepatologů, specialistů na léčbu jater, jsou pro pravý lalok považovány následující velikosti:

 • délka se může lišit od 11 do 15 cm;
 • tloušťka je od 11,2 do 12,5 cm;
 • CWR (šikmá vertikální velikost) nepřesahuje 15 cm;
 • KKR (kranio-kaudální velikost, jeho výška) se pohybuje od 8,5 do 12,5 cm.

Velikost levého laloku jater se výrazně liší a jsou:

 • tloušťka - od 5 do 8 cm;
 • KKR - ne více než 10 cm.

Normální parametry celého orgánu jsou brány v úvahu:

 • délka (od krajního bodu tupé hrany k krajnímu bodu ostré) - od 14 do 18 cm, ale ne více než 20;
 • napříč - 20-22,5 cm.

Důležitými ukazateli zdraví jater jsou rozměry jeho úhlů:

 • u spodního okraje levého laloku by tento parametr měl být přibližně 300, ale ne více než 450;
 • pro spodní okraj pravého laloku by měl být úhel menší než 750 mm.

Hmotnost této žlázy u dospělého muže je v průměru 1,5 - 1,6 kg, u dospělé ženy - 1,2 kg.

Nechceš onemocnět? Uložit článek

Metody pro stanovení velikosti a stavu jater

Mnoho onemocnění jater po dlouhou dobu může být bezbolestné a asymptomatické. Včasná a přesná diagnóza umožňuje jejich identifikaci v rané fázi a předepíše nezbytnou léčbu.

Při počátečních stížnostech pacienta na bolest v pravé hypochondrii, nevolnost, slabost a celkovou nevolnost by měl lékař identifikovat možné nepříznivé faktory: zneužívání alkoholu, intoxikace, užívání různých léků, přítomnost infekčních chorob, dědičnost.

Tato metoda umožňuje určit velikost, strukturu, hustotu, bolestivost a umístění jater. Palpace se provádí v poloze pacienta, když stojí a leží na zádech..

Poklepáním (perkuse) můžete také určit přibližnou velikost žlázy a ascites (tvorba tekutiny v břišní dutině).

Ultrazvuková diagnostika

Ultrazvukové vyšetření je nejdostupnější a nejlevnější metoda vyšetření. Umožňuje přesně určit velikost jater a identifikovat vývojové abnormality a choroby, jako je cirhóza, onkologie a metastázy, hepatitida.

Rentgenové vyšetření

Rentgenový průzkum vám umožní posoudit tvar, velikost a strukturu jater.

CT vyšetření

Tato relativně nová výzkumná metoda umožňuje detekovat vnitřní krvácení, onkologii a další onemocnění jater v raných stádiích..

Radionuklidové skenování

Moderní výzkumná metoda, ve které je pacientovi injikováno radioaktivní indikátor, který proniká do krevního řečiště do jater. Lze tak detekovat poškození orgánů, přítomnost nádorů, cyst nebo abscesů..

Rheohepatografie

Výzkumná metoda je založena na registraci kolísání odporu tkáně jater vůči vysokofrekvenčnímu elektrickému proudu, který jím prochází. V tomto případě lze diagnostikovat difúzní léze orgánů..

Laparoskopické vyšetření

Cílená biopsie během laparoskopického vyšetření pomáhá vyhodnotit velikost a tvar orgánu, identifikovat fokální léze.

Fibroscanová studie

Ultrazvukové záření použité v přístroji umožňuje posoudit pružnost jater, což zase ukazuje fáze fibrózy..

Biochemické a imunologické metody

Stanovení celkové velikosti jater Kurlovovou metodou

Michail Georgievich Kurlov navrhl metodu pro stanovení hranic jater, která spočívá v perkuse - poklepáním na klouby žlázy kloubem a analyzováním zvuku, který z ní vychází. Při perkusi jater je slyšet tupý zvuk, protože je hustý a není v něm žádný vzduch. Během studie leží pacient na pevném, rovném povrchu na zádech v uvolněné poloze, jeho nohy jsou ohnuté na kolenou, hladce a klidně dýchají.

Pro stanovení velikosti jater klepnutím (perkuse) se stanoví pět bodů a mentálně se nakreslí tři řádky:

 • První bod, který je horní hranicí orgánu, je umístěn na spodním okraji žebra;
 • Druhý bod (dolní okraj) je na 1 cm nebo více od okraje bočního oblouku podél střední klavikulární linie;
 • Třetí bod je na úrovni prvního bodu, ale na přední středové čáře;
 • Čtvrtý bod, který je dolním koncem žlázy, je umístěn na křižovatce střední a horní třetiny uprostřed mezi xiphoidním procesem a pupkem.

Jako zdroj je obvyklé zvolit následující řádky:

 • Medián;
 • Pravá středová kloubní kost;
 • 10 mezikontálního prostoru, umístěného vpředu vlevo na podpaží.

Poklepáním v oblasti jater začíná odborník v oblasti druhého mezikontálního prostoru vpravo. K perkuse dochází, dokud zvuk není zvukový. Jakmile se stane hluchým (tichým), z tohoto místa se nakreslí imaginární vodorovná čára z oblasti pupku. Poté klepání pokračuje podél středové kloubní linie nahoru. Tím je stanovena spodní hranice jater. Dále se provádí perkuse podél středové linie a směřuje od pupku nahoru až do okamžiku, kdy se zvuk stane hluchým. Další imaginární linie vede v desátém mezikontálním prostoru směrem k horní hranici.

Velikost vyšetřovaného orgánu se určuje podle tlumených zvuků na těchto perkusních liniích. U dospělého zdravého jater je vzdálenost mezi prvním a druhým bodem v rozmezí 9 až 11 cm, mezi třetím a čtvrtým bodem - 8-9 cm, šikmá velikost mezi třetím a pátým bodem je od 7 do 8 cm. V tomto případě jsou první číslice uveďte velikost pravého laloku a druhý a třetí - parametry levého laloku žlázy.

Příčiny a faktory způsobující změny parametrů jater

Jakákoli změna parametrů jater, její zvýšení nebo posun nahoru a dolů mohou naznačovat závažné onemocnění.

Při posunutí horního obrysu hranice jsou možné následující nemoci:

 • nádory,
 • zánět pohrudnice,
 • absces,
 • cysta,
 • vysoká clona.

Nízké postavení bránice (nebo posun dolů po horní hranici žlázy) může znamenat následující nemoci:

 • pneumothorax,
 • emfyzém,
 • visceroprosis.

Při posunu dolních obrysů směrem nahoru jsou diagnostikovány následující nemoci:

 • ascites,
 • nadýmání,
 • konečná fáze cirhózy,
 • akutní dystrofie a orgánová atrofie.

Posun dolů dolní hranici indikuje následující nemoci:

 • srdeční selhání,
 • onkologická onemocnění,
 • hepatitida,
 • kongestivní játra.

Jakékoli odchylky ve velikosti jater, jeho zvýšení nebo snížení, změna hustoty, struktury nebo tvaru vyžadují okamžitou konzultaci s odborníkem. Včasné zahájení léčby pomůže snížit nebo úplně zabránit negativním důsledkům pro tělo, obnovit zdraví a prodloužit život pacienta.

Jak zjistit, zda je vaše játra zdravá. Velikost tohoto orgánu lidského těla o tom může říci. Takže velikost jater: norma u dospělých? Pojďme k tomuto problému přistupovat podrobně a komplexně..

Musíte pravidelně kontrolovat játra. Jednou z vyšetřovacích metod je ultrazvuk jater. Podle výsledků studie učiní lékař závěr o stavu orgánu. Decipherování ultrazvukových dat je ve většině případů určitá složitost. Díky indikátorům ultrazvukových dat můžete určit, zda existuje nějaká nemoc.

Játra jakékoli osoby, bez ohledu na to, zda se jedná o dospělého nebo dítě, se považuje za nepárový orgán, který se nachází v dutině břišní v oblasti pravé hypochondrium. Struktura orgánu je žlázová. Toto je největší žláza v našem těle. Jeho hmotnost v normálním rozmezí u dospělých je od 1,5 do 2 kg.

Hlavní část orgánu je umístěna pod bránicí na pravé straně pobřišnice. Jeho povrch směřuje k kupole bránice a má konvexní tvar. Zezdola je vnitřní část žlázy konkávní. Ze dna jsou tři drážky, které dělí orgán na čtyři části.

Vazec ve tvaru kosočtverce umožňuje, aby se játra připojila k oblasti bránice konvexní částí. Orgán obsahuje velké množství vazů a žil. Ze spodní části železa sousedí se žaludkem a střevy. Část orgánu, která se nachází pod bránicí, se nazývá pravý lalok, menší část se nazývá levý lalok.

Kde se nachází játra?

Játra jsou jedním z největších orgánů v těle, nachází se v pravé hypochondrii.

Vzhledem k velké velikosti orgánu je jeho vyšetření poměrně obtížné. Najednou je provádění vysoce kvalitní vizuální studie docela obtížné. Diagnóza se provádí v několika fázích. V procesu zkoušek se stanoví:

 • orgánová struktura;
 • jaké to má obrysy;
 • formulář;
 • velikost žlázy.

Údaje z průzkumu jsou porovnány. Na základě získaných výsledků je učiněn vhodný závěr..

Jaké velikosti jater jsou normální

Podle současných lékařských standardů je velikost žlázy u mužů a žen 12–15 cm, což se považuje za normu. U těhotných žen může být mírně zvýšena, což se také považuje za normu. Pokud se vyskytnou odchylky, učiní lékař příslušné poznámky.

Pravý lalok jater u dospělých mužů a žen by měl odpovídat těmto údajům:

 • tloušťka by měla být od 11,2 do 12,6 cm;
 • délka orgánu by měla být od 11 do 15 cm;
 • vertikální šikmá velikost - 15 cm;
 • tloušťka levého laloku by neměla být větší než 7 cm;
 • výška levého laloku je 10 cm;
 • tělo má délku 14-18 cm;
 • průměr je 22,5 cm;
 • sagitální velikost je od 9 do 12 cm.

Pokud tělo nepřesáhne uvedené rozměry, znamená to, že je normální. Velikost orgánu u dítěte v normálním stavu je o něco větší.

Jakou strukturu má železo?

Lékaři zkoumají strukturu žlázy ze dvou hledisek: anatomické a chirurgické. Největší železo v těle má speciální jednotky. V důsledku hepatocytů, které jsou buněčnou strukturou, se vytvářejí lobuly. Buňky jsou uspořádány v určitém pořadí a tvoří řady paprsků. Rovněž stojí za zmínku, že plavidla jsou umístěna v uličkách.

Zde jsou umístěny nejen nádoby, ale také potrubí. Několik membrán: vláknitá je docela hustá. Serous je reprezentován jemnější strukturou. Železo má tedy poměrně složitou strukturu. Celkový stav lidského zdraví a v některých případech života závisí na její práci..

Jaký je průměr žil? Velikost žlázy není určována pouze velikostí laloků. Její stav do značné míry určuje průměr žil. Důležité jsou mezenterické a splenické žíly. Podle norem odpovídá průměr splenické žíly ve stavu inspirace 10 mm. Při výdechu jsou normální velikosti 4-6 mm. Pokud dojde ke změnám v průměru mimo fáze inhalace a výdechu, pak to znamená, že je třeba důkladnější vyšetření.

Změny ve velikosti, které jsou stanoveny během ultrazvuku jater, nám umožňují dojít k závěru, že existuje nemoc. Existuje několik typů orgánových onemocnění..

Jaká je velikost jater

Změna velikosti žlázy naznačuje, že existuje pravděpodobnost vzniku choroby nebo že již existuje.

Difuzní onemocnění zahrnují všechny druhy hepatitidy, dystrofie mastných typů a cirhózu. Ve většině případů je odhalení onemocnění v raných stádiích obtížné. Pro chronickou hepatitidu je tedy velikost od 52 do 63, pro mastnou degeneraci - od 80 do 92 a pro cirhózu - 58-83. Hepatitida se vyskytuje v různých formách, může být akutní nebo chronická..

Během ultrazvuku jsou často detekovány různé léze, které mohou být velké a malé. Při diagnostice onemocnění žlázy mohou být detekovány přímé a nepřímé příznaky. Mnoho nemocí se vyznačuje změnou velikosti, změnou echostruktury, změnou obrysů orgánu. Nejčastěji dochází ke změnám v levém laloku.

K nedostatečnému krevnímu oběhu může dojít také zvětšená žláza. Charakteristickým znakem stagnace krve je změna kontury, expanze dolní duté žíly, jaterní žíly, výskyt větvících se žil.

Jaké jsou funkce jater?

Je třeba zdůraznit, že žláza plní velmi důležité funkce. A proto mohou problémy s tímto tělem vést k nejzávažnějším důsledkům. Játra se tedy účastní procesu trávení. Produkuje žluč, která vstupuje do střev. Je to také filtr těla. Neutralizuje toxiny a látky, které vstupují do těla. Kromě toho tělo také vykonává metabolickou funkci.

Pravidelně kontrolujte stav žlázy. Většinou mluvíme o potřebě zkontrolovat velikost žlázy. Skutečností je, že tento ukazatel je pro lékaře cennou informací. Proč? Dolní část pravého laloku je umístěna ve spodní části žeber. Vyčnívá mírně 1,5 cm od středové klavikulární linie. Pokud je dolní část vynechána, lékař dospěje k závěru, že osoba má astma nebo plicní onemocnění nebo pohrudnice.

Po odstranění části plic mohou být hranice žlázy velmi umístěny. V tomto případě je učiněn závěr o intraabdominálním tlaku a sníženém intratorakálním tlaku. Pokud se velikost žlázy zvětší, může to znamenat nedostatek krevního oběhu. Navíc tento jev často signalizuje problém, jako je krevní stáza.

Viry různého původu vedou k otoku jater, což ovlivňuje jeho velikost a vnitřní strukturu. Zneužívání alkoholu může také vést k tomuto vážnému problému. Pokud první důvod záleží na nás nejméně, pak vzhled druhého je vždy vinen samotnou osobou. Samozřejmě již bylo řečeno, že je důležité vést zdravý životní styl a vzdát se špatných návyků. Zejména v mladém věku, kdy tělo prochází důležitými stádii formování a formování. Znovu si však povšimněte: je lepší zabránit nemoci než ji vyléčit a nedat jí sebemenší šanci na její rozvoj. Proto byste měli kompetentně budovat svůj život. Zaprvé, z hlediska zdravého životního stylu a vzdání se špatných návyků, které zkracují život.

Metody pro stanovení velikosti a stavu jater

Mnoho onemocnění jater po dlouhou dobu může být bezbolestné a asymptomatické. Včasná a přesná diagnóza umožňuje jejich identifikaci v rané fázi a předepíše nezbytnou léčbu.

Při počátečních stížnostech pacienta na bolest v pravé hypochondrii, nevolnost, slabost a celkovou nevolnost by měl lékař identifikovat možné nepříznivé faktory: zneužívání alkoholu, intoxikace, užívání různých léků, přítomnost infekčních chorob, dědičnost.

Tato metoda umožňuje určit velikost, strukturu, hustotu, bolestivost a umístění jater. Palpace se provádí v poloze pacienta, když stojí a leží na zádech..

Poklepáním (perkuse) můžete také určit přibližnou velikost žlázy a ascites (tvorba tekutiny v břišní dutině).

Ultrazvuková diagnostika

Ultrazvukové vyšetření je nejdostupnější a nejlevnější metoda vyšetření. Umožňuje přesně určit velikost jater a identifikovat vývojové abnormality a choroby, jako je cirhóza, onkologie a metastázy, hepatitida.

Rentgenové vyšetření

Rentgenový průzkum vám umožní posoudit tvar, velikost a strukturu jater.

CT vyšetření

Tato relativně nová výzkumná metoda umožňuje detekovat vnitřní krvácení, onkologii a další onemocnění jater v raných stádiích..

Radionuklidové skenování

Moderní výzkumná metoda, ve které je pacientovi injikováno radioaktivní indikátor, který proniká do krevního řečiště do jater. Lze tak detekovat poškození orgánů, přítomnost nádorů, cyst nebo abscesů..

Rheohepatografie

Výzkumná metoda je založena na registraci kolísání odporu tkáně jater vůči vysokofrekvenčnímu elektrickému proudu, který jím prochází. V tomto případě lze diagnostikovat difúzní léze orgánů..

Laparoskopické vyšetření

Cílená biopsie během laparoskopického vyšetření pomáhá vyhodnotit velikost a tvar orgánu, identifikovat fokální léze.

Fibroscanová studie

Ultrazvukové záření použité v přístroji umožňuje posoudit pružnost jater, což zase ukazuje fáze fibrózy..

Biochemické a imunologické metody

Stanovení celkové velikosti jater Kurlovovou metodou

Michail Georgievich Kurlov navrhl metodu pro stanovení hranic jater, která spočívá v perkuse - poklepáním na klouby žlázy kloubem a analyzováním zvuku, který z ní vychází. Při perkusi jater je slyšet tupý zvuk, protože je hustý a není v něm žádný vzduch. Během studie leží pacient na pevném, rovném povrchu na zádech v uvolněné poloze, jeho nohy jsou ohnuté na kolenou, hladce a klidně dýchají.

Pro stanovení velikosti jater klepnutím (perkuse) se stanoví pět bodů a mentálně se nakreslí tři řádky:

 • První bod, který je horní hranicí orgánu, je umístěn na spodním okraji žebra;
 • Druhý bod (dolní okraj) je na 1 cm nebo více od okraje bočního oblouku podél střední klavikulární linie;
 • Třetí bod je na úrovni prvního bodu, ale na přední středové čáře;
 • Čtvrtý bod, který je dolním koncem žlázy, je umístěn na křižovatce střední a horní třetiny uprostřed mezi xiphoidním procesem a pupkem.

Jako zdroj je obvyklé zvolit následující řádky:

 • Medián;
 • Pravá středová kloubní kost;
 • 10 mezikontálního prostoru, umístěného vpředu vlevo na podpaží.

Poklepáním v oblasti jater začíná odborník v oblasti druhého mezikontálního prostoru vpravo. K perkuse dochází, dokud zvuk není zvukový. Jakmile se stane hluchým (tichým), z tohoto místa se nakreslí imaginární vodorovná čára z oblasti pupku. Poté klepání pokračuje podél středové kloubní linie nahoru. Tím je stanovena spodní hranice jater. Dále se provádí perkuse podél středové linie a směřuje od pupku nahoru až do okamžiku, kdy se zvuk stane hluchým. Další imaginární linie vede v desátém mezikontálním prostoru směrem k horní hranici.

Velikost vyšetřovaného orgánu se určuje podle tlumených zvuků na těchto perkusních liniích. U dospělého zdravého jater je vzdálenost mezi prvním a druhým bodem v rozmezí 9 až 11 cm, mezi třetím a čtvrtým bodem - 8-9 cm, šikmá velikost mezi třetím a pátým bodem je od 7 do 8 cm. V tomto případě jsou první číslice uveďte velikost pravého laloku a druhý a třetí - parametry levého laloku žlázy.

Norma velikosti orgánu u dospělého

Při vyšetření jater se bere v úvahu tloušťka, délka a další ukazatele. Celková hmotnost zdravého orgánu je 1,5 kg. Největší žláza těla má pravou a levou část. Každá akcie má svůj vlastní velikostní standard. Velikost zdravé jater pro dospělé muže a ženy při dekódování ultrazvuku:

Játra dospělého muže nebo ženy mají stejné parametry a norma nebo odchylka je stanovena hardwarovým vyšetřením.

 • tloušťka pravého laloku je 110 - 130 mm, délka je 110 - 150 mm;
 • jeho maximální vertikální šikmá velikost (CWR) - až 150 mm;
 • tloušťka levého laloku je 50–70 mm;
 • výška levého laloku (kraniocaudální velikost, CKR) je asi 10 cm;
 • tloušťka celého orgánu je 200 - 230 mm;
 • celková maximální délka - až 180 mm.

Játra jsou považována za zvětšená, pokud jde o CWR a CQR. Ale i když je CWR normální, je třeba dekódovat další ultrazvukové indikátory. Specialista musí vzít v úvahu vzhled - rovnoměrnost, jasnost obrysu, hmotnost, stav žil - portál a spodní vena cava (IVC), jejich parametry. Zohledňuje se také věk pacienta a další ukazatele. Například u těhotných žen a dětí je játra obvykle větší a menší.

Velikost žil jater

Kromě samotné žlázy je třeba zkoumat také hlavní cévy orgánu - únosové struktury cévního systému, zejména jejich průměr. Játra procházejí tři důležité cévy - jaterní tepna, portální žíla (portál) a spodní vena cava (IVC). První poskytuje krevní tok do orgánu a portál a LEL - odstraňují okysličenou žilní krev z orgánu. Portální žíla se nachází v plexu duodena a jater. U brány jater je portální žíla rozdělena do 2 větví.

Kromě těchto cév má zdravý orgán 3 hlavní a mnoho malých. Poskytují odtok krve z největší žlázy. Malé a hlavní žíly v horní části orgánu vystupují z jater v oblasti drážky NPS a proudí do NPS. Tabulka uvádí normální průměr všech hlavních nádob.

Játra u dětí

Při zkoumání největší žlázy se bere v úvahu, jak staré je dítě, protože novorozenec, dítě a školák mají různou hmotnost a velikost žlázy. Existuje mnoho možností pro stanovení normální velikosti ultrazvukem jater u dětí. I když známe přibližnou normu a rok dítěte, nelze samostatně vyvodit závěry o zdraví orgánu. Přesné dešifrování může provést pouze odborník. Tabulka vypráví o normě velikosti orgánů podle let dítěte.

Metody pro stanovení velikosti jater

Normální velikost jater není určována pouze ultrazvukem. Existují 2 metody, které pomocí rukou určují zvětšení orgánů. Zkušený odborník může vyšetřit játra pomocí metod, jako jsou bicí a palpace. Metody se používají ke stanovení hranice žlázy, její hmotnosti, struktury a funkcí. Tyto metody jsou dobré pro určení zvětšení orgánu, nemohou vždy zkontrolovat patogenní novotvary. Již v 19. století lékaři věděli, že všechny části těla mají různé hustoty, které lze rozeznat klepnutím. Lékaři aplikovali tyto znalosti a poklepáním na hrudník rozpoznali zvětšení orgánů.

Perkuse je metoda zkoumání vnitřních orgánů, založená na klepání na povrch těla subjektu s posouzením povahy zvuků, které se objevují současně..

Druhou metodou je palpace. Podstatou tohoto postupu je prozkoumání spodního okraje žlázy s předběžným posouzením jeho stavu. Princip metody - s hlubokým dechem, plíce dolní a spodní část jater vychází z pod žebra. V tuto chvíli může lékař orgán snadno pocítit. Na základě bicích a palpací byly vytvořeny 2 přístupy před měřením rozměrů žlázy: Kurlovův systém velikostí a hranic, Palpace podle Obraztsova.

Kurlovovy rozměry

M.G. Kurlov navrhl techniku ​​pro studium parametrů orgánu, perkusně určil jeho horní hranici, pomocí bušení a klepání. K určení stavu orgánu se nachází 5 perkusních bodů:

 • 1 - dolů z pravé střední klavikulární linie do jaterní tuposti (místo, kde je zvuk během nárazu co nejhustější a hluchý);
 • 2 - od pupku k střední klavikulární linii do podoby tupého zvuku;
 • 3 - od začátku xiphoidního procesu ve střední linii;
 • 4 - podél linie 3. bodu, ale nahoru od pupku, dokud se neobjeví jednotvárný zvuk;
 • 5 - od třetího bodu podél levého bočního oblouku k vzhledu střevního zvuku.

Po nalezení perkusních bodů se mezi nalezenými body určí 3 segmenty. Pro děti a dospělé jsou běžné sazby odlišné. Pro děti různých let jsou normální bicí indikátory ty, které jsou uvedeny v tabulce:

U dospělého jsou parametry velikosti odlišné. Norma délky perkuse je pro něj následující:

 • 1 - vzdálenost mezi 1. a 2. bodem. Tento indikátor označuje velikost pravé strany, normální pro dospělého je 9-11 cm.
 • 2 - část od 3. do 4. bodu - velikost žlázy uprostřed. Norma - 8-9 cm.
 • 3. - 3. a 5. bod odráží délku levé strany. Mělo by to být 7-8 cm.

Metoda hloubkové palpace podle Obraztsova

Metoda se používá ke zkoumání různých orgánů: žaludku, sleziny, močového měchýře. Před Obraztsovem se věřilo, že palpace je možná pouze pro zvětšené nemocné orgány. Vědec dokázal, že taková diagnóza je účinná také pro zdravé lidi. Hlavní věc je provést studii správně a dodržovat takovou posloupnost a parametry:

 • Musí být dodržena pohodlná vodorovná poloha osoby. Doktor sedí na úrovni pánve pacienta. V některých případech je pacient ve vzpřímené poloze.
 • Většina palpací se provádí první rukou, ale ke zvýšení tlaku se používají dvě ruce.
 • Správná poloha rukou lékaře. Mírně ohnuté prsty jedné ruky jsou umístěny rovnoběžně (pro játra svisle) s vyšetřovaným orgánem. Druhá ruka doktora stiskne obloukový oblouk a vytvoří kožený záhyb. Při maximálním výdechu pacienta je ruka prvního specialisty ponořena do břišní dutiny.
 • Vyšetření orgánu se provádí posuvnými pohyby prstů..
 • Nejprve ucítí pravou část žlázy a poté se pohybují po jejím okraji vlevo.
 • Při hmatu je třeba zkontrolovat, zda jsou části orgánu zvětšené, jakož i jejich struktura, tvar, povrch (hladký nebo hrbolatý)..

U mužů a žen je zdravá játra obvykle zaoblená, měkká, hladká a s ostrou hranou. Výzkum by neměl být bolestivý. Bolest může být způsobena zánětlivým procesem nebo výronem. Během palpace jsou určeny rozměry 3 řádků. Normálně by měla být pro dospělé pravá parasternální linie 8–11 cm, přední axilární linie –– 9–11 cm a střední klavikulární linie –– 10–12 cm.

Jaké abnormality naznačují zvýšení žlázy?

Zvětšený orgán signalizuje vážnou odchylku. Podmínka je diagnostikována podle šikmé vertikální velikosti (CWR). Kvůli změnám ve velikosti žlázy dochází často ke změně činnosti sleziny, žlučníku. Pohyb orgánu nahoru u mužů a žen způsobuje tyto důvody:

 • Echinokoková cysta - pečeť způsobená infekcí osoby hlístami (echinococcus).
 • Atrofie, dystrofie - nekróza (smrt) hlavního filtru těla.
 • Nafukování se objevuje se snížením produkce žluči v játrech.
 • Ascites - hromadění tekutin v břiše.
 • Cirhóza jater je považována za poslední fázi mnoha chronických onemocnění jater, během nichž odumírají orgánové buňky. Ne vždy s onemocněním, játra se zvětšují. Při onemocnění jsou postiženy další orgány, zejména slezina. Funkcí sleziny je konec konců destrukce patologických buněk, ale když je jich mnoho, ucpávají ji. Následně se slezina zvětšuje a bolí..

Posun orgánu svisle dolů a jeho současné zvýšení je způsobeno následujícími důvody:

 • Hepatitida B a C. Hepatitida B způsobuje poškození orgánů a vyskytuje se jako akutní selhání jater, cirhóza a rakovina jater. Poškození jater virem hepatitidy C vede ke zvýšení jater a sleziny.
 • Srdeční selhání je důvodem pro zvýšení indikátoru - šikmá vertikální velikost (CWR).
 • Rak. Pokud maximální hodnoty CVR překračují normu o 5–8 cm, může to znamenat výskyt nádorů v játrech.

Rozšíření žlázy u dětí

Játra a slezina se zvětšují iu novorozence a dítěte. I v nemocnici je velikost jater u dětí stanovena. Mezi příčiny tohoto jevu patří tuberkulóza, vrozená hepatitida a poruchy fungování žlučovodů. Wolmanův syndrom vede ke zvýšení jater a sleziny u novorozenců. Specialisté v diagnostice se řídí nejen délkou CWR, ale také berou v úvahu věk dítěte, močové a krevní testy, rentgen, MRI.

Játra jsou jedním z největších orgánů. Jeho velikost a hmotnost se liší s věkem.

U dospělého se hmotnost orgánu pohybuje od 1300 do 1800 g. U novorozenců zabírá téměř polovinu břišní dutiny.

Na všech stranách je orgán zakrytý pobřišnicí. Výjimkou je brána a zadní strana povrchu. Vláknitý parenchym.

Úřad odpovídá za:

 • Trávení. Hraje důležitou roli při výrobě žluči.
 • Metabolismus. Veškerá krev prochází jaterní portální žílou. Je zodpovědná za vstřebávání uhlohydrátů, lipidů, bílkovin a jejich transformaci na biologicky užitečné materiály.
 • Detoxikace. Hepatocyty kontrolují kvalitu krve, odstraňují z ní toxické sloučeniny.

Tento postup se nejčastěji provádí u starších lidí, protože v průběhu let se mohou objevit vážné orgánové patologie. Indikace postupu jsou:

 1. Žloutnutí kůže, bílkovin očí a sliznic.
 2. Zbarvení moči v zářivé barvě při odbarvení stolice.
 3. Dlouhodobá léčba závažnými léky.
 4. Radiační expozice a chemoterapie.
 5. Bolest břicha na pravé straně.
 6. Vzhled pocitu těžkosti po jídle.
 7. Těžká poranění břicha.

Byl jmenován postup pro objasnění přítomnosti a velikosti zaměření zánětu v játrech, který byl objeven po jiných výzkumných metodách. V orgánech je někdy podezření na absces.

Ultrazvuk vám umožňuje určit průměr a velikost orgánu, identifikovat přítomnost abnormalit a analyzovat strukturu tkáně.

Kontraindikace

Procedura je bezbolestná, neznamená agresivní účinky na organismus zavedením speciálních léků a tekutin. Ambulantní vyšetření.

Neexistují žádné absolutní kontraindikace, ale studie je odložena, pokud pacient užíval léky, které mohou změnit klinický obraz. Je možný výskyt infekčních kožních onemocnění v oblasti projekce jater. Poté, aby se zabránilo šíření nemoci, je datum ultrazvuku odloženo.

Kontraindikace zahrnují použití alkoholu, jídla pacientem, které se stávají příčinou nadýmání. V tomto případě se zvyšuje možnost chybné diagnózy.

Příprava pacienta na zákrok

Je třeba získat přesnější informace o lidském zdraví. V době vyšetření by neměl být ve střevu žádný plyn, proto se doporučuje vyšetření na lačný žaludek nebo se změnou stravy.

Několik dní před ultrazvukem jsou vyloučeny vlákna, zelí, plnotučné mléko, luštěniny, ovoce a chléb.

Někdy je lékaři předepsán sorbent a klystýr. Takové léky jako Smecta, Activated Carbon, Espumezan pomohou snížit množství plynu ve střevech. Je možné užívat enzymatické přípravky, například pankreatin a kreon.

Video o tom, jak se připravit na ultrazvuk jater:

Metodologie

Délka procedury je od 15 do 30 minut. Muž je umístěn na gauči v poloze na zádech. Někdy vás lékař může požádat o zaujetí jiné pozice..

Po zákroku se můžete okamžitě vrátit ke svým každodenním záležitostem, dostat se za volant automobilu. V nouzových situacích je ultrazvuk jater prováděn bez přípravy.

Normální velikosti orgánů u dospělých a dětí

Velikost zdravé jater u dospělých je následující:

 • Tloušťka pravého laloku 110-130 cm, délka - 110-150 mm.
 • Maximální vertikální šikmá velikost - až 150 mm.
 • Tloušťka levého laloku je 50-70 mm, výška je až 100 mm.

Při studiu velikosti, uniformity, jasnosti obrysu a stavu žil se okamžitě bere v úvahu. Játra u mužů a žen mají stejné parametry. V tomto případě maximální velikost jaterní tepny dosahuje maximálně 13 mm, portální žíla - 11-18 mm, jaterní žíly až 10 mm.

U dětí se při zkoušce bere v úvahu věk:

Indikátory jater během ultrazvukové diagnostiky břišní dutiny jsou údaje, které ukazují na zdraví celého organismu. Jaké jaterní vlastnosti zaznamenává ultrazvuk? Nejprve se jedná o rozměrové parametry, údaje o ultrazvukové propustnosti (echogenicitě) orgánových tkání, anatomický popis struktur ve zdravém stavu. Tato standardní, obecně přijímaná kritéria jsou potřebná pro jejich porovnání s čísly získanými ze studie. Na základě srovnávacích charakteristik je učiněn závěr o normálním nebo patologickém stavu orgánu.

Je to jeden z největších nepárových orgánů v lidském těle. Představuje 2,5% z celkové hmotnosti člověka, tj. mužská játra váží přibližně 1,5 kg., tělesná hmotnost ženy je 1,2 kg. Tato největší žláza se nachází v hypochondriu na pravé straně břišní dutiny, v normálním stavu nevyčnívá z pod obloukem žebra, protože je udržována fyziologickým tlakem břišního tisku.

Žláza má měkkou, ale poměrně hustou strukturu, tmavě červený odstín a zahrnuje čtyři laloky: velký pravý, menší levý, ještě menší ocas a čtverec.

Játra jsou jedním z největších nepárových lidských orgánů, mají žlázovou strukturu. Anatomicky je železo rozděleno do čtyř laloků, z nichž každý plní své vlastní funkce

Hepatální cirkulace se výrazně liší od všech ostatních systémů v těle. Jaterní tepna zásobuje tělo krví bohatou na kyslík, skrz stejnou tepnu dochází k odtoku krve nasycené oxidem uhličitým. Kromě takového známého toku krve přichází do orgánu obrovské množství krve, které pochází ze všech zažívacích orgánů. Celá krev, která myje žaludek, dvanáctník, tenká a tlustá střeva, prochází velkou žílou portálu do jater. Toto tělo absorbuje většinu látek, výživných a nevyživujících, které vstupují do krevního oběhu z trávicího systému.

Funkční rozmanitost dělá z jater hlavní biochemický syntetizér v lidském těle. Existence bez této žlázy je nemožná. Tělo se aktivně podílí na procesu trávení potravy, produkuje k tomu potřebný objem žluči, plní ochrannou funkci, neutralizuje toxické látky, mikroby, bakterie a viry přicházející do krevního řečiště, podílí se na metabolických procesech, je hlavním producentem glykogenu.

Vývoj a vývoj nemocí, které mohou narušovat plné fungování jater a vyvolat porušování odtoku žluči, vyžaduje včasnou diagnózu. Včasná detekce patologií skutečně zabraňuje rozvoji komplikací a usnadňuje výběr a jmenování odpovídající léčby.

V moderní lékařské diagnostice je technika ultrazvukového vyšetření vnitřních orgánů rozšířená a žádaná.

Ultrazvuk jater

- informativní, neinvazivní a obecně dostupná metoda diagnostiky. Jeho implementace není doprovázena rentgenovým zářením, náklady na výzkum jsou mnohem nižší než zobrazování magnetickou rezonancí.

Ultrazvuková diagnostická metoda je rychlá a nezpůsobuje bolestivé nepříjemné pocity. Ultrazvuk nemá kontraindikace, doporučuje se pro všechny věkové skupiny. Kombinace těchto výhod umožňuje provádět ultrazvukový výzkum ve všech případech, kdy je to dokonce nejmenší potřeba. Ultrazvuková metoda je efektivní hodnocení jater, identifikace jejích strukturálních změn, hodnocení parametrů a patologických odchylek.

Dešifrování ultrazvuku jater provádí odborník. Lékař zapíše všechny studované hodnoty a provede jejich společnou analýzu na přítomnost patologií v žláze. Data získaná ultrazvukem obvykle stačí k úplnému popisu stavu orgánu. Konečný diagnostický závěr je však dán na základě lékařského vyšetření, stížností pacienta, laboratorních výsledků, nálezů ultrazvuku a dalších kritérií, která ovlivňují indikátory do stejné míry.

Fyziologické umístění jater vám umožňuje účinně provádět ultrazvuk, maximalizovat shromažďování potřebných údajů, identifikovat drobné strukturální změny a porušování v práci těla. V závislosti na faktoru věku, pohlaví a strukturálních vlastnostech těla se indikátory získané ultrazvukem mění a mohou se lišit v malém rozsahu.

Správnou hypochondrií je anatomická norma umístění vyšetřovaného orgánu. Velké objemy jater neumožňují jeho úplnou vizualizaci najednou. V tomto ohledu musí uzistický lékař udělat několik sekcí obrazů, aby určil strukturální charakteristiky. V každé sekci určí odborník hodnoty obrysu, tvaru a struktury orgánu.

Vzhledem k velké velikosti žlázy musí diagnostikovat játra v různých řezech. Normálně leží pacient na zádech, ale na žádost lékaře se může držení těla změnit

Ultrazvukové vyšetření umožňuje provést výraznou vizualizaci pravého kaudátového laloku a levého čtvercového laloku a prozkoumat jejich segmenty. Tato studie orgánu vám umožňuje přesně určit umístění stávající patologie.

Se správnou přípravou na výzkumný postup a jeho implementací si můžete ze spodku všimnout malých jám na povrchu jater. Jejich vznik je dán úzkým kontaktem studované žlázy s pravou ledvinou, tlustým střevem, žaludkem a pravou nadledvinou.

Za normálních podmínek není vazivový aparát viditelný. Je patrný pouze okraj koronálního sulku. Patologická přítomnost volné tekutiny v břišní dutině umožňuje vizualizaci jaterních vazů. Při ultrazvukovém vyšetření by měla být snadno stanovena poloha jaterních žil, stav větví portální žíly a žlučovodů..

Během studie specialista studuje všechny segmenty a laloky jater v šikmém a průřezu, vyhodnocuje a zaznamenává všechna získaná data. V průběhu provádění echografie se provádějí jednotlivá měření všech částí orgánu. V závislosti na postavě a pohlaví jsou přípustné malé odchylky od standardních hodnot..

Významný rozdíl ve velikostních kritériích u dospělých je známkou aktivního zánětlivého procesu, například hepatitidy nebo důkazem kongescí, nástupem cirhózy. Nárůst nejen celého orgánu, ale jeho určité části naznačuje možný nádorový proces, vývoj metastáz nebo jiná závažná onemocnění.

Zdravý orgán má správné jasné obrysy, hladký vnější plášť a ostré hrany po obvodu. Přítomnost povrchových hlíz může naznačovat patologický proces, zaoblené okraje jater naznačují vývoj srdečního selhání.

Na ultrazvuku se zvláštní význam přikládá strukturním charakteristikám, úrovni homogenity orgánů, stavu, ve kterém se nacházejí žlučovody, malé větve a velké cévy, měření všech žlázových laloků.

Normy velikosti jater u dospělých:

u pravého laloku je hodnota kritéria předního laloku od 11 cm do 13 cm, šikmá svislá (CWR) není větší než 15 cm, délky jsou od 11 cm do 15 cm, pro levý lalok jsou charakteristické tloušťky do 6 cm. výšky jsou menší než 10 cm, pro celý orgán jako celek je tato norma: od 14 cm do 18 cm na délku, od 20 cm do 22,5 cm v průřezu, velikost jater v sagitální rovině je od 9 viz do 12 cm; portální portální žíla do průměru 1,5 cm; jaterní tepna do průměru 0,6 cm.

Pomocí ultrazvuku je také možné diagnostikovat vnitřní orgány dítěte. Nezapomeňte, že norma charakteristik orgánů je přímo úměrná věku dítěte.

Velikost jater se zvyšuje podle věku, takže pediatři vyvinuli průměrné standardy velikosti jater pomocí ultrazvuku u dětí. U jednoletého dítěte je tedy velikost pravého laloku 6 cm a každý rok se postupně zvětšuje o 0,6 cm. Ve věku 15 let je velikost předního nosiče přibližně 10 cm a ve věku 18 let kolísá asi 12 cm. Délka levého laloku je ceteris paribus, to je 3 cm - 4 cm., Roční nárůst o 0,2 cm a do 18 let dosahuje průměrně 5 cm.

U dětí má velikost orgánu své vlastní standardy, protože v procesu růstu dítěte roste také jeho játra. Lékař porovná měření získaná pomocí ultrazvukového přístroje se schválenými tabulkami

Bez ohledu na věk by měla být struktura orgánu stejnoměrná, okraje jsou ostré, obrys je jasný, žíla portálu, její větve a žlučovody jsou jasně viditelné. Neměli byste se zabývat nezávislou diagnózou dítěte podle normativních tabulek. Dešifrování protokolu je výsadou lékaře. Specialista provede srovnávací analýzu všech ultrazvukových dat a pokud budou zjištěny abnormality, budou vyvinuta vhodná terapeutická opatření.

Existují případy, kdy hodnoty ultrazvukových studií nesplňují obecně uznávané standardy. V této souvislosti dochází ke změně normálních parametrů jater? U lidí s velkými postavami je někdy pozorována nevýznamná odchylka ve velikosti od normy. Tento jev se nepovažuje za patologii a důvodem jsou fyziologické vlastnosti struktury těla.

Patologická změna v játrech je důsledkem takových stavů, jako jsou:

onemocnění jater; srdeční selhání; krevní choroby; dědičné patologie.

Změny ve velikosti orgánů obvykle provázejí akutní a chronickou hepatitidu, počáteční fáze cirhózy, tvorbu nádorů, metastázy a různé typy cystických formací. Struktura jater se mění, její uniformita se ztrácí s vývojem mastné hepatózy.

Mohlo by vás také zajímat:

Zdraví jater se vždy odráží v jeho velikosti. U většiny virových a bakteriologických infekcí se tento orgán zvětšuje v důsledku zánětlivých a degenerativních procesů v parenchymu. Proto je důležité přesně znát velikost jater - dospělá norma byla v lékařské praxi již dlouho stanovena, jakékoli odchylky od těchto ukazatelů naznačují přítomnost nemoci.

Referenční hodnoty pro dospělé nezávisí na pohlaví, proto jsou normální velikosti dotyčných orgánů přibližně stejné pro ženy i muže. Je třeba poznamenat, že indikátory nejsou ovlivněny věkem, hmotností ani výškou pacienta.

Pro stanovení popsaných hodnot by mělo být provedeno ultrazvukové vyšetření..

Velikost jater je pro pravý lalok orgánu normální:

vertikální šikmá velikost - až 15 cm; délka - od 11 do 15 cm; tloušťka - od 11,2 do 12,6 cm.

Celková délka jater by měla být alespoň 14, ale ne více než 18 cm a průměr od 20,1 do 22,5 cm.

Norma velikosti jater na ultrazvuku pro levý lalok:

tloušťka - v oblasti 7 cm; kranio-kaudální velikost - až 10 cm; sagitální velikost - od 9 do 12 cm.

Je třeba poznamenat, že je důležité během zkoušky stanovit další parametry:

průměr vena cava - do 15 mm; velikost žlučovodu - od 6 do 8 mm; průměr portální žíly je až 13 mm včetně; vzdálenost mezi ústy a jaterními žilami je až 2 cm; jaterní tepna v oblasti portálu jater - od 4 do 7 mm; průměr jaterních žil - 6-10 mm.

Uvedené průměry jsou pro inhalační testování. Během výdechu jsou o něco nižší..

Během ultrazvuku je důležité vyhodnotit nejen velikost jater, ale také strukturu tkáně, stav parenchymu, jasnost kontur a umístění orgánu..

Popsaná technika zahrnuje palpační (digitální) vyšetření jater, které se také nazývá hodnocení tuposti jater. Nejprve se poklepe na celou oblast lokalizace orgánů, když se detekuje hluchý zvuk, změří se vzdálenost mezi dvěma body spodní a horní hranice tuposti jater. Musíte použít přímé svislé čáry.

Velikosti podle M.G. Kurlov:

podél levého bočního oblouku - od 5 do 9 cm; na pravé střední klavikulární linii - od 7 do 11 cm; podél přední středové čáry - od 6 do 10 cm.

Játra jsou jedinečnou laboratoří lidského těla: účastní se metabolických procesů, neutralizují toxiny.

Tento hlavní orgán má 2 povrchy a 2 okraje. Horní konvexní povrch je umístěn pod bránicí. Spodní povrch obsahuje dojmy ze sousedních orgánů: tlustého střeva, dvanáctníku, ledvin, nadledvin atd. Játra jsou rozdělena do 4 laloků: vlevo, vpravo, caudate a náměstí. Zdravá játra má ostrou náběžnou hranu, zadní okraj je zaoblený. Hmotnost tohoto orgánu u mužů je 1,6 kg, u žen 1,2 kg.

Anatomická struktura jater

Játra jater jsou rozdělena do 8 segmentů. Segment je trojúhelníková část parenchymu jater, která má svou vlastní inervaci, krevní zásobení a odtok žluči. Kaudátový lalok je I segment jater, segmenty II a III jsou umístěny v levém laloku, IV segment je čtvercový lalok, pátý, šestý, sedmý segment jsou umístěny v pravém laloku, segment VIII je na svém horním povrchu.

Toto tělo vykonává následující funkce:

neutralizuje toxiny, které se vytvářejí při užívání drog, alkoholu atd. rozkládá se a odstraňuje z těla nadbytek hormonů a toxinů způsobených metabolismem; hromadí vitamíny a minerály; podílí se na trávení potravin tvorbou a vylučováním žluči, syntetizuje trávicí enzymy, hormony; účastní se metabolismu uhlohydrátů: přeměňuje aminokyseliny a další látky na glukózu, hromadí glykogen, který dodává energii buňkám; syntetizuje krevní proteiny odpovědné za jeho srážlivost, plazmatické proteiny zapojené do imunitních odpovědí, transportní proteiny pro přenos enzymů a hormonů; krev se ukládá: s masivní ztrátou krve a prudkým poklesem tlaku se jaterní cévy zužují a nahromaděná krev vstupuje do oběhového systému, aby si udržala aktivitu dalších důležitých orgánů; syntéza hemu pro přenos kyslíku.

Velikost jater má velký diagnostický význam u dospělých a dětí..

Indikátory jater během ultrazvukové diagnostiky břišní dutiny jsou údaje, které ukazují na zdraví celého organismu. Jaké jaterní vlastnosti zaznamenává ultrazvuk? Nejprve se jedná o rozměrové parametry, údaje o ultrazvukové propustnosti (echogenicitě) orgánových tkání, anatomický popis struktur ve zdravém stavu. Tato standardní, obecně přijímaná kritéria jsou potřebná pro jejich porovnání s čísly získanými ze studie. Na základě srovnávacích charakteristik je učiněn závěr o normálním nebo patologickém stavu orgánu.

O lidských játrech

Je to jeden z největších nepárových orgánů v lidském těle. Představuje 2,5% z celkové hmotnosti člověka, tj. mužská játra váží přibližně 1,5 kg., tělesná hmotnost ženy je 1,2 kg. Tato největší žláza se nachází v hypochondriu na pravé straně břišní dutiny, v normálním stavu nevyčnívá z pod obloukem žebra, protože je udržována fyziologickým tlakem břišního tisku.

Žláza má měkkou, ale poměrně hustou strukturu, tmavě červený odstín a zahrnuje čtyři laloky: velký pravý, menší levý, ještě menší ocas a čtverec.

Hepatální cirkulace se výrazně liší od všech ostatních systémů v těle. Jaterní tepna zásobuje tělo krví bohatou na kyslík, skrz stejnou tepnu dochází k odtoku krve nasycené oxidem uhličitým. Kromě takového známého toku krve přichází do orgánu obrovské množství krve, které pochází ze všech zažívacích orgánů. Celá krev, která myje žaludek, dvanáctník, tenká a tlustá střeva, prochází velkou žílou portálu do jater. Toto tělo absorbuje většinu látek, výživných a nevyživujících, které vstupují do krevního oběhu z trávicího systému.

Funkční rozmanitost dělá z jater hlavní biochemický syntetizér v lidském těle. Existence bez této žlázy je nemožná. Tělo se aktivně podílí na procesu trávení potravy, produkuje k tomu potřebný objem žluči, plní ochrannou funkci, neutralizuje toxické látky, mikroby, bakterie a viry přicházející do krevního řečiště, podílí se na metabolických procesech, je hlavním producentem glykogenu.

Metodologie výzkumu

Vývoj a vývoj nemocí, které mohou narušovat plné fungování jater a vyvolat porušování odtoku žluči, vyžaduje včasnou diagnózu. Včasná detekce patologií skutečně zabraňuje rozvoji komplikací a usnadňuje výběr a jmenování odpovídající léčby.

Ultrazvuková diagnostická metoda je rychlá a nezpůsobuje bolestivé nepříjemné pocity. Ultrazvuk nemá kontraindikace, doporučuje se pro všechny věkové skupiny. Kombinace těchto výhod umožňuje provádět ultrazvukový výzkum ve všech případech, kdy je to dokonce nejmenší potřeba. Ultrazvuková metoda je efektivní hodnocení jater, identifikace jejích strukturálních změn, hodnocení parametrů a patologických odchylek.

Zdravý jaterní ultrazvuk

Dešifrování ultrazvuku jater provádí odborník. Lékař zapíše všechny studované hodnoty a provede jejich společnou analýzu na přítomnost patologií v žláze. Data získaná ultrazvukem obvykle stačí k úplnému popisu stavu orgánu. Konečný diagnostický závěr je však dán na základě lékařského vyšetření, stížností pacienta, laboratorních výsledků, nálezů ultrazvuku a dalších kritérií, která ovlivňují indikátory do stejné míry.

Fyziologické umístění jater vám umožňuje účinně provádět ultrazvuk, maximalizovat shromažďování potřebných údajů, identifikovat drobné strukturální změny a porušování v práci těla. V závislosti na faktoru věku, pohlaví a strukturálních vlastnostech těla se indikátory získané ultrazvukem mění a mohou se lišit v malém rozsahu.

Správnou hypochondrií je anatomická norma umístění vyšetřovaného orgánu. Velké objemy jater neumožňují jeho úplnou vizualizaci najednou. V tomto ohledu musí uzistický lékař udělat několik sekcí obrazů, aby určil strukturální charakteristiky. V každé sekci určí odborník hodnoty obrysu, tvaru a struktury orgánu.

Ultrazvukové vyšetření umožňuje provést výraznou vizualizaci pravého kaudátového laloku a levého čtvercového laloku a prozkoumat jejich segmenty. Tato studie orgánu vám umožňuje přesně určit umístění stávající patologie.

Se správnou přípravou na výzkumný postup a jeho implementací si můžete ze spodku všimnout malých jám na povrchu jater. Jejich vznik je dán úzkým kontaktem studované žlázy s pravou ledvinou, tlustým střevem, žaludkem a pravou nadledvinou.

Za normálních podmínek není vazivový aparát viditelný. Je patrný pouze okraj koronálního sulku. Patologická přítomnost volné tekutiny v břišní dutině umožňuje vizualizaci jaterních vazů. Při ultrazvukovém vyšetření by měla být snadno stanovena poloha jaterních žil, stav větví portální žíly a žlučovodů..

Normální ultrazvukové charakteristiky u dospělých

Během studie specialista studuje všechny segmenty a laloky jater v šikmém a průřezu, vyhodnocuje a zaznamenává všechna získaná data. V průběhu provádění echografie se provádějí jednotlivá měření všech částí orgánu. V závislosti na postavě a pohlaví jsou přípustné malé odchylky od standardních hodnot..

Významný rozdíl ve velikostních kritériích u dospělých je známkou aktivního zánětlivého procesu, například hepatitidy nebo důkazem kongescí, nástupem cirhózy. Nárůst nejen celého orgánu, ale jeho určité části naznačuje možný nádorový proces, vývoj metastáz nebo jiná závažná onemocnění.

Zdravý orgán má správné jasné obrysy, hladký vnější plášť a ostré hrany po obvodu. Přítomnost povrchových hlíz může naznačovat patologický proces, zaoblené okraje jater naznačují vývoj srdečního selhání.

Normy velikosti jater u dospělých:

 • pro pravý lalok, hodnota
  • přední kritérium je 11 cm až 13 cm.,
  • šikmá svislá (CWR) - ne více než 15 cm.,
  • délky - od 11 cm do 15 cm;
 • velikost levého laloku je charakteristická
  • tloušťky do 6 cm.,
  • výšky - méně než 10 cm;
 • pro celý orgán jako celek je tato norma následující:
  • na délku - od 14 cm do 18 cm.,
  • v průřezu - od 20 cm do 22,5 cm.,
  • velikost jater v sagitální rovině je od 9 cm do 12 cm;
 • průměr portální žíly - až 1,5 cm;
 • jaterní tepna v průměru - do 0,6 cm.

Normální ultrazvukové charakteristiky u dětí

Pomocí ultrazvuku je také možné diagnostikovat vnitřní orgány dítěte. Nezapomeňte, že norma charakteristik orgánů je přímo úměrná věku dítěte.

Velikost jater se zvyšuje podle věku, takže pediatři vyvinuli průměrné standardy velikosti jater pomocí ultrazvuku u dětí. U jednoletého dítěte je tedy velikost pravého laloku 6 cm a každý rok se postupně zvětšuje o 0,6 cm. Ve věku 15 let je velikost předního nosiče přibližně 10 cm a ve věku 18 let kolísá asi 12 cm. Délka levého laloku je ceteris paribus, to je 3 cm - 4 cm., Roční nárůst o 0,2 cm a do 18 let dosahuje průměrně 5 cm.

U dětí má velikost orgánu své vlastní standardy, protože v procesu růstu dítěte roste také jeho játra. Lékař porovná měření získaná pomocí ultrazvukového přístroje se schválenými tabulkami

Bez ohledu na věk by měla být struktura orgánu stejnoměrná, okraje jsou ostré, obrys je jasný, žíla portálu, její větve a žlučovody jsou jasně viditelné. Neměli byste se zabývat nezávislou diagnózou dítěte podle normativních tabulek. Dešifrování protokolu je výsadou lékaře. Specialista provede srovnávací analýzu všech ultrazvukových dat a pokud budou zjištěny abnormality, budou vyvinuta vhodná terapeutická opatření.

Patologické změny ve velikosti

Existují případy, kdy hodnoty ultrazvukových studií nesplňují obecně uznávané standardy. V této souvislosti dochází ke změně normálních parametrů jater? U lidí s velkými postavami je někdy pozorována nevýznamná odchylka ve velikosti od normy. Tento jev se nepovažuje za patologii a důvodem jsou fyziologické vlastnosti struktury těla.

Patologická změna v játrech je důsledkem takových stavů, jako jsou:

 • nemoc jater
 • srdeční selhání;
 • krevní choroby;
 • dědičné patologie.

Změny ve velikosti orgánů obvykle provázejí akutní a chronickou hepatitidu, počáteční fáze cirhózy, tvorbu nádorů, metastázy a různé typy cystických formací. Struktura jater se mění, její uniformita se ztrácí s vývojem mastné hepatózy.

U konvenční ultrazvukové diagnostiky je možné určit přítomnost jaterních problémů. Tato studie umožňuje vyhodnotit povahu nemoci, získat informace o jejím průběhu, předepsat a upravit léčbu.

Studie

Každý lékař, který se specializuje na ultrazvuk, ví, čemu musíte věnovat pozornost. Diagnostický pracovník tak vyhodnocuje hustotu, strukturu orgánu, kontroluje patologické inkluze. Kromě toho je velikost jater určitě posuzována ultrazvukem. Norma u dospělých je stanovena pro každý z jejích podílů. Vyhodnocuje se také jeho šikmá příčná dimenze. Během studie se lékař podívá na stav žlučových cest a velkých cév procházejících uvnitř jater.

Takové vyšetření vám umožní objasnit diagnózu, pokud máte podezření na několik různých nemocí. A zavedená norma velikosti jater pomocí ultrazvuku umožňuje stanovit přítomnost nebo nepřítomnost patologických změn ve specifikovaném orgánu nebo odchylky od jeho fyziologického vývoje v různých věcích u dětí.

Orientační ukazatele

Odborníci vědí, jaká data by měla být vedena během vyšetření a diagnostiky. Pokud však chcete zjistit, zda máte nějaké problémy, musíte ultrazvukem znát velikost jater. Je také důležité pochopit, kde se tento orgán nachází..

Spodní okraj pravého laloku se nachází v oblasti pravého klenutého oblouku. Ale v přítomnosti zánětlivých onemocnění plic, dolních dýchacích cest, to může být mírný posun dolů. Ale po resekci plic, s nadýmáním nebo nádory v ledvinách, to může povstat.

Abyste mohli posoudit, zda je vše v pořádku s tímto tělem, musíte vědět, jaká je norma ultrazvuku v játrech, jaké jsou normální parametry jater. Měla by to být homogenní struktura, bez zhutnění, velké žíly by měly být snadno vizualizovány. Jeho obrysy by měly být jasné a rovné. Žlučník a kanály by také měly být viditelné. V celém by měla být vizualizována spodní vena cava, její průměr může být od 9 do 15 mm. Intrahepatické kanály by však měly být normálně obtížně vysledovatelné.

Normální velikosti

Kromě posouzení struktury a umístění největší žlázy těla je důležité stanovit i další parametry. Velikost jater při normálním ultrazvuku by tedy měla být následující:

- levý lalok - 6-8 cm;

- průměr - od 20 cm, přípustné zvětšení na 22,5 cm;

- pravý lalok - až 12,5 cm;

- šířka orgánu (měření se provádí zprava doleva) 23-27 cm;

- délka (od zadního tupého okraje po přední akutní) se pohybuje od 14 do 20 cm.

Lékař by také měl vyhodnotit průměr jaterního společného kanálu: obvykle je to 3-5 mm.

Lékař by měl znát nejen normy pro ultrazvuk jater. Kromě toho se hodnotí také žlučník. Jeho délka u dospělého je 7-10 cm, šířka je 3-5 a průměr je 3-3,5 cm. Průměr žlučovodu by měl být 6 až 8 mm, tloušťka stěn varhan je až 4 mm a vnitřní průměr žlučovodů - do 3 mm. Normálně by v něm neměly být žádné formace..

Diagnóza u dětí

K posouzení zdravotního stavu jater dítěte lze také použít ultrazvuk. Je důležité pochopit, že velikost tohoto orgánu přímo závisí na věku dítěte. Pravý lalok u dětí do jednoho roku by měl být 60 mm, zvyšuje se každoročně o 6 mm. Ve věku 15 let má velikost 10 cm a v 18 letech asi 12 cm. Pravý lalok u dětí do jednoho roku by měl být 32-40 mm, každý rok roste o 2 mm. Ve věku 15–18 let by měla být velikost tohoto místa asi 5 cm. Neměli byste se pokusit stanovit diagnózu pro dítě, i když víte, jaká by měla být velikost jater při normálním ultrazvuku. Dešifrování protokolu by měl provádět lékař. Vyhodnotí všechny ukazatele v souhrnu a v případě odchylek stanoví vhodné zacházení.

Je také důležité vědět, že bez ohledu na věk by měla mít jednotnou strukturu a měla by ji přerušovat pouze portální žíla a její větve. Žlučovody by také měly být řádně vizualizovány..

Průzkum

Pokud chcete, aby diagnóza byla prováděna co nejpřesněji, musíte se připravit na ultrazvuk. Je vhodné dodržovat určitou stravu po dobu tří dnů před studií. Je lepší vyloučit vysoce kalorické pokrmy, výrobky, které způsobují zvýšenou tvorbu plynu. S nadváhou, prodlouženou zácpou, nadýmáním je lepší udělat klystýr před ultrazvukem.

Před diagnózou je také vhodné pít adsorbent. Může to být smecta, aktivní uhlí nebo heřmáneková infuze..

Vyšetření se obvykle provádí na lačný žaludek. Před ultrazvukem je vhodné nejíst jídlo alespoň 8 hodin. Když máte žízeň, můžete pít obyčejnou čistou vodu.

Pro diagnostiku musí pacient ležet na zádech. Lékař aplikuje speciální gel na oblast pravé hypochondrium a vede zařízení se senzorem na něm. Postup je naprosto bezbolestný. Děti mohou být vyšetřeny nejen v poloze na zádech, ale také na pravé nebo levé straně, někdy lékař požádá dítě, aby bylo umístěno pro lepší vizualizaci obrázku..

Indikace ke zkoušce

Existuje řada problémů, při nichž je ultrazvuk jater jedním z povinných vyšetření. Taková diagnóza je nezbytná, pokud vy nebo vaše dítě:

- objevilo se ikterické zbarvení bílkovin očí a kůže;

- v pravé hypochondrii jsou bolesti;

- lékař má podezření na přítomnost novotvarů v játrech;

- odchylky v krevních testech, které ukazují na patologii určeného orgánu;

- došlo ke zranění a je možné poškození břišních orgánů.

Doporučuje se také pravidelně vyšetřovat játra během užívání určitých léků nebo při alkoholu, s chronickými problémy s tímto orgánem, žlučníkem nebo slinivkou.

Pokud víte, jaká velikost jater by měla být ultrazvukem normální, můžete si sami pochopit, co je zapsáno v protokolu o vyšetření..

Možné problémy

Jakékoli odchylky od normy jsou důvodem, proč lékař může určit určitou diagnózu v závislosti na stavu vyšetřovaného orgánu. Po ultrazvuku můžete určit helmintickou invazi (giardiáza v játrech), tukovou degeneraci žlázy, vidět nádory, cysty. S pomocí tohoto vyšetření lze také stanovit diagnózy, jako je cirhóza, hepatitida. Každý z těchto problémů způsobuje určité charakteristické změny v orgánu..

Diagnostika nemocí

U hepatitidy začíná játra zobrazovat horší vlny, na obrazovce vypadá docela tmavě. Kromě toho je nemoc charakterizována skutečností, že okraje orgánu jsou zaoblené, zvětšuje se jedna nebo obě jeho laloky. Její struktura se stává heterogenní, vizualizuje se také rozšířený portál a splenické žíly.

Například s vědomím, jaká by měla být velikost jater při normálním ultrazvuku, můžete stanovit diagnózu, jako je cirhóza. S touto nemocí se zvyšuje levý lalok nebo celý orgán jako celek. Naopak v pozdějších fázích se naopak snižuje v důsledku skutečnosti, že buňky začínají umírat. Kromě toho se zvyšuje hustota tkání, jejich struktura je heterogenní. Ultrazvuk ukazuje, že játra vypadají jako mozaika. Tento obrázek se objeví kvůli přítomnosti oblastí, kde se tkáně obnovují. Okraje jater nejsou hladké, ale kopcovitý, průměr portální žíly se zvyšuje.

Tmavé skvrny na játrech naznačují helminthickou invazi způsobenou giardií - jedná se o místa koncentrace červů a světlé oblasti jsou kalcifikace, které se objevují v pozdních stádiích onemocnění.

Nádory vypadají jako tmavé (hypoechoické) nebo světlé (hyperechoické) skvrny. Také s maligními formacemi kolem nich je vidět tmavý lem. U nádorů je také odstraněn žlučník, zvyšuje se lymfatická uzlina.

Při tukové degeneraci jater je zaznamenána zvýšená echogenita, obraz na monitoru ultrazvukového stroje je jasný, struktura orgánu je skvrnitá. Také zvýšení velikosti orgánu, rozmazané obrysy, zaoblení hran.

Játra jsou nejdůležitější žlázou vnější sekrece, která v těle vykonává celý komplex základních fyziologických funkcí. Nemoci tohoto orgánu vedou ke značnému zhoršení kvality života. Jednou z hlavních instrumentálních metod pro studium jater je ultrazvuk.

Kdy je předepsán ultrazvuk jater? Jak se na to správně připravit? Co ukazuje ultrazvuk jater a jak je vyšetření dešifrováno? Jaké jsou normální velikosti jater ultrazvukem u dospělých mužů a žen? O tomto a mnohem více se dočtete v našem článku..

Indikace pro ultrazvuk

Rozhodnutí provést ultrazvuk jater lze učinit na základě symptomů pacienta, podezření lékaře na patologii určitých orgánů nebo na základě výsledků laboratorních testů. Doporučuje se provést ultrazvukové vyšetření pomocí:

 • Žloutnutí sliznic, kůže a skléry očí;
 • Přítomnost bolesti v pravé hypochondrii, která vzniká při fyzické námaze, použití „těžkého“ jídla nebo alkoholu;
 • Podezření na jakékoli typy nádorů lokalizovaných v břišní dutině, jakož i na poranění této oblasti;
 • Nemoci žlučníku a slinivky břišní;
 • Dlouhodobé systémové užívání řady drog nebo alkoholismu, drogové závislosti;
 • Chronické patologie jater;
 • Hepatitida jakéhokoli typu;
 • Gynekologické problémy a výběr nezbytných hormonálních antikoncepcí pro ženu;
 • Sledování současné dynamiky nemocí přímo nebo nepřímo souvisejících s funkcí jater;
 • Pozitivní výsledky laboratorních testů, které ukazují na poškození orgánů nebo přítomnost zánětlivého procesu;
 • Podezření na přítomnost parazitů nebo abscesu v játrech.

Příprava na ultrazvukovou diagnostiku jater

Základní příprava na ultrazvukové vyšetření jater a dalších orgánů břišní dutiny zahrnuje především speciální dietu - pacient musí minimalizovat koncentraci plynů ve střevě v době události.

4 dny před ultrazvukem by produkty, které způsobují zvýšenou tvorbu plynů, měly být zcela vyloučeny z každodenní stravy - jedná se o sycené nápoje, mléko v jakékoli formě, luštěniny, syrovou zeleninu, hnědý chléb, vysoce kalorické cukrovinky, okurky, marinády, jakož i potraviny bohaté na vlákninu a mastné, smažené jídlo.

Jako doplněk pro lidi náchylné k nadýmání bude rozumné brát enzymy (mezim, festal), espumisan, aktivní uhlí a enterosorbenty. Kolonoskopie a gastroskopie jsou zakázány 2 dny před ultrazvukem.

Ultrazvuk sám se provádí na lačný žaludek, 12 hodin před vyšetřením, měli byste se vyhnout jídlu a používat pouze čistou vodu a nekouřit.

Průzkum

Ultrazvukové vyšetření jater a břišních orgánů je zcela bezbolestný postup prováděný na moderním zařízení pomocí ultrazvukových vln.

Zařízení vysílá směrové zvukové impulzy odrážející se z tkání - prostřednictvím senzoru je přijímán zpětný signál s různými akustickými impedancemi, poté jsou data zpracována systémem a v reálném čase je vytvořen dvourozměrný nebo trojrozměrný obraz..

Před zákrokem se pacient svléká do pasu a položí se na gauč se zády dolů (v některých případech, například při vyšetření ledvin, je nutná prezentace na břiše lícem dolů).

Ultrazvukový lékař aplikuje na kůži speciální gel pro lepší vedení impulzů, poté začne sledovat hlavní orgány - játra, ledviny, nadledvinky, pankreas, močovody, žaludek, střeva, slezina, žlučník, břišní aorta atd., Dále obecně hodnotí jejich obecné parametry, a zejména s ohledem na jednotlivé prvky daného systému.

Dále v článku najdete informace o dekódování ultrazvuku jater a také zjistíte, jaké jsou normy velikosti orgánů u dospělých.

Ultrazvuk velikosti jater u dospělých mužů a žen

Kompletní ultrazvukové vyšetření jater zahrnuje sledování všech jeho složek a práci obecně. V raných stádiích vývoje patologů může lékař ultrazvukového ultrazvuku detekovat izolované známky poškození, zatímco v průběhu aktivního vývoje nemoci nebo syndromu ničivé změny ovlivňují tkáň orgánu i jeho krevní cévy.

Vyšetření jaterního parenchymu

Zahrnuje následující kroky:

 • Obecná echogenita nebo schopnost přenášet ultrazvuk skrz sebe. Zcela zdravý orgán přenáší ultrazvukové vlny rovnoměrně po celém svém povrchu. Kromě toho je celková úroveň parametru o něco větší (nebo stejná) než hladina slinivky břišní a výrazně nižší než hladina sleziny;
 • Délka. Normálně by délka pravého laloku jater u dospělého neměla být větší než 15 centimetrů a levá - ne více než 12 centimetrů;
 • Příčná velikost. U zdravých lidí se játra v příčné velikosti pohybují od 20-22 centimetrů;
 • Obilí. Zdravá játra na celém povrchu parenchymu je jemnozrnná, bez strukturálních anomálií;
 • Objemové útvary. Pro zdravý orgán jsou jakékoli objemové útvary naprosto nepřijatelné!

Normální parametry jater pro ultrazvuk u dospělých jsou uvedeny v tabulce:

Vyšetření krevních cév jater

Studie hlavní sítě krevních cév, které dodávají krev do jater, zahrnuje kvalitativní a kvantitativní hodnocení:

 • Brány nebo žíly portálu. U zdravého dospělého s klidným a rovnoměrným dýcháním nemůže příčná velikost jater portálového portálu normálně přesáhnout 13 milimetrů, zatímco krevní tok by měl směřovat do jater, a nikoli z něj. Kromě toho se rychlost pohybu krve hodnotí, když je dech zadržován na výdechu - obvykle se tento indikátor pohybuje v rozmezí 22-24 centimetrů za sekundu;
 • Jaterní tepna. Normálně je jaterní tepna rozdělena na levé a pravé větve, zatímco příčná velikost struktury by neměla přesáhnout 6 milimetrů a rychlost proudění krve v určeném místě - od 75 do 80 centimetrů za sekundu;
 • Jaterní žíly. Tyto struktury u zdravého člověka mohou mít různou podobu - tvořenou třemi hlavními větvemi (vlevo, vpravo a prostředně), nebo mohou tvořit strukturálně volný typ, pokud jsou větve krevních cév podobné kořenům stromu a mají více než 10 malých větví. Normální příčná velikost jaterních žil u zdravých orgánů se pohybuje od 0,5 do 1 centimetr;
 • Dolní kavální žíla. Hlavním diagnostickým parametrem vena cava je její průměr, který se obvykle pohybuje od 2 do 2,4 centimetrů.

Jako doplněk může Dopplerův ultrazvukový lékař provádět duplexní skenování. K tomu se používají moderní ultrazvukové stroje, které mohou zaznamenávat Dopplerův efekt - tzv. Červený posun struktur během pohybu. Studovaný pacient nebude cítit rozdíl při provádění hlavních a dalších metod postupu, celková doba události se však může zvýšit o 10-15 minut.

Abnormality ultrazvuku

Níže je uveden typický seznam odchylek od normy v procesu ultrazvukové diagnostiky jater, které na základě získaných údajů naznačují nebo přesně vytvářejí možnou patologickou diagnózu:

 • Nehomogenní echogenita. Obvykle označuje patologickou změnu v jaterní tkáni a je známkou mastné hepatózy nebo cirhózy v počátečním stádiu;
 • Zvýšení velikosti orgánu. Označuje přítomnost chronického zánětlivého procesu charakteristického pro hepatitidu, hepatózu nebo cirhózu v počátečním stádiu;
 • Zmenšení velikosti orgánu. Označuje pozdní nebo terminální stádium cirhózy;
 • Hrubá zrna, hrudky nebo hlíza. Charakterizuje růst fibrotických procesů s tvorbou jizev, granulací a tvorbou pojivových tkání. Může naznačovat řadu patologií s játry, obvykle chronické povahy;
 • Objemové útvary. Obvykle označují přítomnost cyst nebo abscesů v orgánu, které se tvoří v případech generalizovaných forem bakteriálních lézí břišní dutiny při sepse;
 • Reverzní pohyb krve v portální žíle. Jasné známky portální hypertenze;
 • Rozšíření jaterních žil. Spolu se zaoblením okrajů orgánu a mírnou heterogenitou parenchymu naznačuje přítomnost hepatitidy;
 • Tmavé skvrny. Může naznačovat přítomnost hemangiomu, lymfomu nebo rakoviny jater;
 • Lehké zaoblené útvary, které zabírají nejméně třetinu jednoho z laloků jater. Vysoká pravděpodobnost hepatomu;
 • Miniaturní stínované oblasti. Klasická helmintická invaze, nejčastěji giardiáza;
 • Malé světelné oblasti. Obvykle označují depozity vápenatých solí v lokalizacích.

Líbí se vám článek? Sdílejte to se svými přáteli na sociálních sítích: